dni skały 2012 - Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale

advertisement
NR 5(49)__CZERWIEC 2012__
ISSN 1898 - 0589__CENA 2,00 ZL (W TYM 8% VAT)
DNI SKAŁY
2012
X JUBILEUSZOWY
MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL ORKIESTR
WOJSKOWYCH I DĘTYCH
Fot.Marta Parzelka/Zbigniew Zieliński/
Grzegorz Kowalik
SPOTKANIE Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI JAROSŁAWEM GOWINEM
W niedzielę 10 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale odbyło się spotkanie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz Macieja Schaba doradcy ministra z burmistrzem Skały, wójtami gmin Sułoszowa i Trzyciąż, radnymi
miejskimi, kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Skała, dyrektorem
Ojcowskiego Parku Narodowego oraz innymi zaproszonymi gośćmi.
W trakcie spotkania Minister Gowin podziękował za zaproszenie oraz wygłosił
krótki wykład dotyczący najważniejszych reform rządu tej kadencji czyli reformy emerytalnej i deregulacji.
Zgromadzonych przekonywał co do słuszności przeprowadzenia reformy em-
erytalnej i podniesienia wieku emerytalnego. Przekonywał także do reformy deregulacyjnej .Tłumaczył do kogo jest ona skierowana, jakie wystąpią następstwa
przy uwolnieniu zawodów.
Z sali płynęły do Ministra liczne pytania na tematy poruszane w prelekcji
wprowadzającej oraz inne powiązane z aktualnymi tematami realizowanymi
przez rząd (m.in. kwestia wydobycia gazu łupkowego). Spotkanie odbyło się w
przyjacielskiej atmosferze. Minister na zakończenie podziękował osobom, które
brały udział w spotkaniu i wyraził nadzieję na ponowne spotkanie.
GMINNE ZAWODY STRAŻACKIE
26 maja 2012 r. w Maszycach odbyły się gminne zawody OSP. Wzięły w nich
udział wszystkie jednostki OSP z naszej gminy. W licznym gronie zgromadzonych
gości nie zabrakło radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza Tadeusza Durłaka, który zawody otworzył. Jak zwykle
zawodom towarzyszą emocje- wszyscy
druhowie są sprawni, ale wygrywa drużyna, która nie popełni błędów. Dawniej
w trudniejszych czasach często
figle płatał
22
sprzęt, pompy z trudem zdobywane, remontowane i pucowane... na zawodach
nie paliły. Jak mówili przedstawiciele gminnego Zarządu OSP w Skale, który
zawody przygotował- z Prezesem Wojciechem Krzysztonkiem i
Komendantem Jerzym Durłakiem – teraz wszystkie nasze jednostki posiadają dobry sprzęt, który raczej nie zawodzi.
Najlepszą drużyną okazała się jednostka z Maszyc, która już
przyzwyczaiła nas , że zawody wygrywa. Ale wielką niespodzianką okazały się drużyny II i III miejsca – Rzeplin i Przybysławice, które wyrastają
na godnych konkurentów
Maszyc.
G. Kowalik
_____CZERWIEC 2012____
Drodzy Państwo!
Rano słońce, rano pogoda,
idziemy do kąpieli
Sama radość, sama uroda!
Jak tu się nie weselić?
Spływają krople z ula
Woda z jabłoni kapie
Hej, deszcz po polach hula,
Bo nie ma żadnych zmartwień.
Błyska się. Piorun broi
Lasowi moknie broda…
O, przyjaciele moi,
Jutro znowu pogoda!
/K. I. Gałczyński/
Nastało lato.. upragnione, wytęsknione. Czas boski, czas beztroski.
Pora na chwilę wytchnienia, odprężenia. Pozwolenia sobie na nicnierobienie, bez zbytnich wyrzutów sumienia…Może na małą wyprawę do
lasu, bo gdy „człowiek wejdzie w las, to nie wie, czy ma lat pięćdziesiąt
czy dziewięć”. Pikniki na zielonej trawie, w wyborowym towarzystwie.
Grille, które ostatnio robią na naszym rodzimym gruncie furorę. Bo to i
pretekst do miłego, niezobowiązującego spędzenia czasu a przy okazji
odrobina rozkoszy dla podniebienia. Czyli połączenie przyjemnego z
pożytecznym.
W letnim numerze przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa relacje z
wybranych czerwcowych wydarzeń kulturalnych. Wiadomo, że nic tak
nie jednoczy jak kultura i związane z nią wspólne przeżywanie muzyki
i sztuki, dzielenia się wrażeniami po przeczytaniu książki, występu czy
koncertu. A było ich wiele – integracyjne pikniki, koncerty kameralne
i te z wielką pompą, festiwale(Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Wojskowych i Dętych) oraz przygotowane z wielkim zaangażowaniem
Dni Skały. Pomimo trwającego sezonu ogórkowego wiele się w Skale
działo! W dziale Kulturalnie polecamy książki , które warto przeczytać
na leżaku. Odpoczynek może być bierny, aktywny, a my proponujemy
po prostu kulturalny.
Dni Skały 2012
SPONSORZY DNI SKAŁY 2012
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za pomoc w
organizacji Dni Skały 2012. Czasem nawet drobna rzecz sprawia, że
udaje się taką imprezę przygotować i zorganizować. Dziękuję Burmistrzowi Tadeuszowi Durłakowi, Radzie Miejskiej w Skale z Panią Przewodniczącą Jolantą Penkalą, Pracownikom Urzędu Miasta z Panem
Sekretarzem Tadeuszem Boroniem. Lokalnej Grupie Działania Jurajska Kraina z p. Prezes Dorotą Buczek. Wiele zawdzięczamy służbom
mundurowym : Policji z Komendantem Tomaszem Młynarczykiem
na czele oraz wszystkim strażakom i Zarządowi Gminnemu OSP. Pracownikom i Posterunku Energetycznego i Kierownikowi Grzegorzowi Komendzie, pracownikom Referatu Komunalnego z Kierownikiem
Ryszardem Rogowskim. Dziękuję Panu Kazimierzowi Srebnickiemu,
pani Ewie Morawskiej – Rogale oraz wszystkim nauczycielom, bez
których nie byłoby Biegu bł. Salomei. Klasie mundurowej z LO Skała,
Kołom Gospodyń Wiejskich biorących udział w Jarmarku Skalskim,
wędkarzom z koła w Skale z P. Prezesem Aleksandrem Kluzem i Stanisławem Cygankiem. Dziękuję mieszkańcom Placu Konstytucji 3maja
za cierpliwość,wyrozumiałość i wszelkie niedogodności jakie musieli
znosić , oraz wszystkim, którzy pracowali wspierali , pomagali i uczestniczyli w imprezach Dni Skały 2012.
G. Kowalik
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ze Skały
FHU „ JANMAR” Marty i Janusza Mularczyka z Minogoi
Bank Spółdzielczy Wolbrom Oddział Skała
Wpłata od anonimowej osoby z gminy Wielka Wieś
- Delikatesy Centrum Market s.c. Oddział Cianowice państwa Marty i
Romana Dziedzic
- Carrefour Express w Skale przy ul. Krakowskiej 4 oraz Stacja Paliw
PIT STOP przy ul. Krakowskiej 82.
- Piekarnia Skalanka państwa Barbary i Edwarda Mosur oraz Pana Dariusza Madejskiego ze Skały
- Tynmar Spółka z o.o. Kraków ul. Ojcowska 166B
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu ,Olkusz Aleja 100
Lecia
- Super Myjnia panów Jana i Adama Koczwara ze Skały
- Przewóz Osób panów Jana i Adama Koczwara ze Skały
- Transport Osobowy państwa Cecylii i Kazimierza Pęczek ze Skały
- Firma Budowlana Budorem panów Adolfa i Przemysława Błachno ze
Skały
- Zakład Remontowo-Budowlany pana Zygmunta Błachno ze Skały
- Firma Transportowo-Handlowa „ASKAR” państwa Anny i Stanisława Srebnickich ze Skały
- Zakład Wędliniarsko – Garmażeryjny państwa Ireny i Józefa Domagalskich oraz Krystyny i Piotra Trzcionków ze Skały
- Firma Budowlana „ROSA” Urszuli i Tomasza Rosa z Modlnicy
- Drukarnia PAZAX p. Zbigniewa Kutaja z Białego Kościoła
_____CZERWIEC 2012____
3
WIEŚCI Z MAGISTRATU
Sesja Rady Miejskiej w Skale odbyła się 29 maja 2012 r. Obrady otworzyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Penkala i przystąpiła do przedstawienia
swojego sprawozdania z prac pomiędzy sesjami. Sprawozdanie dotyczyło głównie relacji z udziału w uroczystościach patriotycznych, w które maj obfitował:
uroczystości 3 - majowe,6 - majowe, doniosła uroczystość nadania imienia Bł.
Salomei Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Skale,
udziału na posiedzeniach komisji statutowej, oświatowej, komunalnej, na piknikach w Cianowicach, Gminnych Zawodach Pożarniczych w Maszycach i na
zabawie w Zabawie, gdzie odbyło się wojewódzkie święto ludowe.
Kolejnym punktem programu były sprawozdania Przewodniczących Komisji.
Komisja Budżetowa : sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zapytania do
Burmistrza i zapytania dotyczące spraw bieżących.
Komisja Oświatowa : analiza problemu osób uzależnionych od alkoholu na terenie gminy i pomocy społecznej. Obecne na posiedzeniu komisji Barbara Krupa i
Beata Bednarczyk przedstawiły wnikliwą analizę w/w tematów. Barbara Krupa
skupiła się na problemie alkoholizmu na ternie Skała.2% (200 osób) mieszkańców w gminie ma poważny problem z alkoholem. Do terapeuty zgłasza się coraz
więcej osób, to naoczny znak, że w świadomości społecznej coś drgnęło. Grupa
AA działa już od 8 lat. Działa też grupa wsparcia dla rodzin alkoholików. W
swoim sprawozdaniu przedstawiła również punkty sprzedaży alkoholu na terenie gminy. Beata Bednarczyk skupiła się na działaniach zadaniach Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skale. Dyrektor CKSiR w Skale przedstawił szczegółowy plan Dni Skały. Zygmunt Dercz – X Jubileuszowego Międzynarodowego
Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych. Opracowano regulamin stypendium
dla najzdolniejszych uczniów i studentów w gminie Skała(pozytywnie zaopiniowany przez burmistrza). Do druku oddany został statut prac Rady Miejskiej
w Skale.
Komisja Komunalna : analizowała pisma p. Cadra i p. Anny Cyganek oraz
mieszkańców ul. Zagrodzkiej w sprawie zaniechania budowy progów zwalniających. Dyskutowała o uaktywnieniu terenów budowlanych. Tereny płd. części
Skały należy uzbroić w sieć telekomunikacyjną, wydzielić drogi i przyspieszyć
prace na w/w terenie.
INFORMACJA BURMISTRZA
Burmistrz w swoim sprawozdaniu przedstawił przebieg prac w ostatnim miesiącu.
Rozpoczął od spotkania w Komisariacie Policji w Skale z wójtami Cianowic
i Sułoszowej w sprawie dotowania budowy ogrodzenia w komisariacie. Rozstrzygnięcie wpłynie z Powiatowego Komisariatu Policji. Do burmistrza z petycją wstawili się dorożkarze bryczek konnych, wożących turystów na terenie
OPN-u. Muszą wnosić odpłatność za zajęcie pasa drogowego, a stawki wydają
się im za wysokie. Obniżenie cen musiało by być podjęte uchwałą Rady Miejskiej. Została podpisana umowa dotacyjna dot. kanalizacji w Cianowicach.29
kwietnia br. burmistrz był obecny na walnym zgromadzeniu OSM w Skale.
Chwalił dobrą kondycję firmy, która rozwija asortyment, a jej stan finansowy i
produkcyjny ocenił jako bardzo dobry.3, 6 i 19 maja burmistrz uczestniczył w
uroczystościach patriotycznych i uroczystości nadania imienia Bł. Salomei skalskiemu gimnazjum. Podziękował za „ten wymiar zorganizowania uroczystości” i zapewnił, że „nie powinniśmy mieć już w związku z tym żadnych kompleksów”.
Na walnym zgromadzeniu LGD dołączyła kolejna
gmina Jerzmanowice-Przeginia (LGD Jurajska Kraina obejmuje 5 samorządów oraz osób fizycznych).W
Collegium Maius obchodzono hucznie Dzień Strażaka.
Na posiedzeniu zarządu gminnego OSP w Skale dogrywano szczegóły Gminnych Zawodów Pożarniczych
w Maszycach (26 maja 2012). Burmistrz poruszył też
temat oświetlenia przystanku w Cianowicach. Na przystanku staną 2 słupy oświetleniowe. Na forum wójtów i
burmistrzów dyskutowano o planach inwestycyjnych na lata 2014-2020.Priorytetem będą badania i innowacje kosztem inwestycji infrastrukturalnych. Z notariuszem sporządzono umowy dotyczące sprzedaży działek p. Szymańskiemu
i p. Staroniowi. Najbliższe plany to przetargi na drogi rolnicze(na drogę łączącą
Rzeplin z Minogą) i na remont mieszkań komunalnych (z Agencją Nieruchomości Rolnej).
UCHWAŁY
Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
a) przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale za rok 2011
b) ustanowienia Alei Jesionowej w Minodze pomnikiem przyrody
Do Rady Miejskiej wpłynął list z podziękowaniami. Decyzja Rady Miejskiej
4
to ukoronowanie długoletnich starań pani Łucji Stach. W liście dziękowała za
„przyjazny stosunek do uroków piękna przyrody”. Magdalena Węgiel dziękowała „w i mieniu drzew”. Przydrożna aleja drzew prowadząca od miejscowości
Nowa Wieś do miejscowości Minoga ma w okolicy znaczenie kulturowe, historyczne, a skupisko drzew – jest akcentem krajobrazowym, który posiada duże
walory przyrodnicze. Aleja będzie oznakowana tablicami ”POMNIK PRZYRODY” wraz z nazwą obiektu. Jacek Wilk był wdzięczny za docenienie krajobrazu
naturalnego. „Budzi to zachwyt” – dodał.
c) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany przez Gminę Skała nieruchomości
położonej w obrębie Skała – miasto z nieruchomościami Stanisławy i Zbigniewa
Cader.
d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej(w obrębie Cianowic, za stawem)
e) zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skała
g) projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3
w Gminie Skała
Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych. Zakłada zakup pomocy
dydaktycznych dla dzieci mających problemy z pisaniem i czytaniem.
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Temat interpelacji zdominował jeden temat – przekształcenia SP ZOZ-u w Spółkę Kapitałową lub Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Menedżer SP ZOZ
wystąpił z taką propozycją, a radna Magdalena Farat złożyła w tej sprawie pisemną interpelację.
Radny Aleksander Dańda złożył propozycje założenia oficjalnego konta na stronie urzędu gminy. „Dostaje e-maile i myślę, że byłby to oficjalny sposób kontaktów z mieszkańcami”.
Sekretarz Tadeusz Boroń poinformował radnego o planowanej na wrzesień przebudowie systemu. „Istnieje program- „Radny i e-radny” to pomyślimy o tym”.
Radny Jan Ibek pytał o zgodę burmistrza na ogrodzenie prywatnej posesji. Burmistrz zapewnił, że nie istnieją obostrzenia w planie zagospodarowania przestrzennego. Brak kategorii dróg gminnych utrudnia to. Wiele na terenie gminy
dróg wewnętrznych. Radnych interesowało odkaszanie dróg (ruszy w najbliższym czasie). Jan Ibek pytał o znak na Niebyle- Świńczowie. Znaki będą uzupełnione po zmianie organizacji ruchu (znaki pionowe i poziome). Dziękował
za dobre wykonanie pętli w Smardzowicach. Aleksander Dańda pytał o remont
studzienek kanalizacyjnych na ul. Słomnickiej. Remont jest wykonywany w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Władysława Wawra niepokoiła
kwestia przepływu na ul. Długiej i Słomnickiej. Burmistrz zapewnił, że przepływy już zostały zrobione. Grażyna Rodek pytała o remont skrzyżowania na
ul. Wolbromskiej. Opóźnienia związane są z nowa organizacją ruchu. Gmina
złożyła ponowny wniosek o nowy projekt o organizacji ruchu (wykonawca nie
mógł robić bez projektu przewiertów i prace stały w miejscu). Przewodniczącą
Rady Miejskiej niepokoiła kwestia bezpieczeństwa na szlakach turystycznych
w Ojcowie. Głośny wypadek z 25 maja , w którym zginęła młoda dziewczynka
sprawił, że dyrekcja OPN ze szczególną uwagą sprawdza
trasy, usuwając i podcinając drzewa. Gmina w związku
z tą sprawą skierowała pisma do szkół z prośbą o dokonanie przeglądu drzew na ich ternie. Radna Jolanta Niemiec poruszyła problem przystanku w Szczodrkowicach
(położonego przy posesji p. Orczyków). Wobec protestów
właścicieli będzie przystanek bez wiaty. Na terenie posesji rosną drzewa, nad przystankiem zwisają długie konary i gałęzie. Obcinanie gałęzi należy do obowiązków
właściciela. Rada Gminy może ewentualnie wystąpić z
pismem do ZDW o obcięcie gałęzi. Burmistrz zaproponował kontynuację tematu po zakończeniu remontu przez
firmę. Radny Piotr Opalski zwrócił uwagę na fatalny stan świetlicy „MKS”
Skała. Przy boxach odchodzą nity. Usterki można by usunąć w ramach gwarancji. Radnych niepokoił stan nawierzchni dróg na ul. Targowej i ul. Nowej. Na
popękaną nawierzchnię dróg w Minodze i na Zamłyniu zwracała uwagę radna
Magdalena Farat. Radni zgłosili też wniosek o zaproszenie na obrady komisji
rolnej dyrektora OPN-u. Tematem dyskusji ma być zabezpieczenie szlaków turystycznych, żeby uniknąć sytuacji sprzed tygodnia. Władysław Wawer pytał o
postęp prac związanych z przebudowa kanalizacji na ul. Wolbromskiej. Remont
rozpocznie się w tym roku. Na terenie województwa aż 182 gminy planują na
swoim terenie remonty. Gmina Skała znajduje się na poz.42. Burmistrz prosił
radnego o odrobinę cierpliwości.
Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła pisma, które w ostatnim miesiącu
wpłynęły do Rady Gminy i Burmistrza.
Marta Parzelka
_____CZERWIEC 2012____
SP. ZOZ KONTRA NZOZ
Temat przekształcenia SP ZOZ-u w Skale w Spółkę Kapitałową lub Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej budzi ostatnio wiele kontrowersji. Ten temat zdominował całkowicie obrady ostatniej sesji Rady Miejskiej. Radna Magdalena
Farat przedłożyła na ręce Burmistrza stosowną interpelację. Odbyło się nawet
spotkanie społeczne w tej sprawie.Pojawia się wiele pytań i wątpliwości a także
obaw. Czy polepszy się a może pogorszy zakres i jakość usług? Czy został zaproponowany sposób na zabezpieczenie mieszkańcom usług w ramach kontraktów(bezpłatnych) z NFZ ważne szczególnie dla mniej zamożnej części mieszkańców. Istnieje realne zagrożenie, że osoby chętne do pracy w prywatnym
NZOZ zagospodarują inny obiekt na terenie gminy i założą całkowicie nowy
podmiot. Jaką decyzję podejmie gmina? Pozostawi SP ZOZ , aby zapewnić
pełniejszą dostępność usług mieszkańcom? Nowa przychodnia byłaby dopełnieniem sieci placówek medycznych i zapewniła pracę większej liczby lekarzy na
terenie gminy, z nowymi specjalistami. A w SP ZOZ mieszkańcy korzystaliby z
usług specjalistów, którzy do tej pory pracują w SP ZOZ.
W jaki sposób gmina będzie prowadzić przekształcenie SP ZOZ w NZOZ –
kto będzie likwidatorem SP ZOZ a kto prezesem NZOZ? Z punktu widzenia
interesów gminy i zasad etycznych nie powinna to być ta sama osoba. Na okres
likwidacji należałoby zapewnić rozdzielność funkcji likwidatora SP ZOZ i prezesa nowo powoływanego NZOZ. Kto będzie udziałowcem NZOZ – czy będzie
ta gmina czy kilka osób, ewentualnie czy formuła będzie otwarta? Czy opracowany został biznes plan NZOZ? Mieszkańcy i radni powinni go poznać. Jaki
wpływ na funkcjonowanie prywatnej spółki będą mieli mieszkańcy gminy? Czy
będzie on mniejszy niż przypadku publicznego SP ZOZ? Czy w przypadku nieopłacalności ekonomicznej niektórych porad i usług mieszkańcy nie zostaną ich
pozbawieni. O ile w podmiocie publicznym ważny jest człowiek i jego zdrowie,
o tyle w prywatnym najważniejszy jest zysk i opłacalność. Czy mamy gwarancję
,że lekarze prywatnego NZOZ będą kierowali wszystkich potrzebujących na badania specjalistyczne i do lekarzy specjalistów? A jak ze współpracą prywatnego
NZOZ z publicznym Pogotowiem Ratunkowym? Czy prywatny NZOZ będzie
świadczył opiekę lekarska całodobowo?
W jakim trybie zostanie udostępniony majątek dzisiejszego SP ZOZ przyszłemu
NZOZ- czy to będzie tryb przetargowy? Jak zostanie ustalona stawka czynszu
od nieruchomości?
Na te i inne pytania burmistrz i radni próbowali uzyskać odpowiedzi na obradach Komisji Oświatowej 4 czerwca 2012 r. Na obrady został też zaproszony dr
Jacek Piekarz, wraz z główną księgową.
Dr Jacek Piekarz zwrócił się do burmistrza i rady z propozycją szeroko pojętej współpracy, w każdej możliwej formie. Właściciele nowego budynku, usytuowanego obok ośrodka zdrowia, p. Morawscy zwrócili się do dr Piekarza
propozycją utworzenia niepublicznej placówki opieki zdrowotnej, wraz z gabinetami lekarskimi. Nowe specjalistyczne poradnie na razie byłyby odpłatne
W przyszłym roku po negocjacjach z NFZ- em byłyby tam świadczone usługi
nieodpłatnie. Dr Piekarz ma wielkie nadzieje i plany - założenie szkoły rodzenia, poradni psychologicznej, psychiatrycznej, logopedycznej, endokrynogicznej, opieki nad osobami przewlekle chorymi, zespołu interwencji kryzysowej.
W starym budynku rozbudowano by rehabilitację. Wymaga to niezbędnych
remontów i nakładów finansowych. Wiele z gabinetów nie spełnia warunków
BHP (np. poradnia ginekologiczna). Według nowych wymogów gabinet musi
być zaopatrzony w bidet i kabinę. Należałoby wybudować dodatkowe windy,
szatnie. Rozbudowanie rehabilitacji wodnej, masaży wodnych, nowych kabin
do krio terapii, prądów wymaga rozbudowy węzła sanitarnego.
Dr Piekarz podkreślał, że na radzie społecznej były przedstawiane rożne opcje
rozwiązania tego problemu. Burmistrz wystąpił wówczas z propozycją przekształcenia SP ZOZ w spółkę kapitałową. Nie jest zamiarem dr Piekarza likwidacja placówek(mowa o ośrodkach zdrowia w Minodze i Cianowicach). Mimo,
że ich stan pozostawia wiele do życzenia. Ze szczególnym zwróceniem uwagi na
ośrodek zdrowia w Minodze. Remont został zrobiony, niestety nie umieszczono
w nim wind. Na parter przeniesiono całą dz. medyczną. „Moja propozycja jest
czytelna, prosta i służy wszystkim” – podkreśla. Burmistrz i radni maja zatem
dylemat albo SP ZOZ w starym stylu, albo zmiana jego podstawy prawnej. Dr
Piekarz przekonywał, że NZOZ dawać będzie dużą swobodę i elastyczność na
rynku usług. SPZOZ to według niego struktura przestarzałą, przeżytek prawny
formalnie i czynnościowo. Formy zarządzania księgowością są o wiele tańsze
w NZOZ- ach. Dwa budynki poprawią obsługę pacjenta. Obawy dotyczą jedynie ewentualnej rywalizacji między placówkami. Burmistrza niepokoją mające
powstać dwa twory prawne. „Trudno
będzie znaleźć płaszczyzny porozumienia. Po to prowadzimy te dyskusje
by nie narazić na szwank pacjenta,
gminy i lekarzy. Trzeba to dopracować
by zabezpieczyć interesy wszystkich
stron i podmiotów” – dodaje. Otwiera
to dyskusję nad przyszłością funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie
gminy. Ustawa nakłada na gminę instrumenty dzięki którym pomoże realizować politykę zdrowotną w gminie. Konieczna tu będzie dalekowzroczność i
gminy i burmistrza, nie działanie na szkodę pacjenta i szeroko pojęta współpraca. Gdyby SP ZOZ przekształcono w spółkę z 100 %udziałami gminy konieczne
będzie załatwienie kwestii dzierżawy tamtego budynku i zachowanie status quo.
A co w przypadku spółki kapitałowej? To radni muszą o tym zadecydować i
podjąć decyzję, co nie będzie łatwe. W podejmowaniu decyzji trzeba uwzględnić ewentualne zagrożenia w dostępie do świadczeń. Przeanalizować pozytywy i
negatywy. Spółka ze 100% udziałem gminy dawała by gminie całkowitą kontrolę nad jednym z budynków. Z kolei spółka kapitałowa gwarantowała by gminie
51% udziałów(jako jednostce samorządu terytorialnego).
Spółkę kapitałowa można utworzyć dopiero po dokonaniu wyceny wartości SP
ZOZ – u. Jednostka może nadal być samorządowa i może równocześnie funkcjonować.
Radny Zygmunt Dercz wprost zapytał - „Czy Pan już podjął decyzję?”. Decyzja
dr Piekarza jest raczej nieodwołalna. „Co prawda nie złożyłem wypowiedzenia,
rozmowy są po to by zbliżyć stanowiska, ale w 90 % decyzje już podjąłem”
– zapewnił. Przewodniczącą Rady Miejskiej Jolantę Penkalę niepokoi sytuacja
pacjenta w okresie przekształceń.
Gmina jako organ tworzący będzie miała faktyczny wpływ na funkcjonowanie i zarządzanie placówki. Prezes będzie odwoływany podczas głosowania
większością głosów. A Rada Nadzorcza będzie pełniła szeroko pojęty nadzór
merytoryczny.
To w miarę sensowny model na funkcjonowanie opieki medycznej na ternie
gminy na najbliższe lata.
PROCESJA BOŻEGO CIAŁA
Zróbcie Mu miejsce
Pan idzie z nieba
Pod przymiotami
Ukryty chleba.
/F. Karpiński/
Boże Ciało zawsze obchodzi się w czwartek – jedenastego dnia po Zesłaniu
ducha Świętego –Zielonych Świątkach, między 21 maja a 23 czerwca. W Polsce
w dzień Bożego Ciała ze wszystkich kościołów wychodzą uroczyste procesje i
idą do czterech ołtarzy, ustawionych na zewnątrz świątyń. Przy każdym ołtarzu
czytana jest albo śpiewana Ewangelia i udziela się wiernym Błogosławieństwa
Przenajświętszym Sakramentem, na wszystkie cztery strony świata. Procesje
Bożego Ciała odbywają się przez całą oktawę. Procesja w naszej parafii była
bardzo uroczysta, okazała i piękna. Uwagę zwracały chorągwie kościelne i przybrane kwiatami feretrony. Tłumnie uczestniczyli w niej wierni. Nie zabrakło
także dziewczynek w bieli i w regionalnych strojach krakowskich sypiących
kwiaty i ministrantów z dzwonkami. W oktawę Bożego Ciała świeci się wianki
z ziół i kwiatów. W wianku musi być przede wszystkim rozchodnik, kopytnik,
macierzanka, rosiczka, jaśmin, dzika róża i piwonia, czasami niezapominajka.
Ołtarze procesyjne budują cechy rzeźników, handlowców, kierowców, szewców,
krawców i strażacy.
W dekoracji ołtarzy starym zwyczajem znajdują się brzózki i kwiaty
ogrodowe. W oknach powiewają flagi,
wiszą symbole religijne i kwiaty. Po
błogosławieństwie i odejściu procesji
do kolejnego ołtarza, wierni obłamują
gałązki ze stojących przy nim brzózek
i zabierają do domów.
_____CZERWIEC 2012____
5
KRONIKA POLICYJNA
Kronika Policyjna Komisariatu Policji w Skale
W okresie czasu od 13-17.05.2012r. w miejscowości Grodzisko n/n sprawcy dokonali kradzieży z włamaniem do nie użytkowanego budynku (drewnianego młyna)
skąd skradli kable elektryczne na łączną sumę strat 400zł na szkodę zgłaszającego.
W okresie czasu 14-17.05.2012r. w miejscowości Cianowice n/n sprawcy dokonali kradzieży z włamaniem do budynku mieszkalnego skąd skradli rurki miedziane na
łączną sumę start 5000zł na szkodę zgłaszającej. Na miejscu został użyty pies policyjny, który podjął trop sprawców i przez pola doprowadził w pobliże zabudowań
w miejscowości Niebyła, gdzie trop się urwał.
W dniu 19/20.05.2012r. w miejscowości Sobiesęki n/n sprawca z zamkniętego garażu, dokonał kradzieży dwóch prowadnic i łańcuchów od piły spalinowej oraz
kabla elektrycznego do spawarki, na łączną sumę start 700zł
W dniu 24.05.2012 w miejscowości Barbarka n/n sprawca usiłował włamać się do jednego z budowanych domów, lecz został spłoszony poprzez uruchomienie
alarmu. W wyniku zdarzenia została uszkodzona futryna okna powodując straty w kwocie 400zł.
W dniu 26.05.2012 mieszkaniec Skały lat 38, dokonał znieważenia funkcjonariuszy Policji Skale, ponadto naruszył nietykalność cielesną jednego z nich oraz wywierał wpływ na wykonanie przez nich czynności służbowych. Został zatrzymany, był pod wpływem alkoholu, po wytrzeźwieniu przyznał się do zarzucanych mu
czynów.
W dniu 25.05.2012o godz 12.30 Policja została powiadomiona o wypadku w Parku Narodowym w Ojcowie. Na miejsce zostali niezwłocznie skierowani policjanci,
pogotowie ratunkowe i straż pożarna. Ustalono iż na spacerujące wycieczki szkolne przewróciły się trzy drzewa. Dzieci przyjechały na wycieczkę z Pacanowa w
województwie świętokrzyskim oraz Bolesławca na Dolnym Śląsku. W chwili gdy wycieczki spotkały się w okolicach Bramy Krakowskiej przy wejściu do Jaskini
Krowiej, na grupę około 90 osób przewróciły się trzy wysokie drzewa rosnące niedaleko od drogi asfaltowej, na której stali. Rannych zostało pięć osób: dwie 13letnie dziewczynki z Bolesławca oraz 12-latka z Pacanowa oraz dwie opiekunki wycieczek. Pomimo długotrwałej reanimacji /masaż serca/, w której uczestniczyli
zarówno policjanci i strażacy, lekarzom nie udało się uratować życia 13-latki. Druga o rok młodsza dziewczynka z otwartym złamaniem nogi i wstrząśnieniem mózgu
została przetransportowana śmigłowcem do szpitala dziecięcego w Prokocimiu. Trzecia dziewczynka oraz opiekunka po udzieleniu pomocy w szpitalu, zostały wypisane i wraz z pozostałymi uczestnikami wycieczki wróciły do Pacanowa. Pozostałe dzieci trafiły pod opiekę psychologów, którzy wraz nimi pojechali do Bolesławca,
a następnie zostały objęte pomocą psychologiczną przez miejscowe służby. Wcześniej przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Skale zorganizowali dzieciom
posiłek przed podróżą do domu. W sprawie wypadku prokuratura wszczęła śledztwo. Drzewa mógł powalić podmuch wiatru, mogły być też spróchniałe korzenie
lub płytki system korzeniowy, ale to wykaże postępowanie.
Policja zwraca się do mieszkańców mogących mieć informacje o sprawcach nie wykrytych przestępstw. Informacje można przekazać osobiście lub telefonicznie, nie
musimy też przekazując informacje podawać swoich danych czyli możemy zgłosić to anonimowo. Pamiętajmy, iż każdy z nas może stać się ofiarą przestępstwa.
tel. 997, 12 3801025, 12 3891007
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Skale
podkomisarz Marcin Kumala
KRONIKA PORADY PRAWNE MECENASA KRZYSZTOFA JONAKA
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
Kiedy konsument zawarł umowę kupna za pośrednictwem Internetu – a zatem
„na odległość”, może od niej odstąpić bez podania powodu. Skorzystanie z
tego uprawnienia nie może być obwarowane koniecznością zapłaty przez konsumenta jakiejkolwiek sumy. Skutkiem zaś jego realizacji jest uznanie umowy
za niezawartą. Producenci oferujący swój towar za pośrednictwem Internetu
powinni mieć świadomość, że skoro w taki sposób zorganizowali swoją działalność, to zawierane przez nich umowy z konsumentami, bez jednoczesnej
obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, określane są w ustawodawstwie mianem „umów na odległość”, które
podlegają szczególnej regulacji ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.). Na takich
przedsiębiorcach ciążyć będą zatem odrębne obowiązki wynikające z przepisów
ustawy, a wśród nich – związane z przysługującym konsumentowi specjalnym
uprawnieniem do odstąpienia od umowy na odległość. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni,
liczonym od dnia wydania rzeczy. Gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od
dnia jej zawarcia, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Możliwość skorzystania z zagwarantowanego przez ustawodawcę uprawnienia nie może być obwarowana koniecznością
zapłaty przez konsumenta jakiejkolwiek sumy (odstępne). Skutkiem zaś jego
realizacji jest uznanie umowy za niezawartą. Konsument zostaje zwolniony ze
wszelkich zobowiązań, natomiast to, co strony świadczyły, ulega niezwłocznie,
nie później niż w terminie czternastu dni, zwrotowi w stanie niezmienionym,
o ile zmiana taka nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Dokonanie przez konsumenta jakichkolwiek przedpłat rodzi jednocześnie obowiązek
uiszczenia na jego rzecz odsetek ustawowych od daty dokonania przedpłaty.
Jednocześnie, przedsiębiorcy zawierający umowy na odległość muszą mieć świadomość, że termin ten nie rozpocznie swego biegu, jeżeli najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy nie poinformują oni konsumentów, przy użyciu środka porozumiewania się na
odległość, o prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni.
Ustawodawca, hołdując zasadzie pewności obrotu prawnego, przyjął, iż niezależnie od tego, czy konsument uzyska stosowną informację w zakresie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, nie będzie on uprawniony do
6
jego realizacji po upływie trzech miesięcy od dnia wydania rzeczy czy zawarcia
umowy o świadczenie usług. Oznacza to w konsekwencji, że jeżeli jednak konsument, po rozpoczęciu biegu tego trzymiesięcznego terminu, otrzyma potwierdzenie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, termin ów ulegnie
skróceniu do dziesięciu dni od tej daty. Po upływie zakreślonych terminów, ustanowione w ustawie uprawnienie wygasa, choćby nawet konsument dowiedział
się dopiero o jego treści.
To na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania, iż poinformował on konsumenta o treści prawa odstąpienia od umowy, z czym wiąże się konieczność,
by stosowna informacja w tym zakresie była sformułowana jednoznacznie, w
sposób zrozumiały i łatwy do odczytania oraz, co do zasady, została potwierdzona konsumentowi przez przedsiębiorcę na piśmie, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Podobnie w wypadku odstąpienia od umowy
przez konsumenta przedsiębiorca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot
świadczenia.
Przysługujące konsumentowi na podstawie ustawy prawo odstąpienia od
umowy zawartej na odległość nie jest absolutne. O ile strony nie umówiły się inaczej, nie przysługuje ono w przypadkach: świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta, przed upływem dziesięciodniowego terminu
zakreślonego dla odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, dotyczących
nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również w przypadku umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez
konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego
osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub
których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, jak również w przypadku dostarczania prasy i usług w zakresie gier hazardowych. Przepisów o bezwarunkowym
prawie odstąpienia od umowy nie stosuje się także, m.in. do sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania
lub miejsca pracy konsumenta oraz świadczenia, w ściśle oznaczonym okresie,
usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek czy gastronomii.
_____CZERWIEC 2012____
Krzysztof Jonak
DZIEŃ MAMY I TATY W „POZIOMCE”
Dnia 25 maja, w Punkcie Przedszkolnym „Poziomka” odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Dzieci z niecierpliwością i wielkim
przejęciem czekały na swoich wyjątkowych gości. Przedszkolaki, pomimo towarzyszącej im tremy, wspaniale zaprezentowały program artystyczny – recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły przy akompaniamencie pianina. Rodzice nagrodzili swoje pociechy gromkimi brawami. Po
części artystycznej przedszkolaki złożyły rodzicom życzenia – były uściski, całusy i własnoręcznie wykonane przez dzieci upominki. Dzień Mamy
i Taty w „Poziomce” zakończył wspólny słodki poczęstunek.
Uroczystość przebiegła w ciepłej i radosnej atmosferze i na pewno na długo pozostanie w pamięci dzieci i rodziców.
RODZINNY PIKNIK W PRZEDSZKOLU
Środowisko przedszkolne jest drugim obok domu rodzinnego miejscem
w którym dziecko wzrasta, uczy się i bawi. Każdy nauczyciel zdaje
sobie sprawę z tego, że współpraca z rodzicami jest niezwykle istotna w kształtowaniu pozytywnych relacji i służy przede wszystkim dobru dziecka i jego rozwojowi, dając mu poczucie bezpieczeństwa. Od
wielu lat na przełomie maja i czerwca organizujemy w naszym przedszkolu rodzinne spotkania, które dostarczają dzieciom i ich rodzicom
wiele radości. W sobotę, 26 maja 201r. w ogrodzie Przedszkola Samorządowego w Skale odbył się Piknik Rodzinny, który zorganizowano
w związku z Dniem Matki i troszkę później Dniem Dziecka i Dniem
Ojca. Dodatkowym powodem do radości była wspaniała pogoda, która
pozwoliła na przeprowadzenie konkursów oraz występów na świeżym
powietrzu. Piknik Rodzinny rozpoczął się o godzinie 14.30. Pani dyrektor Emilia Parzelka gorąco przywitała rodziców i dzieci, składając
wszystkim serdeczne życzenia. Początek wspaniałej zabawy stanowiły
występy artystyczne dzieci z poszczególnych grup. Przedszkolaki przygotowane przez panie nauczycielki przedstawiły dla swoich rodziców
piosenki i wiersze oraz wręczyły własnoręcznie wykonane na zajęciach
ceramicznych, praktyczne upominki z gliny. Wręczono również rodzinom nagrody i wyróżnienia za wykonanie najpiękniejszej lalki teatralnej.
Osoby odpowiedzialne za przebieg
imprezy: p. dyr. E.
