Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych 2012

advertisement
Automatyka i Systemy Elektroenergetyczne
Nowy zakład
w STONE
Produkcja MiCOM
serii Px30 i Px40
SERWIS 24/7
LINIA SERWISOWA
REFA Zakład Automatyki i Systemów
Elektroenergetycznych
nr tel. 801 00 31 09
[email protected]
Katalog Zabezpieczeń
Elektroenergetycznych 2012
www.schneider-energy.pl
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zestawienie kodów ANSI używanych w katalogu
Zestawienie kodów ANSI używanych w katalogu
Kod ANSI
50/51
Główna funkcja zabezpieczenia
Nadprądowa fazowa
50N/51N
Nadprądowa ziemnozwarciowa Io
67
Nadprądowa fazowa kierunkowa
67N
67YN
37
49/51
46
Nadprądowa ziemnozwarciowa kierunkowa
Admitancyjne / Konduktancyjne / Susceptancyjne
Podprądowa fazowa / Utrata obciążenia
Przeciążeniowa cieplna
Asymetria prądowa
46BC
Uszkodzony / Zerwany przewód
50BF
Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa
79
32N//67W
Automatyka SPZ
Czynnomocowa Po kierunkowa
27
Podnapięciowa
59
Nadnapięciowa
47
Nadnapięciowa składowej przeciwnej _ Us2
27D
Podnapięciowa składowej zgodnej _ Us1
59N
Doziemienie zerowo-napięciowe _ Uo
27TN // 59TN
87
32R // 32F
100% ziemnozwarciowe stojana (3 harm.)
Różnicowa
Moc zwrotna / Moc kierunkowa _ F
32O
Wysoki poziom mocy
32L
Niski poziom mocy
81O
Nadczęstotliwościowa
81U
Podczęstotliwościowa
81R
Chwilowa zmiana częstotliwości _ df/dt / ROCOF /
81AB
Nienormalna częstotliwość turbiny
VVS*
Zmiana kąta wektora napięcia _ dU
40
Zanik wzbudzenia
24
Przewzbudzenie U/f / Wzrost indukcji
51V
21
64N // 87N
Nadprądowe z kontrolą / blokadą napięcia
Podimpedancyjne / Odległościowe
Ograniczone ziemnozwarciowe (różnicowe)
50DT
Międzyzwojowe
64R
Ziemnozwarciowe wirnika
50 / 27
Przypadkowe załączenie generatora do sieci
78/68
Poślizg biegunów / Kołysanie mocy
26 / 38
Pomiar temperatury
48
Wydłużony rozruch
51LR // 50S
Zablokowany wirnik
66
Ograniczenie liczby rozruchów
ABS*
Kontrola sekwencji załączania silnika
55
Wypadnięcie z synchronizmu silnika
25
Kontrola synchronizmu
74TCS
FL*
50HS
VTS/CTS
Kontrola obwodu wyłączenia
Lokalizator miejsca zwarcia
Załączenie na zwarcie /SOFT/
Kontrola obwodów pomiarowych
Oznaczenia funkcji według norm: ANSI / IEEE Std C37.2 - 1996
* - oznaczenie nie występuje w normie
2
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Spis treści
SPIS TREŚCI:
Produkty systemowe............................................................................................................................ 4
Program Retrofit.................................................................................................................................... 6
Zabezpieczenia nadprądowe............................................................................................................ 7
Zabezpieczenia pól SN..................................................................................................................... 13
Zabezpieczenia silników................................................................................................................... 17
Zabezpieczenia generatorów......................................................................................................... 21
Zabezpieczenia odległościowe linii.............................................................................................. 25
Zabezpieczenia różnicowe linii...................................................................................................... 30
Zabezpieczenie różnicowe transformatorów i silników........................................................ 33
Zabezpieczenia napięciowe............................................................................................................ 35
Zabezpieczenia szyn zbiorczych................................................................................................... 37
Automatyka SZR / SPZ...................................................................................................................... 39
Akcesoria............................................................................................................................................... 40
Usługi...................................................................................................................................................... 42
Wskaźniki zwarć Flair i Flite............................................................................................................. 43
Automatyka sieci SN / Urządzenia Easergy............................................................................... 45
Urządzenia Pomiarowe / Analizatory Sieci................................................................................ 47
Zabezpieczenia serii SEPAM........................................................................................................... 49
Cyfrowe zabezpieczenia VIP........................................................................................................... 51
Katalog DVD / Oprogramowanie Micom S1 Studio................................................................ 52
Tabele produktów............................................................................................................................... 53
Dane teleadresowe/ Linia serwisowa
Korzystaj w pełni ze swojej energii
3
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Produkty systemowe
4
PACiS
Protection, Automation & Control integrated Solution
SYSTEM STEROWANIA I NADZORU DLA STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
• sygnalizacja i telesterowanie,
• realizacja automatyk stacyjnych,
• przetwarzanie pomiarów,
• rozproszona architektura,
• elastyczna topologia
• szyna systemowa IEC61850 100MBit/s STP6
lub światłowód, relacja Klient-Serwer, zdarzenia GOOSE, integracja urządzeń wielu
producentów,
• konwersja formatu danych na drodze urządzenie cyfrowe – SSiN
• możliwośc testowania działania sprzętu przy
pomocy programowych symulatorów
• zróżnicowane interfejsy transmisji danych,
• kontrola i nadzór wszystkich typów stacji elektroenergetycznych
MiCOM C264 C / MiCOM C264 P
STEROWNIK STACYJNY I POLOWY, KONCENTRATOR KOMUNIKACYJNY, KONWERTER PROTOKOŁÓW
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Obwody sterowania i sygnalizacji
• Możliwość zliczania impulsów na wejściu
• Bezpośrednie wejścia dla przekładnikow
prądowych i napięciowych
• Pomiary przetwornikowe 0 - 20 mA
• Konfigurowalna automatyka zgodnie z normą
IEC 61131-3, blokady łączeniowe
• Wbudowana automatyka kontroli synchronizmu
i regulatora napięcia transformatora
• Rejestracja do 2000 zdarzeń
• Obsługa protokołów Modbus, IEC 60870-5-101,
• IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, DNP 3.0,
UCA-2, IEC 61850
• Interfejsy elektryczne i optyczne
• Praca samodzielna lub element systemu PACiS
• Współpraca z systemami SSiN (WindEX,
SYNDIS, DYSTER, PRINCE, itd.)
• Możliwość realizacji podstawowych funkcji
zabezpieczeniowych
• Wyjścia analogowe
Zastosowanie
• Sterownik polowy z kontrolą synchronizmu
• Regulator napięcia transformatora
• Koncentrator protokołów (gateway)
• Zabezpieczenie rezerwowe
• Sterownik stacyjny – realizacja sekwencji
łączeniowych, regulacyjnych, blokady
międzypolowe
• Mini HMI – wizualizacja schematu stacji na
wyświetlaczu LCD
• Dowolna kombinacja powyższych
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Produkty systemowe
PACiS Gateway
Bramka Dostępowa
Zastosowanie
• Interfejs między szyną systemową PACiS
a systemem dyspozytorskim
Zabezpieczenia i automatyka
• akwizycja, przetwarzanie i przesył danych,
• autodiagnostyka i monitorowanie transferu
danych,
• komunikacja w standardach V.24 i 802.3:
Slave DNP3, Modbus RTU, IEC 60870-5-101,
IEC 60870-5-104, GI74, OPC, Server/Client
IEC61850,
• 4 dublowane porty komunikacyjne
• synchronizacja czasu
• możliwość pracy równoległej (redundancja)
• nadzór trybów zdalny/lokalny, „prace
remontowe”
• komputer bez elementów wirujących,
zasilanie w granicach napięcia bezpiecznego
• oprogramowanie Windows Embedded
SUI (System User Interface)
Stanowisko Operatorskie
Zastosowanie i funkcje
• stosowany w stacjach wysokiego i średniego napięcia oraz w innych obszarach energetyki zawodowej
jako stanowisko lokalne lub zdalne
• możliwość utworzenia wielu stanowisk w systemach
o rozproszonych architekturach
• cyber-bezpieczeństwo zgodne ze standardem
NERC CIP, certyfikowanym przez US-CERT
(autoryzowane logowanie, system antywirusowy,
zarządzanie prawami dostępu, 4 poziomy zabezpieczeń hasłem)
• kompatybilne w wieloma platformami,
np. XP/Server/Seven/32bits,
• zaprojektowany od podstaw z wykorzystaniem
architektury OPC,
• przetwarzanie raportów,
• konfigurowalna filtracja alarmów i zdarzeń,
• konfigurowalny on-line interfejs graficzny,
• wielojęzyczność, różnorodność licencji
• interfejs WEB Server
Zwiększona wydajność
• obiekty zawierające powyżej 50 000 danych
• tryb “gorącej redundancji” - przejęcie funkcji nadzoru przez komputer rezerwowy bez utraty danych
• akwizycja i archiwizacja 5000 danych/s. w trybie
rzeczywistym
• akwizycja i archiwizacja do 1000 pomiarów/s.
w trybie rzeczywistym,
• do 12 serwerów danych (redundantnych)
• do 64 interfejsów graficznych na serwer danych
Zaawansowane cechy graficzne
• biblioteki graficzne zgodne ze standardami energetycznymi,
• wykresy czasu rzeczywistego (wykresy słupkowe,
XY)
• regulowany poziom szczegółowości - zooming /
cluttering, skalowanie widoków
• wielowarstwowe obrazy i animacje
• narzędzia symulacyjne
• możliwość kreowania indywidualnych skryptów
programowych
Inne komponenty
• automatyczne przetwarzanie danych (Access/Excel/
SQL)
• kalkulacja pomiarów
• złożoność charakterystyk (tryb real time - X/Y wykres słupkowy/logarytmiczny/kołowy
• konfigurator SNMP, zintegrowany harmonogram
5
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Program Retrofit
6
Program Retrofit - wymiana zużytych części lub starych komponentów ( już nie produkowanych)
na urządzenia oparte na nowszej technologii przy jednoczesnym utrzymaniu istniejącej aplikacji
i konfiguracji urządzeń.
Korzyści
Lista referencyjna
• utrzymanie lub poprawę parametrów istniejącej instalacji
• kompatybilność funkcjonalną oraz gwarancję producenta
• przeszkolenie pracowników klienta
• instalację i rozruch dokonane przez wykwalifikowanych specjalistów
w gwarantowanym czasie
• minimalne serwisowe odstawienia z eksploatacji
• wydłużenie okresu eksploatacji (żywotności)
• większa wygoda dla personelu obsługi
• redukcja kosztów obsługi okresowej
• gwarantowana dostawa oryginalnych części zamiennych
Jako główny Wykonawca:
• KRONOPOL Żary (2 modernizacje)
• AQUANET Poznań
• EC Wałbrzych
• INFRA-PORT Szczecin (2 modernizacje)
• SAINT-GOBAIN Pinczów
• R-GROWN Ergis Oława
• PEC GLIWICE
Jako Podwykonawca:
• PGE Dystrybucja Zamość
Zapewniamy kompletny asortyment części zamiennych do wszystkich Naszych urządzeń produkowanych zarówno w Polsce jak i poza granicami Polski.
Realizujemy zamówienia na części zamienne w przypadku konieczności rozszerzenia pracującego urządzenia o dodatkowe moduły.
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia nadprądowe
7
MiCOM P120 / MiCOM P121
ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE
Funkcje: 50/51, 50N/51N
Zastosowanie
• Zabezpieczenia nadprądowe fazowe
i ziemnozwarciowe do zastosowania w stacjach
WN i SN oraz do ochrony transformatorów SN i nn
Funkcje zabezpieczeniowe
P120:
• Nadprądowe, jednofazowe lub
ziemnozwarciowe, trzystopniowe zależne lub
niezależne, praca z przekładnikiem Ferrantiego
lub w układzie Holmgreena
P121:
• Nadprądowe, od zwarć międzyfazowych,
trójfazowe, trzystopniowe, zależne lub niezależne
• Ziemnozwarciowe, trzystopniowe, zależne lub
niezależne, praca z przekładnikiem Ferrantiego
lub w układzie Holmgreena
Pomiary
• Prądy fazowe
• Prąd ziemnozwarciowy
Pozostałe funkcje
• 1 grupa nastaw
• Sterowanie wyłącznikiem
• Kontrola stanu położenia wyłącznika
• Logika blokowania zabezpieczeń
• Podtrzymanie wyjść pomocniczych
• Programowalne wejścia cyfrowe, wyjścia
przekaźnikowe i diody LED, 2 wejścia / 4 wyjścia
• Komunikacja w standardzie RS485/RS232
• Protokoły transmisji: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103 i DNP 3.0
• Rejestracja:
• Zdarzenia - 250
• Zakłócenia - 25 (1600 Hz, okno 3s)
• Pobudzenia - 25
• Wyłączenia - 5 (wyświetlacz)
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
MiCOM P122 / MiCOM P123
ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE (3 fazowe)
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 37, 49, 46, 46BC, 50BF, 79, 74TCS, 50HS
Zastosowanie
• Zabezpieczenia nadprądowe fazowe
i ziemnozwarciowe do zastosowania w stacjach
WN i SN oraz do ochrony transformatorów SN
i nn
Funkcje zabezpieczeniowe
• Nadprądowe trójfazowe, od zwarć
międzyfazowych, trzystopniowe, zależne lub
niezależne
• Ziemnozwarciowe, trzystopniowe, zależne lub
niezależne
• Przeciążeniowe z jedną stałą czasową
• Podprądowe, 1 stopień
• Nadprądowe składowej przeciwnej, zależne
i niezależne
Pomiary
• Prądy fazowe
• Prąd ziemnozwarciowy
• Obciążenie cieplne
Pozostałe funkcje
• Czterokrotna automatyka SPZ
• 2 grupy nastaw
• Sterowanie wyłącznikiem
• Kontrola wyjść przekaźnikowych
• Kontrola stanu położenia wyłącznika
• Automatyka LRW
• Detekcja zerwanego przewodu
• Funkcja „zimnego rozruchu”
• Blokada od 2. harmonicznej
• Logika blokowania zabezpieczeń
• Podtrzymanie wyjść pomocniczych
• Programowalne wejścia cyfrowe, wyjścia
przekaźnikowe i diody LED:
• P122 3 wejścia / 6 wyjść
• P123 5 wejść / 8 wyjść
• Komunikacja w standardzie RS232/RS485
• Protokoły transmisji: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103
• Rejestracja:
• Zdarzenia - 250
• Zakłócenia - 25 (1600 Hz, okno 3s)
• Pobudzenia - 25
• Wyłączenia - 5 (wyświetlacz)
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia nadprądowe
8
MiCOM P122C
KOMPAKTOWE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 37, 49, 46, 46BC, 50BF, 79, 74TCS, 50HS, CTS
Zastosowanie
• Energetyka zawodowa
• Sieci przemysłowe
• Stacje WN i SN
• Transformatory SN i nn
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Zabezpieczenia i automatyka
• 3 niezależne stopnie nadprądowe fazowe
i ziemnozwarciowe
• C
harakterystyki: DT i IDMT
• Przeciążeniowe cieplne
• Asymetria / Zanik fazy
• Utrata obciążenia
• Podtrzymanie styków wyjściowych po
zadziałaniu
• Detekcja uszkodzenia przewodu
• LRW
• Logika blokowania funkcji
• Kontrola parametrów wyłącznika
• Kontrola ciągłości obwodu wyłączenia
• Załączenie na zwarcie
• Funkcja „zimnego rozruchu” / pierwsze załączenie
• Tryb testu styków wyjściowych
Pomiary i Rejestracja
• IA, IB, IC, IN, Is1, Is2, Is2/Is1, f, Θ
• Wartości szczytowe i średnie prądów
• Rejestracja zdarzeń, przebiegów zakłóceń oraz
parametrów zwarcia
MiCOM P116
ZASILANY Z PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH LUB NAPIĘCIA POMOCNICZEGO
ZESPÓŁ ZABEZPIECZEŃ NADPRĄDOWYCH
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 37, 49, 46, 46BC, 50BF, 79, 74TCS
Zastosowanie
• Zabezpieczenia nadprądowe fazowe i ziemnozwarciowe z podwójnym zasilaniem do zastosowania
w stacjach WN i SN oraz do ochrony transformatorów SN i nn
• Układy zasilania narażone na zanik lub brak napięcia
pomocniczego
Funkcje zabezpieczeniowe
• Nadprądowe, od zwarć międzyfazowych, trzystopniowe, zależne lub niezależne
• Ziemnozwarciowe, trzystopniowe, zależne lub
niezależne
• Przeciążeniowe z jedną stałą czasową nagrzewania
• Podprądowe, 1 stopień
• Nadprądowe składowej przeciwnej, zależne i niezależne
Pomiary
• Prądy fazowe
• Prąd ziemnozwarciowy
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Pozostałe funkcje
• Praca autonomiczna: zasilanie z obwodów prądowych i/lub napięcia pomocniczego
• Czterokrotna automatyka SPZ
• 2 grupy nastaw
• Diagnostyka wyłącznika
• Sterowanie wyłącznikiem
• Kontrola stanu położenia wyłącznika
• Automatyka LRW z kryterium podprądowym
• Detekcja zerwanego przewodu
• Funkcja „zimnego rozruchu”
• Logika blokowania zabezpieczeń
• Podtrzymanie wyjść pomocniczych
• 5 x elektromagnetyczny wskaźnik zadziałania
• Wyłączanie wyłącznika przy braku napięcia pomocniczego poprzez:
• wewnętrzne energetyczne wyjście wyłączające, współpracujące z czułą cewkę napięciową
wyłącznika (opcją zamówieniową wyłącznika):
24VDC lub 12VDC
• zewnętrzny mikroprocesorowy zasobnik kondensatorowy MiCOM E124, który przeznaczony jest do współpracy z tradycyjnymi cewkami
wyłączników
• Programowalne wejścia cyfrowe, wyjścia przekaźnikowe i diody LED, 6 wejść / 7 wyjść
• Komunikacja w standardzie USB i RS485
• Protokoły transmisji: Modbus i IEC60870-5-103
• Rejestracja:
• Zdarzenia – 200
• Zakłócenia (1600 Hz, 7 s)
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia nadprądowe
9
MiCOM P115
AUTONOMICZNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 37, 49, 46, 46BC, 50BF, 79, 74TCS
Zastosowanie
• Zabezpieczenia nadprądowe fazowe
i ziemnozwarciowe z podwójnym zasilaniem do
zastosowania w stacjach SN
• Układy zasilania narażone na zanik lub brak napięcia
pomocniczego
• Zabezpieczenie rezerwowe transformatorów WN/SN
Współpraca z wyłącznikiem
Wyłączenie wyłącznika przy zasilaniu się wyłącznie
z przekładników prądowych poprzez:
• współpracę z cewką prądową wyłącznika, stanowiącą opcjonalne wyposażenie nowych wyłączników,
• energetyczne wyjście w P115 (24VDC 0,1J) wyłączające wysokoczułą cewkę napięciową wyłącznika, stanowiącą opcjonalne wyposażenie nowych
wyłączników,
• współpracę z zasobnikiem kondensatorowym E124
Schneider Electric, który stanowi osobny produkt
Schneider Electric (aplikacja dla starszych typów
wyłączników),
• energetyczne wyjście w P115 (12VDC 0,02mJ)
współpracujące z zewnętrzną cewką wybijakową
typu Striker K1 (mechaniczne sprzężenie z wyłącznikiem), która stanowi osobny produkt Schneider
Electric (aplikacja dla starszych typów wyłączników).
