Inhibitory pompy protonowej nasilają toksyczne działanie

advertisement
Łowcy mikrobów 2016
Cel: Gastroenterologia
Wojciech Marlicz
Klinika Gastroenterologii Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Choroby górnego i dolnego odcinka przewodu
pokarmowego w latach 1996 - 2005
1) Lanas A i wsp.: Time trends and impact of upper and lower gastrointestinal bleeding and perforation in clinical practice.
Am J Gastroenterol 2009; 104: 1633-1641
2) Wallace JL: Polypharmacy of Osteoarthritis. Perfect Intestinal Storm. Dig Dis Sci 2013
„… z wielkim zdziwieniem zobaczyłem niewiarygodną liczbę tych stworzeń, było ich tak wiele,
że niesposób sobie tego wyobrazić, jeśli się tego nie widziało na własne oczy.”
Antoni Leeuwenhoek
Paul de Kruif „ Microbe Hunters” PZWL, Warszawa 1956
„Bakterie są groźne !!!” – Robert Koch, Ludwik Pasteur
„Jedną z przyczyn starzenia się jest zatruwanie się naszymi własnymi bakteriami,
znajdującymi się w kiszkach – te dzikie bakterie żyją w jelicie grubym,
tam więc znajduje się źródło zła” – Ilja Miecznikow
Mietchnikoff E. The prolongation of life. Optimistic studies. London: Butterworth Heinemann, 1907
Pasteur L. et al.: Summary report of the experiments conducted at Pouilly-le-Fort, near Melun,
on the anthrax vaccination, 1881.
Chen TS; Chen PS: Intestinal autointoxication: a medical leitmotif.
J Clin Gastroenterol. 1989 Aug;11(4):434-41.
Smith JL: Sir Arbuthnot Lane, chronic intestinal stasis, and autointoxication.
Ann Intern Med. 1982 Mar;96(3):365-9.
Human Microbiome Project 2008-2016
Mikroflora przewodu pokarmowego & rozrost flory bakteryjnej
jelita cienkiego (SIBO)
Lactobacilli
1-100/g
Jama ustna
Żołądek
Lactobacilli
Streptococci
Lactobacilli
Streptococci
Enterobacteria
Bifidobacteria
Yeasts
1x102/g
1x104/g
Dwunastnica
Bifidobacteria
Lactobacilli
Streptococci
Bacteroides
Enterobacteria
1x105 /g
1x108 /g
SPADEK
BÓL Jelito czcze
WZDĘCIE
BIEGUNKA
ANEMIA
MASY
BRZUCHA
CIAŁA
1x105/g
1x106 /g
Jelito kręte
Jelito grube
Odbyt
Bacteroides
Eubacteria
Bifidobacteria
Anaerobic cocci
Clostridia
Lactobacilli
Enterobacteria
Streptococci
Zoetendal E.1 , Vaughan E. 1,2 de Vos WM: Microbial world within us. Molecular Microbiology 2006 Vol. 59, 6 Pages: 1639-1650
1x1010 /g
1x1011 /g
MIKROBIOTA
JAKIE
BAKTERIE?
KWASY
NUKLEINOWE
16S RNA
POTENCJAŁ
GENETYCZNY
JAKĄ PEŁNIĄ FUNKCJĘ
RNA
METATRANSKRYPTOMIKA
BIAŁKA
METABOLITY
METAPROTEOMIKA
METABOLOMIKA
DNA
METAGENOMIKA
Mikroflora przewodu pokarmowego & rozrost flory bakteryjnej
jelita cienkiego (SIBO)
Depresja
OTYŁOŚĆ
NIEDOŻYWIENIE
IBS
25-85%
IBD
PZT
50%
Mikrobiom
NERD / GERD
CHOROBA
UCHYŁKOWA
CUKRZYCA T. 1 i 2
50%
MARSKOŚĆ
WĄTROBY
60%
MUKOWISCYDOZA
Enteropatie
Nowotwory
Celiakia
SM,
Parkinson
Quigley EM.: Small intestinal bacterial overgrowth: what it is and what it is not. Curr Opin Gastroenterol 2014
Cukrzyca typu 2
LPS
Zespół metaboliczny
NASH
Insulinooporność
Hiperinsulinemia
Rak prostaty
Rak jelita grubego
Rak piersi
Wolpin BM, Meyerhardt JA, Chan AT, Ng K, Chan JA, Wu K, Pollak MN, Giovannucci EL, Fuchs CS: Insulin, the Insulin-Like Growth Factor Axis,
and Mortality in Patients With Nonmetastatic Colorectal Cancer. Journal of Clinical Oncology 2009, 27:176-185.
Nowotwory jelita grubego występują częściej w NAFLD
380 pacjentów
40-70 lat
NAFLD
n=199
NMR
45%
34.7%
Zdrowi
n= 181
Kolonoskopia
Gruczolaki
NAFLD
18.6%
Dysplazja dużego stopnia
Biopsja wątroby
21.5%
P = 0.043
5.5%
P = 0.002
Wong VW i wsp.: High prevalence of colorectal neoplasm in patients with non-alcoholic steatohepatitis. Gut 2011; 60: 829-836
Nowotwory jelita grubego występują częściej w NASH
Pacjenci z NAFLD
Biopsja wątroby
NASH
n=49
Kolonoskopia
51.0%
34.7%
Gruczolaki
Dysplazja dużego stopnia
Stłuszczenie
proste
n=86
25.6%
14.0%
P = 0.005
P = 0.011
Wong VW i wsp.: High prevalence of colorectal neoplasm in patients with non-alcoholic steatohepatitis. Gut 2011; 60: 829
Nowotwory jelita grubego występują wcześniej
u osób z cukrzycą
OR 15.5 Cl 95%
Badanie retrospektywne
Kolonoskopia
2005 - 2011
Cukrzyca typu 2
3749 osób
40-49 lat z cukrzycą
n=125
30.4%
40-49 lat bez cukrzycy
14.4%
50-59 lat bez cukrzycy
32.0%
Adenoma Detection Rate
(ADR)
Vu & Petrini: Type 2 diabetes raises adenoma risk in those 40 to 49 years of age. Abstract Tu 1185; DDW 2012
Clarke G i wsp.: Minireview: Gut microbiota: the neglected endocrine organ. Mol Endocrinol. 2014; 28(8):1221-38
Clarke G i wsp.: Minireview: Gut microbiota: the neglected endocrine organ. Mol Endocrinol. 2014; 28(8):1221-38
Mikroorganizmy jelitowe produkują hormony i neurotransmitery
Lactococcus lactis subsp lactis
Lactobacillus plantarum FI8595
Escherichia coli K-12
Klebsiella pneumoniae NCIMB
Bacteroides subtilis
Proteus vulgaris
Serratia marcescences
Staphyloccocus aureus
Bacteroides subtilis
Escherichia coli K-12
Bifidobacterium infantis
Lactobacillus plantarum
Serotonina
Dopamina
Noradrenalina
Lactobacillus brevis
Bifidobacterium infantis
GABA
Lactobacillus plantarum
Acetylocholina
Sandrini S i wsp: Microbial endocrinology: host-bacteria communication within the gut microbiome. J Endocrinol. 2015
Clarke G i wsp.: Minireview: Gut microbiota: the neglected endocrine organ. Mol Endocrinol. 2014; 28(8):1221-38
Rev Esp Enferm Dig 2015;107(11):686-696
Spadoni I i wsp.: A gut-vascular barrier controlsthe systemic dissemination of bacteria. Science 2015
Blood 2002, 100, 515
Stem Cells 2003, 21: 363-371
Leukemia 2004, 18: 29-40
Circulation 2004, 110:3213-3
Circulation Res. 2004, 95:1191-9
Biol. Cell 2005, 97:113-146.
Dysbioza a regeneracja
CXCR4
SDF-1
gradient
SDF-1
gradient
SDF-1
gradient
SDF-1
gradient
SDF-1
gradient
Pula komórek macierzystych niezbędnych do regeneracji
organizmu wskutek dysbiozy i nasilenia endotoksemii
ulega zmniejszeniu
NASH
Upośledzenie bariery jelitowej i endotoksemia
są przyczyną nielakoholowego stłuszczeniowego
zapalenia wątroby ( NAFLD, NASH )
Llopis M i wsp.: Intestinal microbiota contributes to individual susceptibility to alcoholic liver disease. Gut. 2015 Dec 7
Chen P, Miyamoto Y, Mazagova M i wsp.: Microbiota Protects Mice Against Acute Alcohol-Induced Liver Injury.
Alcohol Clin Exp Res. 2015; 39 (12): 2313-23
Cirrhosis dysbiosis ratio (CDR)
Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, Clostridiales Cl XIV
Enterobacteriaceae, Bacteroidaceae
CDR = Cirrhosis
(alc)
Bajaj JS i wsp.: Altered profile of human gut microbiome is associated with cirrhosis and its complications.
J Hepatol 2014; 60: 940-947
Probiotic VSL#3 Reduces Liver Disease Severity and Hospitalization
in Patients with Cirrhosis: a Randomized, Controlled Trial
Radha K. Dhiman, Baldev Rana, Swastik Agrawal, Ashish Garg, Madhu Chopra,
Kiran K. Thumburu, Amit Khattri, Samir Malhotra, Ajay Duseja, Yogesh K. Chawla
Encefalopatia
Encefalopatia:
34% probiotyk VSL#3
51% placebo (p =0.12)
6 miesięcy
Placebo
VSL#3 (9x10 11 CFU )
Hospitlaizacja:
19% probiotyk VSL#3
42% placebo (p =0.02)
Powikłania:
n = 130
Gastroenterology. 2014 Dec;147(6):1327-1337.e3
24% probiotyk VSL#3
45% placebo (p =0.12)
Kuracja VSL#3 bez powikłań,
Poprawa skali MELD
Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego
Lekarze specjaliści 5 %
Lekarze rodzinni 15%
Radzę sobie sama / sam
80%
Od 25% do 50% porad w Poradniach Gastroenterologicznych
Dyspepsja czynnościowa
IBS1
Mikroflora
Choroba trzewna
GERD
13 – 80 % overlap
Whitehead WE et al.: Systematic review of the comorbidity of irritable bowel syndrome
with other disorders: what are the causes and implications? Gastroenterology 2002; 122:1140-1156
Type I Microbiome
Type II Microbiome
Streptococcus
Mniej bakterii Gram +
Więcej bakterii Gram Alimentary Pharm Ther 2014
Vanheel H i wsp. Impaired duodenal mucosal integrity
and low-grade inflammation in functional dyspepsia.
Gut. 2014 Feb;63(2):262-71
Cirillo C i wsp.: Evidence for Neuronal and Structural Changes
in Submucous Ganglia of Patients With Functional Dyspepsia.
Am J Gastroenterol 2015; 110 (8): 1205-15
Epidemiologia dyspepsji (czynnościowej)
 Przyczyna tylko u 9% na podstawie prostego badania
endoskopowego
Oshima T i wsp.: Epidemiology of Functional Gastrointestinal Disorders in Japan and in the World.
J Neurogastroenterol Motil, 2015
Rostami K i wsp.: Microscopic enteritis. Bucharest consensus. World J Gastroenterol 2015
ENTEROPATIA (MICROSCOPIC ENTERITIS)
(mikroskopowe zapalenie jelita cienkiego)
ME
mikroskopowe lub submikroskopowe zmiany w jelicie cienkim
stwierdzone w badaniu histopatologicznym
objawy kliniczne
zespół złego wchłaniania
niedobór mikro i/lub makroelementów
Rostami K i wsp.: Microscopic enteritis. Bucharest consensus. World J Gastroenterol 2015

Prawidłowy „histopatologicznie nabłonek”
nie wyklucza obecności procesu chorobowego
w jelicie cienkim

Rozpoznanie / nazwa „niespecyficzne”;
„czynnościowe” jest błędne

W większości przypadków istnieje czynnik etiologiczny

Patologiczna aktywacja limfocytów śródnabłonkowych
Rostami K i wsp.: Microscopic enteritis. Bucharest consensus. World J Gastroenterol 2015
Enteropatie - przyczyny
 U 66% pacjentów z „limfocytowym zapaleniem
dwunastnicy” (limfocytic duodenitis) znaleziono
przyczynę objawów i zmian histopatologicznych
Aziz I i wsp.: A prospective study into the aetiology of lymphocytic duodenosis.
Aliment Pharmacol Ther 2010; 32: 1392-1397
2B Classification of duodenitis at the foundation layer:
Helicobacter pylori-induced duodenitis
Stress-induced duodenitis
Duodenitis due to external causes
▸ Alcoholic duodenitis
▸ Chemical duodenitis
▸ Radiation duodenitis
▸ Duodenitis due to other external causes
▸ Drug-induced duodenitis
Special forms of duodenitis
▸ Allergic duodenitis
▸ Eosinophilic duodenitis
▸ Lymphocytic duodenitis
Sugano K i wsp.: Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis.
Gut 2015;64:1353–1367
Czynniki wywołujące ME / dysbiozę
NLPZ
PPI
Żelazo
Infekcja
H. pylori
G. lamblia
Dieta
Gluten / Białko / FODMAP
Chemioterapia i radioterapia
Choroby autoimmunologiczne
Stres fizyczny
psychiczny
Sugano K i wsp.: Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut 2015;64:1353–1367
Marlicz W i wsp. Polski Merkuriusz Lekarski 2012, XXXII, 187
ME
EMA, tTGA, AgA +
Celiakia
EMA, tTGA, AgA -
NCGS
H. Pylori test +
Eradykacja
H. Pylori test -
Zakażenia / pasożyty ?
NLPZ, PPI, Żelazo
Olmesartan
Wywiad negatywny
Odstawienie leku,
probiotyki + prebiotyki
IBD, EGE, CGE, MVID, CVID
Rostami K i wsp.: Microscopic enteritis. Bucharest consensus. World J Gastroenterol 2015
Sugano K i wsp.: Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis.
Gut 2015;64:1353–1367
Błędne koło leczenia „zaburzeń czynnościowych”
przewodu pokarmowego ?
Zespół jelita nadwrażliwego
Dyspepsja
Eradykacja H. pylori
Szczepy antybiotykooporne *
SIBO
• klarytromycyna 17.5%
• levofloksacyna 14.1 %
• metronidazol 34.9%
*
FODMAPS
Krótkołańcuchowe podlegające fermentacji węglowowadany:
 oligosacharydy (fruktany i galaktany) - galaktoza
 disacharydy - laktoza
 monosacharydy – fruktoza
 poliole, czyli
 alkohole, które źle wchłaniają się z jelit np.:
- Sorbitol
-Mannitol
- Xylitol
- Matitol
produkty
duża zawartość FODMAP
mała zawartość FODMAP
warzywa
cebula, szparagi, karczochy,
brokuły, kalafior, patisony,
brukselka, soczewica, groszek
zielony, pory, buraki ćwikłowe,
kapusta, grzyby, koper włoski,
czosnek
marchew, pomidory, ogórki,
papryka o wydłużonych
strąkach, kapusta chińska, kiełki
bambusa, seler, kukurydza,
bakłażan, sałata, dynia,
kabaczek, słodkie ziemniaki,
szczypior
owoce
jabłko, gruszka, mango, gruszka
chińska, arbuz, nektarynka,
brzoskwinie, morele, śliwki, owoce
suszone, owoce z puszki
banany, winogrona, kiwi,
mandarynki, pomarańcze,
ananasy, grejpfruty, cytryny,
jagody, truskawki
mleko i produkty mleczne
twaróg, delikatne sery
(mascarpone, ricotta), mleko
skondensowane, jogurty, maślanka,
mleko (krowie, owcze, kozie),
kwaśna śmietana, bita śmietana,
mleko sojowe
ser (szwajcarski, cheddar,
parmezan, mozzarella), ser brie,
ser camembert, mleko
migdałowe, mleko ryżowe,
masło, masło orzechowe,
margaryna
Leczenie zespołu jelita nadwrażliwego
Leczenie – w zależności od dominującego objawu
Przy kilku objawach terapie można łączyć
Ból
Leki rozkurczowe (A)
Probiotyki (A)
Leki ziołowe (A)
Błonnik rozpuszczalny
Leki p/depresyjne (A)
Rifaxmina
Wzdęcie
Probiotyki (B)
Rifaximina (A)
Simeticone (C)
Leki ziołowe (B)
Dieta
Ćwieczenia fizyczne
Normalizacja rytmu
wypróżnień
Biegunka
Loperamid (A)
Cholestyramina (C)
Probiotyki (A)
Ryfaximina
Błonnik
Zioła
Leki rozkurczowe
Trójcykliczne leki
p/depresyjne
* Layer P i wsp.: Irritable bowel syndrome: German consensus guidelines on definition,
pathophysiology and management. Z Gastroenterol 2011; 49:237-93
Zaparcie
Polietyloglikole
Błonnik (A)
Lewatywy
Prucalopride
Probiotyki (A)
Zioła (A)
Leki rozkurczowe
Ćwiczenia
Trójcykliczne leki
p/depresyjne (B)
SSRI (B)
Analogi prostaglandyn
Czynniki wywołujące ME / dysbiozę
NLPZ
PPI
Żelazo
Infekcja
H. pylori
G. lamblia
Dieta
Gluten / Białko / FODMAP
Chemioterapia i radioterapia
Choroby autoimmunologiczne
Stres fizyczny
psychiczny
Sugano K i wsp.: Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut 2015;64:1353–1367
Marlicz W i wsp. Polski Merkuriusz Lekarski 2012, XXXII, 187
NLPZ i aspiryna (ASA) wywołują liczne uszkodzenia błony śluzowej
w jelicie cienkim – badania z użyciem kapsułki endoskopowej (CE)
Digestion 2009;79:44-5
Uszkodzenie
jelita cienkiego
• 68% osób 75mg Diclofenac przez 2 tyg
(Maiden i wsp, Gastroenterology 2005, J Gastroenterol 2009)
• 80% osób 75 mg ASA przez 2 tygodnie
(Endo H i wsp, J Gastroenterol 2009)
• 90% osób ASA przez 1 tydzień
(Shiotani A i wsp, Scand J Gastroenterol. 2010)
NLPZ i aspiryna (ASA) wywołują liczne uszkodzenia błony śluzowej
w jelicie cienkim – badania z użyciem dwubalonowego enteroskopu
Japanase Study Group for Double-Balloon Endoscopy (JSG-DBE)
Uszkodzenia błony śluzowej po ASA mniejsze niż po NLPZ
Zmiany w jelicie cienkim stwierdzono u 30% pacjentów przyjmujących ASA
Matsumoto T i wsp.: Prevelance of non-steroidal anti-inflammatory drug-induced enteropathy
determined by double-balloon endoscopt: a Japanase multicenter study.