Parzelka, nauczycielki - J. Piotrowska i A. Głowacka
przygotowały wiele
atrakcyjnych konkursów
sportowo
- zręcznościowych
przewidzianych dla
dzieci oraz ich rodziców. Było m.in.
przeciąganie
liny,
marsz Stonogi, tata
niósł mamę do dziecka itp. Uczestnicy
wszystkich konkurencji otrzymywali
nagrody. Zgodnie z
hasłem ,,Cała Polska
czyta dzieciom” rodzice mieli za zadanie na podstawie przeczytanego fragmentu rozpoznać z jakiej pochodzi bajki. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził
pokaz udzielania pierwszej pomocy przed medycznej dla poszkodowanych w wypadku. Dzieci i rodzice przy dźwiękach muzyki z radością
korzystali jeszcze z wielu piknikowych atrakcji. Uczestnicy spotkania
mogli kupić w kąciku kulinarnym napoje i pyszne ciasta upieczone
przez mamy i babcie, skosztować grillowanych kiełbasek i swojskiego smalcu z wiejskim chlebem. Były także chatki „baby Jagi”, giełda
zabawek, kiermasz upominków, malowanie twarzy, wesoła trampolina
i wiele innych.
Do uświetnienia tego rodzinnego biesiadowania przyczynili się
również nasi sponsorzy m. in: państwo G. i P. Boroniowie, państwo J.
i G. Rzepkowie, państwo S. i A. Jeleniowie, państwo A. i D. Madejscy
oraz mamy i tatusiowie z Rady Rodziców naszego przedszkola.
Piknik Rodzinny okazał się dla dzieci źródłem wielkiej radości i wspaniałej zabawy. Istotne było to, że wszyscy, w rodzinnej atmosferze mogli czynnie spędzić sobotnie popołudnie.
Joanna Piotrowska
_____CZERWIEC 2012____
7
10 JUBILEUSZOWY FESTIWAL
ORKIESTR WOJSKOWYCH I DĘTYCH
Niezwykłe widowisko, którego widownią był Plac Konstytucji 3 Maja w
Skale odbyło się 10 czerwca 2012 r. Musztry paradne orkiestr wojskowych
i dętych, pokazy mażoretek – ten barwny spektakl w niedzielne popołudnie
i wieczór mogli oglądać mieszkańcy i goście, którzy przybyli w liczbie kilku tysięcy do Skały na X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Wojskowych i Dętych organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Skały.
Trudno dziś wyobrazić sobie czerwiec bez orkiestr dętych w naszym mieście(choć początki były bardzo trudne).
W niedzielnym, jubileuszowym widowisku udział wzięło 11 orkiestr:
1. Wojskowa Reprezentacyjna Orkiestra Wojsk Lądowych z Krakowa
2. Wojskowa Reprezentacyjna Orkiestra Wojsk Lądowych z Rzeszowa
3. Wojskowa Reprezentacyjna Orkiestra Wojsk Lotniczych z Bytomia
4. Górnicza Orkiestra Dęta KWK Murcki-Staszic Katowice
5. Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki
6. „Echo Gór” – orkiestra z Kasinki Małej
7. Orkiestra Dęta Pipes & Drums z Częstochowy
8. Orkiestra Reprezentacyjna Ypres Surrey z Belgii
9. Orkiestra Dęta Fanfares of Lviv z Akademii Lwowskiej z Ukrainy
10. Zespół Mażoretek „Tęcza” z Raciborza
11. Orkiestra Dęta z „Polanki Wielkiej” z Oświęcimia.
Niezwykłe stroje muzyków i porywające melodie przez długie godziny
zachwycały zgromadzoną publiczność, która nie szczędziła entuzjazmu i
braw.
Na naszym Festiwalu gościliśmy znakomitych gości: Konsula Generalnego
Ukrainy, pana Witalija Maksymenko, Ministra Sprawiedliwości, pana Jarosława Gowina, przedstawicieli Wojska Polskiego, Żandarmerii i Policji,
Parlamentarzystów oraz Samorządowców.
X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych przechodzi do historii jako kolejny, który
tak mocno promuje Wojsko Polskie, Województwo Małopolskie oraz naszą małą Ojczyznę. Organizacja widowiska na
taka skalę wymaga ogromu trudu i wysiłku ale też cierpliwości i wiary w końcowy efekt.
Przygotowania do kolejnych edycji zaczynamy już w grudniu, wysyłając pisma do zwierzchników orkiestr wojskowych
i samych orkiestr informując o mającym się odbyć festiwalu i jednocześnie je zapraszając. Tradycyjnie festiwal odbywa
się w czerwcu. Po dziesięciu latach prowadzenia tego festiwalu mamy ogromny komfort – to my dyktujemy warunki,
wybieramy ewentualnych gości i staramy się, aby poprzeczkę, która zawiesiliśmy podnosić coraz wyżej.
Myślę, że mieszkańcy naszej gminy, goście i turyści to zauważają. Robimy wszystko aby muzycy czuli się u nas swobodnie, jak u siebie w domu. Trzeba podkreślić, że festiwal nie ma sobie równych. Jest jedynym w Małopolsce, w którym uczestniczą orkiestry wojskowe. Z tego powodu się bardzo cieszymy. Jest dla nas ogromną satysfakcją, że nazwa
naszego miasta jest przez muzyków rozsławiana w Polsce i poza jej granicami.
Zygmunt Dercz
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Skały
Foto – Marta Parzelka/Zbigniew Zieliński
II JARMARK SKALSKI
W sobotę, 9 czerwca 2012 r. odbył się w Skale II Jarmark Skalski, współorganizowany przez Lokalną Grupę Działania “Jurajska Kraina” w ramach tegorocznych obchodów Dni Skały. Tak jak w ubiegłym roku, wspólnym wysiłkiem
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale, Urzędu Miasta i Gminy w Skale,
Rady Miejskiej oraz LGD „Jurajska Kraina” przygotowano atrakcyjny program
dla mieszkańców gminy oraz gości.
Były występy artystyczne dzieci i młodzieży, zawody dzielnych druhów strażaków, wspólne wędkowanie, bieg imienia Bł. Salomei. Każdy znalazł w programie obchodów coś interesującego. Wysiłek oraz uwaga „Jurajskiej Krainy”
skupiły się na jednym z elementów programu: Jarmarku Skalskim, w którym
udział w tegorocznej edycji wzięły cztery koła gospodyń wiejskich. Reprezentacje sołectw ze Skały, Sobiesęk, Cianowic i Przybysławic zachwyciły zebranych
przygotowanymi straganami, na których zaprezentowały nie tylko wyroby rękodzielnicze, ale przede wszystkim swoje dokonania kulinarne, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem. Degustacjom potraw nie było końca. Każde koło
gospodyń przygotowało wiele przysmaków, a dodatkowo na scenie przedstawiło
(często w dowcipny sposób) przepis na przygotowanie jednej wybranej potrawy,
charakterystycznej dla naszego regionu. Był więc przepis na łojoki z rosołem,
kluski włochate, kluski z ziemniaków – prażuchy, jagnięcinę, groch z kapustą.
Panie nie tylko przygotowały moc atrakcji kulinarnych, ale także zaprezentowały
na scenie program artystyczny, który bazował na lokalnej tradycji, ale zawierał
także akcent bardzo aktualny: nawiązanie do Mistrzostw Europy w piłce nożnej.
Wśród ludowych przyśpiewek znalazły się więc także przeróbki hymnu zespołu Jarzębina, a elementy
stroju reprezentantów
sołectw zawierały emblematy związane z
Euro. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną pomysłowością w
przygotowaniu i udekorowaniu swoich stoisk.
Ogrom wykonanej pracy wzbudził szacunek
uczestników imprezy.
Trudno było dokonać
jednoznacznej oceny dokonań reprezentantek sołectw, zatem wszystkie panie ze
wsi Przybysławice, Skała, Cianowice i Sobiesęki otrzymały od Jurajskiej Krainy czerwone korale, pasujące do strojów ludowych oraz upominki kulinarne. II
edycję Jarmarku Skalskiego należy zaliczyć do udanych. Nie zawiodła pogoda,
dopisali także zacni goście. Wśród zebranych zauważono władze samorządowe gminy Skała: Pana Burmistrza Tadeusza Durłaka, Pana Sekretarza Tadeusza
Boronia oraz Radnych
Rady Miejskiej w Skale
z Panią Przew. Jolantą
Penkalą. Zaszczycili nas
swoją obecnością także
Pan Marszałek Województwa Małopolskiego
Wojciech Kozak, Pan
Marek Piekara – radny
Powiatu
Krakowskiego, Pan Grzegorz Stech,
dyrektor Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Podziękowania za dobrą współpracę, tak jak w roku ubiegłym, należą się panu Grzegorzowi Kowalikowi,
Dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale oraz Pracownikom
Centrum, jak również Pracownikom Referatu Komunalnego UMiG w Skale za
pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia. Dziękujemy! Punkt informacyjny naszego Stowarzyszenia był licznie odwiedzany przez zainteresowanych.
Rozdaliśmy wiele materiałów informacyjnych oraz gadżetów promocyjnych.
Biuro LGD w pełnym składzie: Dorota Buczek, Ewelina Wilk, Piotr Foszcz
przy wsparciu Pawła Blasińskiego z Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy
Skała, udzielało informacji o możliwościach, jakie stwarza dla mieszkańców
poszerzona o nową gminę Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”. Efekty
sobotnich działań informacyjnych były widoczne już w poniedziałek, kiedy to
do Biura zgłaszały się po szczegółowe informacje osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w ramach Osi IV Lader.
Zapraszamy na Szkolną 4!
Dorota Buczek
Prezes Zarządu LGD
FINAŁ KONKURSU
„ESTETYCZNIE ZAGOSPODAROWANA ZAGRODA WIEJSKA
PROMOCJĄ WSI, GMINY, REGIONU”
Celem konkursu była poprawa estetyki zagród wiejskich, która prowadzi
również do podniesienia atrakcyjności
tych terenów, rozwój infrastruktury
wsi wspierający ekologiczne wzorce
gospodarstw(racjonalna gospodarka
odpadami, ściekami, podnoszenie
jakości wody itp.).W konkursie brały udział gospodarstwa wytypowane przez Rady Sołeckie. Przeglądu i
oceny dokonała komisja konkursowa
powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała w składzie : Józef Tarnówka,
Antonina Basoń, Jolanta Niemiec i Marta Parzelka.
