ROK akademicki 2016/2017

advertisement
ROZKŁAD ZAJĘĆ w semestrze letnim
ROK akademicki 2016/2017
I rok SSDDS – kierunku logistyka i administrowanie w mediach II stopnia (semestr II)
Godzina
800 - 930
Poniedziałek
Wtorek
Środa
945 – 1115
Reklama online (w)
koordynator K. Kowalik
CIUW s. 306
Zarządzanie produkcja i
usługami (w) (18 godz.)
Dr inż. W. Cetera
CIUW s.306
Technologie mediów (k)
Dr St. Jakucewicz
s kolumnowa
Analiza statystyczna w
badaniach społecznych (L) (14
godz.)
Dr J. Grzegorek
s. 304 (CIUW)
Prawo gospodarcze (w tym
upadłościowe i naprawcze) (24
godz.)
Dr hab. M. Zaremba
s.0,04
Soft Power, Public Diplomacy,
Media
Prof. B. Ociepka
s. aula kolumnowa
Edytory multimediów (ćw.)
Dr K. Kowalik
s.0,06
Analiza statystyczna w
badaniach społecznych (L) (14
godz.)
Dr J. Grzegorek
s. 304 (CIUW)
Analiza statystyczna w
badaniach społecznych (L) (14
godz.)
Dr J. Grzegorek
s. 304 (CIUW)
1130 - 1300 Zarządzanie produkcją i
usługami (ćw.)
Dr inż. W. Cetera
CIUW 304
1315 - 1445 Zarządzanie produkcją i
usługami (ćw.)
Dr inż. W. Cetera
CIUW 304
1500 – 1630
1645-1815
Edytory multimediów (ćw.)
Dr K. Kowalik
s.0,06
Edytory multimediów (ćw.)
Dr K .Kowalik
s.0,06
Czwartek
Piątek
ROZKŁAD ZAJĘĆ w semestrze letnim
ROK akademicki 2016/2017
II rok SSDDS – kierunku logistyka i administrowanie w mediach II stopień (III semestr)
Godzina
800 - 930
945 – 1115
1130 - 1300
1315 - 1445
1500 – 1630
Poniedziałek
Wtorek
Nowe media (media mobilne usługi komercyjne w sieci) –
funkcje i wykorzystanie (ćw.)
mgr D. Jaruga
s. 0,06
Proseminarium dyplomowe
Prof. dr hab. W. Gogołek
s. 6
Użyteczność danych sieciowych
(w)
Prof., dr hab. Wł. Gogołek
s. aula kolumnowa
Specjalizacja zarządzanie i
marketing w mediach cz. I (k),
Retoryka praktyczna negocjacje
kultura języka
Dr K. Brylska
s. 2,13
Specjalizacja zarządzanie marketing w mediach cz. I
Teorie i praktyka komunikacji
społecznej (k)
Dr W. Głodowski
s. 2,13
Proseminarium dyplomowe
Dr inż. W. Cetera
s. 307 (CIUW)
Nowoczesna organizacja i
procesy zarządzania firmą
mediową (w) (24 godz.)
Dr A. Opolska-Bielańska
s.17
Środa
Proseminarium dyplomowe
Dr K. Kowalik
s. 7
Multimedia ćw.
Dr K. Kowalik
s. 0,06
Oprogramowanie do zarządzania
(ćw.)
Dr J. Grzegorek
s. 307 (CIUW)
Czwartek
Piątek
1645-1815
1830 - 2000
Nowoczesna organizacja i
procesy zarządzania firmą
mediową (ćw.)
Dr A. Opolska-Bielańska
s. 17
Download