Sekcja 14. - MUZUŁMANIE W EUROPIE I AMERYCE

advertisement
Muzułmanie w Europie i Ameryce. Nowe prądy w myśli muzułmańskiej
Koordynator: Dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk, e-mail: [email protected]
Zakres tematyczny:
Obecność rosnących mniejszości muzułmańskich na Zachodzie, w Europie i Ameryce,
stanowi duże wyzwanie dla myśli muzułmańskiej. Z jednej strony muzułmańscy myśliciele
muszą dopasowywać praktykowanie islamu do takich warunków zachodnich jak świeckie
państwo, model stosunków państwo-kościół, model organizacji życia religijnego itp. Z drugiej
strony funkcjonowanie wewnątrz zachodniej kultury/kultur tworzy potrzebę
przeformułowania, zreformowania i dopasowania dziedzictwa i tradycji muzułmańskiej –
potrzebę stworzenia nowych trendów w myśli muzułmańskiej lub rozwijania tych już
istniejących. Zachodni myśliciele muzułmańscy uczestniczą także w dialogu z kulturami i
religiami społeczeństw, reprezentujących większość w danym państwie, co także stanowi dla
nich wyzwanie. Pod pojęciem myślicieli muzułmańskich rozumiani są tu nie tylko
filozofowie i teologowie, ale także pisarze, filmowcy i inni artyści. Zapraszamy do zgłaszania
referatów zajmujących się wymienionymi powyżej problemami – biografiami i działaniami
muzułmańskich myślicieli, jak również zmianami i rozwojem współczesnej zachodniej myśli
muzułmańskiej.
Program:
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards