Products Portfolio - Polski Komitet Użytkowników SWIFT

advertisement
Spotkanie
Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT
Warszawa, 10 marca 2016 roku
Program spotkania
• 10:00 – 10:05
• 10:05 – 10:40
•
•
•
•
•
•
Welcoming note – Grażyna Cheetham, NMG Chairperson, KIR
SWIFT latest updates – Ilona Pouna, Senior Account Director,
SWIFT
10:40 – 11:10
Monitoring płatności SWIFT i SEPA jako element kompleksowej
platformy Compliance – prezentacja firmy IMPAQ
11:10 – 11:30
Coffee break
11:30 – 13:00
SWIFT Intraday Liquidity Reporting – Marianna Janssen, SWIFT
13:00 – 13:30
Technology for new messaging standards and requirements
based on the T2S example – prezentacja firmy Incentage AG
13:30 – 14:30
Lunch
14:30 – 15:30
NM&UG issues – Grażyna Cheetham,
• Przekazanie Sprawozdania finansowego za 2015 r.
• Przekazanie certyfikatów rezydencji SWIFT
• Propozycje do planu prac PKUS na 2016 r.
• Szkolenia SWIFT w Polsce w 2016 r. – wyniki ankiety
• Organizacja spotkania wyjazdowego
• Inne sprawy zgłoszone przez uczestników spotkania
2
Plan prac PKU SWIFT
na 2016 rok
Zadania (1)
 Organizacja spotkań:
 10 marca - Warszawa
 wyjazdowe – termin, miejsce do ustalenia
 ?.12 Warszawa
 Promowanie działalności PKU SWIFT wśród nowych
użytkowników SWIFT w Polsce
 Rozwój i utrzymanie strony internetowej PKU SWIFT
 Tłumaczenie i dystrybucja certyfikatu rezydencji SWIFT
dla celów podatkowych
 Współpraca z innymi radami i komitetami w ramach
ZBP
 Koordynacja wpłat składek
 Zaprojektowanie, zamówienie i zakup materiałów
marketingowych na spotkanie wyjazdowe
4
Zadania (2)
Współpraca ze SWIFT i ESA
 Organizacja szkoleń SWIFT w Polsce –
przeprowadzenie ankiety w celu wyboru szkoleń
 Zgłaszanie propozycji zmian do Standards 2018
 Przekazywanie informacji dot. realizowanych projektów i
aktualnych wydarzeń
 Udział w konferencji Sibos 2016 (Genewa 26 – 29
września)
 Rozszerzenie zakresu informacyjnego Country Watch
report o dane dotyczące kat. 7
5
Zadania (3)
Współpraca z ESA
 Udział w spotkaniach ESA – 3 z 4 kwartalnych:
Luksemburg (16-18.03), Reykjavik (2-3.06), La Hulpe
(1-2.12)
 Opracowywanie notatek i przekazywanie informacji do
PKU SWIFT
 Opiniowanie Board documents – kwartalnie, zgodnie z
harmonogramem posiedzeń SWIFT Board of Directors
 Przeprowadzenie ESA Survey 2016
 Weryfikacja celów działania ESA w kontekście wyników
ESA Survey 2016
 Spotkanie ESA w Warszawie – czerwiec 2017 r.
6
Prace bieżące
 Przeprowadzenie ankiety dot. szkoleń
 Opracowanie wymagań na nową stronę
internetową
 Zamówienie i przetłumaczenie na jęz. polski
certyfikatów rezydencji SWIFT
 Plan budżetu na 2016 r.
 Dystrybucja Country Watch report i Board
documents
7
Wyniki Ankiety PKUS
z dn. 15 lutego 2016 r.
Wyniki Ankiety PKUS (1)
Wyniki Ankiety PKUS wysłanej w dn. 15 lutego 2016 r. do
Banków, dot. propozycji zorganizowania szkoleń SWIFT w
Polsce w 2016 r.
• Ilość Banków do których Ankieta została wysłana: 44
• Ilość Banków które odpowiedziały na Ankietę: 11
9
Wyniki Ankiety PKUS (2)
1. Czy Bank jest zainteresowany udziałem w szkoleniu
"Using ISO 20022 and XML messaging"?
• Ilość Banków zainteresowanych szkoleniem: 6
• Ilość pracowników Banków zainteresowanych szkoleniem: 28
2. Czy Bank jest zainteresowany udziałem w szkoleniu "ISO
20022 messages for securities settlement and
management"?
• Ilość Banków zainteresowanych szkoleniem: 4
• Ilość pracowników Banków zainteresowanych szkoleniem: 20
10
Wyniki Ankiety PKUS (3)
3. Czy Bank jest zainteresowany udziałem w szkoleniu "ISO
20022 messages for High Value Payments"?
• Ilość Banków zainteresowanych szkoleniem: 5
• Ilość pracowników Banków zainteresowanych szkoleniem: 26
4. Czy Bank jest zainteresowany udziałem w szkoleniu "ISO
20022 messages for SEPA"?
• Ilość Banków zainteresowanych szkoleniem: 5
• Ilość pracowników Banków zainteresowanych szkoleniem: 23
11
Wyniki Ankiety PKUS (4)
5. Czy Bank jest zainteresowany udziałem w innych
szkoleniach SWIFT (proszę wpisać nazwy szkoleń, oraz
planowaną liczbę uczestników)?
• Ilość Banków zainteresowanych dodatkowymi szkoleniami: 0
• Ilość pracowników Banków zainteresowanych dodatkowymi
szkoleniami: 0
12
Szkolenie z płatności
Payments and cash management - using FIN messages
18 -19 kwietnia 2016 r.
linki do strony z informacjami i rejestracją na szkolenie:
• https://www2.swift.com/trainingschedule/#/search?country=PL&
hide=true&channel=O
• https://www2.swift.com/trainingschedule/#/details/52002270
13
Dziękuję za uwagę
14
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards