Uploaded by wlxohkf

Obwody prądustałego i zmiennego

advertisement
Obwody prądu stałego i zmiennego
Tomasz Słupiński
Zakład Fizyki Ciała Stałego IFD UW
28.02.2017
Pracownia Fizyczna i Elektroniczna,
dla Inżynierii Nanostruktur oraz
Energetyki i Chemii Jądrowej
Plan W1
1. Sprawy organizacyjne PFiE IN-EChJ
2. Podstawowe fakty o prądzie elektrycznym
3. Obwody prądu stałego, prawa Kirchoffa, źródło napięciowe, źródło prądowe, przykłady
zasada superpozycji, zasada Thevenina
4. Kondensator, cewka indukcyjna - własności
5. Obwody prądu zmiennego, prawa Kirchoffa dla pr. zmiennego
6. Metoda zmiennej zespolonej, impedancja
7. Przykłady, symulacje najprostszych obwodów pr. zm.
8. Omówienie ćwiczeń C1, C2, C3N
9. Scidavis - program do robienia wykresów z pomiarów
10. Kilka słow o sprawozdaniach z ćwiczeń
Sprawy organizacyjne PFiE IN-EChJ
- ćwiczenia laboratoryjne - praca w zespołach 2 osobowych,
- przed ćwiczeniem należy znać instrukcję ćwiczenia i materiał z wykładu dot. tego ćwiczenia, czyli należy
przygotować się. Każdy zespół musi mieć wydrukowaną czytelną wersję instrukcji.
- 9 ćwiczeń jest podzielonych na działy:
-- obwody prądu stałego: C1, C2, C3N - sprawozdanie
-- obwody prądu zmiennego: C4N, C5N - sprawozdanie
-- elementy półprzewodnikowe:diody, tranzystor, wzmacniacz operacyjny: C6N, C7N, C8N sprawozdanie
-- układy cyfrowe: C9 (3 zajęcia, kończy się prostym projektem uładu cyfrowego na ocenę)
Poznamy podstawy technik pomiarów elektrycznych: napięć, natężeń prądów, oporności el., pomiary
oscyloskopem, z użyciem generatora funkcji (czyli napięć zmiennych), elementarz układów cyfrowych.
Po każdym ćwiczeniu na następne ćwiczenie należy przynieść wykonany wykres z pomiarów, obliczenia,
analizę wyników, bedą one omawiane i potem należy w oparciu o omówione wyniki napisać sprawozdanie
z działu.
Zaliczenie: 4 oceny ze sprawozdań 0-5 pkt oraz 5 pkt za wykłady.
Zaliczenie od 15 pkt.
Reszta ważnych spraw jest w regulaminie PFiE.
Termin W3 - Elementarz układów cyfrowych (3 x 45 min. ???
Podstawowe fakty o prądzie elektrycznym
Oporność właściwa
Ładunek elementarny
(= wartość ład. 1 elektronu (-) lub
protonu (+) )
srebro
złoto
grafit
Przewodniki (np. metale)
1e = 1.6 x 10-19 C
Prąd elektryczny to przepływ
swobodnych ładunków.
Umowa: kierunek przepływu prądu
taki, jakby płynęły ładunki +
german
krzem
Półprzewodniki
Przewodniki posiadają swobodne
ładunki, izolatory ich nie posiadają.
Nie będziemy mówić o przepływie
prądów jonowych.
Q
I
t
1 Amper = 1 Culomb / 1 sek
szkło
Izolatory
kwarc
Prawo Ohma - przewodniki je spełniają:
(ale np. prąd w gazach już nie, albo w złączu półprzewodnikowym p-n też nie)
U (t )
I (t ) 
R
Napiecie elektryczne U to ilość pracy (energii elektrycznej), którą trzeba wykonać aby przenieść
jednostkowy ładunek dodatni z punktu o niższym potencjale elektrycznym (bardziej ujemnego)
do punktu o wyższym potencjale (bardziej dodatniego). Jednostka: 1 V volt = 1 J dżul / 1 C culomb
l
R 
S
- długość przewodu
- pole przekroju przewodu
- oporność właściwa materiału przewodnika
(zależy od rodzaju materiału i temperatury)
Oporność elektryczna (opór el.)
R[]
- jednostka: 1 Om =1 Volt / 1 Amper
Jednostki pochodne (przedrostki w technice) 1V, 1A, 1 Ω, 1F, ....
10-3 : mV (mili volt)
103 : kV (kilo volt)
10-6 : µV (mikro volt)
106 : MV (mega volt)
10-9 : nV (nano volt)
109 : GV (giga volt)
10-12 : pV (piko volt)
Pr. Ohma jest spełnione dla
prądów stałych
I (t )  const
w każdej chwili czasu,
(dla prądów zmiennych w
obwodach z kondensatorami
i cewkami indukcyjnymi już tak
prosto nie będzie)
Symbol oporności na schematach el.
(w Europie)
(w USA)
Sposób oznaczania oporników
5600 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opornik
Źródła napięcia elektrycznego:
- ogniwo elektryczne (elektrochemiczne) bateria, akumulator
- zasilacz (przyrząd lub układ elektroniczny, elektryczny)
Idealne zródło napiecia stałego daje stałą wartość napięcia
niezależnie od wartości prądu pobieranego z tego zródła.
Źródło
napięcia
stałego,
SEM = 1V
Dla rzeczywistych zródeł napiecie maleje ze wzrostem prądu
pobieranego ze zródła (np. bateria, akumulator):
rwewn
E