Pomiary
• Pomiary dostępne przez łącze komunikacyjne
(brak wyświetlacza):
• Prądy fazowe
• Prąd ziemnozwarciowy
Pozostałe funkcje
• Praca autonomiczna: zasilanie z obwodów prądowych i/lub napięcia pomocniczego Vx
• Dwie grupy nastaw
• Automatyka LRW (kryterium podprądowe)
• Sterowanie wyłącznikiem z przedniego panelu P115
lub/oraz poprzez RS485
• Kontrola stanu położenia wyłącznika
• Logika blokowania zabezpieczeń od wejść dwustan.
(rozproszone zabezpieczenie szyn)
• Programowalne wejścia cyfrowe (2 wejścia), wyjścia
przekaźnikowe (do 4 wyjść) oraz diody LED (6 diod)
• Komunikacja w standardzie USB (lokalna) i RS 485
(zdalna)
• Protokoły transmisji: Modbus, IEC60870-5-103
• Specjalne wyjście prądowe do cewki wyłącznika
• Rejestracja:
• Zdarzenia – 100 z cechą czasu
• Rejestr wyłączenia zawierający wartości pomiarowe – do 5 wyłączeń z cechą czasu
Zasobnik
E124
Funkcje zabezpieczeniowe
• Nadprądowe, od zwarć międzyfazowych, dwustopniowe, zależne lub niezależne
• Ziemnozwarciowe, dwustopniowe, zależne lub
niezależne czasy zadziałania
• Nadprądowe od asymetrii z niezależnym czasem
zadziałania
• Zewnętrzne (AUX1 oraz AUX2) z niezależnym czasem zadziałania
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia nadprądowe
10
MiCOM P114D
AUTONOMICZNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE
Funkcje: 50/51, 50N/51N
Zastosowanie
• Zabezpieczenia nadprądowe fazowe
i ziemnozwarciowe z podwójnym zasilaniem do
zastosowania w stacjach SN
• Układy zasilania narażone na zanik lub brak
napięcia pomocniczego
• Zabezpieczenie rezerwowe transformatorów
WN/SN
Zasobnik
E124
Współpraca z wyłącznikiem
Wyłączenie wyłącznika przy zasilaniu się wyłącznie
z przekładników prądowych poprzez:
• współpracę z cewką prądową wyłącznika
stanowiącą opcjonalne wyposażenie nowych
wyłączników,
• energetyczne wyjście w P114D (24VDC 0,1J)
wyłączające wysokoczułą cewkę napięciową
wyłącznika, stanowiącą opcjonalne wyposażenie
nowych wyłączników,
• współpracę z zasobnikiem kondensatorowym
E124 Schneider Electric, który stanowi osobny
produkt Schneider Electric (aplikacja dla
starszych typów wyłączników),
• energetyczne wyjście w P114D (12VDC 0,02mJ)
współpracujące z zewnętrzną cewką wybijakową
typu Striker K1 (mechaniczną sprzężenie z
wyłącznikiem), która stanowi osobny produkt
Schneider Electric
(aplikacja dla starszych typów wyłączników).
Funkcje zabezpieczeniowe
• Nadprądowe, od zwarć międzyfazowych,
dwustopniowe, zależne lub niezależne
• Ziemnozwarciowe, dwustopniowe, zależne lub
niezależne
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Pomiary
• Pomiary dostępne przez łącze komunikacyjne
(brak wyświetlacza):
• Prądy fazowe
• Prąd ziemnozwarciowy
Pozostałe funkcje
• Praca autonomiczna: zasilanie z obwodów
prądowych i/lub napięcia pomocniczego Vx
• Nastawa kryteriów zabezpieczeniowych przez
przełączniki typu DIP-switch
• Konfiguracja wejść/wyjść poprzez DIP-switch
lub MiCOM S1
• Sterowanie wyłącznikiem poprzez RS485
• Kontrola stanu położenia wyłącznika
• Logika blokowania zabezpieczeń od wejść
dwustan. (rozproszone zabezpieczenie szyn)
• Programowalne wejścia cyfrowe (2 wejścia)
i wyjścia przekaźnikowe (do 4 wyjść)
• Komunikacja w standardzie USB (lokalna)
i RS 485 (zdalna)
• Protokoły transmisji: Modbus, IEC60870-5-103
• Specjalne wyjście prądowe do cewki wyłącznika
• Rejestracja:
• Z
darzenia – 100 z cechą czasu
• Rejestr wyłączenia zawierający wartości pomiarowe – do 5 wyłączeń z cechą czasu
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia nadprądowe
11
MiCOM P125
ZABEZPIECZENIE KIERUNKOWE ZIEMNOZWARCIOWE
Funkcje: 50N/51N, 67N, 32N, 59N
Zastosowanie
• Zabezpieczenia nadprądowe fazowe
i ziemnozwarciowe do zastosowania w stacjach
WN i SN oraz do ochrony transformatorów SN
i nn
Funkcje zabezpieczeniowe
• Ziemnozwarciowe, trzystopniowe, zależne
lub niezależne
• Ziemnozwarciowe, dwustopniowe do współpracy
z cewką Petersena
• Napięciowe składowej zerowej
Pomiary
• Prąd ziemnozwarciowy
• Napięcie składowej zerowej
Pozostałe funkcje
• Sterowanie wyłącznikiem
• Logika blokowania zabezpieczeń
• Podtrzymanie wyjść pomocniczych
• Programowalne wejścia cyfrowe, wyjście
przekaźnikowe i diody LED, 4 wejścia, 6 wyjść
• Komunikacja w standardzie RS232 i RS485
• Protokoły transmisji: Modbus, Courier,
IEC60870-5-103, DNP 3.0
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
MiCOM P126 / MiCOM P127
WIELOFUNKCYJNE ZABEZPIECZENIE KIERUNKOWE LINII
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 67, 67N, 37, 49, 46, 46BC, 50BF, 79, 32N, 27, 59, 59N, 74TCS, 81, 81R, 32F, 51V, VTS
Zastosowanie
• Uniwersalne 3-fazowe kierunkowe zabezpieczenie
nadprądowe do zastosowań w stacjach SN w polach
odpływowych i zasilających oraz jako zabezpieczenie
rezerwowe dla WN
Funkcje zabezpieczeniowe
• Nadprądowe, kierunkowe od zwarć
międzyfazowych, trzystopniowe, zależne lub
niezależne (P127 kierunkowe)
• Ziemnozwarciowe, kierunkowe, trzystopniowe
(pięciostopniowe dla P127). Charakterystyka
zależna lub niezależna
• Zerowomocowe dwustopniowe
(dla systemów z cewką Petersena)
• Podprądowe - 1 stopień
• Nadnapięciowe składowej zerowej (P127)
• Nadprądowe składowej przeciwnej, zależne
i niezależne
• Przeciążeniowe z jedną stałą czasową
• Podnapięciowe, dwustopniowe (P127)
• Nadnapięciowe, dwustopniowe (P127)
• Pod- i nadczęstotliwościowe (P127)
• Szybkość zmiany częstotliwości (P127)
• Kierunkowo mocowe (P127)
Pomiary
• Prądy i napięcia
• Składowe prądów i napięć
• Wartości średnie i maksymalne
• Obciążenia cieplne w %
• Parametry THD, TDD
Pozostałe funkcje
• Czterokrotna automatyka SPZ
• 8 grup nastaw
• Diagnostyka parametrów wyłącznika
• Zdalne i lokalne sterowanie wyłącznikiem
• Kontrola stanu położenia wyłącznika
• Automatyka LRW
• Detekcja zerwanego przewodu
• Funkcja „zimnego rozruchu”
• Blokada od 2. harmonicznej
• Logika blokowania zabezpieczeń
• Selektywna logika wyłączania
• Testowanie przekaźników wyjściowych
• Podtrzymanie wyjść przekaźnikowych
• Programowalne wejścia cyfrowe:
7 wejść / 8 wyjść,
dodatkowe 5 wejść opto - opcja
• Rozbudowane równania logiczne: 8 równań po
16 operatorów każde, typu AND, OR, AN NOT,
OR NOT
• Przekładniki pomiarowe w klasie 0,5 - opcja
• Drugi port RS485 z protokołem Modbus - opcja
• Synchronizacja czasu poprzez IRIG-B - opcja
• Komunikacja w standardzie RS232 (lokalnie)
i RS485 (do systemu)
• Protokoły transmisji: Modbus, IEC60870-5-103
i DNP3.0
• Rejestracja:
• Zdarzenia – 250
• Zakłócenia – 25 (1600 Hz, okno 3 s)
• Pobudzenia – 25
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
• Symulator na PC!
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia nadprądowe
12
MiCOM P111Enh
ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 67N, ADMIT, 49, 46, 46BC, 50BF, 79
MiCOM P111Enh
zaawansowany następca MiCOM P111
Wersja zatablicowa
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Zastosowanie
• Ze względu na parametry techniczne i
atrakcyjną cenę, zespoły zabezpieczeń serii
P111Enh (Enhancement – wzmocnienie) można
zastosować zarówno w aplikacjach średniego
napięcia jak i niskiego napięcia (zwłaszcza tam
gdzie wymagana jest funkcja komunikacji).
• Pola odpływowe, zasilające i transformatorowe
• Sieci kompensowane (SN), izolowane (SN i nN),
uziemione przez rezystor (SN) i bezpośrednio
uziemione (nN).
Właściwości
MiCOM P111Enh jest dostępny w wersjach sprzętowych nazwanych modelami. Dostępne są następujące wersje sprzętowe: Model A oraz Model E.
Oba modele są dostępne tylko wersji zatablicowej.
Montaż na ścianie/tablicy jest możliwy poprzez
zastosowanie dedykowanego adaptera.
Cechy i właściwości poszczególnych modeli są
przedstawione w Tabeli.
MiCOM P111Enh Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych.
Funkcje
Model A
Model E
Nadprądowe: I>, I>>, I>>>
X
X
14 typów lub DT
14 typów lub DT
Charakterystyka zależna
dla I>, I>>
Załączenie na zwarcie
Ziemnozwarciowe
Charakterystyka zależna
dla 1 stopnia ziemnozwar.
X
X
2 stopnie nadprądowe
3 stopnie z wybieralnym
kryterium: nadprądowe, kierunkowe, admitancyjne (opcja
zamówieniowa z Uo)
14 typów
14 typów
X
Asymetria
Zabezpieczenie
przeciążeniowe
(Model Cieplny)
Zerwany (uszkodzony)
przewód
Lokalna Rezerwa
Wyłącznikowa z kryterium
podprądowym
X
X
X
X
X
X
Logika selektywna
X
SPZ 4 krotny
Wejścia dwustanowe
4
8
Wyjścia przekaźnikowe
8
6
Ogólne cechy
• Wyświetlacz LCD 2x16 znaków
• 8 diod LED (6 programowalnych)
• Przycisk Załącz/Wyłacz na przednim panelu
• Łącze USB do komunikacji lokalnej
• RS485 do komunikacji zdalnej z protokołami:
Modus RTU oraz IEC103 (wybór poprzez
nastawę w menu)
• Wybór prądu znamionowego (1A lub 5A) poprzez
nastawę w menu
Funkcje zabezpieczeniowe
• Możliwość konfiguracji zabezpieczeń na wyłącz
albo na sygnał
• Zabezpieczenia (patrz Tabela poniżej)
• Zimny rozruch
• Logika blokowanie zabezpieczeń poprzez
wejścia
• Blokada od 2 harmonicznej
• 2 grupy nastaw
• Zabezpieczenia zewnętrzne (ZZ1, ZZ2, ZZ3, ZZ4)
Pomiary
• Praca w układach jedno-, dwu-, lub trójfazowych
dla różnych typów sieci
• P
omiary prądów fazowych i ziemnozwarciowych
Pozostałe Funkcje
• Diagnostyka wyłącznika (parametrów, czasów
działania)
• Kontrola Obwodu Wyłączającego
• Testowanie zabezpieczeń oraz wyjść
przekaźnikowych
• Wybór trybu sterowania: Lokalne/Zdalne (wejście
dwustanowe, menu)
• Sterowanie wyłącznikiem (stycznikiem) z
klawiatury, zdalnie (RS485), poprzez wejście
dwustanowe
• Elastycznie programowane wejścia dwustanowe/
wyjścia przekaźnikowe/diody LED
• Rejestracja ze znacznikiem czasu rzeczywistego:
• Zdarzeń (200)
• Wyłączeń (20)
• A
larmów (5)
• Z
akłóceń: 1600Hz, 4s (z Uo 3s)
z ustawianym oknem czasu rejestracji
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia pól SN
13
MiCOM P132
WIELOFUNKCYJNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE I NAPIĘCIOWE
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 67, 67N, ADMIT, 37, 49, 46, 50BF, 79 (3), 32N, 27, 59, 47, 27D, 59N, 32R/32(F), 81O, 81U, 81R, 51V,
26/38 (R), 48, 50S/51LR, 66, 74TCS
Zastosowanie
• Zabezpieczenie nadprądowe fazowe,
ziemnozwarciowe do zastosowań w stacjach WN
i SN w polach odpływowych, zasilających oraz
transformatorowych
• Zabezpieczenie rezerwowe ziemnozwarciowe
kierunkowe dla linii WN
Funkcje zabezpieczeniowe
• Zabezpieczenia nadprądowe:
• prądowo-niezależne, trójstopniowe, oddzielne
dla prądów fazowych i Io,
• prądowo-zależne, oddzielne dla prądów
fazowych i Io,
• Zabezpieczenie przeciążeniowe-cieplne (model
cieplny)
• Zabezpieczenie silnikowe
• Zabezpieczenie od asymetrii zasilania, oparte
o składową przeciwną prądu
• Zabezpieczenie nad i podnapięciowe
• Moduł do określania kierunku zakłócenia
• Zabezpieczenie ziemnozwarciowe, watmetryczne
i admitancyjne
• Częstotliwościowe: f, df/dt, Δf/Δt
Funkcje sterownicze
• Sterowanie i nadzór 3 łączników
• 6 konfigurowalnych przycisków
• Kontrola dodatkowych sygnałów i wartości
pomiarowych
• Blokady polowe
• Ponad 80 konfiguracji schematów
Pomiary
• Prądy fazowe
• Prąd ziemnozwarciowy
• Napięcia fazowe i międzyfazowe
• Moc czynna i bierna
• Energia czynna i bierna
Pozostałe funkcje
• Automatyka SPZ
• Lokalna rezerwa wyłącznikowa
• Logika wykrywania załączenia na zwarcie
• Sygnalizacja wartości granicznych
• Praca współbieżna (telezabezpieczenie)
• 4 grupy nastaw
• Kontrola obwodów prądowych i napięciowych
• Funkcja „zimnego rozruchu”
• Programowalna logika działania
• Programowalne WE / WY / LED
• maks. 16 x WE / 30 x WY
• 3 porty komunikacyjne (opcja)
• Protokoły komunikacyjne: IEC60870-103 / -101 /
Modbus / DNP 3.0 / IEC61850 (certyfikat KEMA)
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP, DHP
• Rejestracja:
• Zwarć – 8x200 zdarzeń
• Przeciążenia – 8x200 zdarzeń
• Doziemienia – 8x200 zdarzeń
• Zakłóceń – 8 przebiegów (1kHz)
• Nadzór nad kondycją wyłącznika
UWAGA:
Funkcje zależne od napięcia
(U>, U<, f<, f>, kierunkowość
dla I> i IN> ...) dostępne są
dla wersji z pomiarowymi
wejściami napięciowymi
Dokumentacja
• Karta katalogowa
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia pól SN
14
MiCOM P139
WIELOFUNKCYJNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE I NAPIĘCIOWE Z FUNKCJĄ STEROWNIKA POLA
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 50BF, 67, 67N, ADMIT, 37, 49, 79 (3), 32N, 27, 59, 47, 27D, 59N
32R/32F (F), 81O, 81U, 81R, 51V, 26/38 (R), 48, 50S/51LR, 66, 25, 74TCS
Zastosowanie
• Zintegrowany zespół zabezpieczeń z funkcją
sterownika pola w systemach WN i SN – główny
element rozproszonej automatyki SZR
Funkcje zabezpieczeniowe
• Nadprądowe, kierunkowe od zwarć
międzyfazowych, trzystopniowe niezależne
i jednostopniowe zależne
• Ziemnozwarciowe, kierunkowe
• Pod- i nadczęstotliwościowe f, df/dt, Δf/Δt
• Mocowe, kierunkowe do ochrony silników
z pomiarem wartości skutecznej prądów
• Asymetria zasilania w oparciu o składową
przeciwną prądu
• Przeciążeniowe z jedną stałą czasową
• Silnikowe (np. wydłużony rozruch, ograniczenie
ilości rozruchów, itp.)
• Ziemnozwarciowe admitancyjne
• Pod- i nadnapięciowe
• Skrócenie czasu zadziałania w przypadku
załączenia na zwarcie
• Kontrola synchronizmu (opcja)
Funkcje sterownicze
• Sterowanie 6 łączników
• Monitorowanie 10 łączników
• Kontrola dodatkowych sygnałów i wartości
pomiarowych
UWAGA:
Funkcje zależne od napięcia
(U>, U<, f<, f>, kierunkowość
dla I> i IN> ...) dostępne są dla
wersji z pomiarowymi wejściami napięciowymi
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
• Schemat pola
• Blokady polowe
• Ponad 290 szablonów
schematów pola
Pomiary
• Prądy fazowe
• Prąd ziemnozwarciowy
• Napięcia
• Moce P, Q, S
• Energie: czynna i bierna
• Obciążenie cieplne
Pozostałe funkcje
• Automatyka SPZ
• 4 grupy nastaw
• Automatyka LRW
• Programowalne WE/WY/LED
• maksymalnie 64xWE/26xWY
• 3 porty komunikacyjne (opcja)
• Protokoły komunikacyjne: IEC 60870-103 / -101
/ Modbus / DNP 3.0 / IEC 61850 (certyfikat
KEMA)
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP, DHP
• Rejestracja:
• Zwarć – 8x200 zdarzeń
• Przeciążenia – 8x200 zdarzeń
• Doziemienia – 8x200 zdarzeń
• Zakłóceń – 8 przebiegów (1kHz)
• Nadzór nad kondycją wyłącznika
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia pól SN
MiCOM P141 / MiCOM P142 / MiCOM P143
WIELOFUNKCYJNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE I NAPIĘCIOWE
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 67, 67N, ADMIT, 49, 46, 46BC, 50BF, 79, 32N, 27, 59, 47, 81O, 81U, 81R, 51V, 64N/87N, 25, 60/VTS
Zastosowanie
• Zabezpieczenie nadprądowe fazowe,
ziemnozwarciowe do zastosowań
w stacjach WN i SN w polach
odpływowych, zasilających oraz
transformatorowych
Funkcje zabezpieczeniowe
• Nadprądowe, kierunkowe od zwarć
międzyfazowych, zależne lub niezależne
• Ziemnozwarciowe, kierunkowe.
Charakterystyka zależna lub niezależna
• Ziemnozwarciowe admitancyjne
• Ziemnozwarciowe ograniczone do
współpracy z transformatorem
• Zerowomocowe (dla systemów z cewką
Petersena)
• Nadnapięciowe składowej zerowej
• Nadnapięciowe składowej przeciwnej
• Asymetria zasilania, kierunkowe, oparte
o składową przeciwną prądu
• Przeciążeniowe z jedną lub dwoma
stałymi czasowymi
• Pod- i nadnapięciowe, dwustopniowe
• Pod- i nadczęstotliwościowe,
dwustopniowe
• Admitancyjne Yo/Go/Bo
• Szybkość zmian częstotliwości w czasie
df/dt
• Automatyka SCO i SPZ po SCO
– 9 stopni
• Szybkość zmian napięcia w czasie
du/dt – 2 stopnie
• Nadprądowe fazowe kierunkowe/
bezkierunkowe – 6 stopni
• Ziemnozwarciowe kierunkowe/
bezkierunkowe mierzone – 4 stopnie
• Ziemnozwarciowe kierunkowe/
bezkierunkowe wyliczane – 4 stopnie
• Czułe ziemnozwarciowe kierunkowe/
bezkierunkowe – 4 stopnie
Pomiary
• Prądy fazowe
• Prąd ziemnozwarciowy
• Napięcia
• Moce P, Q, S
• Energie: czynna i bierna
• Obciążenia cieplne
Pozostałe funkcje
• Automatyka SPZ – P142 i P143
• Kontrola synchronizmu – P143
• 4 grupy nastaw
• Diagnostyka wyłącznika
• Statystyka wyłączeń
• Sterowanie wyłącznikiem
• Automatyka LRW
• Detekcja zerwanego przewodu
• Kontrola obwodów prądowych i napięciowych
• Funkcja „zimnego rozruchu”
• Programowalne wejścia cyfrowe (256 bramek
AND / OR oraz bloków czasowych), wyjścia
przekaźnikowe i diody LED
• P141 i P142 – 8 wejść / 7 wyjść
• P143 – 16 wejść / 14 wyjść
• Komunikacja w standardzie RS232 i RS485
• Protokoły transmisji: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103, DNP 3.0, IEC 61850
(certyfikat KEMA)
• Rejestracja:
• Zdarzenia – 512
• Zakłócenia – 20 (okno 10,5s)
• Klawisz szybkiego dostępu typu HOTKEY
• Automatyka SPZ – P142/P143
• Spełnia normę NERC ( Cyber Security )
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP, DHP
• Lokalizator miejsca zwarcia
• Opcjonalne styki szybkie – mocne typu
High Break 10A L/R=40ms, 220Vdc
• InterMiCOM – 8 sygnałów – opcja
15
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia pól SN
16
MiCOM P145
WIELOFUNKCYJNE ZABEZPIECZENIE LINII Z FUNKCJAMI STEROWNICZYMI
Funkcje: 50/51/67, 50N/51N/67N, YN/ADMIT, 49, 46, 46BC, 50BF, 32N, 27, 59, 59N, 74CTS, 81U/O, 81R, 32F, 51V, 64N/87N,
VTS/CTS, 79, 25
Zastosowanie
• Linie napowietrzne lub kablowe SN
• Rezerwowe ziemnozwarciowe kierunkowe dla
linii WN
• Zabezpieczenie nadprądowe transformatorów
WN/SN
Funkcje zabezpieczeniowe
• Nadprądowe, kierunkowe od zwarć
międzyfazowych, charakterystyki DT i IDMT
• Ziemnozwarciowe, kierunkowe,
charakterystyki DT i IDMT
• Ziemnozwarciowe czułe do współpracy
z przekładnikiem Ferrantiego, 4 stopnie
• Ograniczone ziemnozwarciowe (charakterystyka
różnicowa)
• Zerowomocowe (dla systemów z cewką
Petersena)
• Nadnapięciowe składowej zerowej
• Nadnapięciowe składowej przeciwnej
• Asymetria prądowa, kierunkowa, 4 stopnie
(składowa Is2)
• Przeciążeniowa oparta na modelu cieplnym
• Pod- i Nadnapięciowe
• Pod- i Nadczęstotliwościowe
• Zmiana chwilowa częstotliwości df/dt
• Admitancyjne Yo/Go/Bo
• Szybkość zmian częstotliwości w czasie df/dt
• Automatyka SCO i SPZ po SCO – 9 stopni
• Szybkość zmian napięcia w czasie du/dt
– 2 stopnie
• Nadprądowe fazowe kierunkowe/bezkierunkowe
– 6 stopni
• Ziemnozwarciowe kierunkowe/bezkierunkowe
mierzone – 4 stopnie
• Ziemnozwarciowe kierunkowe/bezkierunkowe
wyliczane – 4 stopnie
• Czułe ziemnozwarciowe kierunkowe/
bezkierunkowe – 4 stopnie
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Pozostałe funkcje
• Automatyka SPZ
• Dwa wejścia pomiaru Io
• Kontrola synchronizmu 2 stopnie
• 4 grupy nastaw
• Diagnostyka wyłącznika
• Sterowanie wyłącznikiem
• Automatyka LRW
• Detekcja zerwanego przewodu
• Funkcja „zimnego rozruchu”
• Funkcje testowania (stan DDB)
• Kontrola obwodów pomiarowych
• Klawisze dostępu typu HOT KEY
• Trójkolorowe diody LED
• Komunikacja w standardzie RS232 i RS485
(standard), F/O jako opcja
• Drugi port do komunikacji zdalnej
• Opcjonalne protokoły: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103, DNP3.0, IEC61850
(certyfikat KEMA)
• Programowalna logika PSL:
P145 - maks. (24 wejścia / 32 wyjścia)
• Rejestracja:
okalizacja miejsca zwarcia
• L
darzenia - 512
• Z
akłócenia - 15
• Z
Przebiegi zakłóceń – 20 (maks. okno zapisu
10,5s, format COMTRADE)
• Automatyka SPZ – P142/P143
• Spełnia normę NERC ( Cyber Security )
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP, DHP
• Lokalizator miejsca zwarcia
• Opcjonalne styki szybkie – mocne typu High
Break 10A L/R=40ms, 220Vdc
• InterMiCOM – 8 sygnałów – opcja
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia silników
17
MiCOM P211
ZABEZPIECZENIE SILNIKÓW TRÓJFAZOWYCH nn
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 37, 49, 46, 26/38 (P), 48, 50S/51LR
Zastosowanie
• Kompleksowe zabezpieczenie silników nn.
Zastępowanie przekaźników typu RIz, RIzc, RIzx
• Dostępne modele: A, B, C, U. Szczegóły w karcie
katalogowej
Funkcje zabezpieczeniowe
• Przeciążeniowe – model cieplny:
• pomiar wartości skutecznej w zakresie od 10
do 250Hz
• zakres nastaw prądu znamionowego silnika
od 0,37 do 80A (bezpośrednie)
• stałe czasowe wyznaczane na podstawie
nastawionego czasu wyłączenia przy prądzie
6xIn
• Asymetria lub zanik zasilania i praca
niepełnofazowa
• Wydłużony rozruch
• Zablokowany wirnik
• Temperaturowe (z czujnikami PTC)
• Podprądowe, zwłoczne
• Zwarciowe
• Ziemnozwarciowe
• Funkcja samorozruchu po zaniku napięcia na
szynach rozdzielni
• Ograniczenie liczby następujących po sobie
rozruchów
Pomiary
• Prądy fazowe
• Obciążenie cieplne
• Prąd ziemnozwarciowy
Pozostałe funkcje
• Łatwe podłączenie przewodów zasilających
• Wstępna sygnalizacja przeciążenia
• Do 4 programowalnych wyjść
przekaźnikowych
• Do 4 programowanych wejść cyfrowych
• RS 485 z protokołem Modbus RTU
Wersja zatablicowa
Wersja na szynę TS35
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia silników
18
MiCOM P220
CYFROWY ZESPÓŁ ZABEZPIECZEŃ SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 37, 49, 46, 26/38 (RP), 48, 50S/51LR, 66
Zastosowanie
• Kompleksowe zabezpieczenie silników nn/SN
Funkcje zabezpieczeniowe
• Przeciążeniowe w oparciu o model cieplny
(charakterystyka wykładnicza). Konfiguracja
3 stałych czasowych (rozruch, praca, postój),
3 stopnie obciążenia cieplnego – alarm,
wyłączenie i blokada załączenia
• Trójfazowe nadprądowe od zwarć
międzyfazowych, trójstopniowe
• Ziemnozwarciowe, dwustopniowe. Współpraca
z układem Holmgreena lub z przekładnikiem
Ferrantiego
• Wydłużony rozruch. Kryterium nadprądowe.
Rozpoznawanie fazy rozruchu na podstawie
zmian wartości prądu rozruchowego lub kontroli
stanu położenia wyłącznika
• Zablokowany wirnik. Kryterium nadprądowe
• Asymetria zasilania i praca niepełnofazowa,
dwustopniowe. Kontrola składowej przeciwnej
prądu
• Utrata obciążenia; 1-stopniowe kryterium
podprądowe. Blokada podczas rozruchu
• Temperaturowe. Współpraca z 6 czujnikami RTD
(Pt, Ni, Cu) lub 2 termistorami. 2 stopnie nastawy
dla każdego toru
• Ograniczenie liczby następujących po sobie
rozruchów w danym czasie. Blokowanie
załączenia po ostatnim nieudanym rozruchu.
Oddzielna konfiguracja dla rozruchów ze stanu
zimnego i nagrzanego
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Pomiary
• Prądy fazowe (do 10-tej harmonicznej)
• Prąd ziemnozwarciowy
• Obciążenie cieplne
• Temperatura
Pozostałe funkcje
• 2 grupy nastaw
• Diagnostyka wyłącznika
• Statystyka wyłączeń
• Wyjście analogowe
• Funkcja rozruchu awaryjnego
• Sterowanie wyłącznikiem
• Programowalne wejścia cyfrowe, wyjścia
przekaźnikowe i diody LED
• Komunikacja w standardzie RS232 i RS485
• Protokoły transmisji: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103
• Rejestracja:
• Zdarzenia – 250
• Zakłócenia – 25 (1600 Hz, okno 3s)
• Prąd rozruchowy (200s)
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia silników
19
MiCOM 225
CYFROWY ZESPÓŁ ZABEZPIECZEŃ SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 37, 49, 46, 50BF, 27, 59, 26/38 (P), 48, 50S/51LR, 66, ABS, 74TCS
Zastosowanie
• Kompleksowe zabezpieczenie silników SN
z pomiarem mocy i energii
Funkcje zabezpieczeniowe
• Przeciążeniowe w oparciu o model cieplny.
Konfiguracja 3 stałych czasowych (rozruch,
praca, postój), 3 stopnie obciążenia cieplnego –
alarm, wyłączenie i blokada załączenia
• Trójfazowe nadprądowe od zwarć
międzyfazowych, trójstopniowe
• Ziemnozwarciowe, dwustopniowe
• Wydłużony rozruch. Kryterium nadprądowe
• Zablokowany wirnik. Kryterium nadprądowe
• Asymetria zasilania i praca niepełnofazowa,
dwustopniowe. Kontrola składowej przeciwnej
prądu
• Utrata obciążenia – jednostopniowe. Kryterium
podprądowe
• Temperaturowe. Współpraca z 10 czujnikami
RTD (Pt, Ni, Cu) lub 3 termistorami. 2 stopnie
nastawy dla każdego toru
• Ograniczenie liczby następujących po sobie
rozruchów w danym czasie. Blokowanie
załączenia po ostatnim nieudanym rozruchu.
Oddzielna konfiguracja dla rozruchów ze stanu
zimnego i nagrzanego
• Podnapięciowe
• Kontrola kierunku wirowania pola
magnetycznego
Pomiary
• Prądy fazowe (do 10-tej harmonicznej)
• Prąd ziemnozwarciowy
• Napięcia
• Moce P, Q, S
• Energie: czynna i bierna
• Obciążenie cieplne
• Temperatura
Pozostałe funkcje
• Automatyka LRW
• 2 grupy nastaw
• Diagnostyka wyłącznika
• Statystyka wyłączeń
• 2 wyjścia analogowe
• Funkcja rozruchu awaryjnego
• Sterowanie wyłącznikiem
• Programowalne wejścia cyfrowe, wyjścia
przekaźnikowe i diody LED
• Komunikacja w RS232 i RS485
• Protokoły transmisji: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103
• Rejestracja:
• Zdarzenia – 250
• Zakłócenia – 25 (1600 Hz, okno 2,5s)
• Prąd rozruchowy (200s)
• Napięcie rozruchowe (200s)
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia silników
20
MiCOM P241 / MiCOM P242 / MiCOM P243 (Z funkcją zab. różnicowego)
CYFROWY ZESPÓŁ ZABEZPIECZEŃ SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO DUŻEJ MOCY
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 67N, 37, 49, 46, 50BF, 32N, 27 59, 59N, 32R/32F, 81U, 26/38, 48, 50S/51LR, 66, 55, 60/VTS, 87M, 40
Funkcje zabezpieczeniowe
• Różnicowa silnika (P243)
• Przeciążeniowe w oparciu o model cieplny.
Konfiguracja 3 stałych czasowych (rozruch, praca,
postój)
• Trójfazowe nadprądowe od zwarć międzyfazowych,
dwustopniowe
• Ziemnozwarciowe, kierunkowe, dwustopniowe.
Charakterystyka zależna lub niezależna
• Nadnapięciowe składowej zerowej
• Zerowomocowe (dla systemów z cewką Petersena)
• Wydłużony rozruch. Kryterium nadprądowe
• Zablokowany wirnik. Kryterium nadprądowe
• Asymetria zasilania i praca niepełnofazowa,
dwustopniowe. Kontrola składowej przeciwnej
prądu
• Utrata obciążenia; kryterium podmocowe,
dwustopniowe
• Temperaturowe. Współpraca z 10 czujnikami RTD
(Pt, Ni, Cu), 2 stopnie nastawy dla każdego toru
• Ograniczenie liczby następujących po sobie
rozruchów w danym czasie. Blokowanie załączenia
po ostatnim nieudanym rozruchu. Oddzielna
konfiguracja dla rozruchów ze stanu zimnego i
nagrzanego
• Pod- i nadnapięciowe
• Kontrola kierunku wirowania pola magnetycznego
• Od wypadnięcia z synchronizmu (kontrola cos ϕ)
• Od mocy zwrotnej
• Podczęstotliwościowe
• Od wypadnięcia z synchronizmu (cos ϕ)
• Od mocy zwrotnej
• Podczęstotliwościowe
• Zanik wzbudzenia
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Pomiary
• Prądy fazowe (do 10-tej harmonicznej)
• Prąd ziemnozwarciowy, napięcia
• Moce P, Q, S
• Energie: czynna i bierna
• Obciążenie cieplne
• Temperatura
Pozostałe funkcje
• 2 grupy nastaw
• Diagnostyka wyłącznika
• Statystyka wyłączeń
• Funkcja rozruchu awaryjnego
• Sterowanie wyłącznikiem
• Programowalne wejścia cyfrowe (256 bramek AND /
OR oraz bloków czasowych), wyjścia przekaźnikowe
i diody LED
• 8 wejść / 7 wyjść (P241)
• 16 wejść / 14 wyjść (P242, P243)
• Komunikacja: RS232/RS485
• Protokoły transmisji: Courier, Modbus, IEC 60870-5103, IEC61850 (certyfikat KEMA)
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP, DHP
• Opcjonalne styki szybkie – mocne typu High Break
10A L/R=40ms, 220Vdc
• InterMiCOM – 8 sygnałów – opcja
• Rejestracja:
• Zdarzenia – 512
• Zakłócenia – 20 (1200Hz, okno 10,5s)
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia generatorów
21
MiCOM P341
ZABEZPIECZENIE GENERATORA MAŁEJ MOCY PRACUJĄCEGO NA SIEĆ SYSTEMOWĄ
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 67, 67N, 49, 46, 50BF, 27, 59, 59N, 32R/32F, 32O, 32L, 81O, 81U, 81R, VVS, 64N/87N, 60/VTS
Zastosowanie
• Generatory małej mocy na poziomie niskiego
i średniego napięcia. Redundancja
zabezpieczeń dla dużych bloków
• Zabezpieczenie linii przyłącza
• DLR Kontrola dynamicznego obciążenia linii
• Układy wyprowadzenia mocy z farm
wiatrowych
Funkcje zabezpieczeniowe
• Kontrola szybkości zmian częstotliwości
(df/dt) ROCOF
• Kontrola zmiany wektora napięcia
• Nadprądowe fazowe kierunkowe /
bezkierunkowe
• Ziemnozwarciowe kierunkowe /
bezkierunkowe
• Czułe ziemnozwarciowe kierunkowe /
bezkierunkowe
• Czułe ziemnozwarciowe kierunkowe /
bezkierunkowe
• Doziemienie stojana / resztkowe zerowo –
napięciowe
• Ograniczone ziemnozwarciowe stojana
• Pod- / nadnapięciowe
• Pod- / nadczęstotliwościowe
• Moc zwrotna, wysoki poziom mocy
(przeciążenie), niski poziom mocy
• Kontrola synchronizmu
Pomiary
• Prądy fazowe
• Napięcia fazowe i międzyfazowe
• Składowe symetryczne prądów i napięć oraz
składowe zerowe
• Moc P, Q, S, energia Ec, Eb
• Wartości średnie i maksymalne
• Współczynnik mocy 1 i 3-fazowy
Pozostałe funkcje
• 4 alternatywne grupy nastaw
• Kontrola obwodów pomiarowych
prądowych i napięciowych
• Opcjonalne wejście IRIG-B do
synchronizacji czasu
• Diagnostyka i autotestowanie podczas
załączenia oraz pracy przekaźnika
• Kontrola położenia oraz stanu zużycia
wyłącznika
• Komunikacja w standardzie RS232 i RS485
• Opcjonalne protokoły transmisji: Courier,
Modbus, IEC60870-5-103
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP,
DHP
• Opcjonalne styki szybkie – mocne typu High
Break 10A L/R=40ms, 220Vdc
• InterMiCOM – 8 sygnałów – opcja
• Współpraca ze stacją pogodową dla funkcji
DLR – sygnały 4-20mA
• Konfiguracja zabezpieczenia za pomocą
Edytora PSL (MiCOM S1)
• Programowalne wejścia cyfrowe (logika
256 bramek AND / OR oraz bloki czasowe),
wyjścia przekaźnikowe, diody LED
• 8 wejść / 7 wyjść (standard)
• Dodatkowe karty I/O – opcja
• Rejestracja:
• Zdarzenia – 250
• Zakłócenia – 5
• Przebiegi zakłóceń – 20
(okno 10,5s każdy)
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia generatorów
MiCOM P342 / MiCOM P343 / MiCOM P344 / MiCOM P345
ZINTEGROWANE ZABEZPIECZENIE GENERATORA
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 67N, 49, 46, 50BF, 27, 59, 59N, 27TN/59TN, 87 (G), 32R/32F, 32O, 32L, 81O, 81U, 40, 24, 51V, 21,
64N/87N, 50/27, 78, 26/38, 60/VTS, 47, 81AB, 64S (100% - Gen), CLIO, 64R
Zastosowanie
• Generatory małej i średniej mocy
• Układy blokowe turbogeneratorów dużej mocy
• Układy szczytowo-pompowe
• Układ generator-transformator
Funkcje zabezpieczeniowe
• Różnicowe generatora - tylko modele P343/4/5
• Ziemnozwarciowe wirnika (przystawka P391)
• Międzyzwojowe
• 100% ziemnozwarciowe stojana 3 harmoniczna
– tylko model P343/4/5 oraz 20Hz generator
(P345)
• Nadprądowe fazowe bezkierunkowe
• Ziemnozwarciowe bezkierunkowe
• Doziemienie stojana zerowo-napięciowe
• Czułe kier. ziemnozwarciowe
• Ograniczone ziemnozwarciowe stojana
• Nadprądowe zależne od napięcia lub
podimpedancyjne
• Pod- Nadnapięciowe
• Pod- Nadczęstotliwościowe
• Moc zwrotna, niski poziom mocy i wysoki
poziom mocy jako rezerwa dla przeciążenia
• Zanik wzbudzenia
• Asymetria obciążenia
• Przewzbudzenie
• Przypadkowe załączenie generatora do sieci –
tylko model P343/4/5
• Pomiary temperatury 10 RTD – opcja
• Pomiary analogowe CLIO
• Różnicowe generator / transformator – P343/
P344/P345
• Kontrola synchronizmu
• Szybkość zmian częstotliwości df/dt
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Pomiary
• Prądy i napięcia
• Składowe symetryczne prądów i napięć
oraz składowe zerowe
• Prądy różnicowe i hamowania
• 3 harm. Uo
• Moc P, Q, S, energia Ec, Eb
• Pomiary temperatury w °C
Pozostałe funkcje
• Śledzenie częstotliwości: od 5 Hz do 70 Hz
• Kontrola obwodów pomiarowych
prądowych i napięciowych
• Diagnostyka i autotestowanie podczas
pracy przekaźnika
• Komunikacja w standardzie RS232 i RS485
• Opcjonalne protokoły transmisji: Courier,
Modbus, IEC60870-5-103, DNP 3.0,
IEC61850 (certyfikat KEMA)
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP,
DHP
• Opcjonalne styki szybkie – mocne typu High
Break 10A L/R=40ms, 220Vdc
• InterMiCOM – 8 sygnałów – opcja
• Możliwość pracy rewersyjnej – funkcja
„swap” w każdej grupie nastaw
• Programowalne wejścia cyfrowe (logika –
256 bramek AND/OR oraz bloki czasowe),
wyjścia przekaźnikowe, diody LED
• P342 – 8 wejść / 7 wyjść
• P343 – 16 wejść / 14 wyjść
• P344 – 16 wejścia / 14 wyjść
• P345 – 24 wejścia / 24 wyjścia
• Dodatkowe karty I/O – opcja
• Rejestracja:
• Zdarzenia – 512
• Zakłócenia – 5
• Przebieg zakłóceń – 20 (maks. okno
10,5s)
22
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia generatorów
MX3EG1A
CYFROWY MODUŁ DO AUTOMATYCZNEJ SYNCHRONIZACJI GENERATORA
Funkcje: 25
Zastosowanie
• Kontrola częstotliwości i napięcia generatora,
a następnie zezwolenie na automatyczne
załączenie do pracy równoległej z szyną
będącą lub nie będącą pod napięciem
• Przesyłanie sygnałów kontrolnych
o poprawności działania turbiny i generatora
(prawidłowe warunki pracy równoległej)
• Kontrola obwodu wyłącznika
• Konfiguracja wejść binarnych od sygnałów
zewnętrznych dot.: synchronizacji i
wymaganych informacji stanu szyny
(pobudzenia od szyny zasilonej lub nie),
zatrzymania kontroli, stanu wyłącznika lub
dodatkowych nieprawidłowości
• Doprowadzenie napięć międzyfazowych od
strony generatora i szyny zbiorczej do dwóch
wejść
Pomiary
• Napięcie i częstotliwość od strony szyn
zbiorczych
• Napięcie i częstotliwość od strony generatora
• Przesunięcie fazowe
• Napięcia w wartościach pierwotnych
Pozostałe funkcje
• 2 grupy nastaw
• Funkcje testowania: diody LED, pobudzenia
styków wyjściowych
• 5 wejść binarnych, 6 wyjść przekaźnikowych
(5 dowolnie konfigurowanych, 1 do diagnostyki
przekaźnika)
• 12 diod LED (8 dowolnie konfigurowalnych dla
funkcji zabezpieczeniowych)
• Liczniki dla każdego stopnia wyłączającego
• Komunikacja lokalna przez PC do złącza na
panelu przednim (poprzez kabel światłowodowy
typu EOC12)
• Stopień ochrony obudowy: IP52 dla panelu
przedniego (IP66 wersja opcjonalna)
• Zdalna komunikacja poprzez port szeregowy
do sieci po magistrali Lonwork™ (1,25Mb/s) lub
MODBUS (RS485)
• Rejestracja:
• Zdarzenia – 32 stany logiczne
• Zakłócenia – 8
• Przebiegi zakłóceń: 1 (600 Hz, okno 2,5s)
23
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia generatorów
24
MX3PG2A
CYFROWE ZABEZPIECZENIE GENERATORA (ZABEZPIECZENIE WIRNIKA)
Funkcje: 64R, 27DC, 59DC, 50/51
Zastosowanie
• Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika
Funkcje zabezpieczeniowe
• Detekcja doziemienia oparta na „wstrzykiwaniu”
napięcia (50Hz) przemiennego o małej wartości
w uzwojenia wirnika poprzez szczotkę
uziemiającą
• Kontrola wartości „wstrzykiwanego” napięcia
• Dwa niezależnie nastawiane progi, kontrolujące
rezystancję doziemienia
• Niezależne zabezpieczenia nadprądowe
• Dwa niezależne zabezpieczenia podnapięciowe
napięcia stałego
• Dwa niezależne zabezpieczenia nadnapięciowe
napięcia stałego
Pomiary
• „Wstrzykiwane” napięcie
• Prąd cyrkulacji
• Rezystancja doziemienia
• Napięcie stałe
Pozostałe funkcje
• Dedykowane wejście do pomiarów napięcia
stałego w szerokim zakresie
• Wyjście przekaźnikowe sygnalizacyjne
bezzwłoczne lub opóźnione
• Dwie grupy nastaw przełączane: z klawiatury,
poprzez wejście cyfrowe lub port komunikacyjny
• 3 wejścia binarne, 6 wyjść przekaźnikowych
• 12 diod LED (8 dowolnie konfigurowalnych dla
funkcji zabezpieczeniowych)
• Zdalna komunikacja poprzez port szeregowy do
sieci po magistrali Lonwork™ (1,25Mb/s)
• Alternatywny protokół MODBUS (RS485)
• Rejestracja:
• Zdarzenia – 32 stany logiczne
• Zakłócenia – 8
• Przebiegi zakłóceń: 1
• Liczniki i diody LED
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia odległościowe linii
25
MiCOM P433 / MiCOM P435
UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE ODLEGŁOŚCIOWE 110kV
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 67N, 49, 50BF, 79, 27, 59, 59N, 32R/32F (F), 81O, 81U, 81R, 21, 78, 26/38 (R), 25, 74TCS
Zastosowanie
• Zabezpieczenie linii WN
Funkcje zabezpieczeniowe
• Zabezpieczenie odległościowe:
• charakterystyka kołowa lub poligonalna
• 6 stref odległościowych
• 7 stref kierunkowych
• 8 stref czasowych
• rozruch: nadprądowy, podnapięciowy
i podimpedancyjny
• kierunkowa pamięć napięciowa
• Zabezpieczenie nadprądowe:
• rezerwowe (działa po wykryciu
uszkodzenia obwodów pomiarowych)
• prądowo niezależne, 4 stopnie,
oddzielne dla prądów fazowych i Io
• prądowo zależne, oddzielne dla
prądów fazowych i Io
• Zabezpieczenie nad i podnapięciowe
• Zabezpieczenie ziemnozwarciowe,
watmetryczne
• Zabezpieczenie częstotliwościowe:
f /df/dt / Δf/Δt
• Zabezpieczenie kierunkowe-mocowe
• Zabezpieczenie przeciążeniowe, cieplne
• Zabezpieczenie od zwarć doziemnych
Funkcje sterownicze
• 6 konfigurowalnych przycisków
Pomiary
• Prądy fazowe
• Prąd ziemnozwarciowy
• Napięcia fazowe i międzyfazowe
• Moc czynna i bierna
• Energia czynna i bierna
Pozostałe funkcje
• Automatyka SPZ:
(3 fazowa) – P433
(1/3 fazowa) – P435
• Lokalna rezerwa wyłącznikowa
• Logika wykrywania załączenia na zwarcie
• Sygnalizacja wartości granicznych
• Praca współbieżna (telezabezpieczenie)
• 4 grupy nastaw
• Kontrola obwodów prądowych i napięciowych
• Programowalna logika działania
• Programowalne WE / WY / LED
• maks. 16 x WE / 30 x WY (P433/P435-40TE)
• maks. 28 x WE / 46 x WY (P435-84TE)
• Moduł WE / WY analogowych (opcja)
• 3 porty komunikacyjne (opcja)
• Protokoły komunikacyjne: IEC 60870-103 / -101 /
Modbus / DNP3.0 / IEC61850 (certyfikat KEMA)
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP, DHP
• Rejestracja:
• Zwarć – 8x200 zdarzeń
• Przeciążenia – 8x200 zdarzeń
• Doziemienia – 8x200 zdarzeń
• Zakłóceń – 8 przebiegów (1kHz)
• Nadzór nad kondycją wyłącznika
• Kontrola synchronizmu (opcja)
• Blokada od kołysań mocy
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia odległościowe linii
MiCOM P437
PEŁNOSCHEMATOWE ZABEZPIECZENIE ODLEGŁOŚCIOWE
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 67N, 49 ,50BF, 79, 27, 59, 59N, 32R/32F (F), 81O, 81U, 81R, 21, 78, 26/38 (R), 25, 74TCS
Zastosowanie
• Zabezpieczenie linii WN
Funkcje zabezpieczeniowe
• Zabezpieczenie odległościowe:
• charakterystyka kołowa lub poligonalna
• 6 stref odległościowych
• 7 stref kierunkowych
• 8 stref czasowych
• rozruch: nadprądowy, podnapięciowy,
i podimpedancyjny
• kierunkowa pamięć napięciowa
• Zabezpieczenie nadprądowe:
• rezerwowe (działa po wykryciu uszkodzenia
obwodów pomiarowych)
• prądowo niezależne, 4 stopnie, oddzielne dla
prądów fazowych i Io
• prądowo zależne, oddzielne dla prądów fazowych i Io
• Zabezpieczenie nad- i podnapięciowe
• Zabezpieczenie częstotliwościowe: f, df/dt, Δf/Δt
• Zabezpieczenie przeciążeniowe, cieplne
• Zabezpieczenie od zwarć doziemnych
Funkcje sterownicze
• 6 konfigurowalnych przycisków
Pomiary
• Prądy fazowe
• Prąd ziemnozwarciowy
• Napięcia fazowe i międzyfazowe
• Moc czynna i bierna
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Pozostałe funkcje
• Automatyka SPZ (1/3 fazowa)
• Kontrola synchronizmu (opcja)
• Blokada od kołysań mocy
• Kompensacja prądu doziemnego linii
równoległej (opcja)
• Lokalna rezerwa wyłącznikowa
• Logika wykrywania załączenia na zwarcie
• Sygnalizacja wartości granicznych
• Praca współbieżna dla funkcji
odległościowej
• Praca współbieżna dla funkcji
ziemnozwarciowej
• 4 grupy nastaw
• Kontrola obwodów prądowych i
napięciowych
• Programowalna logika działania
• Programowalne WE / WY / LED
maksymalnie 28 x WE / 46 x WY
• Moduł WE / WY analogowych (opcja)
• 3 porty komunikacyjne (opcja)
• Protokoły komunikacyjne: IEC60870-103
/ -101 / Modbus / DNP 3.0 / IEC61850
(certyfikat KEMA)
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP,
DHP
• Rejestracja:
• Zwarć – 8x200 zdarzeń
• Przeciążenia – 8x200 zdarzeń
• Doziemienia – 8x200 zdarzeń
• Zakłóceń – 8 przebiegów (1kHz)
• Nadzór nad kondycją wyłącznika
26
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia odległościowe linii
27
MiCOM P432
PEŁNOSCHEMATOWE ZABEZPIECZENIE ODLEGŁOŚCIOWE Z FUNKCJĄ STEROWNIKA POLA
Funkcje: 21P, 50/51, 50N/51N, 67, 67N, 46, 46BC, 50BF, 79 (3) (1), 27, 59, 51V, 78, 25, 60/VTS
Zastosowanie
• Zabezpieczenie linii WN
Funkcje zabezpieczeniowe
• Zabezpieczenie odległościowe:
• charakterystyka kołowa lub poligonalna,
• 6 stref odległościowych
• 7 stref kierunkowych
• 8 stref czasowych
• rozruch: nadprądowy, podnapięciowy
i podimpedancyjny
• kierunkowa pamięć napięciowa
• Zabezpieczenie nadprądowe:
• rezerwowe (działa po wykryciu uszkodzenia obwodów pomiarowych)
• prądowo niezależne, 4 stopnie, oddzielne
dla prądów fazowych i Io
• prądowo zależne, oddzielne dla prądów
fazowych i Io
• Zabezpieczenie nad- i podnapięciowe
• Zabezpieczenie częstotliwościowe: f, df/dt,
Δf/Δt
• Zabezpieczenie przeciążeniowe, cieplne
• Zabezpieczenie od zwarć doziemnych
Funkcje sterownicze
• Sterowanie 6 łączników
• Monitorowanie 10 łączników
• Kontrola dodatkowych sygnałów i wartości
pomiarowych
• Schemat pola
• Blokady polowe
• Ponad 290 konfigurowalnych schematów
pola
Pomiary
• Prądy fazowe
• Prąd ziemnozwarciowy
• Napięcia fazowe i międzyfazowe
• Moc czynna i bierna
Pozostałe funkcje
• Automatyka SPZ (1/3 fazowa)
• Kontrola synchronizmu (opcja)
• Blokada od kołysań mocy
• Kompensacja prądu doziemnego linii równoległej
(opcja)
• Lokalna rezerwa wyłącznikowa
• Logika wykrywania załączenia na zwarcie
• Sygnalizacja wartości granicznych
• Praca współbieżna dla funkcji odległościowej
• Praca współbieżna dla funkcji ziemnozwarciowej
• 4 grupy nastaw
• Kontrola obwodów prądowych i napięciowych
• Programowalna logika działania
• Programowalne WE / WY / LED maksymalnie 28
x WE / 46 x WY
• Moduł WE / WY analogowych (opcja)
• 3 porty komunikacyjne (opcja)
• Protokoły komunikacyjne: IEC60870-103 / -101 /
Modbus / DNP 3.0
• Rejestracja:
• Zwarć – 8x200 zdarzeń (1 kHz)
• Przeciążenia – 8x200 zdarzeń
• Doziemienia – 8x200 zdarzeń
• Zakłóceń – 8 przebiegów (1kHz)
• Nadzór nad kondycją wyłącznika
Dokumentacja
• Karta katalogowa
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia odległościowe linii
MiCOMho P443
SZYBKIE PEŁNOSCHEMATOWE ZABEZPIECZENIE ODLEGŁOŚCIOWE
Funkcje: 21P/21N, 50/27, ΔI/ΔV, 68, 78, 85, 50/51/67, 79, 25, 46, 46BC, 50N/51N/67N,
67SEF, 49, 27, 59, 59N, 50BF, CTS/VTS, 81U/O/R, FL
Zastosowanie
• Zabezpieczenie pełnoschematowe
odległościowe dla linii napowietrznej lub
kablowej WN / NN
Funkcje zabezpieczeniowe
• Jedno (P443) i/lub trójfazowa logika
wyłączeniowa
• Jedno i/lub trójfazowa automatyka SPZ
z kontrolą synchronizmu
• Pięć stref odległościowych
• Porównawczo-kierunkowe ΔI/ΔU
• Charakterystyki Mho lub czworoboczne
• Utrata obciążenia
• Alarm lub blokada od kołysań mocy
• Nadprądowa bez-/ kierunkowa
• Ziemnozwarciowe bez-/ kierunkowe
• Składowa przeciwna prądu bez-/ kierunkowa
• Zabezpieczenie zerowo-napięciowe
• Nad- / Podnapięciowa
• Załączenie na zwarcie i wyłączenie w cyklu SPZ
• Utrata synchronizmu (out of step)
Pomiary
• Rozbudowane pomiary
• Wartości chwilowe, I, U, P, Q, ...
• Wartości średnie i zapotrzebowania
• Diagnostyka łącz dla telezabezpieczeń
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Pozostałe funkcje
• Detekcja zerwania przewodu fazowego
• Kontrola obwodów pomiarowych
prądowych i napięciowych
• Kompensacja linii równoległej
• Możliwość wydłużenia 1 strefy
• Charakterystyki ograniczające obciążenie
• Zabezpieczenie „pnia”
• Przeciążenie cieplne / model /
• Lokalna rezerwa wyłącznikowa
• Kontrola parametrów wyłącznika
• Czas działania poniżej 1 cyklu
• Mocne styki wyłączające (10A/220V DC)
jako opcja (maks. 8 szt.)
• Telezabezpieczenie InterMiCOM64 - opcja
• bezpośredni przesył sygnałów binarnych
(maks. 8 na kanał)
• układy linii o 3 końcach
• 1 lub 2 kanały FO (ST standard)
• Klawisze dostępu typu „HOT KEYS”
• Opcjonalne protokoły transmisji: Courier,
IEC60870-5-103, DNP 3.0, IEC61850 +
RS485 (Courier / IEC-103)
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP,
DHP
• Rejestracja 20 kanałów analogowych oraz
128 sygnałów binarnych
• Drugi port do komunikacji zdalnej
• Programowalna logika działania (Edytor
Graficzny PSL z pakietu MiCOM S1)
• P443 A: 16 wejścia / 24 wyjścia - A
• P443 B: 24 wejścia / 32 wyjścia - B
• Dodatkowe karty I/O - opcja
• Rejestracja:
• Lokalizacja zwarcia
• Zdarzenia - 512
• Zakłócenia - 15
• Przebiegi zakłóceń - 20 (maks. okno 10,5s)
28
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia odległościowe linii
MiCOMho P446
SZYBKIE ZABEZPIECZENIE ODLEGŁOŚCIOWE NA DWA WYŁĄCZNIKI
Funkcje: 21P/21N, 50/27, ΔI/ΔV, 68, 78, 85, 50/51/67, 79, 25, 46, 46BC, 50N/51N/67N,
67SEF, 49, 27, 59, 59N, 50BF, CTS/VTS, 81U/O/R, FL
Zastosowanie
• Zabezpieczenie pełnoschematowe
odległościowe dla linii napowietrznej lub
kablowej WN / NN współpracujące z dwoma
wyłącznikami
• Układy 1,5 i 2 wyłącznikowe
Funkcje zabezpieczeniowe
• Jedno i / lub trójfazowa logika wyłączania
• Jedno i / lub trójfazowa automatyka SPZ
• Pięć stref odległościowych
• Porównawczo-kierunkowe ΔI/ΔU
• Charakterystyki Mho lub czworoboczne
• Utrata obciążenia
• Alarm lub blokada od kołysań mocy
• Nadprądowa bez-/ kierunkowa
• Ziemnozwarciowe bez-/ kierunkowe
• Składowa przeciwna prądu bez-/ kierunkowa
• Zabezpieczenie zerowo-napięciowe
• Nad- / Podnapięciowa
• Załączenie na zwarcie i wyłączenie
w cyklu SPZ
• Utrata synchronizmu (out of step)
Pomiary
• Rozbudowanie pomiary
• Wartości chwilowe: I, U, P, Q, ...
• Wartości średnie i zapotrzebowania
• Diagnostyka łącz dla telezabezpieczeń
Pozostałe funkcje
• Detekcja zerwania przewodu fazowego
• Kontrola obwodów pomiarowych prądowych
i napięciowych
• Kompensacja linii równoległej
• Możliwość wydłużenia 1 strefy
• Charakterystyki ograniczające obciążenie
• Zabezpieczenie „pnia”
• Przeciążenie cieplne / model /
• Lokalna rezerwa wyłącznikowa
• Kontrola parametrów wyłącznika
• Cztery grupy nastaw
• Współpraca z dwoma wyłącznikami
• Mocne styki wyłączające (10A/220V DC)
jako opcja (maks. 8 szt.)
• Telezabezpieczenie InterMiCOM64 - opcja
• bezpośredni przesył sygnałów binarnych
(maks. 8 na kanał)
• układy linii o 3 końcach
• 1 lub 2 kanały FO (ST standard)
• Klawisze dostępu typu „HOT KEYS”
• Opcjonalne protokoły transmisji: Courier,
IEC60870-5-103, DNP 3.0, IEC61850 + RS485
(Courier / IEC-103)
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP, DHP
• Rejestracja 20 kanałów analogowych oraz 128
sygnałów binarnych
• Drugi port do komunikacji zdalnej
• Programowalna logika działania (Edytor
Graficzny PSL z pakietu MiCOM S1)
• P446 - 32 wejścia / 32 wyjścia
• Rejestracja:
• Lokalizacja miejsca zwarcia
• Zdarzenia - 512
• Zakłócenia - 15
• Przebiegi zakłóceń - 20 (maks. okno 10,5s)
29
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia różnicowe linii
MiCOM P521
ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO-PRĄDOWE
Funkcje: 87L, 87T, 50/51, 50N/51N, 46, 46BC, 50BF, 37, 74TCS
Zastosowanie
• Zabezpieczenie różnicowo-prądowe linii
napowietrznej lub kablowej o dwóch końcach
• Układ Linia – Transformator
Funkcje zabezpieczeniowe
• Zabezpieczenie różnicowe stabilizowane
• Układ niskoimpedancyjny
• Wyłączenie 3 fazowe
• Wyłączenia na drugi koniec: Bezpośredni
i Zezwalający
• Cztery sygnały typu InterTrip
• Odporny na prądy ładowania linii
• Blokada od prądu magnesującego
• Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne
• 4 stopnie nadprądowe fazowe
• 4 stopnie ziemnozwarciowe
• Przeciążeniowe cieplne / model
• Detekcja zerwania przewodu
• Asymetria prądowa
• Podprądowe
Pomiary
• Pomiary w wartościach skutecznych
• Prądy fazowe
• Prądy doziemne
• Składowe prądów
• Prądy różnicowe i hamowania
• Prądy zdalne
• Wartości prądów zapotrzebowania
• Statystyka parametrów komunikacji
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Pozostałe funkcje
• Połączenie światłowodowe (ST)
• 8
50nm – kabel wielomodowy
• 1
300nm – kabel wielomodowy
• 1
300nm – kabel jednomodowy
• Współpraca z multiplekserami
• Dopasowanie standardu elektrycznego
poprzez moduły P590
• Modemy EAI232|
Standardowe łącza telefoniczne
• Modemy EAI485 / EAI422 / EAI 530
Typ TD32 łącza dzierżawione
Typ mDSL
• Połączenie drutowe poprzez szybkie modemy
typu Campus Baseband [56/64kbit/s maks.
do 18 km - (pilot Wire) ]
• Lokalna rezerwa wyłącznikowa
• Kontrola obwodu wyłączenia
• Kontrola parametrów wyłącznika
• Opcjonalne protokoły transmisji zdalnej:
Modbus, IEC60870-5-103
• Komunikacja lokalna: RS232
• Testy podczas uruchomienia
• Rejestracja:
• Zdarzenia – 250
• Zakłócenia – 25
• Przebiegi zakłóceń – 5 (1600Hz, okno 3s,
format zapisu COMTRADE)
30
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia różnicowe linii
31
MiCOM P541 / MiCOM P542
ZABEZPIECZENIE ODCINKOWE LINII PORÓWNAWCZO-PRĄDOWE
Funkcje: 87L, 50, 51, 50N, 51N, 46, 46BC, 49, 50BF
Zastosowanie
• Odcinkowe zabezpieczenie linii napowietrznej
lub kablowej WN / NN
• Zabezpieczenie linii napowietrznej lub
kablowej o dwóch lub trzech końcach
• Zabezpieczenie linia - transformator
• Przesyłanie sygnałów binarnych
do uwspółbieżnienia zabezpieczeń
odległościowych
Funkcje zabezpieczeniowe
• Różnicowo-prądowe: prąd fazowy, korekcja
amplitudy, kompensacja fazy, stabilizacja
od udarowego prądu magnesującego
transformatora (2 harmoniczna)
• Nadprądowe fazowe i ziemnozwarciowe
kierunkowe / bezkierunkowe
• Przeciążeniowe cieplne
• Detekcja przerwania przewodu
Pomiary
• Prądy lokalne i zdalne
• Składowe symetryczne
• Prądy różnicowe i hamowania
• Stan obciążenia cieplnego
• Czasy propagacji
Pozostałe funkcje
• Redundancja kanałów komunikacyjnych
• Kompensacja czasu propagacji
• Nastawa grupy połączeń transformatora
• Bezpośrednie blokowanie / zezwolenie na
wyłączenie za pomocą łącza komunikacyjnego
• Lokalna rezerwa wyłącznikowa
• SPZ dla P542
• Cztery grupy nastaw
• Komunikacja za pomocą światłowodów (punkt punkt) lub poprzez multipleksery
• Telezabezpieczenie InterMiCOM64
• Przesył sygnałów binarnych maks. 8 sygnałów
na kanał (maks. 16 dla 2 kanałów)
• Opcjonalne protokoły transmisji: Courier,
Modbus, IEC60870-5-103, DNP 3.0
• Programowalna logika działania
(Edytor PSL z pakietu MiCOM S1)
• P541 - 8 wejść / 7 wyjść
• P542 - 16 wejść / 14 wyjść
• Rejestracja:
• Lokalizacja miejsca zwarcia
• Diagnostyka wyłącznika
• Błędy w torach komunikacyjnych
• Zdarzenia – 512
• Wyłączenia – 5
• Przebiegi zakłóceń – 20 maks okno 10,5s,
format zapisu COMTRADE
MiCOM P541_J
MiCOM P542_J
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia różnicowe linii
MiCOM P543 / MiCOM P544 / MiCOM P545 / MiCOM P546
ZABEZPIECZENIE ODCINKOWE LINII PORÓWNAWCZO-PRĄDOWE
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 67, 67N, 49, 46BC, 50BF, 79, 87L, 21P/21N, 27, 68, 78, 85, 59, 59N, CTS/VTS, 25, 81O/U, 81R, FL
MiCOM P543/4/5/6_K
Zastosowanie
• Odcinkowe zabezpieczenie linii napowietrznej
lub kablowej WN / NN z opcjonalną funkcją
odległościową
• Zabezpieczenie linii napowietrznej i kablowej
o dwóch lub trzech końcach
• Zabezpieczenie linia - transformator
• Praca w sieciach synchronicznych SDH/SONET
Funkcje zabezpieczeniowe
• Układ na dwa przekładniki (P544, P546)
• Różnicowo-prądowe: prąd fazowy, korekcja
amplitudy, kompensacja fazy, stabilizacja
od udarowego prądu magnesującego
transformatora (2 harmoniczna)
• Nadprądowe fazowe i ziemnozwarciowe
kierunkowe / bezkierunkowe
• Ziemnozwarciowe czynnomocowe
• Przeciążeniowe cieplne
• Czułe ziemnozwarciowe
• Odległościowe 5 strefowe - opcja
• Blokada od kołysań mocy
• Utrata synchronizmu (out of step)
• Detekcja przerwania przewodu
Pomiary
• Prądy lokalne i zdalne
• Składowe symetryczne
• Moc i energia
• Prądy różnicowe i hamowania
• Stan obciążenia cieplnego
• Czasy propagacji
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Pozostałe funkcje
• Redundancja kanałów komunikacyjnych
• Kompensacja czasu propagacji
• Kompensacja prądu pojemnościowego
• Nastawa grupy połączeń transformatora
• Bezpośrednie blokowanie / zezwolenie
na wyłączenie za pomocą łącza
komunikacyjnego
• Lokalna rezerwa wyłącznikowa
• SPZ z kontrolą synchronizmu
• Funkcje telezabezpieczeń 2 grupy
• Kontrola obwodów pomiarowych
prądowych i napięciowych
• Cztery grupy nastaw
• Mocne styki wyłączające (10A / 220V DC)
jako opcja (maks. 8 szt.) - P543/4/5/6
• Komunikacja za pomocą światłowodów
(punkt - punkt) lub poprzez multipleksery
• Telezabezpieczenie InterMiCOM64
• Przesył sygnałów binarnych maks. 8 sygnałów na kanał (maks. 16 dla 2 kanałów)
• Opcjonalne protokoły transmisji: Courier,
Modbus, IEC60870-5-103, DNP 3.0, IEC
61850 + RS485 (certyfikat KEMA)
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP,
DHP
• Rejestracja 20 kanałów analogowych oraz
128 sygnałów binarnych
• Programowalna logika działania
(Edytor PSL z pakietu MiCOM S1)
• P543/4/5/6 - min. 16 wejść / 14 wyjść
• Dodatkowe moduły I/O
• Rejestracja:
• Lokalizacja miejsca zwarcia
• Błędy w torach komunikacyjnych
• Zdarzenia – 512
• Zakłócenia – 15
• Przebiegi zakłóceń – 20 maks okno
10,5s, format zapisu COMTRADE
32
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia różnicowe transformatorów, generatorów i silników
MiCOM P532
33
UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWOPRĄDOWE Z OPCJONALNĄ FUNKCJĄ STEROWNIKA POLOWEGO
Funkcje: 87L, 50/51, 50N/51N, 50BF, 67, 67N, ADMIT, 49, 79 (3), 32N, 27, 59, 47, 27D, 59N, 32R/32F (F), 51V, 26/38 (R), 46, 25, 74TCS, CTS/VTS, FL
Zastosowanie
• Selektywna i czuła ochrona linii napowietrznych
i kabli
• Zintegrowany zespoł zabezpieczeń
z opcjonalną funkcją sterownika pola
w systemach SN
Funkcje zabezpieczeniowe
• Różnicowo-prądowe, wzdłużne
• Nadprądowe, kierunkowe od zwarć
międzyfazowych, trzystopniowe niezależne
i jednostopniowe zależne
• Ziemnozwarciowe, kierunkowe
• Czynno i biernomocowe, kierunkowe
• Asymetria zasilania w oparciu o składową
przeciwną prądu
• Przeciążeniowe z jedną stałą czasową
• Ziemnozwarciowe admitancyjne
• Pod- i nadnapięciowe
• Skrocenie czasu zadziałania w przypadku
załączenia na zwarcie
• Kontrola synchronizmu (opcja)
Funkcje sterownicze
(urządzenie z ekranem graficznym)
• Sterowanie 6 łącznikow
(urządzenie z ekranem graficznym)
• Monitorowanie 10 łącznikow
(urządzenie z ekranem graficznym)
• Sterowanie i monitorowanie 3 łącznikow
(urządzenie z ekranem tekstowym –
wymaga obecności modułu 6I6O)
• Ponad 290 szablonow schematow pola
• Kontrola dodatkowych sygnałow i wartości
pomiarowych
• Schemat pola
• Blokady polowe
Pomiary
• Prądy różnicowe i hamujące
• Kąty pomiędzy prądami lokalnymi i zdalnymi
(dla każdej z 3 faz oddzielnie)
• Prądy fazowe lokalne i zdalne
• Prąd ziemnozwarciowy
• Napięcia
• Moce P, Q, S
• Energie: czynna i bierna
• Obciążenie cieplne
opcja z wyświetlaczem
graficznym
Pozostałe funkcje
• Automatyka SPZ
• 4 grupy nastaw
• Automatyka LRW
• Nadzor nad kondycją wyłącznika
• Programowalne WE/WY/LED
• Maksymalnie 46xWE/30xWY
• 3 porty komunikacyjne (opcja)
• Protokoły komunikacyjne: IEC 60870-103 / -101/
Modbus / DNP 3.0 / IEC 61850 (certyfikat KEMA)
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP, DHP
Rejestracja:
• Zwarć – 8x200 zdarzeń
• Przeciążenia –
8x200 zdarzeń
• Doziemienia –
|8x200 zdarzeń
• Zakłoceń –
8 przebiegow (1kHz)
opcja z ekranem
tekstowym
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia różnicowe transformatorów, generatorów i silników
34
MiCOM P631 / MiCOM P632 / MiCOM P633 / MiCOM P634
UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWE
Funkcje: 50/51, 50N/51N, 49, 87 (T), 81O, 81U, 81R, 24, 64N/87N, 26/38 (R), 74TCS, 50BF
Zastosowanie
• Zabezpieczenie różnicowe z funkcjami
dodatkowymi do ochrony transformatorów,
silników i generatorów
Funkcje zabezpieczeniowe
• Zabezpieczenie różnicowe:
• dopasowanie amplitudy i fazy
• filtracja składowej zerowej dla wybranych
uzwojeń
• blokada od prądu magnesowania
(2-ga harmoniczna)
• blokada od przewzbudzenia
(5-ta harmoniczna)
• dyskryminator nasycenia
• MiCOM P631: 2-uzwojenia (strony)
• MiCOM P632: 2-uzwojenia (strony)
• MiCOM P633: 3-uzwojenia (strony)
• MiCOM P634: 4-uzwojenia (strony)
• Ograniczone ziemnozwarciowe, oddzielne dla
każdej ze stron chronionego obiektu (P632/3/4)
• Nadprądowe: zależne lub niezależne, 3
stopniowe, oddzielne dla prądów fazowych i Io
• Pomiary Io w oparciu o wartości obliczane lub
mierzone (P632/3/4)
• Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne
(dla 2 stron)
• Zabezpieczenie częstotliwościowe:
f, df/dt, Δf/Δt (P632/3/4)
• Przewzbudzenie U/f
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Funkcje sterownicze
• Sterowanie i nadzór 3 łączników
• 6 konfigurowalnych przycisków
• Kontrola dodatkowych sygnałów i wartości
pomiarowych
• Blokady polowe
• Ponad 80 konfiguracji schematów
Pomiary
• Prądy różnicowe i hamujące
• Prądy fazowe (osobno każda z faz i każda ze
stron chronionego obiektu)
• Prąd doziemny – oddzielnie dla każdej ze stron
chronionego obiektu
• Przesunięcia kątowe między prądami
poszczególnych faz
• Przesunięcia kątowe między tymi samymi fazami
każdej ze stron chronionego obiektu
• Napięcie (P632/3/4)
Pozostałe funkcje
• Sygnalizacja wartości granicznych
• 4 banki nastaw
• Programowalna logika działania
• Programowalne WE / WY / LED
• Moduł WE / WY analogowych (opcja)
• 3 porty komunikacyjne
• Protokoły komunikacyjne:
• IEC60870-103 / -101 / Modbus / Courier / DNP
3.0 / IEC61850 (certyfikat KEMA)
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP, DHP
• Rejestracja:
• Zakłócenia – 8 przebiegów (1kHz)
• Przeciążenia – 8x200 zdarzeń
• Zwarć – 8 x 200 zdarzeń
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia napięciowe
35
MiCOM P132
ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE Z AUTOMATYKĄ SCO
Funkcje: 27, 59, 47, 27D, 59, 59N, 81O, 81U, 81R, Δf/Δt
Zastosowanie
• Zabezpieczenie napięciowe i częstotliwościowe
do zastosowań w polach pomiaru napięcia stacji
SN
Funkcje zabezpieczeniowe
• Nad i podnapięciowe fazowe
• Nad i podnapięciowe dla składowej zgodnej
napięcia (U1)
• Nadnapięciowe dla składowej przeciwnej
napięcia (U2)
• Nadnapięciowe dla składowej zerowej napięcia
(Uo)
• Kontrola napięcia w układzie UFF lub UFZ
• Częstotliwościowe (4 stopnie)
• z kontrolą szybkości zmian df/dt
• z kontrolą średniego tempa zmian (Δf/Δt)
Pozostałe funkcje
• Sygnalizacja wartości granicznych
• 4 grupy nastaw
• Kontrola obwodów pomiarowych
• Programowalna logika działania
• Programowalne WE/WY/LED
• (4x WE / 8x WY) lub (4x WE / 14x WY) lub (10x
WE / 11x WY)
• 3 porty komunikacyjne (opcja)
• Protokoły komunikacyjne: IEC 60870-5103 / -101 / Modbus / DNP 3.0 / IEC 61850
(certyfikat KEMA)
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP, DHP
• Rejestracja:
• Zakłócenia - 8 przebiegów (1kHZ)
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Pomiary
• Napięcia fazowe
• Napięcia przewodowe
• Składowe zgodne, przeciwne i zerowe napięcia
MiCOM P921
ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE
Funkcje: 27, 59, 59N
Zastosowanie
• Kompletne zabezpieczenie napięciowe
Funkcje zabezpieczeniowe
• Podnapięciowe, trójstopniowe. Charakterystyka
zależna i niezależna
• Nadnapięciowe, trójstopniowe. Charakterystyka
zależna i niezależna
• Nadnapięciowe składowej zerowej,
trójstopniowe. Charakterystyka zależna
i niezależna
Pomiary
• Napięcia
• Częstotliwość
Pozostałe funkcje
• Praca w konfiguracjach:
• 3 napięcia fazowe
• 2 napięcia międzyfazowe + Uo
• 2 napięcia fazowe + Uo
• 1 napięcie międzyfazowe + Uo
• 1 grupa nastaw
• Kontrola stanu położenia wyłącznika
• Logika blokowania zabezpieczeń
• Programowalne – 2 wejścia cyfrowe, 4 wyjścia
przekaźnikowe i diody LED
• Podtrzymanie wyjść pomocniczych
• Komunikacja w standardzie RS232 i RS485
• Protokoły transmisji: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia napięciowe
36
MiCOM P922 / MiCOM P923
ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE Z AUTOMATYKĄ SCO
Funkcje: 27, 59, 47, 27D, 59, 59N, 81O, 81U, 81R, ΔU/Δt
Zastosowanie
• Kompletne zabezpieczenie napięciowe
z automatyką SCO
Funkcje zabezpieczeniowe
• Podnapięciowe, trójstopniowe. Charakterystyka
zależna i niezależna
• Nadnapięciowe, trójstopniowe. Charakterystyka
zależna i niezależna
• Nadnapięciowe składowej zerowej,
trójstopniowe. Charakterystyka zależna
i niezależna
• Nadnapięciowe składowej przeciwnej,
dwustopniowe. Charakterystyka zależna
i niezależna
• Podnapięciowe składowej zgodnej,
dwustopniowe. Charakterystyka zależna
i niezależna
• Pod- i nadczęstotliwościowe, 6 stopniowe
• 6 stopni df/dt (tylko P923)
• ΔU/Δt (tylko P923)
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Pomiary
• Napięcia
• amplituda 1 harmonicznej
• wartości średnie
• wartości szczytowe
• Częstotliwość
Pozostałe funkcje
• Praca w konfiguracjach:
• 3 napięcia fazowe
• 2 napięcia międzyfazowe + Uo
• 2 napięcia fazowe + Uo
• 1 napięcie międzyfazowe + Uo
• 2 grupy nastaw
• Kontrola stanu położenia wyłącznika
• Diagnostyka wyłącznika
• Logika blokowania zabezpieczeń
• Programowalne – 5 wejść cyfrowych, 8 wyjść
przekaźnikowych i diody LED
• Podtrzymanie wyjść pomocniczych
• Komunikacja w standardzie RS232 i RS485
• Protokoły transmisji: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103
• Rejestracja:
• Zdarzenia – 250
• Zakłócenia – 250 (1600 Hz, okno 2,5s)
MiCOM P941 / MiCOM P943
ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE I CZĘSTOTLIWOŚCIOWE
Funkcje: 27, 59, 81O, 81U, 81R, 60/VTS, 81AB
Zastosowanie
• Aplikacje, w których wymagana jest dokładna
kontrola częstotliwości w celu zachowania
stabilności systemu
• Automatyka SCO i SPZ po SCO
Uwaga: funkcje
częstotliwościowe
oraz automatyka SZR
po SCO przeniesione
do serii P14x.
