CENNIK 2014 - Powiatowy Szpital w Iławie

advertisement
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2014 z dnia 25.03.2014 r.
Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego
w Iławie
CENNIK USŁUG
na 2014 r.
Ważny od 01 kwietnia 2014 roku
SPIS TREŚCI
1. USŁUGI MEDYCZNE…………………………………………………………………………3
2. BADANIA LABORATORYJNE……………………………………………………………..4
3. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE…………………………………………………………8
4. BADANIA DIAGNOSTYCZNE…………………………………………………………….10
5. USŁUGI NIEMEDYCZNE…………………………………………………………………..12
6. REHABILITACJA……………………………………………………………………………..14
……………………………………..
…………………………………….
Cennik obowiązuje od 01.04.2014 r.
____________________________________
Sporządził : DZIAŁ FINANSOWY
Iława 19.03.2014 r.
2
IV.
USŁUGI MEDYCZNE
Wyszczególnienie
L.p.
CENA
Porady
1
Badanie lekarskie ogólne
50,00
2
Badanie lekarskie wykonane przez specjalistę
65,00
Iniekcje
1
Wstrzyknięcie podskórne
10,00
2
Wstrzyknięcie domięśniowe
10,00
3
Wstrzyknięcie dożylne
15,00
Pozostałe usługi medyczne
1
Szpitalny Oddział Ratunkowy wg procedur NFZ
52,00/pkt
2
Pobyt w szpitalu za 1 dobę wg procedur NFZ
Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych wg procedur
NFZ
52,00/pkt
3
4
1,15/pkt
9,30/pkt
5
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna wg. procedur
Porady specjalistyczne, okresowe, profilaktyczne
6
Porada preluksacyjna
85,00
7
Audiogram
Konsultacje specjalistyczne prowadzone przez Poradnie
na rzecz pacjentów Szpitala
Pomiar ciśnienia tętniczego
15,00
10
EKG bez opisu
10,00
11
EKG z opisem
20,00
12
Kolposkopia
Kolposkopia z celowanym pobraniem wycinków i
badaniem histopatologicznym
70,00
8
9
13
3
65,00
15,00
5,00
220,00
IV.
BADANIA LABORATORYJNE
Biochemia kliniczna
I.
1
Albumina
5,00
2
Aminotransferaza alaninowa - ALT
5,50
3
Aminotransferaza asparaginianowa - AST
5,50
4
Amylaza - AMY
7,00
5
Amylaza w moczu
8,00
6
Antystreptolizyna O - ASO
7,00
7
Białko całkowite
6,00
8
Białko C-reaktywne - CRP
8,00
9
Bilirubina bezpośrednia
6,00
10
Bilirubina całkowita
5,00
11
Cholesterol
5,00
12
Czynnik reumatoidalny - RF -met. lateksowa
7,00
13
Dehydrogenaza mleczanowa - LDH
7,00
14
Fosfataza alkaliczna - ALP
7,00
15
Fosfor nieorganiczny - P
5,50
16
Fosfor nieorganiczny - wydalanie dobowe
5,50
17
g-glutamylotranspeptydaza - GGTP
7,00
18
Glukoza
5,00
19
HDL - cholesterol - HDL
6,50
20
Helicobacter pylori - test jakościowy
25,00
21
Helicobacter pylori w surowicy i w kale
42,00
22
Kinaza kreatynowa - CK
8,00
23
Kreatynina w surowicy
5,00
24
Klirens kreatyniny w moczu (zbiórka dobowa)
7,00
25
Kreatynina - wydalanie dobowe
7,00
26
Kreatynina w surowicy i eGFR (MDRD, Cockcrofta-Gaulta)
5,00
27
Kwas mlekowy (mleczany)
28
Kwas moczowy
6,50
29
Kwas moczowy - wydalanie dobowe
6,50
30
Lit - Li
9,00
31
Magnez - Mg
5,00
32
Magnez - MG wydalanie dobowe
5,50
33
Mocznik
5,00
34
Mocznik wydalanie dobowe
6,00
35
Mononukleoza w klasie IgG
28,00
36
Mononukleoza w klasie IgM
28,00
37
Odczyn Waler-Rose - met. lateksowa
38
Proteinogram
14,00
7,00
15,00
4
39
Równowaga kwasowo-zasadowa - RKZ
40
Sód ,Potas i Chlorki - Na ,K, Cl
5,00
41
Sód, Potas i Chlorki - wydalanie dobowe
5,00
42
Triglicerydy - TG
6,50
43
UIBC / TIBC
6,00
44
Wapń całkowity - Ca
5,50
45
Wapń - wydalanie dobowe
5,50
46
Wapń zjonizowany
47
Żelazo - Fe
15,00
15,00
6,00
Hematologia i koagulologia
II.
1
Antytrombina III - AT III
2
Czas i wskaźnik protrombinowy ( PT i INR )
6,00
3
Czas kaolinowo-kefalinowy - APTT
6,00
4
Czas trombinowy - TT
8,00
5
Czynnik LE - test lateksowy - LE
15,00
6
D-dimer - test ilościowy
30,00
7
Eozynocyty - ( liczba bezwzględna w 1 µl )
6,00
8
Fibrynogen
9,00
9
Mielogram
135,00
30,00
10
MORFOLOGIA 14 parametrowa
11
MORFOLOGIA 24 parametrowa – 5 DIFF
12
OB
13
Oporność osmotyczna erytrocytów
14
Płytki manualnie ( w kamerze )
8,00
15
Retikulocyty
6,00
16
Rozmaz Schillinga
8,00
7,00
12,00
5,00
20,00
Analityka ogólna
III.
1
Adenowirusy w kale
2
Albumina/Kreatynina w moczu
3
Badania parazytologiczne - pasożyty
4
5
Badanie grzybów ( treść żołądkowa , popłuczyny )
Badanie nasienia
6
Badanie ogólne moczu z osadem
7
Norowirusy w kale
8
Białko w moczu
5,00
9
Białko - wydalanie dobowe
5,00
18,00
8,00
16,00
100,00
45,00
6,00
47,00
10
Clostridium difficile – GDH w kale
30,00
11
Clostridium difficile – toksyna A i B w kale
28,00
12
Glukoza i aceton
5,00
13
Glukoza - wydalanie dobowe
5,00
14
Grypa typu A i B – wirusy w wymazie (nos)
5
48,00
15
Helicobacter pylori w kale
25,00
16
Helicobacter pylori w surowicy i w kale
42,00
17
Kalprotektyna w kale – test jakościowy
47,00
18
Kalprotektyna w kale – test półilościowy
52,00
19
Krew utajona w kale
15,00
20
Lamblie - test EIA
22,00
21
Liczba Addisa
15,00
22
Paciorkowiec typu A (Streptococcus A) – wymaz z gardła
15,00
23
Płyn mózgowo rdzeniowy ( PMR )
17,00
24
Płyny z jam ciała
17,00
25
Rotawirusy w kale
18,00
26
Test ciążowy
12,00
27
Urobilinogen
5,00
28
RSV - wirusy w wymazie (nos, gardło)
IV.
Immunochemia
35,00
1
AFP
25,00
2
anty HCV
35,00
3
anty Hbs
40,00
4
anty Hbc
48,00
5
β - HCG
30,00
6
B-12 witamina
28,00
7
Ca - 125 - ( m.in. marker raka jajnika )
30,00
8
CEA
22,00
9
Cytomegalia CMV - IgG
27,00
10
Cytomegalia CMV - IgM
27,00
11
Estradiol - E II
18,00
12
Ferrytyna
25,00
13
Folikulotropina - FSH
18,00
14
HBsAg
12,00
15
HIV ( antygen + p.ciała)
26,00
16
IgE całkowite
25,00
17
Kortyzol
18,00
18
Luteotropina - LH
18,00
19
NT-pro-BNP ( pro-BNP )
80,00
20
P. ciała anty-TG ( p. ciała przeciw tyreoglobulinie )
30,00
21
P. ciała anty-TPO ( p. ciała anty-mikrosomalne )
30,00
22
Progesteron - PROG.
18,00
23
Prokalcytonina
55,00
24
Prolaktyna - PRL
18,00
25
PSA - specyficzny antygen sterczowy ( całkowity )
26,00
26
PTH - Parathormon
28,00
27
Testosteron
20,00
6
28
Toxoplazmoza w kl. IgG
30,00
29
Toxoplazmoza w kl. IgM
32,00
30
Troponina hs T
25,00
31
Tyreotropina - TSH
17,00
32
Wolna trójjodotyronina -fT3
18,00
33
Wolna tyroksyna - fT4
18,00
34
Witamina D (25-OH)
55,00
35
CK-MB masa
15,00
Toksykologia
V.
1
Alkohol etylowy
17,00
2
Amfetamina w moczu
15,00
3
Barbiturany w moczu
15,00
4
Benzodiazepiny w moczu
15,00
5
Kokaina w moczu
15,00
6
Metamfetamina w moczu
15,00
7
Opiaty w moczu
15,00
8
TCA ( trójcykliczne antydepresanty ) w moczu
15,00
9
THC ( pochodne konopii indyjskich) w moczu
15,00
10
11
VI.
Panel narkotykowy - 13 parametrów (morfina, kokaina,
benzodiazepiny, kanabinoidy-THC, metadon, amfetamina,
metamfetamina, buprenorfina, EDDP/metabolit metadonu,
barbiturany, trójcykliczne antydepresanty-TCA, ekstazyXTC, paracetamol, opiaty, PCP - fencyklidyna)
Paracetamol w moczu
90,00
15,00
Badania serologiczne WR
1
USR - badanie w kierunku kiły
12,00
2
VDRL - badanie w kierunku kiły
12,00
Obsługa badań zlecanych podwykonawcom
1
koszt zryczałtowany przygotowania i wysłania materiału
/za pobranie i przygotowanie bez względu na ilość badań/
*) W przypadku zawarcia umowy na wykonywanie badań
labolatoryjnych istnieje mozliwość uzyskania rabatów
7
8,00
Badania serologiczne
1
BTA
20,00
2
BTA ilościowy
40,00
3
Diagnostyka konfliktów obecność p/ciał
170,00
4
Diagnostyka konfliktu ABO
140,00
5
Grupa krwi
50,00
6
Grupa krwi bez p/ciał
35,00
7
Kwalifikacja do podania immunoglobuliny
95,00
8
Następne jednostki - KKCz
28,00
9
Następne jednostki FFP
20,00
10
Odpis grupy krwi
20,00
10
Oznaczenie fenotypu – 6 antygenów
55,00
11
Próba zgodności serologicznej - FFP
40,00
12
Próba zgodności serologicznej - KKCz
90,00
13
Przeglądowe badanie p/ciał
45,00
14
PTA z surowicą monowalentną
24,00
15
Test enzymatyczny
25,00
16
Wezwanie dyżurnego
68,00
17
Wydanie Karty Grupy Krwi
20,00
18
Wykazanie zimnych aglutynin
45,00
19
Dopłata za badanie cito !
10,00
III. BADANIA BAKTERIOLOGICZNE
Badania bakteriologiczne
1
Krew i posiew tlenowy( dorośli )
35,00
2
Krew posiew beztlenowy ( dorośli )
35,00
3
Krew ( dzieci )
35,00
4
Płyn mózgowo - rdzeniowy
35,00
5
Płyn z jamy opłucnej i otrzewnej, płyn ze stawu
27,00
6
Materiały ropne
32,00
7
Posiew plwociny
21,00
8
Wymaz z miejsca wkłucia
11,00
9
Końcówki wkłucia, dreny,cewniki
Materiały z dolnych dróg oddechowych (wydzielina
oskrzelowa, BAL) – tlenowo, beztlenowo
Badanie w kierunku rzeżączki
11,00
Badanie w kierunku Chlamydia trachomatis
Badanie w kierunku Mycoplasma hominis, Ureaplasma
z oznaczeniem wrażliwości na antybiotyki
22,00
10
11
12
13
8
22,00
11,00
33,00
14
Wymaz z odbytu
22,00
15
Kał - Salmonella sp.,Shigella sp.
22,00
16
Kał – Yersinia sp.
22,00
17
Posiew kału-biegunki dziecięce
22,00
18
Kał- GDH i toksyna A i B Clostridium difficile
55,00
19
Pokarm ( mleko kobiece )
11,00
20
Mocz ( posiew ilościowy )
19,00
21
Wymaz z gardła
21,00
22
Wymaz z nosa
11,00
23
Wymaz z worka spojówkowego
17,00
24
Wymaz z kanału słuchowego
20,00
25
Wymaz z pochwy
21,00
26
Wymaz z kanału szyjki macicy
21,00
27
Stopień czystości pochwy
11,00
28
Wymaz z rany pępka
20,00
29
Wymaz ze skóry
17,00
30
31
Identyfikacja
Antybiogram
11,00
11,00
Usługi dodatkowe
1
Wysłanie sprawozdań pocztą
2
MIC (minimal inhibitory contentration )
Materiały zużywalne:
3
4,20
25,00
pojemnik sterylny
1,00
pałeczka do wymazów z podłożem transportowym
1,00
pałeczka do wymazów z podłożem transportowym (
aplikator z drutu )
2,50
podłoże transportowo-wzrostowe do posiewu moczu
3,00
zestaw do posiewu krwi dla dorosłych ( A )
30,00
zestaw do posiewu krwi dla dzieci
20,00
Cena obejmuje identyfikację i oznaczenie lekowrażliwości dla jednego
drobnoustroju patogennego
9
IV.
BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Pracownia endoskopowa
1
44.13
Gastroskopia diagnostyczna
180,00
2
44.14
Gastroskopia z biopsją Hist-pat
220,00
3
44.43
Gastroskopia z ostrzyknięciem
320,00
4
43.11
Gastroskopia z PEG
320,00
5
43.41
Gastroskopia z usunięciem polipów
320,00
8
45.23
Kolonoskopia diagnostyczna
400,00
9
45.25
Kolonoskopia z biopsją Hist-pat.
450,00
10
45.42
Kolonoskopia z polipektomią
480,00
11
45.43
Kolonoskopia z ostrzyknięciem
450,00
12
51.10
ECPW
450,00
Badania USG
1
Badanie jamy brzusznej z oceną gruczołu krokowego
u mężczyzn i narządu rodnego u kobiet
63,00
2
Badanie tarczycy z oceną dopplerowską perfuzji
miąższowej
63,00
3
Badanie ciąży
63,00
4
Badanie piersi - sonomammografia
63,00
5
Badanie jąder i worka mosznowego
63,00
6
Badanie przezciemieniowe głowy
63,00
7
Inne / węzły chłonne szyi, tłuszczak, ropień,
mięśnie, ścięgna, tkanki miękkie okolicy stawów np.
stawu kolanowego, barkowego, USG jąder/
63,00
Badania EEG
1
EEG klasyczne
60,00
2
EEG we śnie
80,00
Badania RTG
1
Zdjęcie rtg. klatki piersiowej P - A
40,00
2
Zdjęcie rtg. klatki piersiowej boczne
40,00
3
Zdjęcie rtg. klatki piersiowej boczne z kontrastem
45,00
4
Zdjęcie rtg. klatki piersiowej P - A lub A - P u dzieci
32,00
10
5
Zdjęcie rtg. klatki piersiowej boczne u dzieci
Zdjęcie rtg. klatki piersiowej boczne z kontrastem u
dzieci
32,00
7
Zdjęcie rtg. klatki piersiowej celowane na szczyty
40,00
8
Skopia rtg. klatki piersiowej
50,00
9
Zdjęcie rtg. przeglądowe jamy brzusznej
40,00
10
Zdjęcie rtg. jamy brzusznej u dzieci
32,00
11
Badanie rtg. przełyku ( skopia i zdjęcia )
75,00
12
Badanie rtg. przełyku, żołądka i dwunastnicy
13
Zdjęcie rtg. zęba
20,00
14
Zdjęcie rtg. czaszki
55,00
15
Zdjęcie rtg. podstawy czaszki
30,00
16
Zdjęcie rtg. celowane na siodełko tureckie
26,00
17
Zdjęcie rtg. twarzoczaszki w jednej projekcji
30,00
18
Zdjęcie oczodołów w jednej projekcji
30,00
19
Zdjęcie rtg. zatok przynosowych
30,00
20
Zdjęcie rtg. żuchwy w dwóch projekcjach
50,00
21
Zdjęcie rtg. boczne nosa
30,00
22
Zdjęcie rtg. kości skroniowych metodą Stenversa
50,00
23
Zdjęcie rtg. kości skroniowych metodą Schullera
50,00
24
Zdjęcie rtg. kręgosłupa szyjnego
40,00
25
Zdjęcie rtg. kręgosłupa szyjnego skośnie
40,00
26
Zdjęcie rtg. kręgosłupa piersiowego
65,00
27
Zdjęcie rtg. kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego
65,00
28
Zdjęcie rtg. krzyżowo - ogonowej
50,00
29
Zdjęcie rtg. w pozycji stojącej kręgosłupa Th i L-S w
pozycji A - P
40,00
30
Zdjęcie rtg. w pozycji stojącej kręgosłupa Th i L-S w
pozycji bocznej
40,00
31
Zdjęcie rtg. celowano w dwóch projekcjach
50,00
32
Zdjęcie rtg. żeber
40,00
33
Zdjęcie rtg. mostka
38,00
34
Zdjęcie rtg. łopatki
45,00
35
Zdjęcie rtg. stawu barkowo - obojczykowego
35,00
36
Zdjęcie rtg. obojczyka
35,00
37
Zdjęcie rtg. kości ramienne
45,00
38
Zdjęcie rtg. kości przedramienia
38,00
39
Zdjęcie rtg. stawu łokciowego
38,00
40
Zdjęcie rtg. nadgarstka
30,00
41
Zdjęcie rtg. dłoni w dwóch projekcjach
35,00
42
Zdjęcie rtg. palca dłoni
30,00
43
Zdjęciertg. bezfoliowe obu dłoni
35,00
44
Zdjęcie rtg. miednicy
40,00
6
11
35,00
125,00
45
Zdjęcie rtg. celowane na stawy krzyżowo biodrowe
40,00
46
Zdjęcie rtg. jednego stawu biodrowego
40,00
47
Zdjęcie rtg. stawów biodrowych u dzieci
35,00
48
Zdjęcie rtg. kości udowej
50,00
49
Zdjęcie rtg. stawu kolanowego
45,00
50
Zdjęcie rtg. porównawcze obu stawów kolanowych
75,00
51
Zdjęcie rtg. tunelowe stawu kolanowego
45,00
52
Zdjęcie rtg. rzepki
38,00
53
Zdjęcie rtg. kości podudzia
45,00
54
Zdjęcie rtg. stawu skokowego
38,00
55
Zdjęcie rtg. stawów skokowych porównawcze
65,00
56
Zdjęcie rtg. kości stopy
38,00
57
Zdjęcie rtg. bezfoliowe stopy
35,00
58
Zdjęcie rtg. bezfoliowe obu stóp
55,00
59
Zdjęcie rtg. kości piętowych
30,00
60
Zdjęcie rtg. palca stopy
30,00
Kopia wyniku badania na płycie CD
10,00
Wszystkie badania rtg. przyłóżkowe ze zwyżką 100 %
* cena badania zawiera opis
UWAGA:
Ceny wszystkich w/w badań nie związanych z procesem diagnostycznym i
terapeutycznym są zwiększane o podatek VAT
V. USŁUGI NIEMEDYCZNE
Sterylizacja (pakiety papierowo-foliowe)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
7,5 cm / 10 cm
7,5 cm / 15 cm
7,5 cm / 20 cm
7,5 cm / 25 cm
7,5 cm / 30 cm
10 cm / 10 cm
10 cm / 15 cm
10 cm / 20 cm
10 cm / 25 cm
10 cm / 30 cm
15 cm / 10 cm
15 cm / 15 cm
15 cm / 20 cm
15 cm / 25 cm
15 cm / 30 cm
4,55
5,54
6,15
6,40
7,26
4,67
6,40
6,77
9,23
11,07
6,40
6,77
8,36
11,07
12,30
12
16
17
18
19
20
25
30
40
cm
cm
cm
cm
/
/
/
/
25
30
30
30
cm
cm
cm
cm
13,53
15,99
22,14
27,06
w/w ceny są cenami brutto
Pozostałe usługi niemedyczne
1
Wczytywanie kuponów
1,00 zł
2
Sporządzanie miesięcznych sprawozdań
3
Dokumentacja medyczna:
Za wyciąg lub odpis dokumentacji
medycznej
za jedną stronę kopii dokumentacji
medycznej
4
5
6
7
8
9
wydanie orzeczenia lub zaświadczenia
związanego z orzekaniem o niezdolności
do pracy dla celów rentowych ( w tym
wypełnienie wniosków, druków,
przygotowania dokumentacji)
wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności
wydanie orzeczenia lub zaświadczenia w
sprawach dotyczących ustalania
uprawnień w ramach ubezpieczeń
społecznych (wypełnienie wniosków,
przygotowanie dokumentacji)
udzielanie zakładom ubezpieczeń
informacji o stanie zdrowia oraz
przebiegu leczenia ubezpieczonych lub
osób na rzecz których ma zostać zawarta
umowa ubezpieczenia
orzeczenie lekarskie o zdolności do
prowadzenia pojazdów mechanicznych:
dla kandydatów na kierowców
zawodowych
dla pozostałych kandydatów na
kierowców
inne orzeczenia, zaświadczenia lekarskie
i opisy wydawane na życzenie
świadczeniobiorcy, jeżeli nie są związane
z dalszym leczeniem, rehabilitacją,
niezdolnością do pracy, kontynuowaniem
nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów i
studentów w zajęciach sportowych i w
zorganizowanym wypoczynku, a także,
jeśli nie są wydawane dla celów pomocy
społecznej lub uzyskania zasiłku
pielęgnacyjnego
13
184,50 zł
4,80 zł
0,48 zł
61,5 zł
61,5 zł
61,5 zł
61,5 zł
172,2 zł
86,10 zł
36,90 zł
10
Obdukcja
184,5 zł
11
Specyfikacje przetargowe:
do 30 stron
36,90 zł
12
powyżej 30 stron
73,80 zł
13
Usługi pralnicze
Doba hotelowa za korzystanie z pokoju
gościnnego
Zbieranie odpadów
Doba hotelowa – pobyt rodzica/opiekuna
przy łóżku pacjenta
14
15
16
5,54 zł
30,00 zł
6,15 zł
6,15 zł
VI. REHABILITACJA
I.KINEZYTERAPIA
1
89.04
93.0
Porada psychologa, logopedy,
fizjoterapeuty
DIAGNOSTYKA FIZJOTERAPEUTYCZNA