Scand J Gastroenterol. 2008; 43: 490-6
Inhibitory pompy protonowej nasilają toksyczne działanie NLPZ
i ASA w jelicie cienkim – badania z użyciem kapsułki endoskopowej (CE)
• 81% osób 75 mg Diclofenac + PPI 10 mg 14 dni
Kuramoto T i wsp, BMC Gastroenterol 2013
Inhibitory pompy protonowej nasilają toksyczne działanie NLPZ
i ASA w jelicie cienkim – badania z użyciem kapsułki endoskopowej (CE)
Uszkodzenie
jelita cienkiego
• 100%
osób 75 mg ASA + PPI 8 tygodni
Watanabe i wsp. Clin Gastroenterol Hepatol 2008
Wskazania do leczenia inhibitorami pompy protonowej
we współczesnej medycynie – czy zgodne z EBM ?
Najczęściej wymieniane wskazania do stosowania IPP
to profilaktyka przy stosowaniu innych leków
- ASA (31%) - Glukokortykosteroidów (22%)
- Warfaryny (21%)
vs
- H. pylori (2%)
- Dyspepsja (2%)
- GERD (2%)
Ksiadzyna D i wsp.: Overuse of proton pump inhibitors. Pol Arch Int Med. 2015
Inhibitory pompy protonowej nasilają toksyczne działanie NLPZ
i ASA w jelicie cienkim – badania z użyciem kapsułki endoskopowej (CE)
Aspiryna buforowana (n= 24)
Aspiryna – tabletki powlekane (n= 174)
+ inhibitor pompy protonowej (n= 72) > 1 miesiąc w dawce 10 – 30 mg/d
Czynniki ryzyka uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego i anemii:
 Inhibitor pompy protonowej ( OR 2.04 95% CI 1.05-3.97)
 Tabletki powlekane ( OR 4.05 95% CI 1.49 – 11.0)
 Ryzyko związane z IPP niezależne od dawki
 IPP ( OD 5.81) vs tabletki powlekane ASA (OD 3.28) (CE Lewis Score)
Endo H i wsp.: Risk factors for small-bowel mucosal breaks in chronic low dose aspirin users:
data from a prospective multicenter capsule endoscopy registry. Gastrointest Endosc 2014
Inhibitory pompy protonowej nasilają toksyczne działanie NLPZ
i ASA w jelicie cienkim – badania z użyciem kapsułki endoskopowej (CE)
100 pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS)
Czynniki ryzyka ciężkiego uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego:
 Starszy wiek ( OD 4.16)
 Przyjmowanie inhibitorów pompy protonowej (OD 5.22)
 Stosowanie H2 blokerów (OD 3.95)
Watanabe T i wsp.: Risk factors for severe nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced small
intestinal damage. Dig Liver Dis 2013; 45:390-5
Tsuda A i wsp.: Infuence of Proton-Pump Inhibitors on the Luminal Microbiota
in the Gastrointestinal Tract. Clin Transl Gastroenterol. 2015; 6: e89
Freedberg DE i wsp.: Proton Pump Inhibitors Alter Specific Taxa in the Human
Gastrointestinal Microbiome: A Crosover Trial.
Gastroenterology. 2015 ; 149 (4) :883-5
Imhann F i wsp.: Proton pump inhibitor affect the gut microbiome. Gut. 2015
Jackson MA i wsp.: Proton pump inhibitor alter the composition of the gut microbiota. Gut.
2015
Clooney AG i wsp.: A comparison of the gut microbiome between long-term users
and non-users of proton pump inhibitors. Aliment Pharmacol Ther; 2016
Marlicz W i wsp.: Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs, Proton Pump Inhibitors,
and Gastrointestinal Injury: Contrasting Interactions in the Stomach and Small Intestine.
Mayo Clinic Proceesings Dec 2014
Melgar S i Nieuwdorp M: Are Proton Pump Inhibitors Affecting Intestinal Microbiota Health?