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
Funkcje zabezpieczeniowe
• Pod- i nadczęstotliwościowe
• 6 stopniowe, 4 rodzaje kryteriów pomiarowych:
• kontrola częstotliwości, zwłoczne
• kontrola zmiany częstotliwości df/dt, zwłoczne
• kontrola częstotliwości w odniesieniu do prędkości jej zmiany f+df/dt, bezzwłoczne
• kontrola częstotliwości w odniesieniu do średniej prędkości jej zmiany, f+Δf/Δt, bezzwłoczne
• Nienormalna praca generatora, kontrola zmian
częstotliwości w czasie, w 4 strefach
• Pod- i nadnapięciowe, dwustopniowe.
Charakterystyka zależna i niezależna
Pomiary
• Napięcia
• Częstotliwość
Pozostałe funkcje
• 4 grupy nastaw
• Automatyka SCO, 6 stopni
• Statystyka wyłączeń
• Programowalne wejścia cyfrowe (logika 250
bramek AND / OR oraz bloków czasowych),
wyjścia przekaźnikowe i diody LED
• P941: 8 wejść / 7 wyjść
• P943: 16 wejść / 14 wyjść
• Komunikacja w standardzie RS232 i RS485
• Drugi port RS232/RS485 jako opcja
• Protokoły transmisji: Courier, Modbus,
IEC60870-5-103, DNP 3.0
• Rejestracja
• Zdarzenia – 512
• Zakłócenia – 20 (1200Hz, okno 10,5s)
• Dodatkowe moduły I/O
• 6 stopni SPZ po SCO
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia szyn zbiorczych
37
MiCOM P741 (CU) / MiCOM P742 (PU) / MiCOM P743 (PU)
CYFROWE ZABEZPIECZENIE SZYN ZBIORCZYCH & LRW - ROZPROSZONE
Funkcje: 87BB/P, 87BB/N, 87CZ, 50/51, 50N/51N, CTS, 50BF
Zastosowanie
• Zabezpieczenie szyn zbiorczych oraz LRW do
zastosowań w stacjach sieci rozdzielczych lub
przesyłu mocy 110/220/400 kV
• Odpowiednie dla sieci przemysłowych oraz stacji
wytwarzania mocy (także przy rewersyjnej pracy
generatorów)
• Układy stacji na 1,5 i 2 wyłączniki oraz po
czworoboku
Funkcje zabezpieczeniowe
• Zabezpieczenie różnicowe stabilizowane
P741 (CU)
• Zabezpieczenie kontroli sumy CZ (P741)
• Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa
(wyłączenie 3 fazowe) P741 (CU)
• Zabezpieczenie martwej strefy (krótka strefa
pomiędzy otwartym wyłącznikiem,
a przekładnikiem)
• Bezkierunkowe zabezpieczenie nadprądowe:
P742/P743
• fazowe (2 stopnie)
• doziemne (2 stopnie)
• Lokalna rezerwa wyłącznikowa
(wyłączenie 1&3 fazowe retrip) – P742/3
• Kontrola obwodów prądowych
Pomiary
• Jednostka Centralna (P741)
• prąd różnicowy: Idiff/faza/strefa
• prąd hamowania: Ibias/faza/strefa
• kontrola strefy: prądy Idiff/fazowe
• Jednostki Peryferyjne (P742/P743)
• prądy fazowe: IL1, IL2, IL3
• prąd doziemny: Io
• częstotliwość
W Schneider - Electric Energy Poland Sp. z o.o.
w Świebodzicach zlokalizowane jest
Centrum Projektów Zabezpieczenia
Szyn Zbiorczych i LRW dla Polski oraz krajów
środkowo-wschodnich.
Centrum działa od 2006 roku i ma na swojej liście
już około 50 zaprojektowanych i uruchomionych
schematów w tym ponad 20 w Polsce. Dokumentacja szaf zabezpieczeniowych realizowana jest
przez lokalne biuro i może być wykonana dodatkowo w języku angielskim i rosyjskim. Konstrukcje
szafowe wykonywane są na miejscu w zakładzie
Pozostałe funkcje
• Możliwość konfiguracji do 8 stref i 28 linii na
jednostkę centralną (P741)
• Architektura rozproszona lub scentralizowana
w szafach
• Szybka identyfikacja zwarcia (typowy czas
wyłączenia 13 ms)
• Dynamiczne dopasowanie do zmian topologii
schematu stacji
• Innowacyjne algorytmy do detekcji nasycenia
przekładników prądowych
• Możliwość stosowania różnych typów
przekładników przy różnicach w przekładnikach
do 40 razy
• Dostępne funkcje testowania
• Opcjonalne protokoły transmisji: Courier, IEC
60870-5-103, IEC 61850 (P741, P743)
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP, DHP
(P741/P743)
• Drugi port szeregowy RS232/RS485 (tylko
Courier) dla P741, P743
• Programowalna logika działania
(Edytor PSL z pakietu MiCOM S1)
• P741 - 8 wejść / 8 wyjść
• P742 - 16 wejść / 8 wyjść
• P743 - 24 wejść / 21 wyjść
• Rejestracja:
Zdarzenia – 512
Zakłócenia – 5
Przebiegi zakłóceń – 20
• 10,5s dla P742/P743
• 1,2s dla P741
MiCOM P741
Jednostka Centralna
MiCOM P742
Jednostka Polowa
MiCOM P743
Jednostka Polowa
z możliwością przeprowadzenia Fabrycznych
Badań Odbiorczych (FAT) dla Klienta w końcowym
etapie projektu. Każdy schemat topologii jest
sprawdzany na specjalnych symulatorach. Firma
dysponuje grupą mobilnych inżynierów odpowiedzialnych za uruchomienia w kraju i poza granicami. Istnieje możliwość wsparcia technicznego
w przypadku realizacji Projektów ZS i LRW przez
firmy zewnętrzne. Firma oferuje przeglądy okresowe zainstalowanych Zabezpieczeń Szyn i LRW
oraz szkolenia z obsługi i eksploatacji zabezpieczeń serii MiCOM P740.
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia szyn zbiorczych
MiCOM P746
CYFROWE ZABEZPIECZENIE SZYN ZBIORCZYCH & LRW - SCENTRALIZOWANE
Funkcje: 87BB/P, 87BB/N, 87CZ, 50/51, 50N/51N, CTS, VTS, 50BF
Jedna jednostka
Zastosowanie
• Zabezpieczenie szyn zbiorczych oraz LRW do
zastosowań w stacjach sieci rozdzielczych lub
przesyłu mocy 110/220/400 kV
• Odpowiednie dla sieci przemysłowych,
kolejowych oraz stacji wytwarzania mocy
• Schematy rozdzielni 110kV typu H3 - H5
Funkcje zabezpieczeniowe
• Zabezpieczenie różnicowe stabilizowane
• Zabezpieczenie kontroli sumy CZ
• Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa (wyłączenie 1/3
fazowe)
• Zabezpieczenie martwej strefy (krótka strefa
pomiędzy otwartym wyłącznikiem,
a przekładnikiem prądowym)
• Bezkierunkowe zabezpieczenie nadprądowe:
fazowe (2 stopnie) oraz doziemne (2 stopnie)
• Asymetria prądowa (2 stopnie)
• Kontrola obwodów prądowych i napięciowych
Trzy jednostki
(jedna na fazę)
Dokumentacja
• Karta katalogowa
Pomiary
• Prądy różnicowe i hamowania na fazę oraz
strefę/system
• Prąd różnicowy na fazę dla kontroli sumy
• Prądy fazowe L1, L2, L3
• Składowe prądów
• Napięcia
• Częstotliwość
Pozostałe funkcje
• Możliwość konfiguracji do 2 systemów
• Jedna jednostka P746 umożliwia podłączenie
do 6 przekładników CTs, 6 wyłączników,
12 odłączników
• Trzy jednostki P746 umożliwiają podłączenie
do 18 przekładników CTs, 18 wyłączników,
36 odłączników
• Szybka identyfikacja zwarcia (typowy czas
wyłączenia 12 ms HBC lub 17 ms SC)
• Dynamiczne dopasowanie zmian topologii do
schematu stacji
• Innowacyjne algorytmy do detekcji nasycenia
przekładników prądowych
• Opcjonalne kryteria napięciowe
• Diody LED trójkolorowe, przyciski funkcyjne
x 10 oraz HOT KEY x 2
• Dostępne funkcje testowania
• Oprogramowanie do monitoringu położenia
łączników oraz pomiarów w czasie
rzeczywistym (Remote HMI)
• Opcjonalne protokoły transmisji: Courier,
IEC60870-5-103, DNP 3.0, IEC 61850
(certyfikat KEMA)
• Spełnia normę NERC ( Cyber Security )
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP,
DHP
• Drugi niezależny port szeregowy RS232/
RS485 (tylko Courier)
• Programowalna logika działania (Edytor
graficzny PSL z pakietu MiCOM S1)
• P746 - maks. 40 wejść / 32 wyjścia
• Rejestracja:
• Zdarzenia - 512
• Zakłócenia - 5
• Przebiegi zakłóceń - maks. 10,5s jedno
zakłócenie (min. 50 zapisów 1,5s - pamięć
75s)
38
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Automatyka SZR / SPZ
39
MiCOM P132 / MiCOM P139
AUTOMATYKA SAMOCZYNNEGO ZAŁĄCZANIA REZERWY SN
Platforma sprzętowa
• Automatyka SZR jest realizowana na bazie logiki
programowalnej przekaźnika MiCOM P132 (lub
MiCOM P139). Opis urządzeń znajduje się na
stronie 11 (i 12) katalogu.
Opis działania
Możliwe są dwa układy pracy automatyki:
• Informacja o obniżeniu się napięcia
podstawowego przekazywana jest przez
przekaźniki napięciowe w polach pomiarowych
(np. MiCOM P921) na wejścia cyfrowe P13x,
który na tej podstawie inicjuje bieg SZR.
W trakcie cyklu P13x wykonuje szereg komend
sterowniczych związanych z obsługą łączników
(załączanie i wyłączanie), wykorzystując swoje
przekaźniki pomocnicze oraz wejścia cyfrowe.
Sposób inicjowania automatyki wybierany jest
przez użytkownika i może nastąpić:
• po pobudzeniu wejścia cyfrowego, sprzężonego z wyjściem przekaźnikowym przypisanym
do funkcji podnapięciowej w polu pomiarowym,
• po zadziałaniu zabezpieczenia w polu transformatora i stwierdzeniu zmiany stanu położenia
wyłącznika w polu zasilania podstawowego,
• zdalnie – poprzez komendę systemową.
Na podstawie stanu położenia wyłącznika
sprzęgła, P13x stwierdza rodzaj rezerwy (jawna
lub ukryta) i automatycznie wybiera tryb pracy
SZR oraz kolejność wykonywanych komend.
Przekaźnik można zaprogramować do pracy
zarówno w układzie SZR jednokrotnego, jak
powrotnego.
SZR można blokować przez sygnały:
• zewnętrzne, dostarczone do wejść cyfrowych
ze sterowników lub przekaźników funkcyjnych
w pozostałych polach,
• wewnętrzne, pochodzące od opcjonalnej kontroli stanu położenia łączników lub po wykonaniu udanego cyklu,
• z systemu nadzoru.
W przypadku, gdy w polu sprzęgła nie jest
wymagane zabezpieczenie, P13x wykorzystuje
jedynie swoje wejścia cyfrowe i wyjścia
przekaźnikowe, przy odstawionych funkcjach
zabezpieczeniowych.
• 2 pracujące równolegle P13x zainstalowane
są w polach zasilających. W tym przypadku,
oprócz opisanych wyżej funkcji SZR, przekaźniki
będą realizowały funkcje zabezpieczeniowe linii
zasilającej
Dokumentacja
• Karta katalogowa
• Instrukcja obsługi
MiCOM P841
MODUŁ AUTOMATYKI SPZ
Funkcje: 79, 25, 50/51/67, 50N/51N/67N, 51N/67N/SEF, 67/46, 46BC, 49, 27, 59, 59N, 50BF, CTS/VTS, 81U/O/R, FL
Zastosowanie
• Rezerwowe zabezpieczenie dla linii
napowietrznej lub kablowej WN / NN
• Niezależny automat SPZ 1/3 fazowy
dedykowany na jeden wyłącznik (P841A),
na dwa wyłączniki (P841B)
Funkcje zabezpieczeniowe
• Jedno i/lub trójfazowa automatyka SPZ
• Ziemnozwarciowa kierunkowa
• Czuła ziemnozwarciowa kierunkowa SEF
• Utrata obciążenia
• Nadprądowa bez-/ kierunkowa
• Składowa przeciwna prądu bez-/
kierunkowa
• Zabezpieczenie zerowo-napięciowe
• Nad- / Podnapięciowa
• Załączenie na zwarcie i wyłączenie
w cyklu SPZ
• Utrata synchronizmu (out of step)
Pomiary
• Rozbudowane pomiary
• Wartości chwilowe, I, U, P, Q, ...
• Wartości średnie i zapotrzebowania
• Energia
Pozostałe funkcje
• Detekcja zerwania przewodu fazowego
• Kontrola obwodów pomiarowych prądowych
i napięciowych
• Przeciążenie cieplne / model /
• Lokalna rezerwa wyłącznikowa
• Kontrola parametrów wyłącznika
• Cztery grupy nastaw
• Współpraca z 1 lub 2 wyłącznikami
• Mocne styki wyłączające (10A/220V DC) jako
opcja (maks. 8 szt.)
• Telezabezpieczenie InterMiCOM64 - opcja
• bezpośredni przesył sygnałów binarnych
• układy linii o 3 końcach
• 1 lub 2 kanały FO (ST standard)
• Klawisze dostępu typu „HOT KEYS”
• Opcjonalne protokoły transmisji: Courier,
IEC60870-5-103, DNP 3.0, IEC61850 + RS485
(Courier / IEC-103)
• Podwójny port Ethernetowy: RSTP, SHP, DHP
• Drugi port do komunikacji zdalnej
• Programowalna logika działania (Edytor
Graficzny PSL z pakietu MiCOM S1)
• P841 - 24 wejścia / 32 wyjścia
• Rejestracja:
• Lokalizacja miejsca zwarcia
• Zdarzenia - 512
• Zakłócenia - 15
Przebiegi zakłóceń - 20 (maks. okno 10,5s)
Dokumentacja
• Karta katalogowa
(w opracowaniu wersja PL)
• Instrukcja obsługi
(w opracowaniu wersja PL)
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Akcesoria
40
MiCOM E124
Kondensatorowy Zasobnik Wyłączający
Zastosowanie
• Współpraca z przekaźnikami autonomicznymi
typu P115 i P124
• Podtrzymanie zasilania pomocniczego dla
przekaźników cyfrowych w przypadku krótkich
zaników napięcia
• Możliwość współpracy z cewkami wyłączników
w polach 110kV (np. pola transformatorów 110/
SN)
Pozostałe informacje
• Wewnętrzna kontrola prądu
• Możliwość współpracy z cewkami na poziomie
24V, 110V oraz 230V
• Przyciski testu do rozładowania każdego modułu
wyłączającego
• Obudowa typu 10TE Midos
• Montaż zatablicowy, możliwość stosowania
adapterów do montażu natablicowego
• Temperatura pracy: -25°C do +55°C
Właściwości
• Skumulowana energia (maks. 300V / 118J)
utrzymuje się przez ok. 6 dni bez ciągłego
zasilania modułu
• Możliwość działania na dwa niezależne obwody
wyłączające (maks. 2 x 59 J)
• Wskaźniki naładowania zasobnika
Dokumentacja
• Karta katalogowa
MiCOM P891
MODUŁ STEROWANIA WYŁĄCZNIKIEM
Zastosowanie
• Bezpośrednie operacje sterowania wyłącznikiem
na załącz / wyłącz
• Współpraca z przekaźnikami MiCOM oraz
złączami probierczymi typu P991
Właściwości
• Przyciski sterownicze
• Diodowe wskaźniki informujące o otwarciu lub
zamknięciu wyłącznika
• Uniwersalne zasilanie wskaźników diodowych
• Dedykowane styki wykonawcze do każdego
przycisku dla obwodów wyłączających,
sterowniczych i sygnalizacyjnych
Dokumentacja
• Karta katalogowa
Pozostałe informacje
• Współpraca z modułami kontroli synchronizmu
oraz SPZ
• Dostępne zaciski śrubowe i konektorowe
• Blokada przycisków sterowniczych poprzez
plombowanie nakładki
• Obudowa typu 10TE Midos
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Akcesoria
41
MiCOM P991 / MiCOM P992 / MiCOM P993
ZŁĄCZA PROBIERCZE
Zastosowanie
• Bezpośredni dostęp do urządzeń
automatyki zabezpieczeniowej
oraz przekaźników pomiarowych
• Rozwieranie obwodów pomiarowych
oraz wyłączających
Właściwości
• Możliwość dostosowania konfiguracji
złącza do potrzeb użytkownika
(dostępne 14 styków)
• Etapowe zwieranie / rozwieranie styków
• Automatyczne zwieranie obwodów
prądowych
• Jeden wtyk probierczy dla wszystkich
możliwych konfiguracji gniazda
• Dostępne wtyczki jedno (P993) lub
wielopalcowe (P992)
Pozostałe informacje
• Określenie konfiguracji w momencie zamówienia
• Zaciski śrubowe (pod M4)
• Mechaniczna polaryzacja wtyku
• Obudowa typu 10TE Midos
• Montaż zatablicowy, możliwość stosowania
adapterów do montażu natablicowego
• Temperatura pracy: -25°C do +55°C
P991
P992
P993
Dokumentacja
• Karta katalogowa
MiCOM P591 / MiCOM P592 / MiCOM P593
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE DO MULTIPLEKSERÓW
Zastosowanie
• Zamiana standardu światłowodowego na
elektryczny do współpracy z urządzeniami typu
multiplekser (MUX)
• Interfejs komunikacyjny do zabezpieczeń
różnicowo-prądowych dla linii typu MiCOM P54x
i P52x
Właściwości
• MiCOM P591 - zamienia standard
światłowodowy 850 nm MM na elektryczny
typ G.703.1 (64kbit/s)
• MiCOM P592 - zamienia standard
światłowodowy 850 nm MM na elektryczny
typ V.35
• MiCOM P593 - zamienia standard
światłowodowy 850 nm MM na elektryczny
typ X.21
• Nadnapięciowe składowej zerowej
Pozostałe informacje
• Funkcje diagnostyczne i testowania
konfigurowane za pomocą
mikroprzełączników
• Maksymalna odległość pomiędzy
zabezpieczeniem a interfejsem
komunikacyjnym typu P59x do 1km za
pomocą światłowodu 850nm MM
• Interfejsy typu P59x powinny być
instalowane jak najbliżej urządzeń
multipleksujących (PCM)
• Połączenia światłowodowe poprzez złącza
BFOC 2.5 ( ST )
• Obudowa zatablicowa w standardzie
MiCOM 20TE
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Akcesoria / Usługi
42
MiCOM P594
UNIWERSALNY MODUŁ GPS DO SYNCHRONIZACJI CZASU
Zastosowanie
• Synchronizacja czasu rzeczywistego dla
zabezpieczeń, rejestratorów lub RTU w obrębie
całej stacji / rozdzielni w standardzie IRIG-B
(tryb modulowany lub niemodulowany)
• Synchronizacja czasu rzeczywistego dla
zabezpieczeń, rejestratorów lub RTU w obrębie
całej stacji / rozdzielni stykowo poprzez wejście
opto (np. seria Px20 Faza2 V11, Px30, Px40)
• Synchronizacja próbek pomiarowych
dla zabezpieczeń różnicowo-prądowych
typu P543/4/5/6 pracujących w sieciach
synchronicznych typu SDH/SONET
(łącze światłowodowe)
• Synchronizacja próbek pomiarowych
w urządzeniach typu CVCOM Merging Unit
współpracujących z przekładnikami NCIT
w protokole IEC61850-9-2
• Synchronizacja próbek pomiarowych
w urządzeniach typu PMU
(Phasor Measurement Unit)
Pozostałe informacje
• Nastawy parametrów poprzez panel przedni
(wyświetlacz LCD)
• Dostępnych 8 diod LED dla sygnalizacji
• Dostępne 2 styki serwisowe typu „watchdog”
• 4 wyjścia światłowodowe ( dla P543/4/5/6 )
• 1 wejście IRIG-B (modulowany), typu BNC
• 1 wejście IRIG-B (nie modulowany), typu RS422
• 4 przekaźniki wyjściowe (konfigurowane)
• Impuls co 1 minutę (PPM) lub co 1 godzinę (PPH)
• Moduł dostarczany z anteną oraz kablem (25m
lub 50m)
• Uniwersalne zasilanie pomocnicze Vx ac/dc
• Obudowa zatablicowa w standardzie MiCOM
20TE
• Oferowane usługi stanowią podstawową część
działalności Schneider Electric Energy Poland
Sp. z o.o. w obszarze Zabezpieczeń
i Systemów. Działając w obszarze wytwórczej,
przesyłowej i rozdzielczej energetyki zawodowej
oraz energetyki przemysłowej oferujemy
plan działalności serwisowej dopasowany do
wymagań indywidualnych klientów.