I
Oporność wewnętrzna zródła nap. określa o ile
maleje napięcie zródła przy wzroście natężenia
prądu pobieranego o
I  1A
- zródło prądowe = takie, które daje stałe natężenie wypływającego z niego prądu
niezależnie od oporności dołączonej do niego. Są to urządzenia elektroniczne,
które regulują w taki sposób natężenie prądu. Np. Tranzystor może nim być.
Zasada zachowania ładunku
a przepływ prądu
węzeł
A
I1
I2 I3
A A
Ładunek nie znika, ani nie powstaje,
zatem ładunek, który dopłynął do
węzła, musi z niego wypłynąć.
Obwód elektryczny z zasilaniem
I
e
U
RZ
Napięcie elektryczne, U:
spadek potencjału na części obwodu elektrycznego nie zawierającej źródeł prądu.
Siła elektromotoryczna, e :
energia elektryczna uzyskana przez jednostkowy ładunek na odcinku obwodu
zawierającym źródło prądu ( źródło napięciowe ), a nie zawierającym rezystancji.
Inaczej nazywana napięciem elektrycznym źródła.
Obwody prądu stałego, Prawa Kirchoffa, metoda prądów
gałęziowych (układ równań)
I1
I2
I3
w tym obwodzie:
2 węzły,
3 gałęzie,
2 oczka
Prawa Kirchoffa:
(1) Suma natężeń prądów wpływających i wypływających z dowolnego wezła =0
(2) Suma spadków napięć na elementach dowolnego oczka jest równa sumie sił
elektromotorycznych źródeł w tym oczku.
I1  I 2  I 3
E1  E2  R1 I1  R2 I 2
E2  E3   R3 I 3  R2 I 2
3 równania liniowe z 3-ma niewiadomymi
I1, I2 i I3 czyli można rozwiązać
Szeregowe łączenie oporników
I
U1
R1
U2
R2
U3
R3
U4
R4
...
...
Un
Rn
n
Taki sam prąd płynie przez wszystkie
oporniki połączone szeregowo:
I = const
U Sum   U k
k 1
n
U Sum
Uk

I
k 1 I
n
R wyp   R k
k 1
Przy połączeniu szeregowym, opory sumują się.
Równoległe łączenie oporników
IS
U
I1
R1
I2
R2
I3
I4
R3
R4
In
...
n
Takie samo napięcie panuje na wszystkich
opornikach połączonych równolegle:
U = const
I Sum   I k
k 1
n
I Sum
Ik

U
k 1 U
n
1
1

R wyp k 1 R k
Przy połączeniu równoległym, sumują się przewodnictwa, 1/R.
Rn
Liczenie oporu całkowitego
Zadanie:
Obliczyć opór całkowity poniższego obwodu:
R1
R3
R2
R4
R7
R5
R8
R6
R9
Liczenie oporu - sumowanie
R13 = R1+R3
R1
R3
R2
R4
R24 = R2+R4
RS = R1234 + R56 + R789
(R1  R3 )(R 2  R 4 )
R1234 
R1  R 2  R3  R 4
R7
R6
R5
R8
R5R 6
R56 
R5  R 6
R9
R 7R8R9
R 789 
R 7R8  R8R9  R9R 7
(R1  R3 )(R 2  R 4 )
R5R 6
R 7R8R9
RS 


R1  R 2  R3  R 4 R5  R 6 R 7R8  R8R9  R9R 7
Przykłady obwodów - dzielnik napięcia
Wejściowy opór obwodu patrząc od strony
przyłożenia napięcia wejściowego U0:
Rin = R1 + R2
I, U0
A
Natężenie prądu płynącego przez obwód:
I = U0/(R1 + R2)
R1, U1
wejście
wyjście
V
R2
V
U2
Zakładamy, że z wyjścia nie wypływa prąd
(czyli że woltomierz U2 ma duży opór)
i wtedy napięcie na wyjściu:
U2 = R2*I
U0
R2
U2 
R2 U0 
R1  R 2
R1  R 2
Opór układu patrząc od strony wyjścia (opór
wyjściowy) - z zasady Thevenina (dlaczego ?)
Rout 
R1  R2
R1  R2
Napięcie wyjściowe U2 jest wydzieloną częścią napięcia wejściowego Uo
- jedna z ważnych funkcji do której przydają się oporniki to dzielniki napięcia
Dzielnik prądowy
wejście
I0
jeśli R_wyjściowy <<R1, R2 to prosto
obliczyć podział prądu:
I1
I2
R1
I 2  I 0  R1 R2 / R2  I 0 
R1  R2
ten symbol skrótowo zapisuje
opór wypadkowy połączonych
równolegle oporników
“Masa” układu - wspólny punkt odniesienia, np. pomiarów napięć w układzie,
albo punkt wspólny wejścia i wyjścia
Zasada superpozycji (czyli często można szybciej odgadnąć
prądy, niż rozwiązując sumiennie układ równań Kirchoffa)
I1
I3
I2
Zasada superpozycji:
Natężenie prądu płynącego przez dowolny element obwodu jest równe sumie natężeń
płynących przez ten element liczonych osobno od każdego źródła napięcia
przy zwartych pozostałych źródłach napięcia. Należy uważać na kierunki płynięcia prądów !!!
R1 R3
R1 R2
E3
E1
E2
I1 




R1  R2 R3 R2  R1 R3 R1
R3  R1 R2
R1
Symbol
R1 R2 
R1  R2
oznacza równoległe połączenie oporności
R1  R2 (sumują się odwrotności oporności i ich suma daje odwrotność
oporności wypadkowej)
Zasada Thevenina
Każdy układ (lub jego część) kończący się dwoma punktami P1 i P2 złożony z wielu oporności i wielu
źródeł napięcia można zastąpić prostszym układem jednego źródła napięcia i jednej oporności
UT - napięcie w złożonym układzie panujące między P1 i P2 gdy
punkty te są rozwarte (czyli nie połączone, nie ciągniemy z nich
prądu),
U T  U (rozwarcia )
RT 
U (rozwarcia )
I ( zwarcia )
Prąd zwarcia I(zwarcia) to prąd, który popłynie między
P1 i P2 złożonego układu gdy zewrzemy punkty P1 i P2.
Czyli w ten sposób można upraszczać fragmenty układów do obliczeń.
Także dzięki tej zasadzie można mysleć o skomplikowanym układzie zasilacza czy generatora
jako o pojedynczym źródle napiecia z pewnym oporem wewnętrznym (w przypadku prądów
zmiennych zamiast oporu wewnętrznego będzie impedancja wewnętrzna)
Moc prądu
Prawo Ohma:
I = U/R.
Moc prądu:
P = I*U.
Możemy otrzymać inne wyrażenia na moc prądu:
P = U2/R = I2R.
W przypadku prądu przemiennego:
P=
UA2<sin2(wt)>T/R.
<sin2(wt)>T = 1/2
Wprowadzamy napięcie skuteczne, U  U A , takie że
S
2
Mierniki podają wartość skuteczną.
2  1,414;
1
 0,707;
2
U A2
P
2R
U .S2
P
R
Obwody prądu zmiennego
Prąd zmienny jest najważniejsza formą zastosowań elektryczności. Dzięki niemu funkcjonuje
większość urządzeń w naszych domach.
Temat jest dość trudny i do pełnego zrozumienia wymaga dobrej znajomości trygonometrii,
rachunku różniczkowego i liczb zespolonych. Na tym kursie zajmiemy się jedynie
najprostszymi przykładami z tej tematyki takimi jak: obwód RC i RLC czy filtry.
Przebiegi zmiennoprądowe
U0
sinusoidalny
prostokątny
Up-p
trójkątny
T
T - okres zmienności
f 
1
- częstotliwość
T
U0 - amplituda napięcia
Up-p - napięcie międzyszczytowe "peak to peak",
dla przebiegów symetrycznych Up-p = 2*U0
czas, t
Generator funkcyjny Rigol DG1000
na stronie PE jest duża angielska wersja instrukcji:
http://pe.fuw.edu.pl/pliki/DG1000_UserGuide.pdf
Oscyloskop Tektronix TDS 1002:
http://pe.fuw.edu.pl/pliki/Tektronix TDS210.pdf - instrukcja
Prąd przemienny
U  U A sin ω t 
U(t)
T
UA
AP-P
UA - amplituda,
AP-P - amplituda peak-to-peak.
Okres, T, podajemy w sekundach.
Częstość, f = 1/T, podajemy w hercach, 1 Hz = 1/s.
2
Częstość (kołową): ω 
, podajemy w s-1.
T
Inny przykład funkcji okresowo (w przybliżeniu) zmiennej
- wartość chwilowa (temperatury, napięcia, prądu itp) może oscylować wokół niezerowej wartości,
mówimy wtedy o składowej stałej (albo o offset) napięcia zmiennego.
Kondensator i cewka
W obwodach elektrycznych występują dwa rodzaje elementów, które
mogą gromadzić energię.
C
UKondensatory
gromadzą energię
w postaci ładunku
i pola
I
elektrycznego.
L
Cewki gromadzą
energię w postaci
prądu elektrycznego
i pola
magnetycznego.
U
I
Kondensator - własności
- element elektryczny, elektroniczny, który może gromadzić
ładunek elektryczny
Q(t )
U C (t ) 
C
- zwiazek napięcia na kondensatorze i ładunku.
C - pojemność kondensatora
A s
Jednostką pojemnosci jest farad,
F
V
Zakładamy, że w idealnym kondensatorze związek powyższy jest słuszny w każdej chwili czasu,
czyli nie ma opóźnienia między napięciem i ładunkiem. Więc ich pochodne:
I C (t ) 
dU C (t )
dQ(t )
C
dt
dt
U C ( t )  C  1  I C ( t ) dt
- do kondensatora może dopływać prąd ładowania, lub odpływać prąd rozładowania.
Obwód ze źródłem napięcia przemiennego, opornikiem i
kondensatorem - w tym układzie mierzymy napięcie na kondensatorze, między
punktami NapKond i masą, czyli pośrednio ładunek na kondensatorze
i(t)
Prawo Kirchoffa dla obw. pr. zmiennego:
U gen (t )  i (t ) R 
dQ(t )
i (t ) 
dt
Q(t )
C
Q(t )
U C (t ) 
C
Dostajemy równanie różniczkowe 1-go rzędu opisujące Uc(t)
U gen (t ) 
dU C (t )
 RC  U C (t )
dt
UC(t) zmienia się po skoku Ugen jak funkcja eksponencjalna
U C (t )  V 3  (1  e  t / RC )
dla t<RC nap. na kondensatorze całkuje napiecie z generatora
U C (t )  V 3  e  t / RC
RC [sek] -stała czasowa
Obwód ze źródłem napięcia przemiennego, opornikiem i
kondensatorem - zamiana miejscami R i C
- w tym układzie mierzymy napięcie na oporniku, czyli prąd
ładowania kondensatora
i(t)
Prawo Kirchoffa dla obw. pr. zmiennego:
U gen (t )  i (t ) R 
i (t ) 
dQ(t )
dt
Q(t )
C
U C (t ) 
- różniczkujemy
Q(t )
C
Dostajemy równanie różniczkowe 1-go rzędu opisujące i(t)
1 dU gen (t ) di (t ) i (t )