45,00
1
93.03
Ocena siły mięśniowej
13,00
2
93.04
Ocena lokomocji
12,00
3
93.06
badanie zakresu ruchów
10,00
4
93.07
pomiary Antropometryczne
10,00
93.1
KINEZYTERAPIA
1
93.11
Ćwiczenia bierne *
30,00
2
93.12
Ćwiczenia czynno - bierne *
25,00
3
93.120
Ćwiczenia wspomagane **
10,00
93.13
1
93.130
ĆWICZENIA CZYNNE *
3
93.132
Ćwiczenia czynne w odciążeniu **
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
**
Ćwiczenia czynne wolne **
4
93.133
Ćwiczenia czynne z oporem **
11,00
5
93.134
Ćwiczenia izometryczne **
11,00
6
93.14
Ćwiczenia specjalne *
przygotowanie do i usprawnianie po
zabiegu operacyjnym (artroskopia,
rekonstrukcja wiązadeł, endoprotezy,
operacje kręgosłupa i inne)
Program treningowy "Zdrowy kręgosłup"
60,00
Program treningowy "Forma po ciąży"
60,00
Terapia punktów spustowych
60,00
Pilates
60,00
2
7
93.131
93.15
11,00
12,00
10,00
60,00
Metody reedukcji nerwowo mięśniowej *
Metoda PNF w ortopedii, pediatrii,
skoliozach, bólach krzyża
60,00
Metoda NDT, Bobath
60,00
14
8
93.16
Pionizacja i nauka poruszania się **
9
93.17
Mobilizacje i manipulacje *
15,00
Terapia manualna według Cyriax,
Kaltenborn, Evient
60,00
Taping leczniczy
60,00
10
93.18
Wyciągi
12,00
11
93.19
Ćwiczenia ogólnousprawniające i inne
10,00
23.21
Masaż
Masaż leczniczy częściowy
60,00
Masaż leczniczy całościowy
100,00
Masaż limfatyczny ręczny
60,00
Masaż limfatyczny mechaniczny
30,00
Metoda KPE
93.3
1
2
3
4
93.31
93.310
93.32
93.320
100,00
ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE
Dobranie i ustawienie kuli, laski,
balkoniku
Dopasowanie i założenie aparatów,
protez, gorsetów
Nauka posługiwania się przedmiotami
ortopedycznymi
Ćwiczenia hartowania i formowania kikuta
5,00
20,00
15,00
15,00
* Nie mniej niż 30 minut
** minimum 15 minut
*** Terapia w warunkach domowych 80 PLN
II.Fizjoterapia
93.22
ELEKTROLECZNICTWO
1
93.221
Galwanizacja
7,00
2
93.222
Jonoforeza
8,00
3
93.223
Elektrostymulacja
4
93.224
Prądy diadynamiczne
8,00
5
Prądy interferencyjne
8,00
6
93.225
93.226
Prądy Tens
7,00
7
93.227
Prądy Kotza
7,00
8
93.228
Prądy Trauberta
7,00
9
93.229
Tonoliza
93.23
2
93.232
1
93.24
93.240
10,00
10,00
LECZENIE POLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM
Impulsowe pole magnetyczne niskiej
częstotliwości magnetronic
ŚWIATŁOLECZNICTWO
8,00
Ocena wrażliwości pacjenta na promieniowanie UV
7,00
15
2
93.241
Naświetlanie promieniami UV
7,00
3
93.242
Naświetlanie promieniami podczerwonymi IR
6,00
4
93.243
Laseroterapia skaner
8,00
5
93.244
Laseroterapia punktowa
6
Solux
ULTRADŹWIĘKI
1
93.246
93.25
93.250
Ultradźwięki miejscowe
10,00
2
93.251
Ultrafonoforeza
10,00
3
4
93.28
93.281
Krioterapia miejscowa CO 2
Krioterapia parami azotu
10,00
12,00
10,00
6,00
Zatwierdzam:
16
Download