Odnowa sprzętu
• Minimum kosztów, maksimum efektywności
Dokumentacja
• Karta katalogowa
Usługi
Doradztwo i ekspertyzy
• Pomoc techniczna
• Porady aplikacyjne
• Pomoc przy doborze, wprowadzaniu
i zmianie nastaw
Instalacje i uruchomienia
• Zespół fachowców wyszkolony w zakresie
obsługi naszych produktów zainstalowanych
na obiektach
Naprawy
• Naprawa sprzętu
• Wypożyczanie produktów na czas napraw
• Sprawne rozwiązywanie problemów
• Modernizacja starszych rozwiązań
Konserwacja i opieka techniczna
• Pomoc techniczna i doradztwo na obiekcie
odbiorcy
• Zapas części zamiennych
• Konserwacja sprzętu
Części zamienne
• Oferta dostaw potrzebnych części i podzespołów
Szkolenia
• W zakresie produktów
• W zakresie uruchomień
• Wg specyfikacji klienta
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Wskaźniki zwarć
43
Wskaźniki zwarć Flair i Flite
Przeznaczenie
Urządzenia rodziny Easergy zaprojektowano z przeznaczeniem do realizacji zdalnego zarządzania sieciami
rozdzielczymi SN. Istnieją trzy poziomy rozwiązań dostosowane do potrzeb klienta:
1. Przepływowe wskaźniki zwarć (FPI) z sygnalizacją lokalną
• Easergy Flair do sieci kablowych
• Easergy Flite do sieci napowietrznych
2. Przepływowe wskaźniki zwarć (FPI) z komunikacją
• Easergy Flair 200C do sieci kablowych
• Easergy Flite 116/G200 do sieci napowietrznych
3. Interfejs zdalnego sterowania i kontroli rozdzielnic wnętrzowych z pełną automatyką sieci
• Easergy T200I/T200E do sieci kablowych od 4 do 36 kV
• Easergy 200P do sieci napowietrznych.
Easergy Flair
21D-22D-23DV
Charakterystyka ogólna Easergy Flite
Easergy Flite są to detektory prądu zakłóceniowego dla linii napowietrznych.
Flite 116/G200 są to amperometryczne, skomunikowane detektory jednofazowe prądu zakłóceniowego
Wskaźnik jest montowany na przewodzie lini. Zapewnia detekcję prądów zakłóceniowych faza - faza i faza –
ziemia oraz umożliwia pomiary prądu i obecności napięcia. Detekcja jest wynikiem analizy pola elektrycznego
i elektromagnetycznego przez urządzenie. Zarządzanie komunikacją następuje z koncentratora G200 montowanego na słupie. Koncentrator przetwarza i archiwizuje dane. Posiada wolne 3 wyjścia i 6 wejść cyfrowych.
Zasilany jest napięciem 220 V ~, z fotoogniwa lub 12 V DC.
Flite 110-SA są to jednofazowe amperometryczne wskaźniki przeznaczone do linii SN skutecznie uziemionych
lub uziemianych przez rezystancję, montowane na przewodzie linii.
Flite 210, 230 są to trójfazowe amperometryczne wskaźniki przeznaczone do linii SN skutecznie uziemionych
lub uziemianych przez rezystancję montowane na słupie. Zasilane bateriami litowymi (Flite 210), Cd-Ni (ładowalnymi) lub słonecznymi( Flite 230).
Flite 312, 315, 332, 335, 382, 395 - wskaźniki kierunkowe przeznaczone do linii SN kompensowanych lub
izolowanych, montowane na słupie.
Flite 395 posiada interfejs komunikacyjny GPRS.
Zasilanie: Flite 31x: baterie litowe, Flite 33x: baterie słoneczne, Flite 38x: napięcie pomocnicze12 V DC, Flite
3xx wskaźniki w obudowie ABS.
Charakterystyka ogólna Easergy Flair
Easergy Flair są to wskaźniki przepływu prądów zakłóceniowych (FPI) w podziemnych, kablowych sieciach
SN. Tworzą gamę aparatów zdolnych do funkcjonowania we wszystkich systemach uziemienia punktu neutralnego: izolowany, uziemiony poprzez impedancję i uziemiony bezpośrednio. Charakteryzują się detekcją
w trzech fazach i sygnalizacją zakłóceń faza-faza i faza-ziemia, lokalną konfiguracją (progi nastaw, zwłoka
czasowa, resetowanie).
Easergy Flair 21D-22D-23D są to autonomiczne (samozasilajace się) wskaźniki z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem, zwymiarowane wg DIN i przystosowane do zabudowy w rozdzielnicach lub w skrzynkach naściennych, zasilane zewnętrznie lub bateryjnie.
Easergy Flair 279 i 219 wskaźniki wyposażone są w obudowy przystosowane do montażu natablicowego w
rozdzielnicach SN lub w pomieszczeniach nn, zasilane bateryjne lub napięciem pomocniczym zewnętrznym.
Easergy Flair 379 i 319 wskaźniki kierunkowe wyposażone są w obudowy przystosowane do montażu natablicowego w rozdzielnicach SN lub w pomieszczeniach nn, zasilane bateryjne lub napięciem pomocniczym
zewnętrznym.
Easergy Flair 200C kierunkowy wskaźnik przepływu prądu zwarciowego dla linii kablowych z funkcjami RTU
oraz zdalną komunikacją na znaczną odległość (radio, GSM, RTC itp.) Dysponuje zaawansowanymi funkcjami
pomiarowymi. Umożliwia:
• wykrywanie przepływu prądu zwarciowego w sieciach kablowych kompensowanych, izolowanych lub
uziemionych przez rezystor
• zdalny monitoring stanu rozdzielni SN, parametrów sieci: obciążenia, prądu, mocy
• rejestrację, monitoring zewnętrznych urządzeń IED poprzez protokół Modbus, stanu rozdzielni: temperatury,
zadymienia, drzwi, stanu bezpiecznika itp,
• selektywne wykrywanie zwarć doziemnych w normalnym i awaryjnym układzie pracy sieci (opatentowany
algorytm ICC do detekcji zwarcia, niewrażliwy na prąd pojemnościowy
Easergy Flair
219-279
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Wskaźniki zwarć Flair i Flite
Easergy Flite
312-315
44
• filtrację prądu rozruchowego
• synchronizację czasu poprzez SCADA, lokalny PC, Ethernet, rejestrowanie i oznaczanie zmiennych
znacznikami czasu
• operacje lokalne i zdalne oraz konserwacja poprzez wbudowany serwer internetowy, dostęp do danych
zabezpieczany hasłem, zdefiniowanie trzech poziomów dostępu: Administrator, Operator, Monitoring
• współpracę z systemem nadzoru i sterowania L500 dla urządzeń Easergy.
Standardy IP: IEC870-5-101 i -103, DNP3 poziom 3, szeregowy i TCP/IP, Modbus szeregowy i TCP/IP,
interfejsy: GSM/GPRS, radio (FSK/FFSK), PSTN V32, Ethernet RS232/RS485 (zewnętrzny modem) Ethernet
(dodatkowy port)
• kasowania sygnalizacji zwarcia w linii SN samoistnie po nastawionym czasie, automatycznie po ponownym
podaniu napięcia na linię SN w której nastąpiło zwarcie, i ręcznie za pomocą przycisku,
Posiada 1 lub 2 kanały pomiarowe, dostępnych 6 wejść binarnych oraz 3 wyjścia przekaźnikowe, pojemność
pamięci dla 10000 zdarzeń, 2000 alarmów, 6000 informacji od systemu, 30000 pomiarów. Jest przystosowany
do podłączenia oprzewodowania zasilającego wyprowadzonego z rozdzielnicy niskiego napięcia oraz sygnalizacji zewnętrznej optycznej zamontowanej na ścianie budynku stacji transformatorowej.
Charakterystyka ogólna Easergy T200, L500
Easergy T200I/T200E są to urządzenia mikroprocesorowe, integrujące w jednym
urządzeniu wszystkie funkcje zdalnego zarządzania siecią.
Umożliwiają one:
• współpracę ze standardowymi rozdzielnicami SN (np.RM6 )
• automatyczne konfigurowanie sieci SN (zarządzanie od 1 to 16 łącznikami)
• lokalne wyświetlanie i sterowanie
• zdalny monitoring parametrów sieci i monitoring zewnętrznych urządzeń IED poprzez protokół Modus
• współpracę z zewnętrznymi wskaźnikami przepływu prądu zwarciowego
• pomiar prądów roboczych i ziemnozwarciowych linii kablowej
• pomiar i sygnalizację prądów zwarciowych linii kablowej
• pomiar i kontrolę napięcia po stronie SN lub nn, mocy P, Q, S, energii czynnej i biernej, obciążenia cieplnego
• komunikację: dostępne są 3 porty komunikacyjne: 2 zdalne i 1 typu ethernet, sieć zdalna: radio, PSTN,
GSM/GPRS, Ethernet, RS232,sieć lokalna: RS485 Modbus, protokoły komunikacyjne: IEC870-5-101 oraz
IEC870-5-104, DNP3/DNP3 IP, Modbus/Modbus TCP, inne protokoły użytkowników
• zdalną obsługę i parametryzację za pomocą wbudowanego serwera Web;
• współpracę z systemem L500 realizującym nadzór dla całej gamy urządzeń Easergy (do 500 jednostek typu
Easergy);
• kontrolę dyspozycyjności akumulatora;
• samokontrolę zasilania;
• transmisję alarmów do systemu SCADA;
• wybór lokalnego i zdalnego trybu pracy;
• archiwizowanie zdarzeń i pomiarów;
• samokontrolę zasilania (wymaga zasilania bezprzerwowego 24 lub 48 V DC);
Easergy Flite
210-230
Easergy L500
System nadzoru dla całej gamy urządzeń Easergy pozwalający na zarządzanie siecią w czasie rzeczywistym
dzieki zintegrowanemu panelowi komunikacyjnemu.
Pojemność: 500 jednostek typu Easergy
Wykonuje funkcje:
• schemat sieci z alarmami w stacji
• obraz szczegółów stacji, dziennik alarmów, archiwizacja
• bezpośredni dostęp do schematu stacji poprzez ich wykaz
• automatyczne sortowanie i archiwizacja alarmów dla każdej stacji
• pomoc online
• zarządzanie komunikacją ciągłą i periodyczną (telefon/GSM, radio wydzielona linia specjalizowana i
bezpośrednia publiczna)
• zarządzanie wezwaniami okresowymi
• tworzenie danych poprzez skrzynki dialogu
Pracuje w protokole Modbus.
Posiada:
• edytor danych bazowych i profesjonalnej komunikacji
• modemy radio, PSTN, DL i światłowodowe.
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Automatyka sieci SN / Urządzenia Easergy
Easergy T200I
Urządzenie do kontroli i sterowania rozdzielnią wnętrzową
SN/SN i SN/nn z funkcjami komunikacji do systemów SCADA
Zastosowanie
• Sieć kablowa 4 do 36kV
• Zarządzanie siecią SN
• Współpraca ze standardowymi
rozdzielnicami SN (np. RM6 itp. )
• Zdalny monitoring parametrów sieci
• Monitoring zewnętrznych urządzeń IED poprzez
protokół Modbus
• Współpraca z zewnętrznymi kierunkowymi
wskaźnikami przepływu prądu zwarciowego
• Nadzór i sterowanie aparaturą na rozdzielni
• Automatyka przełączania zasilania
(wewnętrzne automatyki)
Funkcje i pomiary
• Pomiar prądów roboczych na linii kablowej
• Pomiar i sygnalizacja prądów zwarciowych na linii
kablowej
• Pomiar i kontrola napięcia po stronie SN lub nn
Komunikacja
• Dostępne 3 porty komunikacyjne:
2 zdalne wg. opcji i 1 typu ethernet
• Sieć zdalna: radio, PSTN, GSM/GPRS, Ethernet
• Sieć lokalna: RS485 ModbusProtokoły
komunikacyjne: IEC870-5-101 oraz IEC870-5-104,
DNP3 Kąty pomiędzy prądami lokalnymi i zdalnymi
(dla każdej z 3 faz oddzielnie)
• Prądy fazowe lokalne i zdalne
• Prąd ziemnozwarciowy
• Napięcia
• Moce P, Q, S
• Energie: czynna i bierna
• Obciążenie cieplne
Pozostałe funkcje
• Zdalna obsługa i parametryzacja za pomocą
wbudowanego serwera Web
• Zdalny dostęp do danych równolegle z systemem
starowania poprzez łącza transmisyjne: GSM,
GPRS, Ethernet, PSTN
• Współpraca z systemem L500 dla urządzeń Easergy
• Kontrola dyspozycyjności akumulatora
• Samokontrola zasilania
• Transmisja alarmów do systemu SCADA
• Wybór lokalnego i zdalnego trybu pracy
• 6 wejść binarnych ogólnego stosowania
• 1 wejście binarne dla funkcji kasowania
wewnętrznego FPI
• 1 wyjście przekaźnikowe do kasowania
zewnętrznego FPI
• 1 wyjście przekaźnikowe do uruchomienie
zewnętrznej lampy migającej ( widoczność 50m,
rozbłysk co 1s )
• Funkcja automatycznego sekcjonowania
• Automatyka SZR z poleceniem załączenia
generatora
• Praca równoległa
• Archiwizowanie zdarzeń i pomiarów
• 5 rodzajów liczników
• Wewnętrzny progowy detektor przepływu prądu
zwarciowego
• Współpraca z 4, 8 lub 16 rozłącznikami na stacji
• Dedykowane przekładniki prądowe
• Ujednolicone złącza do podłączenia obwodów
pomiarowych
45
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Automatyka sieci SN / Urządzenia Easergy
Flair200C
Kierunkowy wskaźnik przepływu prądu zwarciowego z funkcjami RTU
oraz zdalną komunikacją dla linii kablowych
Zastosowanie
• Wykrywanie przepływu prądu zwarciowego
w sieciach kablowych kompensowanych,
izolowanych lub uziemionych przez rezystor
• Zdalny monitoring stanu rozdzielni SN
• Zdalny monitoring parametrów sieci:
obciążenie, prądu, moc
• Rejestracja
• Monitoring zewnętrznych urządzeń IED
poprzez protokół Modbus
• Monitoring stanu rozdzielni: temperatura,
zadymienie, otwarte drzwi, wybicie
bezpiecznika itp.
Funkcje
• posiada funkcję kierunkową w celu
selektywnego wykrywania zwarć doziemnych
w normalnym i awaryjnym układzie pracy sieci
( opcjonalny algorytm ICC do detekcji zwarcia
niewrażliwy na prąd pojemnościowy – patent )
• możliwość monitoringu zewnętrznych urządzeń
IED po protokole Modbus (Stacyjny RTU)
Komunikacja
• Standardy IP:
• IEC870-5-101 i -103
• DNP3 pozion3, szeregowy i TCP/IP
• Modbus szeregowy i TCP/IP
• Interfejsy:
• GSM/GPRS, radio (FSK/FFSK), PSTN V32,
Ethernet
• RS232/RS485 ( zewnętrzny modem )
• Ethernet ( dodatkowy port )
Pozostałe funkcje
• Posiadające funkcje kasowania sygnalizacji
zwarcia w linii SN samoistnie po nastawionym czasie, automatycznie po ponownym
podaniu napięcia na linię SN w której nastąpiło zwarcie, i ręcznie za pomocą przycisku
• Przystosowane do podłączenia do ich
oprzewodowania zasilającego wyprowadzonego z rozdzielnicy niskiego napięcia
• Dostosowane do podłączenia do nich
sygnalizacji zewnętrznej optycznej zamontowanej na ścianie budynku stacji transformatorowej
• 1 lub 2 kanały pomiarowe
• Filtracja prądu rozruchowego
• Synchronizacja czasu poprzez SCADA,
lokalny PC, Ethernet
• Dostępnych 6 wejść binarnych oraz 3 wyjścia przekaźnikowe
• Pojemność pamięci dla informacji:
• - 10000 zdarzenia
• - 2000 alarmy
• - 6000 system
• - 30000 pomiary
• Rejestrowanie i oznaczanie zmiennych
znacznikami czasu
• Operacje lokalne i zdalne oraz konserwacja
poprzez wbudowany serwer internetowy
• Dostęp do danych jest zabezpieczony
hasłem.
• Można zdefiniować trzy poziomy dostępu:
Administrator, Operator, Monitoring.
• Współpraca z systemem nadzoru i sterowania L500 dla urządzeń Easergy
46
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Urządzenia Pomiarowe / Analizatory Sieci
Power Logic ION7550 / ION7650
Zaawansowany analizator parametrów sieci – Klasa dokładności A
Power Logic ION7550 / ION7650 to zaawansowany analizator parametrów sieci.
Stosowany jest do analizy efektywności
i jakości energii elektrycznej, kontroli nad
niezawodnościa zasilania oraz do współpracy z zaawansowanym systemem do
analizy jakości energii ION Enterprise.