R
dt
dt
RC
i(t) prąd ładowania czuje zmiany Ugen (różniczkowanie elektr.)
R*C [sek] -stała czasowa układu RC
- taki układ jest układem różniczkującym (tj. napięcie na oporniku jest pochodną po czasie NapGener).
Cewka indukcyjna - własności
B  B  S
dI L (t )
U L (t )  L
dt
dI L (t )
ESEM (t )   L
dt
- napięcie na cewce (jesli traktujemy ją jak element obwodu, czyli
podobnie jak oporności albo kondensatory)
- siła elektromotoryczna indukcji (jeśli traktujemy cewkę jak
źródło napięcia)
Czyli znak zależy od tego, czy w równaniu Kirchoffa cewka
występuje po stronie elementów ze spadkami napięcia, czy po
stronie źródeł.
Jednostka indukcyjności L : 1 henr
H V s/ A
- Prąd płynący przez cewkę wytwarza pole magnetyczne,
w cewce występuje pewien strumień pola magnetycznego.
Zasada indukcji elektromagnetycznej mówi, że zmiany w
czasie strumienia magnetycznego powodują
występowanie napięcia elektrycznego na końcach cewki.
Indukcja elektromagnetyczna
Na podstawie prawa Ampera, przepływ prądu, I, wywołuje w cewce pole magnetyczne:
B = aI
a - współczynnik.
Prawo indukcji Faradaya:
d B
e 
dt
e - siła elektromotoryczna,
 - strumień pola magnetycznego,  = B*S.
W przypadku cewki można się spodziewać, że powstanie siła
elektromotoryczna wywołana samoindukcją.
Obwód ze źródłem napięcia przemiennego, opornikiem i
cewką indukcyjną - w tym układzie mierzymy napięcie na cewce (między Masą a
punktem NapCewki)
U gen (t )  i(t ) R  L
dU gen (t )
dt
di (t ) R
d 2 i (t )
L
L
dt L
dt 2
dU gen (t )
dt
di (t )
dt
 U L (t )
R dU L (t )

L
dt
stała czasowa układu =
L
[ sek ]
R
- jest to układ różniczkujący
Obwód ze źródłem napięcia przemiennego, opornikiem i
cewką indukcyjną - w tym układzie mierzymy napięcie na oporniku (między Masą a
punktem R2xPradCewki), czyli pośrednio prąd cewki
U gen (t )  i(t ) R  L
U gen (t )
L
 i (t )
di (t )
dt
R di(t )

L
dt
stała czasowa układu =
L
[ sek ]
R
- jest to układ całkujący
Różniczkowanie przebiegu trójkątnego
U We
R
U Wy
L
dI
UL  L
dt
U Wy
U We
C
R
dU We
I C
dt
UWy = IR
UWe U (t)
t
UWy
dU
dt
t
Prąd przemienny i kondensator
T
U
C
U  U 0 sin(wt )
I
T -okres
f - częstość
w - częstość kołowa
2
w = 2f =
T
Q = C* U
dQ
I
dt
cos(wt )  sin(wt   2)
I C (t ) 
Q  U 0 C sin(wt )
I  U 0 Cw cos(wt )
I  U 0Cw sin(wt   2)
dU C (t )
dQ(t )
C
dt
dt
Prąd przemienny i kondensator
U
C
U  U 0 sin(wt )
I