W konkursie mogły brać udział czynne gospodarstwa, których właściciele posiadają co najmniej 1 ha własnych użytków rolnych. Z konkursu wykluczono
laureatów poprzednich edycji.
Każde z gospodarstw oceniano w skali od 0 – 10 punktów.
Kryteria oceny gospodarstw:
1.Ogólne wrażenie o gospodarstwie(stan utrzymania budynków mieszkalnych
i gospodarczych, estetyka ogrodzeń, utwardzenie podwórka, oddzielenie części
mieszkalnej od gospodarczej).
2.Zagospodarowanie części wypoczynkowo ozdobnej (meble ogrodowe lub ławeczki, altanka, kącik
wypoczynkowy, ukwiecenie ogrodu
z uwzględnieniem sezonowości roślin, stan utrzymania trawnika wokół
domu).
3.Zagospodarowanie części produkcyjnej w wymiarze samozaopatrzenia
rodziny w warzywa i owoce(zagospo-
10
darowanie sadu i jagodnika, zagospodarowanie warzywnika).
4.Organizacja właściwej lokalizacji
parku
maszynowego(wydzielenie
miejsca na sprzęt i maszyny oraz prawidłowa jego konserwacja).
5.Wydzielenie miejsca i organizacja
wybiegów dla drobnych zwierząt gospodarskich.
6.Uporządkowanie gnojowni i ścieków.
W tegorocznej edycji konkursu brało udział 6 gospodarstw z naszej gminy.
Komisja po długich obradach nagrodziła gospodarstwa:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
Wyróżnienia:
_____CZERWIEC 2012____
Jerzy Madej, Szczodrkowice 142
Barbara Madejska, Sobiesęki 80
Danuta Trzcionka, Skała ul.Wolbromska 45
Lucyna Knapik, Grodzisko 21
Elżbieta Dercz, ul.Ojcowska 11
Agnieszka Cieślik, Smardzowice 142
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych
laureatom nastąpiło podczas Dni Skały.Gratulujemy!
II BIEG O PUCHAR CIANOWIC I PIKNIK RODZINNY
26 maja w Cianowicach odbył się II Bieg o Puchar Cianowic. W biegu uczestniczyło 105 zawodników m.in. dzieci, młodzież i dorośli w tym zawodowcy i
amatorzy. Punkt startowy oraz metę, jak również Biuro Zawodów, zlokalizowano przy Szkole Podstawowej w Cianowicach.
Dorośli zawodnicy wystartowali do rywalizacji na dystansie około 7 km. Podczas biegu byli nagradzani brawami i dopingowani okrzykami przez licznie
zgromadzoną publiczność. Trasa biegu została zabezpieczona przez policję ze
Skały przy wsparciu uczniów z klasy mundurowej z Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych im. Wł. Łokietka w Skale, jak również wolontariuszy.
Wśród kobiet zwyciężyła Agnieszka Cader z Zabierzowa. Na drugim miejscu
była Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska, dwukrotna wicemistrzyni Polski na dystansie 3000 m w biegu przez przeszkody. Trzecią lokatę zajęła Gabriela Rolka
(AGH).
W biegu mężczyzn pierwsze miejsce zdobył Kacper Piech z WKS Wawel Kraków, drugie Łukasz Duliński z Krakowa, natomiast trzecią pozycję uzyskał
Kamil Jezierski doktorant Zakładu Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej
UJ.
Najlepszym biegaczem z Gminy Skała okazał się Marek Szczepanik ze Szczodrkowic, którego Burmistrza MiG Skała wyróżnił okolicznościowym pucharem.
W II Biegu o Puchar Cianowic uczestniczył najmłodszy z grona Radnych RM
Skała Piotr Opalski, wspaniale poradził sobie z bardzo trudną trasą biegu i konkurencją innego radnego z Gminy Laskowa Wincentego Bukowca, pasjonata
biegów długodystansowych.
Spędziłam z panem Wincentym miłe chwile na rozmowie przed startem. Ten
61-letni radny z Krosnej - do Limanowej, do urzędu, gdzie pracuje codziennie
przemierza dystans o długości, bagatelka- 18 km. „Biegam do pracy z Krosnej
do Limanowej w ramach treningu” – ze śmiechem dodaje. Karierę rozpoczynał
od biegu „Żółtej Ciżemki” pod patronatem „Dziennika Polskiego” i wierny mu
jest od lat. „Myślę, że o moim wyborze na radnego w Limanowej przesadziły moje sukcesy sportowe”- mówi. Pan Wincenty jest także piłkarskim sędzią.
Przed paru dniami otrzymał puchar za przesędziowanie ponad pół tysiąca spotkań i nagrodę rektora AGH Kraków, w biegu na dystansie 12 km(w kategorii
wiekowej 60-latków).
Bardzo ważnym etapem dnia sportowego było przeprowadzenie zawodów w
biegach dla dzieci i młodzieży na dystansie około 1 km. Zainteresowanie biegiem było bardzo duże, czego dowodem była imponująca frekwencja, i zacięta
rywalizacja pomiędzy młodymi zawodnikami.
Zwycięzcy biegu dla dzieci i młodzieży:
Dzieci do lat 6
1. Jakub Depta, 2. Radosław Cieślik, 3. Natalia Mitka
Dzieci klasa I – II
1. Bartosz Dudek, 2. Bartosz Jurkowski, 3. Kacper Gadzina
Dzieci klasa III – IV
1. Izabela Rerak, 2.Aleksander Kwiecień, 3. Martyna Mudyn
Dzieci klasa V – VI
Dziewczynki: 1.Karolina Depta, 2.Marzena Depta, 3.Anna Rosa
Chłopcy: 1. Kacper Kosmala, 2. Dawid Woźniak, 3. Jan Drzyzga
Gimnazjum – dziewczyny: 1.Wioletta Woźniak, 2.Anna Zdybał
Gimnazjum – chłopcy: 1. Dawid Depta, 2. Jakub Kotliński, 3. Dominik Szmerek
Wszystkim zawodnikom, wolontariuszom po zakończonych biegach rozdano
pakiety żywnościowe dostarczone przez sponsorów biegu, celem uzupełnienia
wydatkowanej
energii.
Zwycięzcom wręczono
puchary, medale i nagrody.
Drugim etapem sportowego dnia był ,,Piknik
Rodzinny”
wspólnie
przygotowany
przez
Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Cianowic i
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skale oraz Szkołę Podstawową w Cianowicach. Inauguracji pikniku dokonała Reprezentacyjna Orkiestra Cianowic
koncertem pod kierunkiem Piotra Święchowicza. Wspaniale zaprezentowały
się dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Cianowicach w
programie artystycznym przygotowanym z okazji Dnia Mamy.
Dodatkowymi atrakcjami był: klaun-animator, dmuchana zjeżdżalnia, żyroskop,
paintball, trampolina, pokazy sztuk walki i samoobrony, prezentacja zawodników futbolu amerykańskiego, konkursy z nagrodami.
Całość dopełniało bogate zaplecze gastronomiczne oraz wspaniała słoneczna
pogoda, która jak na zamówienie wyjątkowo dopisała.
Tekst i foto/Marta Parzelka
PIKNIK RODZINNY W MINODZE
W dniu 27 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej w Minodze odbył się Piknik Rodzinny. Dzieci z Oddziału
Przedszkolnego z programem ekologicznym zachwyciły i rozbawiły zgromadzonych gości. Życzenia i program z okazji Dnia Matki i Ojca przygotowali uczniowie klas I-IV pod opieką pani Edyty Miodek, Joanny
Cyganek i wychowawcy klas. W drugiej części programu dzieci i rodzice brali aktywny udział w grach,
zabawach, konkursach, rozgrywkach sportowych i w plenerze.
Wszyscy mieli możliwość śpiewania pieśni biesiadnych przy akompaniamencie akordeonu. Oprawę muzyczną przygotował spontanicznie Sławek Kapała - absolwent szkoły. Poczęstunek zorganizowała Rada
Rodziców.
Sponsorami nagród byli państwo Magdalena Farat - Radna Gminy Skała i Krzysztof Farat, Marek Piekara Radny Powiatu Krakowskiego, Rada Rodziców i inni sponsorzy.
WYPUSZCZAM
BIAŁE GOŁĘBIE
NA ŚLUBACH
[email protected]
_____CZERWIEC 2012____
11
OLGA TOKARCZUK MOMENT NIEDŹWIEDZIA
Paliwa kopalne są czyjąś własnością i można je sprzedawać. Ludzkość
dzieli się na dwie płcie. Rozmnażanie się jest dobre i pożądane. Religia
należy do działań zbiorowych. Według Olgi Tokarczuk są to prawdy
tak oczywiste, jak niegdyś oczywista była płaskość Ziemi. Proponuje
więc grę towarzyską w heterotropię, która polega na kwestionowaniu
tych oczywistości i rysowaniu światów alternatywnych. To pierwsza
część jej najnowszej książki „Moment niedźwiedzia”. Druga to eseje
o horrorze, którego nauczyliśmy się nie dostrzegać, czyli o tym, jak
człowiek traktuje zwierzęta. Temat obecny w pisarstwie Tokarczuk od
dawna. Przy czym nie są to czułostkowe, rzewne opowiastki, ale próba
analizy, jak religia i filozofia kształtowały takie postawy (papież Pius
IX protestował przeciwko założeniu Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt). Tokarczuk dzieli się swoimi lekturami: Coetzee, Faber, Singer, wreszcie Jean Rolin – francuski dziennikarz, który
podróżował po świecie obserwując bezdomne psy.
Kolejne części nie mają jednego wspólnego motywu. Są tu: i seksualność, i podróżne refleksje, i wnikliwa analiza smoleńskiej żałoby. Bo
„Moment niedźwiedzia” to rozproszone pisma Olgi Tokarczuk zebrane
w jeden tom. Znajdziemy tu teksty drukowane wcześniej przez „Kry-
tykę Polityczną”, „Odrę”, prasę niemiecką,
a także cykl „Pliki podróżne” publikowany
w 2009 r. na łamach POLITYKI. A więc rodzaj recyklingu, któremu zresztą Tokarczuk
poświęca jeden z esejów, opisując swoje
szwajcarskie doświadczenia.
Jak w tego typu wydawnictwach, są tu rzeczy lepsze i gorsze. Niektóre – jak już nieco
przeterminowaną recenzję filmu „Matrix” –
pewnie można było sobie darować. Ale jest
tu też kapitalny „Mały stronniczy przewodnik
po Polsce dla Niemców z racji wstąpienia do
Unii Europejskiej”; lakoniczny, aczkolwiek
bardzo trafny, czy wysmakowany stylistycznie drobiazg poświęcony Odrze. Lektura akurat na czas, by przeczekać
do następnej powieści Olgi Tokarczuk.
ANDRZEJ STASIUK GROCHÓW
„Przychodziło ci w ogóle na myśl, że umrzesz? Albo że ja umrę? Że
kiedyś będziemy patrzeć, jak nas zakopują albo wkładają do pieca?”.
Andrzej Stasiuk- Grochów
Cztery opowiadania o śmierci – tak mogłaby
się nazywać najnowsza książka Andrzeja Stasiuka. Mamy śmierć babki, umierającą sukę
i śmierć dwu przyjaciół. W jednym z nich
rozpoznamy Augustyna Barana, pisarza z Izdebek, zaprzyjaźnionego ze Stasiukiem. U
Stasiuka wraca też Warszawa, ale zupełnie
inaczej niż w powieści „Dziewięć” czy w „Jak
zostałem pisarzem”. Stołeczny Grochów to
miejsce najwcześniejszych wspomnień, obrazów, zapachów – takich jak aromat zbutwiałych desek. Bardzo zmysłowo opisuje Stasiuk
ten świat wyjęty z pamięci. Młodzieńcze
odczuwanie świata zderza ze śmiercią, która
wtedy nie istniała. Wtedy, kiedy narrator włóczył się z przyjacielem po
Polsce, z gitarą, z piosenkami Woody Guthriego, z płóciennym workiem i marzeniami o Ameryce. W pociągach towarzyszył im zapach
tytoniu, kurzu i szczyn, czyli zapach wolności. Stasiuk opisuje ekstatyczne wręcz bycie w świecie – nawet lepki kombinezon, który trzeba
założyć w fabryce, albo skajowe siedzenia w autobusie wywołują intensywne doznania. „Nie od razu jesteśmy śmiertelni. Wtedy nie byliśmy. Teraz wracam do nich (...). Tamte dni. Gdy nic nam nie groziło”
– pisze w „Grochowie”. Kiedy śmierć się pojawia? – zastanawia się
narrator. Wydaje nam się, że nic się nie zmieniło, jesteśmy tacy sami jak
dawniej i kiedy śmierć nagle się objawia, nie wiemy, jak się zachować.
Co robić wobec umierania bliskiego zwierzęcia? Stasiuk opisuje śmierć
w opuszczeniu, w zakładzie, usuniętą sprzed oczu innych ludzi.
Ta książeczka (niewielka, liryczna i pełna uroku) przypomina nieco
zbiorek „Fado”, ale też jedną z najpiękniejszych książek Stasiuka, czyli
„Duklę”, która była medytacją nad rozpadem. Tutaj mamy rozpamiętywanie intensywności świata w obliczu śmierci. Powrót w ten niesłychany moment życia, kiedy myślimy, że „jesteśmy bohaterami powieści,
która nigdy się nie skończy”.
12
BUDUJESZ DOM, LOKAL USŁUGOWY!!!
Będziesz potrzebował:
kierownika budowy, inspektora nadzoru
poprowadzę dziennik budowy, doradzę
wykonam okresowe przeglądy budynków/lokali,
ekspertyzy, opinie techniczne (uprawnienia budowlane,
w specjalnościkonstrukcji budowlanej, instalacji
wod-kan, gaz, c.o.)
_____CZERWIEC 2012____
tel: 697-566-466
PODKRAKOWSKIE DWORY – DWÓR W GLANOWIE
Kilkanaście kilometrów od Tarnawy w Glanowie znajduje się zespół
dworski pochodzący z 1786 roku. Przed powstaniem styczniowym
dwór należał do Leona Rutkowskiego, a po jego śmierci w bitwie
pod Glanowem w 1863 roku przeszedł w ręce jego zięcia Konstantego Novaka. Najstarszy z synów Konstantego - Mieczysław objął
Tarnawę, natomiast młodszy o dwa lata Leon Glanów. Ten ostatni
nie skorzystał z możliwości wykupu „resztówki” podczas parcelacji
i zespołowi dworskiemu groziła ruina. Starszy syn właściciela dworu w Tarnawie - Tadeusz uratował siedzibę w Glanowie przed upadkiem, poświęciwszy tym samym karierę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wraz z żoną przeprowadził się do wiejskiej posiadłości na stałe.
Dwór w Glanowie jest murowanym, parterowym budynkiem
mieszkalnym. Jego wygląd zewnętrzny do złudzenia przypomina dom
Soplicy z mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza”. Pobielone ściany, ganek otoczony czterema, wypukłymi, białymi kolumnami i zwieńczony
trójkątnym przyczółkiem. Dwór posiada łamany polski dach, pokryty
gontem.
Otoczony
jest parkiem krajobrazowym, którego
obecna forma wzorowana jest na projekcie Zygmunta Novaka. Zespół dworski
tworzą XIX wieczne
zabudowania: dwie
drewniano – murowane stodoły, wo-
zownia, kamienny spichlerz i budynek mieszkalno – gospodarczy. W obrębie zespołu dworskiego znajdują się także dwa
budynki przeniesione tutaj w roku 1981. Jest to chałupa z Podwilka
i spichlerz z Suchej. W XX wieku wokół domu zbudowano ogrodzenie. W 1974 roku dwór został wpisany do rejestru zabytków.
Dwór pozostaje do dziś w formie, w jakiej został zbudowany w 1786 roku. Jedynie dach, który spłonął w 1863 roku został
odbudowany. Gruntowny remont budynku przeprowadzono w latach
1872 – 1984. Jego celem było przystosowanie pomieszczeń do nowszych form gospodarowania i konserwacja starszych części domostwa.
Dwór w Glanowie pozostaje jednym z niewielu dworów w Polsce, które mogą poszczycić się doskonale zachowanym stanem. To domostwo
jak i dwór w Tarnawie mimo licznych zawirowań i zmian na przestrzeni
wieków trwa niezachwianie jako symbol ostoi kultury i tradycji. Warto
podtrzymywać pamięć o takich miejscach, których jest wokół nas coraz mniej. Póki żyją właściciele, przechowujący dla potomnych resztki
zachowanej historii i dziedzictwo przodków, pamięć o tym jest nadal
żywa, ale jeśli ich kiedyś zabraknie, jeśli my zapomnimy, któż będzie
pamiętał?
Marzena Rogozik
Artykuły pochodzą z pracy licencjackiej Marzeny Rogozik pt.. „TRADYCJA – PATRIOTYZM – WYCHOWANIE. Dwór ziemiański w XIX
w. na przykładzie Glanowa i Tarnawy”.
Redaktor
WIZYTA ROBOCZA PROGRAMU COMENIUS W HISZPANII
W ramach projektu międzynarodowej współpracy szkół (projekt zatytułowany „Wychowanie młodego ekoobywatela …dla naszej planety
Ziemi”), realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Smardzowicach, odbyło się kolejne spotkanie robocze
partnerskich szkół, w dn. 24 – 28 kwietnia 2012 , w Torrent k/Walencji.
Do Hiszpanii wybrała się grupa 6 uczniów naszej szkoły wraz z 5 nauczycielami. Delegacja uczniowska naszej szkoły to: Julia Pieczykolan,
Igor Domagalski z kl.4 , Ewa Wrona, Kamila Staropilna z kl.5, Nikola
Kwinta, Michał Knapik z kl.6. Wszyscy uczniowie miło wspominają
lot z Krakowa do Alicante a następnie podróż autobusem do Walencji
i spotkanie z partnerską grupą ze szkoły hiszpańskiej, portugalskiej i
litewskiej.
Nauczyciele i uczniowie partnerskiej szkoły zapoznali nas z problematyką ekologiczną swego regionu, ale pokazali także prześliczną Walencję, trzecie co do wielkości miasto w Hiszpanii i cały region Comunidad Valenciana. Każdy dzień naszego pobytu dostarczał wielu atrakcji
i zadań poznawczych: spotkanie z Panią Mer miasta Torrent, zwiedzanie rezerwatów przyrody Albufera, Morze Śródziemne, pobyt na plaży
w Saler, zwiedzanie Oceanarium i program artystyczny w wykonaniu
delfinów, spacer z przewodnikiem po zabytkowej części Walencji, próbowanie regionalnej potrawy - słynnej paella valenciana.
Ważnym wydarzenie było spotkanie zorganizowane dla całej partnerskiej grupy i społeczności lokalnej – obrady okrągłego stołu
poświęcone działaniom proekologicznym
podejmowanym w naszych szkołach i w naszych partnerskich krajach. Prezentowano
dobre praktyki ekologiczne, wymieniano doświadczenia. Delegacja polska szczególnie
zainteresowała zebranych opowieścią o tra-
dycyjnych już dla naszej szkoły, corocznie organizowanych wyjazdach
do Krakowa z okazji Dni Ziemi ( wymieniamy posegregowane surowce
wtórne na kwiaty i drzewka, bierzemy udział w konkursach o tematyce ekologicznej), o odbywającym się corocznie w Krakowie Festiwalu
Recyklingu…O naszej doniosłej uroczystości szkolnej z okazji Dnia
Ziemi. W czasie tego spotkania zaprezentowaliśmy i rozdawaliśmy
broszurkę opracowaną w naszej szkole pod kierunkiem p. Marzeny
Papier-Śleziak (tu m.in. Dekalog Młodego Ekologa), zbiór plakatów
„Na ratunek Ziemi!”, obejrzeliśmy prezentację: Piękno przyrody OPN.
