Scenariusz zajęć dydaktyczno

advertisement
Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych w grupie
dzieci 5,6-letnich
Temat tygodnia: Kosmiczny tydzień
Temat dnia: Gość z kosmosu
Cele ogólne:
- wzbogacanie i uściślanie wiadomości o kosmosie;
- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
- rozwijanie wyobraźni dzieci poprzez zachęcanie do udziału w zabawach
twórczych oraz podczas rozwiązywania zagadek;
- doskonalenie sprawności manualnej.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- zna nazwy niektóre pojęcia astronomiczne np.: gwiazdy, planety, komety,
obiekty latające, statki kosmiczne itp.;
- dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
- aktywnie uczestniczy w zajęciach;
- poprawnie wykonuje pracę plastyczną.
Metody:
- słowna;
- oglądowa;
- czynna;
Formy:
- indywidualna;
- zbiorowa
Środki dydaktyczne:
List, przybysz z kosmosu Tuptuś, chusta animacyjna, kawałki kolorowego
papieru, ilustracje dotyczące wszechświata, tekturowe pudełka, karty
z graficznym wzorem gwiazdki, nożyczki, tekturowe pudełka, rury, folia
aluminiowa, taśma klejąca, „kosmiczne medale przyjaźni”,
Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie do tematu:
Zagadki:
Co to za przestrzeń miedzy Ziemią, Księżycem
Planetami oraz między gwiazdami?
(Kosmos)
Zawsze jest nad nami. To płacze czasami deszczem,
To śmieje się słońcem albo gwiazd tysiącem?
(Niebo)
Kiedy wędruje po niebie nocą, dookoła niego gwiazdy migocą.
Raz jest jak rogalik, raz okrągły jak talerz.
Kiedy słońce wschodzi, wnet z nieba ucieka.
(Księżyc)
Z Ziemi do gwiazd mknie pocisk złoty, szybszy niż wiatr i samoloty!
(Rakieta)
W dzień ich nie ujrzysz, chociaż są nad nami.
Można je zobaczyć nocą i wieczorami.
(Gwiazdy)
2. Pośród kartek z zagadkami znajduje się „List od Przybysza z nieznanej
planety”. Dzieci zastanawiają się skąd on się tutaj znalazł i kto mógł go
napisać. Dzieci podają swoje pomysły.
3. Odczytanie listu przez nauczycielkę.
4. „Poszukiwania nieznajomego gościa” – Dzieci rozchodzą się po klasie
w poszukiwaniu wskazanej postaci. W rezultacie odnajdują pacynkę Ufoludka.
5. Powitanie kosmicznego gościa – Tuptuś przedstawia się dzieciom,
kolejno zapoznając się z każdym dzieckiem, które musi podać swoje imię
dzieląc je na sylaby.
6. Utrwalenie wiadomości o kosmosie. Tuptuś przedstawia dzieciom na
tablicy tematycznej planety, Słońce, Księżyc, różnego rodzaju pojazdy
kosmiczne.
7. „Kosmiczny deszcz”Dzieci otrzymują kawałki kolorowego papieru, formują różnej wielkości
„gwiazdki” i rzucają na rozłożoną na środku Sali chustę animacyjną.
Następnie trzymają za brzegi chusty i podrzucają do góry.
8. „Kosmiczny pojazd” – dzieci budują rakietę dla Tuptusia, któremu
popsuł się statek kosmiczny.
9. Odznaczenie dzieci „Kosmicznym medalem przyjaźni”.
10. Pożegnanie Tuptusia.
Opracowała: Anna Zając
Witajcie drogie przedszkolaki z Wysokiej Głogowskiej
Nazywam się Tuptuś i pochodzę z oddalonej o 14 mln. lat
świetlnych planety o nazwie DELTA.
Pewnego dnia postanowiłem wyruszyć poza granice mojej
galaktyki,
aby
poznać
nowe
ciekawe
planety
oraz
ich
mieszkańców. Niestety podczas wyprawy mój pojazd kosmiczny
uległ uszkodzeniu. Odłamek meteorytu uszkodził powłokę
statku i zmuszony byłem natychmiast się katapultować.
Wylądowałem na Waszej planecie.
Znam Ziemię tylko z książek i skoro musiałem się tu
zatrzymać chętnie ją poznam.
Troszeczkę się Was boję, dlatego ukryłem się w jednym
z pudełek, które znajdowało się w Waszych szafeczkach.
A jak mnie poznacie?
Nie jestem za mały, ani za duży.
Zmęczyłem się bardzo w swej długiej podróży
Brzuszek mam żółty, włosy zielone,
Oczka me czarne patrzą w Waszą stronę
Odnajdźcie mnie proszę,
A ja Wam opowiem swą gwiezdną przygodę!
Download