Poprawa stanu zdrowia osób niepełnosprawnych

advertisement
Poprawa stanu zdrowia osób
niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne mają takie
same potrzeby dotyczące opieki
zdrowotnej jak reszta społeczeństwa
Ponad miliard ludzi
Niepełnosprawni:
na świecie jest dotkniętych jakąś 2 razy częściej cierpią z
powodu nieodpowiedniego
przygotowania placówek
medycznych
i pracowników służby zdrowia
formą niepełnosprawności
3 razy częściej narażeni są na
odmowę opieki medycznej
4 razy częściej cierpią z
powodu niewłaściwego
podejścia ze strony służby
zdrowia
1 na 7 osób
50% osób
niepełnosprawnych
nie stać na opiekę
zdrowotną
Prawdopodobieństwo
bardzo wysokich kosztów
leczenia w przypadku osób
niepełnosprawnych jest
50 % wyższe
Tego typu wydatki na
opiekę zdrowotna
mogą doprowadzić
rodziny do ubóstwa
Rehabilitacja i odpowiedni sprzęt mogą pozwolić osobie niepełnosprawnej na
niezależność
70 mln osób
360 MLN
potrzebuje wózka
inwalidzkiego.
osób na świecie cierpi z powodu utraty słuchu.
Jedynie 5-15%
ma dostęp do tego
sprzętu.
Produkcja aparatów słuchowych
zaspokaja:
10% światowego
zapotrzebowania
3% zapotrzebowania
w krajach rozwijających się
Dostępność wszystkich usług medycznych dla osób niepełnosprawnych jest ważnym
celem, który przyczyni się do redukcji niedopuszczalnych różnic w stanie zdrowia
między pacjentami z niepełnosprawnością, a tymi w pełni sprawnymi
Usunięcie fizycznych barier
dostępu do placówek
medycznych, informacji
i sprzętu
Przystępne
koszty opieki
medycznej
Szkolenie wszystkich pracowników
służby zdrowia w zakresie
niepełnosprawności, włącznie
z prawami pacjenta
Źródło: Światowy Raport o Niepełnosprawności: www.who.int/disabilities/world_report
Inwestycja
w specjalistyczne
usługi takie jak
rehabilitacja
Download