Przedstawiliśmy także zebranym postać Św. Franciszka, patrona ekologów . Prace plastyczne inspirowane tą piękną postacią oraz plakaty „Na
ratunek Ziemi” powstały pod kierunkiem p. Małgorzaty Gugulskiej.
Uczniowie nasi zapamiętali najlepiej pierwszą w życiu podróż samolotem (dla większości z nich), pobyt nad Morzem Śródziemnym, czystym
i ciepłym, niezwykłe krajobrazy, przepiękne palmy, plantacje mandarynek, pasące się byczki, delfiny, morsy i foki w Oceanarium a także
możliwość spotkania uczniów z innych partnerskich szkół.
Jedzenie nie każdemu smakowało, ale uczniowie
podkreślają, że niekiedy warto spróbować też
czegoś innego. Na plaży było cudownie! Ciepłe,
piękne, błękitne morze…dużo pięknych muszelek.
Nasza wizyta w Hiszpanii była bardzo owocna i
udana. Atmosfera była bardzo miła i przyjemna a
pobyt w Hiszpanii doprawdy niezapomniany.
_____CZERWIEC 2012____
Jolanta Gugulska
13
Na Strażaków ze Szczodrkowic zawsze można liczyć!
„Pokaż mi, ilu masz przyjaciół, a powiem ci, jak jesteś bogaty” – ten
aforyzm Lwa Tołstoja uświadamia nam w społeczności szkolnej, jak
ważne dla szkoły jest wsparcie różnych osób, instytucji. Mamy to szczęście, że zarówno w codziennej pracy, jak i podczas różnego rodzaju
imprez, świąt czy uroczystości zawsze możemy liczyć na rodziców
naszych uczniów. Nie szczędzą ani czasu, ani wysiłku, ani pieniędzy.
W naszej codziennej pracy wspierają nas także mieszkańcy wsi, zawsze
serdeczni i życzliwi. Wszystkim jesteśmy za to bardzo wdzięczni.
Dzisiaj jednak chcemy podkreślić szczególną pomoc, jaką otrzymujemy od strażaków, druhów z miejscowej jednostki OSP. Gdy potrzebujemy ich pomocy przy realizacji trudnych zadań – zawsze pomagają.
Każdego roku transportują naszą wysoką palmę wielkanocną do Kościoła
w Smardzowicach.
Podczas pikników szkolnych dostarczają uczestnikom wielu atrakcji,
zwłaszcza, gdy prezentują wóz strażacki i jego wyposażenie, a także organizują pokazy.
Przedstawiciele strażaków- ojcowie
naszych uczniów spotykają się z
dziećmi w ramach cyklu „A mój tata
jest.....”. Opowiadają o swojej pracy, zagrożeniach, akcjach.
Kiedy dwa lata temu zima w naszej
Gminie dawała się ostro we znaki i
zabrakło prądu, „dogrzewali szkołę”,
a w trosce o bezpieczeństwo usuwali
połamane konary i gałęzie drzew.
W tym roku pomogli nam w sposób szczególny. Przez wiele godzin
wykonywali wiosenną pielęgnację drzewostanu w naszym szkolnym
parku. Pracy było co nie miara, bo drzewa stare, potężne, wysokie. Musieli korzystać przy tym ze specjalistycznego sprzętu. Uporządkowanie
drzewostanu było dla nas bardzo ważne, gdyż spadające gałęzie zagrażały wszystkim poruszającym się po naszym szkolnym terenie, a
zwłaszcza naszym uczniom. Stanowiły także zagrożenie dla budynku
i trakcji elektrycznej.
Pragniemy tą drogą podziękować Panom Strażakom z OSP w Szczodrkowicach za okazywaną nam pomoc. Wiemy, że zawsze możemy na
Nich liczyć.
KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI
27 maja w Domu Kultury w Skale odbył się kameralny
koncert z okazji Dnia Matki.
Dzień Matki corocznie obchodzony w Polsce to wyraz
szacunku dla wszystkich matek a także miłości i
podziękowania za trud włożony w wychowanie. W
tym dniu oddajemy hołd kobietom, matkom, Polkom,
które słowu „kocham” nadały najpełniejszy kształt.
W programie koncertu znalazły się najpiękniejsze piosenki dla mam, wiersze polskich poetów, którzy jak
nikt inny potrafią mówić o matczynej miłości. Nowe
aranżacje znanych piosenek chwilami zaskakiwały,
podobnie jak talent młodych wokalistek, mocna barwa ich głosu, zrozumienie tekstu jak i nieprzeciętna
wrażliwość. Kasi Sasulskiej i Gosi Piotrowskiej towarzyszył zespół w składzie:
Grzegorz Madej, Janusz Cetera, Roman Lubaszewski i Grzegorz Kowalik.
Znakomicie radziła sobie
14
młodziutka Ala Kowalik.
„Mamo” niezapomnianej Violetty Villas i „List
do M.” z repertuaru zespołu Dżem to tylko niek-
tóre z proponowanych piosenek.
Niezwykła
i
czarowna godzina.
_____CZERWIEC 2012____
Wzruszenie mam obecnych na koncercie było jego
najlepszą rekomendacją. Na zakończenie każda z mam
została obdarowana piękna różą. Rozmowy przy gorącej
herbatce trwały przez dłuższą chwilę i jakoś nikomu nie
było spieszno do wyjścia. To efekt wspaniałej atmosfery,
która panowała na tym koncercie.
KRONIKA SPORTOWA
Piłkarskie derby w Skale.
MKS Skała 2004 – LKS Maszycanka Maszyce 2-1
W atmosferze EURO 2012 wielu kibiców przybyło na piłkarski pojedynek derbowy dwóch gminnych zespołów piłkarskich MKS Skała - Maszycanka Maszyce. Mecz był bardzo wyrównany, było wiele
okazji do bramek, kilka zmarnowanych. Zakończył się wynikiem 2:1
dla gospodarzy czyli MKS Skała 2004, którzy w ten sposób przypieczętowali swój awans do klasy A.
Na zakończenie sezonu drużyny walczyły także o Puchar Burmistrza
Skały, który tym razem przypadł MKS – owi Skała 2004. Zwycięzcom gratulujemy i wygranej i pucharu, a przede wszystkim awansu.
G. Kowalik
JURAJSKIE EURO 2012
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Turniej Piłki Nożnej dla dzieci ze szkół podstawowych(obejmujący roczniki
2001-2003) rozgrywał się w dniach 21 maja-1 czerwca 2012 r.
Rozpoczęcie turnieju w Skale odbyło się 23 maja 2012r.,na boisku piłkarskim
MKS „Skała 2004”.Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Tadeusz Durłak.
Wszystkim uczestnikom życzył „ wszystkiego najlepszego i zdobycia pierwszego miejsca”.
Na boisku w Skale wystąpiły drużyny w barwach Grecji i Rosji(dzieci z klas 2,3
i 4 z Minogi, Przegini i Jerzmanowic).Oraz Polski(chłopcy z klas 3 b i 3 a ze
Skały) i Czech( chłopcy z klas 2 a i 2 b ze Skały).Odegrano hymny narodowe
poszczególnych reprezentacji. Trenerzy przypominali o grze fair play i odpowiednim zachowaniu na boisku. Mecze odbywały się w dwóch turach po 15
minut każda, czyli w nieco mniejszym wymiarze niż podczas profesjonalnego
meczu. Ale młodzi piłkarze walczyli równie zacięcie o kolejne gole dla swoich
drużyn. Wykazywali wielką wolę walki, której pozazdrościć im powinni piłkarze z oficjalnej reprezentacji na Euro 2012.
TERMINARZ ROZGRYWEK:
I. Eliminacje grupowe: 21-25.05.2012 r.
(Iwanowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa)
II. Ćwierćfinały: 27.05.2012 r.
(Iwanowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa)
III. Półfinały: 29.05.2012 r. (Skała, Sułoszowa)
IV. O III miejsce: 31.05.2012 (Słomniki)
V. Finał: 01.06.2012 (Iwanowice)
Grupa A: - w tej grupie, w I fazie eliminacyjnej Jurajskiego
Euro 2012 wystąpią trzy drużyny z Gminy Skała oraz jedna drużyna z Gminy Jerzmanowice - Przeginia: /Przeginia,
Racławice, Czubrowice/
Wszystkie mecze grupowe odbyły się na boisku trawiastym MKS Skała 2004
W wyniku losowania poszczególnym drużynom przypadły
reprezentacje:
1.
2.
3.
4.
Polska
Grecja
Rosja
Czechy
Skała I
Minoga
Przeginia
Skała II
Tabela końcowa grupy A:
1.
Rosja/Przeginia
3
9
34-5
2.
Grecja/Minoga
3
6
30-11
3.
Polska/Skała I
3
3
12-33
4.
Czechy/Skała II
3
0
8-35
Awans: Rosja, Grecja
W sumie w rozgrywkach wystąpiło 16 zespołów z gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa. Mecze rozgrywały się na obiektach w Sieciechowicach(Iwanowice), Skale, Słomnikach i Sułoszowej. Turniej
został zorganizowany dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina” oraz samorządów
Iwanowic, Jerzmanowic-Przegini, Skały, Słomnik i Sułoszowej.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników koszulki, odpowiadające strojom poszczególnych reprezentacji, które wystąpią na Euro 2012.
Finał rozgrywek odbył się 1 czerwca 2012 r na boisku w Iwanowicach.
Turniej wygrała drużyna Słomniki I (Niemcy).W finale pokonali Rosję 3 : 1 (w karnych 5 :1).
Marta Parzelka
_____CZERWIEC 2012____
15
Fot. Grzegorz Kowalik/Marta Parzelka
DNI SKAŁY
8-10 CZERWCA 2012
Download