I  U 0 Cw sin wt  
2

Q = C* U
I
cos(wt )  sin(wt   2)
dQ
dt
Prąd jest przesunięty w fazie (przyspieszony) o
Q  U 0 C sin(wt )
I  U 0 Cw cos(wt )
I  U 0Cw sin(wt   2)

2
(= 90o) względem napięcia.
Obwód ze źródłem napięcia sinusoidalnego, opornikiem i
kondensatorem
- w tym układzie mierzymy napięcie na kondensatorze, czyli
pośrednio ładunek na kondensatorze
U gen (t )  U 0  sin(w t )
Q(t )
U gen (t )  i (t ) R 
C
dQ(t )
i (t ) 
dt
Q(t )
U C (t ) 
C
Dostajemy równanie różniczkowe 1-go rzędu na Uc(t)
U gen (t ) 
dU C (t )
 RC  U C (t )
dt
- to równanie ma rozwiązanie postaci: U C (t )  A  sin(w t   )
Liczby zespolone
z = x + iy
Im
x  iy  Ae ia
e ia  cos a  i sin a
i
i2 = -1
y = A*sin a
z  A  x2  y2
a = arctg(y/x)
a
Re( z )  A cos a
x = A*cos a
Im(z )  A sin a
Moduł liczby zespolonej - przydatne wzory:
w  a  ib
w
w  a 2  b2
1
a  ib

a  ib
a2  b2
w
1
2
a b
2
w1
w1

w2
w2
Re
Prąd przemienny i liczby zespolone
 
sin (wt )  Im e iwt
U
C
U  U 0 eiwt
I
- wyrażamy napięcie jako funkcję zespoloną
czasu, pozwoli to uniknąć rozwiazywania
równań różniczkowych dla obwodów
prądu zmiennego.
Q = C* U
dQ
I
dt
Q  U 0 C eiwt
I  U 0 Ciw eiwt
Prąd przemienny i liczby zespolone
 
sin (wt )  Im e iwt
U
C
U  U 0 eiwt
I
I  U 0iwC eiwt
Q = C* U
dQ
I
dt
Q  U 0 C eiwt
I  U 0 Ciw eiwt
Impedancja
U
C
I
U
U  U 0 e iwt
I
I  i w C  U 0 e iwt
Prawo Ohma:
Napięcie jest proporcjonalne do natężenia :
U = Z* I
1
i cewki:
Z L  iw L
Impedancja kondensatora: Z C 
iwC
Zawada (oporność pozorna) czyli wartość bezwzględna impedancji:
1
ZC 
wC
Z L  wL
Impedancja jest współczynnikiem proporcjonalności między amplitudą prądu zmiennego i
amplitudą napięcia zmiennego, podobnie jak oporność była dla napięć i prądów stałych.
Cewka - impedancja
U
I
L
Impedancja:
Zawada:
Z = iwL

i
1
 i  e 2
i
U  U 0 e iwt

U 0 iwt U 0 i ( wt  2 )
I
e 
e
iwL
wL
Im
Z = wL

Faza impedancji cewki:  
2
Natężenie spóźnia się
względem napięcia.