Gastroenterology 2015;149:848–863
Mechanizm powstawania zmian zapalnych błony śluzowej jelita cienkiego
pod wpływem NLPZ i IPP
Indometacyna + Omeprazol
Zwolnienie perystaltyki
w końcowym odcinku jelita krętego
Wzrost markerów uszkodzenia błony śluzowej
Zwiększenie liczby bakterii Gram (-)
Lichtenberger LM i wsp.: Suppression of contractile activity in the small intestine
by indomethacin and omeprazole. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol Feb 2015
OBJAWY
Freeman R i wsp.: Association between use of proton pump inhibitors and non-typhoidal
salmonellosis identified following investigation into an outbreak of Salmonella
Mikawasima in the UK, 2013; Epidemiol Infect 2016; 144 (5): 968-75
— Flora? What frickin' flora ?
Simren M i wsp.: Intestinal microbiota in functional bowel disorders:
a Rome foundation report. GUT 2012
Probiotyki zapobiegają uszkodzeniu błony śluzowej jelita
cienkiego u osób przewlekle przyjmujących ASA + PPI
35 pacjentów z ciężką anemią o nieustalonej etiologii
aspiryna 100 mg/d + omeprazol 20 mg/d
+
L. casei
lub
placebo
Ocena jelita cienkiego w endoskopii kapsułkowej
0 m-c
Kapsułka
endoskopowa
3 miesiące
Indeks uszkodzenia błony śluzowej [CE score]
Probiotyki zapobiegają uszkodzeniu błony śluzowej jelita
cienkiego u osób przewlekle przyjmujących ASA + PPI
Endo H i wsp. J Gastroenterol 2011; 46: 894-905
PPI + NLPZ + Probiotyk ( p = 0.004 )
PPI + NLPZ + Placebo
800
400
Przed leczeniem
Po leczeniu
(3 miesiące )
t [czas]
Hemoglobina [g/dl]
Probiotyki zapobiegają uszkodzeniu błony śluzowej jelita
cienkiego u osób przewlekle przyjmujących ASA + PPI
16
14
12
10
8
6
4
2
PPI + NLPZ + Probiotyk ( p = 0.0002 )
PPI + NLPZ + Placebo
Endo H i wsp. J Gastroenterol 2011; 46: 894-905
Przed leczeniem
Po leczeniu
(3 miesiące )
t [czas]
Pusztaszeri MP et al. (2007) Drug-induced injury in the gastrointestinal tract: clinical and pathologic considerations
Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 4: 442–453 doi:10.1038/ncpgasthep0896
Suplementacja żelaza
a enteropatia & mikroflora
Jaeggi Ti wsp.: Iron fortification adversely affects the gut microbiome, increases pathogen
abundance and induces intestinal inflammation in Kenyan infants. 2015;64: 731–742.
.
.
.
.
.
.
.
Marlicz W, Łoniewski I, Grimes D, Quigley EM: Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs, Proton Pump
Inhibitors, and Gastrointestinal Injury: Contrasting Interactions in the Stomach and Small Intestine.
Mayo Clinic Proceesings Dec 2014
No gut – no problem !
Adapted from: Konstantin Monastyrsky www.gutsense.org
83
Mechanizm działania Lactobacillus plantarum 299v
Białka adhezyjne wiążące mannozę
ENO
Enolaza
GAPDH
Dehydrogenaza aldehydu 3 - fosfoglicerynowego
PGK
Kinaza
fosfoglicerynianowa
Bsh 1-4
Hydroksylazy
soli kwasów
żółciowych
NO
Lactobacillus plantarum 299v / WFCS 1*
tlenek azotu
Msa-1
Kolonizacja nabłonka jelitowego
* Lactobacillus plantarum WFCS1 – referencyjny szczep probiotyczny, którego sekwencja genetyczna
wykazuje wysokie podobieństwo do szczepu Lactobacillus plantarum 299v
Download