Konferencja Współczesne problemy filozofii

advertisement
Konferencja Współczesne problemy filozofii środowiskowej
Warszawa 12.06.2014
Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3 budynek nr 23
Sesja I, 10.00-11.30, aula 201
Panel I, Z zagadnień metanaukowych filozofii środowiskowej
dr Anna Marek-Bieniasz (AJD, Częstochowa), Filozofia środowiskowa a nauki przyrodnicze – wybrane aspekty relacji,
prof. KUL dr hab. Zbigniew Wróblewski (KUL), Natura i norma w dyskursie ekologicznym,
dr Zbigniew Pietrzak (UWr), Filozofia i ekologia – sprzeczność czy dopełnienie.
Sesja II, 11.50-13.10
Panel II, Filozofia środowiskowa w perspektywie człowieka – przewodniczy dr D.
Panel III, Filozofia środowiskowa w praktyce – przewodniczy dr M. Latawiec, sala 305
Dzwonkowska, aula 201
mgr Justyna Post (AWF, Warszawa), Czy istnieje etyczna ochrona środowiska
dr Maria Korusiewicz (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała),
Estetyka codzienności – estetyka spotkania,
dr Małgorzata Liszewska (UWM, Olsztyn), O estetycznym doświadczaniu
krajobrazu. Sztuka, przyroda i industrializacja,
mgr Justyna Schollenberger (UW, Warszawa), Doświadczenie „bycia żywym”.
Wyzwania etyczne koncepcji środowiska Tima Ingolda,
mgr Marta Stasiak (UKW, Bydgoszcz), Dobra etyka antropocentryczna,
dr Mirosław Twardowski (URz, Rzeszów), Krótko o Bryana G. Nortona słabej
wersji antropocentryzmu.
naturalnego?
mgr Urszula Szrek (UP JP II, Kraków), Głęboka Ekologia wobec problemu
współczesnej cywilizacji,
dr Stanisław Jaromi (Franciszkańskie Towarzystwo Naukowe), Inspiracje papieża
Franciszka dla filozofii środowiskowej,
dr Beata Gola (UJ, Kraków), W poszukiwaniu etyki środowiskowej dla teorii i
praktyki wychowania ekologicznego,
dr Michał Latawiec (UKSW, Warszawa), Zasadność wyznaczania granic
ingerencji człowieka w środowisko.
przerwa obiadowa, 13.20-14.40
Panel IV, Z polityczno-społecznych zagadnień filozofii
środowiskowej
– przewodniczy mgr J. W.
Czartoszewski, sala 305
dr hab. Stefan Konstańczak (UZ, Zielona Góra),
Dlaczego kryzys ekologiczny stał się kryzysem
politycznym?
mgr Wojciech Trempała (UKW, Bydgoszcz), Wkład
filozofii środowiskowej w empiryczny dorobek
nauk społecznych
dr Mariusz Ciszek (UP-H, Siedlce), Filozofia
bezpieczeństwa
ekologicznego
(środowiskowego) - ujęcie systemowe
dr Dariusz Liszewski (UWM, Olsztyn), Garret
Hardin zapomniany "prorok" ekologicznego
maltuzjanizmu
Sesja III, 15.00-16.20
Panel V, Filozofia środowiskowa wobec zwierząt –
przewodniczy dr I. Grochowska, aula 201
dr
hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek (UŚ,
Katowice), Bioetyka we współczesnej Rosji.
Fenomen Tatiany Pawłowej,
prof. dr hab. Wiesław Dyk (US, Szczecin),
Zagadnienie relacji człowiek-zwierzę,
dr Jacek Lejman (UMCS, Lublin), Zwierzę w świetle
współczesnych rozważań etycznych (etyki
środowiskowej),
mgr Darek Gzyra (Warszawa), Jednostki jako
całości. Teoria praw zwierząt Toma Regana a
etyka środowiskowa.
Panel
VI,
Aksjologiczny
wymiar
filozofii
środowiskowej – przewodniczy dr G. Embros, sala 405
dr Dominika Dzwonkowska (UKSW, Warszawa),
Zagadnienie cnót mniejszych w etyce
środowiskowej,
mgr Barbara Żmuda (UP JP II, Kraków),
Odpowiedzialność za środowisko i przyszłość
następnych pokoleń,
dr Marcin Leźnicki (UMK, Toruń), Ecominimalizm, jako remedium na kryzys
ekologiczny,
dr Grzegorz Embros (UKSW, Warszawa),
Aksjologiczne uwarunkowania procesu
decyzyjnego w ochronie środowiska.
Sesja IV (podsumowanie), 16.30-17.30 – przewodniczy prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko, Dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki, aula 201
prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski (UMK, Toruń), Głos w dyskusji filozofii środowiskowej
Download