Re
Przesunięcie fazowe w obwodzie RC
C
U
R
I
U  U 0 e iwt
I  I Re ei eiwt  I Re ei (wt  )

Impedancję wypadkową przy łączeniu szeregowym lub równoległym oporników,
kondensatorów i cewek liczymy analogicznie jak oporność wypadkową w
obwodach prądu stałego.
Impedancja:
Zawada:
Faza:
1
Z
R
iwC
1
2
Z

R
w 2C 2
- impedancja opornika
wynosi R.
1
tg( )  
wCR
Napięcie spóźnia się względem natężenia.
Im

Re
Filtry
Uwe
Uwy
Filtr
Charakterystyki filtra:
Amplitudowa: transmitancja filtra to stosunek amplitud
napięcia na wyjściu i wejściu.
T (w ) 
U Wy
U We
Fazowa: przesunięcie fazy napięcia na wyjściu.
 (w )
Obwód RC jako filtr
Elementy R i C tworzą dzielnik napięcia:
Uwe
R
U Wy  U We
ZR
V
ZR = R
C
ZC
V
Uwy
0
Z We
U Wy
U We
Transmitancja:
Faza:
ZC
ZR  Z C
ZC 
1
 R
iwC
- analogicznie jak było
dla dzielnika napięcia
1
iwC
- impedancja wejściowa
filtra (czyli widziana od
strony wejścia)
1
1
i
w
C


1
1  iwRC
R
i wC
T (w ) 
1
1 w 2 R 2C2
 (w )  arctg(wCR )
Obwód RC jako filtr dolnoprzepustowy
- przepuszcza napięcia o częstotliwościach niskich, tłumi
napięcia o częstotliwościach wysokich
Uwe
R
V
C
V
Uwy
!! skala logarytmiczna częstotiwości
0
T (w ) 
1
1 w 2 R 2C2
 (w )  arctg(wCR )
t = RC
Transmitancja = 1,
te częstości są
przepuszczane.
Transmitancja = 0,
te częstości są
zatrzymywane.
Częstość graniczna
Moc przepuszczana przez filtr:
T
1
2
P
P (w ) 
2
U wyj
2RZ

2
U wej
2RZ 1 w 2 R 2C2

Częstość graniczna, wG, to taka, dla której przepuszczana jest połowa mocy.
U (wG ) 
1
2
Dla filtra RC, dolnoprzepustowego, wRC = 1:
wG = 1/RC,
2
fG 
RC
Obwód LC, impedancja
ZS  Z L  Z C
L
C
1
i
ZC 

iwC wC
ZL = iwL
w 2 LC  1
ZSw   i
wC
Gdy w2 = wrez2 =1/LC, to ZS = 0.
Zerowy opór sugeruje, że prąd może płynąć bez napięcia. Pobudzenie takiego
obwodu małym napięciem (np. z anteny) wywoła oscylacje dużego prądu o
częstotliwości rezonansowej wrez .
Na tym opiera się transmisja radiowa i możliwość selektywnego strojenia stacji rad.
Obwód LC, oscylator
L
C
Kondensator
dU
I C
dt
Cewka:
dI
  L
dt
d 2U
1


U
2
LC
dt
d 2U
1

U 0
2
dt
LC
Otrzymujemy zatem równanie oscylatora harmonicznego (r-nie drgań)
o częstości rezonansowej:
wrez 
1
LC
L: H = Vs/A
C: F = V/C = V/As
LC: Vs/A * V/As = s2
Drgania ładunku w obwodzie LC
wrez 
1
LC
L: H = Vs/A
C: F = V/C = V/As
LC: Vs/A * V/As = s2
Obwód RLC
II prawo Kirchhoffa :
Uwe(t) = UR(t) + UC(t) + UL(t)
UL
Uwe
V
dI (t ) 1
U We (t )  RI (t )  L
  I (t )dt
dt
C
UC
U R (t )  RI (t )
UR
0
U We  U 0 eiwt
iwt
UR  UR0e
V
U R (t )
I (t ) 
R
L dU R (t )  U R (t )dt
U We (t )  U R (t ) 

R dt
RC
iwL U R0 U R0
U 0  U R0 

R
iwRC
Obwód RLC
II prawo Kirchhoffa :
U 0  U R0 
UL
Uwe
V
0
U We  U 0 eiwt
U R  U R 0 eiwt
U0
U R0 
i wL
1
1

