Uploaded by nikodem

Wydruk

advertisement
Faktura nr 01/01/2017
ORYGINAŁ/KOPIA
Data i miejsce wystawienia: 09.01.2017, Chorzów
Data dostawy/wyk. usługi: 09.01.2017
Forma i termin płatności:
gotówką, 09.01.2017
Sprzedawca
Nabywca
ONmedia Magdalena Gatkowska - Chrząszcz
ks. Jana Gałeczki 50 lok. 4,, 41-506 Chorzów
NIP: 763-183-12-28
Succes
UL. Gałeczki 50/4, 41-506 Chorzów
NIP: 627-188-68-69
Lp. Nazwa towaru / usługi
1 usługa reklamowa
Ilość
Miara
1
szt.
Cena
netto
Cena
brutto
Wartość
netto
1500,00
1845,00
1500,00
23%
345,00
1845,00
W tym
1 500,00
23%
345,00
1 845,00
Razem
1 500,00
345,00
1 845,00
VAT
Do zapłaty: 1 845,00 zł
Wpłacono/pozostało: 0,00 zł / 1 845,00 zł
Słownie:
jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć zł 00/100
uzupełnianie strony internetowej
Konto:
ING • 97 1050 1243 1000 0090 6956 8732
Kwota
VAT
Wartość
brutto
.............................................................
Magdalena Gatkowska
Osoba upoważniona do wystawienia
Faktury Express • www.polpress.pl
Strona 1/1
Download