R iwRC
UC
UR
iwL U R0 U R0

R
iwRC
V
U 0 eiwt  iwCR
U R (t ) 
iwCR  w 2 LC  1
U R (t )
I (t ) 
R
U 0 e i wt
U C (t ) 
iwCR  w 2 LC  1
 U 0 eiwt  w 2 LC
U L (t ) 
iwCR  w 2 LC  1
Obwód RLC
w
UL
Uwe
V
1
LC
U R (t )  U 0 e iwt  U We (t )
UC
Dla częstotliwości rezonansowej:
UR
0
U We  U 0 eiwt
U R  U R 0 eiwt
V
U 0 e i wt  i w L U 0
U L (t ) 

R
R
U 0 e iwt U 0
U C (t ) 

iw CR R
U C  U L

L i (wt  2 )
e
C

L i ( wt  2 )
e
 U L
C
Obwód RLC jako filtr
U We (t )  iwCR
U Wy (t ) 
iwCR  w 2 LC  1
Uwe
U Wy
V
U We
Uwy
V
T (w ) 
0
w0 
1
LC
iwCR

iwCR  w 2 LC  1
w CR

(w CR) 2  1  w 2 LC
T(0) = 0
T(w0) = 1
T() = 0

2

U wy
U we
- filtr środkowo-przepustowy,
nazywany też filtrem
rezonansowym
Filtr RLC
Uwe
V
Uwy
V
0
U Wy
U We
iwCR

iwCR  w 2 LC  1
Ćwiczenia najbliższe:
C1: nauczenie się przyrządów, miernik uniwersalny i pomiary nim, zasilacz
laboratoryjny regulowany napięcia stałego, program Scidavis do rysowania wykresów
z pomiarów.
Sprawdzenie prawa Ohma dla opornika i żarówki wolframowej.
C2: nauczenie się wyznaczać błędy (niepewności) pomiarów
miernikiem uniwerslanym.
Sprawdzenie praw Kirchoffa z uwzględnieniem niepewności z użyciem testu zgodności
3-sigma
C3N: prosta analiza błędów statystycznych dla serii pomiarów nominalnie takich
samych elementów (diod LED), histogram pomiarów, dopasowanie rozkładu Gaussa,
wykonywanie histogramu w programie Scidavis.
SPRAWOZDANIE z C1, C2 i C3N
w międzyczasie wykresy z pomiarów z C1 z dopasowaniem funkcji i obliczenia z C2 do pokazania prowadzącemu i do ew. poprawek.
Część C2: Opór wewnętrzny bateryjki R6
I
RW
e
U
RZ
Rzeczywiste źródła napięcia musimy przedstawić w postaci obwodu zastępczego
złożonego z idealnego źródła o sile elektromotorycznej e i z oporu wewnętrznego RW.
Napięcie na zewnątrz takiego źródła będzie wynosiło:
U = e - RWI
U
e
a
RW = tga
I
Ćwiczenia najbliższe c.d.:
C4N: początek prądów zmiennych, przyjrzenie się jak działa kondensator i cewka
indukcyjna dla zmiennych napięć o kształcie prostokątnym, trójkątnym i
sinusoidalnym, zastosowanie C i L do filtrów częstotliwości RC i RL, początek
uczenia się pomiarów oscyloskopem, zaczniemy korzystać z generatora
funkcyjnego (czyli generatora przebiegów zmiennych), pomiar charakterystyk
amplitudowych filtra RC lub RL. Impedancja (liczby zespolone).
C5N: c.d. prostych obwodów prądu zmiennego, pomiar charakterystyk
amplitudowych i fazowych filtra szergowego RLC, czyli obserwacja rezonansu
elektrycznego w układzie RLC. C.d. pomiarów oscyloskopem.
Analiza matematyczna filtra dla prądów zmiennych z wykorzystaniem rachunku
impedancji w liczbach zespolonych.
SPRAWOZDANIE z C4N i C5N,
w międzyczasie wykresy z pomiarów z C4N z dopasowaniem funkcji - do
pokazania prowadzącemu i do ew. poprawek.
Download