Zastosowanie
• Analiza efektywności i jakości energii
elektrycznej
• Kontrola nad niezawodnościa zasilania
• Współpraca z zaawansowanym systemem
do analizy jakości energii ION Enterprise
Pomiary
• Wyznaczanie wartości true RMS o wysokiej
dokładności i dużej szybkości (½ okresu)
dla pomiarów 3 fazowych oraz osobno dla
każdej fazy (napięcia, prądy, moc czynna
i bierna, współczynnik mocy, częstotliwość
oraz asymetrie napięć i prądów)
• Wyznaczanie wartości uśrednionych,
minimalnych i maksymalnych
(moce, prądy i napięcia),
Parametry techniczne
• 16 wejść binarnych
• 4 wyjścia przekaźnikowe
• 8 wyjść analogowych - opcja
Komunikacja
• Ethernet 10/100Base-T/TX/FX protokoły
Modbus TCP, ION, IEC61850
• RS232/RS485 z obsługa protokołów
Modbus RTU master/slave, ION, DNP3
• Port swiatłowodowy na płycie czołowej
• Serwer WW/e-mail/SNMP/XML
• 1 wejście binarne dla funkcji kasowania
wewnętrznego FPI
• 1 wyjście przekaźnikowe do kasowania
zewnętrznego FPI
• 1 wyjście przekaźnikowe do uruchomienie
zewnętrznej lampy migającej ( widoczność
50m, rozbłysk co 1s )
• Funkcja automatycznego sekcjonowania
• Automatyka SZR z poleceniem załączenia
generatora
• Praca równoległa
• Archiwizowanie zdarzeń i pomiarów
• 5 rodzajów liczników
• Wewnętrzny progowy detektor przepływu
prądu zwarciowego
• Współpraca z 4, 8 lub 16 rozłącznikami na
stacji
• Dedykowane przekładniki prądowe
• Ujednolicone złącza do podłączenia
obwodów pomiarowych
Pozostałe parametry
• Klasa dokładności 0.2S dla mocy i energii
zgodnie z normą PN-EN 62053-22
• Klasa A dla pomiaru parametrów jakości
energii elektrycznej zgodnie z normą
PN-EN 61000-4-30 (potwierdzona
przez laboratoria KEMA i PSL)
• Pomiar harmonicznych i Interharmonicznych napięcia i prądu zgodnie
z normą PN-EN 61000-4-7
• Indywidualna analiza harmonicznych
napięcia i prądu (ION7650 do H511
oraz ION8800A do H63)
• Funkcja oceny jakości napięcia zasilania
zgodna z normą PN-EN 50160
• Wykrywanie zapadów i wzrostów napięcia
(ang. sag / swell) z dokładnością
½ okresu (10ms),
• Rejestracja ultraszybkich zdarzeń
(ang. transients) o czasach trwania od 20 μs
• Funkcja rejestratora oscylografów
o rozdzielczości co 1024 próbek na
okres (51kHz)
• Synchronizacja czasu z GPS
• Wewnętrzna pamięć do 10MB dla danych
i alarmów
• Wbudowany ekran LCD – dostęp do
pomiarów w czasie rzeczywistym,
analiza widmowa harmonicznych, wykres
wektorowy napięć i prądów oraz ekrany
własne,
47
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Urządzenia Pomiarowe / Analizatory Sieci
Power Logic Seria PM800
Analizator parametrów sieci z funkcjami detekcji zakłóceń i rejestracji oscylografów
Power Logic Seria PM800 to analizator
parametrów sieci z funkcjami detekcji
zakłóceń i rejestracji oscylografów. Stosowany jest do rozliczeń wewnątrzzakładowych do podziału kosztów i weryfikacja
rachunków, zdalnego monitorowania
instalacji elektrycznych, średniozakresowej
analizy jakości mocy i zarządzania energią
oraz optymalizacji kontraktów na dostarczanie energii i podtrzymywania obciążenia. PM800 mierzy parametry aż do 63
harmonicznej.
Zastosowanie
• Rozliczenia wewnątrz zakładu, podział
kosztów i weryfikacja rachunków
• Zdalne monitorowanie instalacji
elektrycznych.
• Średniozakresowa analiza jakości mocy
i zarządzania energią
• Optymalizacja kontraktów na dostarczanie
energii i podtrzymywanie obciążenia
Właściwości
• Pomiar parametrów do 63 harmonicznej
(PM850/870 )
• Wejścia binarne: 1/8 - opcja
• Wyjścia binarne: 1/4 - opcja
• Wejścia analogowe: 0/4 - opcja
• Wyjścia analogowe: 0/4 - opcja
Komunikacja
• 16 wejść binarnych
• 4 wyjścia przekaźnikowe
• 8 wyjść analogowych - opcja
Komunikacja
• Modbus RTU / RS485
• Opcjonalny port komunikacyjny Ethernet
zapewnia komunikację poprzez protokół
Modbus TCP/IP, e-mail w przypadku
wystąpienia alarmu, serwer web i bramę
Ethernet-łącze szeregowe. Transparent
Ready – Zgodny z poziomem 1
Pozostałe funkcje
• Bezpośrednie przyłącza napięciowe.
Przekładniki napięciowe PT nie są
wymagane do 600 VAC
• Intuicyjne poruszanie się po dobrze
opisanym menu, z opcją wyboru języka
• Duży, antyodblaskowy wyświetlacz z
białym podświetleniem z opcją ekranów
podsumowujących z wieloma wartościami
• Konfigurowalne alarmy ze znacznikiem
czasu
• Monitorowanie amplitud i kątów dla
poszczególnych harmonicznych, a także
przechwytywanie kształtów przebiegów
(PM850 i PM870)
• Wykrywanie zakłóceń przebiegów napięcia
i prądu (zapadyi i wzrosty), a także
konfigurowalne przechwytywanie kształtów
przebiegów zakłóceń (PM870)
• ANSI C12.20 oraz IEC 62053-22 klasa
0,5S dla energii czynnej. Dokładne pomiary
energii przy wystawianiu rachunków
wewnątrz zakładu i alokacji kosztów
• Wykresy trendów oraz wartości
oczekiwanych w czasie (PM850 i PM870)
• Pięć kanałów pozwalających na
zliczanie zużycia wody, powietrza, gazu,
elektryczności i pary wodnej we wszystkich
modelach. Każdy kanał może gromadzić
impulsy z wielu wejść.
• Opcjonalny Wyświetllacz Zdalny (nawet do
10m od aparatu pomiarowego)
48
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia serii SEPAM
49
SEPAM
Seria zabezpieczeń SEPAM
Seria 10: Proste aplikacje dla linii i transformatorów dystrybucyjnych SN
Funkcje zabezpieczeniowe wg kodu ANSI:
• model N: 50N/51N
• model A i B: 50/51, 50N/51N, 49 RMS; 68
Pomiary: prąd doziemny (model N), prąd fazowy, maksymalna wartość prądów fazowych (model
A i B)
Sterowanie i kontrole: otwieranie i blokada zamykania, sygnalizacja otwarcia, kontrola obwodu
otwierania (model A), zdalne sterowanie wyłącznika (model A), rejestracja ostatniego zakółcenia
(model N i B), rejestracja 5 ostatnich zdarzeń (model A)
Pozostałe dane: 1 wejście dla prądu doziemnego, 3 wejścia dla prądów fazowych (model A i B),
4 wejścia logiczne (model A), 3 wyjścia przekaźnikowe (model N i B), 7 wyjść przekaźnikowych
(model A), 1 port komunikacyjny Modbus, protokół komunikacji IEC 60870-5-103 (model A), port
komunikacyjny RS485 (model A).
Seria 20: Zabezpieczenia nadprądowe lub napięciowe dla typowych konfiguracji
• Seria 20 zawiera 7 typów przekaźników SEPAM.
• Charakterystyka: 3 typy paneli wyświetlacza UMI, 4 wejścia prądowe LUB 4 wejścia napięciowe, 10
wejść logicznych opto, 8 wyjść przekaźnikowych , 1 port komunikacyjny Modbus, 1 wyjście analogowe
(moduł MST), 8 wejść pomiaru temperatury RTD (moduł MSA)
Dostępne aplikacje: zabezpieczanie stacji/linii - S20, transformatorów - T20, silników M20, pól
pomiarowych - B21, B22
Funkcje zabezpieczeniowe wg kodu ANSI: 50/51, 50N/51N, 46, 49RMS, 37, 48/51LR, 66, 27D/47,
27R, 27, 27S, 59, 59N, 81H, 81L, 81R, 79, 38/49T
Pomiary: prąd doziemny, prąd fazowy, maksymalna i średnia wartość prądów fazowych, napięcia międzyfazowe, fazowe i doziemne (składowa zerowa), składowa zgodna (aplikacja B21, B22), napięcia składowej
zgodnej/kierunek wirowania (aplikacja B21, B22), częstotliwość, temperatura.
Diagnostyka sieci i aparatury łączeniowej:
• Prądy wyzwolenia, współczynnik asymetrii prądowej/prąd składowej przeciwnej,
rejestrator zakłóceń, pojemność cieplna wykorzystana, czas do wyłączenia w
wyniku przeciążenia, czas postoju po wyłączeniu przeciążeniowym, licznik czasu/
czas pracy, prąd i czas rozruchu, czas do odblokowania/ilość rozruchów przed
zablokowaniem, skumulowany prąd wyłączeniowy, kontrola obwodów
wyłączających, ilość zadziałań, czas zadziałań i czas zazbrajania.
Sterowanie i monitoring:
• Sterowanie wyłącznika /stycznika, selektywność logiczna, przełączanie grup nastawień
Seria 40: Zabezpieczenia nadprądowe i napięciowe dla rozbudowanych konfiguracji
• Seria 40 zawiera 13 typów zabezpieczeń Sepam dedykowane pod różne typy pól SN.
• Charakterystyka: 3 typy paneli wyświetlacza UMI, 4 wejścia prądowe, 3 wejścia napięciowe, 10 wejść
logicznych, 8 wyjść przekaźnikowych, Połączenie do sieci Ethernet TCP/IP poprzez Web Serwer, Edytor
równań logicznych, 1 port komunikacyjny Modbus, 16 wejść pomiaru temperatury RTD (moduł MET)
• Zabezpieczanie stacji/linii – S40, S41, S42, transformatorów - T40, T42, silników M41
• Funkcje zabezpieczeniowe wg kodu ANSI: 50/51, 50N/51N, 50BF; 46, 67, 67N/67NC, 32P, 37,
49RMS, 37, 48/57LR, 66, 27D/47, 27R, 27, 27S, 59, 59N, 47, 81H, 81L, 79, 38/49T
Pomiary: prąd doziemny, prąd fazowy, maksymalna i średnia wartość prądów fazowych, napięcia
międzyfazowe, fazowe i doziemne (składowa zerowa), składowa zgodna i przeciwna, częstotliwość, moc czynna i bierna, moc szczytowa czynna i bierna, współczynnik mocy, energia czynna i
bierna, temperatura
Diagnostyka sieci i aparatury łączeniowej:
• Prądy wyzwolenia, wartości mierzone podczas wyłączania, współczynnik asymetrii prądowej/
prąd składowej przeciwnej, kąty fazowe, rejestrator zakłóceń, pojemność cieplna wykorzystana,
czas do wyłączenia w wyniku przeciążenia, czas postoju po wyłączeniu przeciążeniowym,
licznik czasu/czas pracy, prąd i czas rozruchu, czas do odblokowania/ilość rozruchów przed
zablokowaniem, skumulowany prąd wyłączeniowy, kontrola obwodów wyłączających, ilość
zadziałań, czas zadziałań i czas zazbrajania, nadzór obwodów przekładników prądowych i
napięciowych.
Sterowanie i monitoring:
• Sterowanie wyłącznika /stycznika, selektywność logiczna, przełączanie grup nastawień,
nastawianie logiki (edytor równań logicznych).
Seria 10
Seria 20
Seria 40
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Zabezpieczenia serii SEPAM
SEPAM
Seria zabezpieczeń SEPAM
Seria 60
Seria 80
Seria 60: Zaawansowane zabezpieczania nadprądowe i napięciowe
• Series 60 zawiera 8 typów zabezpieczeń Sepam dedykowane pod różne typy pól SN.
• Charakterystyka:
• 3 typy paneli wyświetlacza UMI
• 4 wejścia prądowe • 3 wejścia napięciowe • 28 wejść binarnych opto
• 16 wyjść przekaźnikowych
• Edytor równań logicznych • Zintegrowany IEC 61850 oraz Modbus TCP/IP po RSTP
• Dostepne protokoły: Modbus, Modbus TCP/IP, IEC60870-5-103, DNP3 (RS485 lub FO)
• 4 porty komunikacyjne plus 1 lokalny
• 16 wejść pomiaru temperatury RTD (moduł MET)
• 1 wyjście analogowe (moduł MSA)
• Zewnętrzna pamięć typu catridge do zapisu nastaw oraz konfiguracji
Seria 80: Wielofunkcyjne zabezpieczenia nadprądowe i napięciowe
• Seria 80 zawiera 16 typów zabezpieczeń Sepam dedykowane pod różne typy pól SN.
• Charakterystyka:
• 3 typy paneli wyświetlacza UMI
• 12 wejść analogowych:
- 8 wejść prądowych oraz 4 wejścia napięciowe
- 4 wejścia prądowe oraz 8 wejść napięciowych
• 42 wejść binarnych opto
• 23 wyjść przekaźnikowych
• 4 porty komunikacyjne plus 2 lokalne Modbus
• Zintegrowany IEC 61850 oraz Modbus TCP/IP po RSTP
• Dostepne protokoły: Modbus, Modbus TCP/IP, IEC60870-5-103, DNP3 (RS485 lub FO)
• 16 wejścia pomiaru temperaturt RTD (moduł MET)
• Zewnętrzna pamięć typu catridge do zapisu nastaw oraz konfiguracji
• Logipam - oprogramowanie do programowania specyficznych funkcji logicznych
Dostępne aplikacje:
• Zabezpieczanie stacji/linii – S80, S81,S82, transformatorów - T80, T81, T82,
• silników - M81, M87,M88, generatorów - G82, G87, G88, szyn - B80, B83, baterii
• kondensatorowych - C86
• Funkcje zabezpieczeniowe wg kodu ANSI: 50/51, 50N/51N, 50NG/51NG, 50BF; 46, 49RMS, 51C,
64REF, 87T, 87M, 67, 67N/67NC, 32P, 32Q, 37, 37P, 48/57LR, 66, 40, 78PS, 12, 14, 50V/51V, 21B,
50/27, 27TN/64G2, 64G, 24, 27D, 27R, 27, 27S, 59,
• 59N, 47, 81H, 81L, 79, 26/63, 38/49T
Pomiary:
• prądy doziemne, prądy fazowe, zsumowany prąd doziemny, maksymalna i średnia wartość prądów
fazowych w czasie (np.15 min.), napięcia międzyfazowe, fazowe i doziemne, składowa zerowa,
zgodna i przeciwna, częstotliwość, moc i moc szczytowa (czynna, bierna, pozorna), współczynnik
mocy, energia czynna i bierna, temperatura, prędkość obrotowa, potencjał punktu zerowego.
Diagnostyka sieci i aparatury
Prądy wyzwolenia, wartości mierzone podczas wyłączania, współczynnik asymetrii prądowej/
prąd składowej przeciwnej, kąty fazowe, rejestrator zakłóceń, pojemność cieplna wykorzystana, czas do
wyłączenia w wyniku przeciążenia, czas postoju po wyłączeniu przeciążeniowym, licznik wyłączeń od
zabezpieczeń fazowych i doziemnych, licznik czasu/czas pracy, prąd i czas rozruchu, czas do odblokowania/ilość rozruchów przed zablokowaniem, skumulowany prąd wyłączeniowy, kontrola obwodów
wyłączających, poziomu napięcia pomocniczego, ilość zadziałań, czas zadziałań i czas zazbrajania, ilość
wysunięć aparatu w kasecie, nadzór obwodów przekładników prądowych i napięciowych, współczynnik
zawartości harmonicznych
• (do 13 tej harmonicznej), przesunięcia fazowe, stopień nagrzania, czas
• obowiązkowego postoju, liczba dopuszczalnych rozruchów, prąd różnicowy.
• Sterowanie i monitoring
• Sterowanie wyłącznika /stycznika, SCO i ponowne załączanie po SCO, samoczynne
• wyłączanie bloku generator-turbina, odwzbudzanie, selektywność logiczna,
• przełączanie grup nastawień, nastawianie logiki (edytor równań logicznych).
50
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Cyfrowe zabezpieczenia VIP
51
Cyfrowe zapezpieczenia VIP
Seria zabezpieczeń SEPAM
Przeznaczenie
Przekaźniki zabezpieczeniowe typu VIP są urządzeniami mikroprocesorowymi realizującymi proste funkcje zabezpieczeniowe i sterujące. Stosowane w rozdzielnicach SN do zabezpieczania linii i transformatorów dystrybucyjnych SN/nn głównie w sieciach pierścieniowych (infrastruktura, przemysł).
Oferowane są następujące serie tych urządzeń:
- VIP40, VIP45 dedykowane do zabezpieczania transformatorów o prądzie do 200A
- VIP400; VIP410 dedykowane do zabezpieczania transformatorów zamiast VIP40/45, jeżeli wymaganych
jest więcej funkcji, do zabezpieczania rozdzielnic stacji, linii o prądzie do 630A, do stosowania w inteligentnych sieciach z automatyką (VIP410).
Charakterystyka ogólna
Zabezpieczenia VIP są urządzeniami całkowicie autonomicznymi tj. działającymi bez konieczności stosowania zasilania zewnętrznego. Współpracują z wyzwalaczem małej mocy typu MITOP i ze specjalnie
zaprojektowanymi przetwornikami prądowymi typu CUa i CUb.opartymi o technologię LPCT (Low Power
Current Transformer zgodnie z normą PN-IEC60044-8) przy której uzyskuje się dokładność 5P30 dla
zabezpieczeń i klasę 1 dla pomiarów. Przetworniki prądowe są zakładane na kable zasilające. Cały zespół
zabezpieczenia zasilany jest z obwodu pomiarowego. Warunkiem aktywacji zabezpieczenia jest to, aby
wartość prądu płynącego w każdej fazie nie była mniejsza dla VIP40 - 4A; dla VIP400- 7A lub 14A przy
wyłączniku 630A.
VIP40 realizuje:
• zabezpieczenie nadprądowe fazowe (ANSI 50-51)
• pomiar prądów fazowych i żądanego prądu fazowego szczytowego
• funkcje wskaźnika zadziałania I kontroli obwodów wyłączenia (ANSI 74TC)
VIP45 realizuje funkcje VIP40 i dodatkowo:
• zabezpieczenie ziemnozwarciowe (ANSI 50N-51N)
• pomiar prądów ziemnozwarciowych
• blokowanie wyłączenia od prądu magnesującego transformatora.
VIP400 realizuje funkcje VIP45 i dodatkowo:
• zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne (ANSI 49)
• rejestrację historii obciążenia
• rejestrację zdarzeń (odczyt lokalny na wyświetlaczu LCD typu zakłócenia i daty wystąpienia 5 ostatnich wyłączeń)
• zliczanie wyłączeń (od zakłóceń fazowych i doziemnych)
VIP410 realizuje funkcje VIP400 I dodatkowo:
• zabezpieczenie ziemnozwarciowe (ANSI 50N-51N) o wysokiej czułości z wykorzystaniem przekładnika
Ferranti’ego
• funkcję wstrzymania zadziałania po zaniku i powrocie napięcia napięcia zasilającego
• rejestrację zdarzeń (odczyt lokalny na wyświetlaczu LCD typu zakłócenia i daty wystąpienia 5 ostatnich
wyłączeń z odczytem zdalnym przez port komunikacyjny Modbus RS485)
• wskazanie zadziałania z wykorzystaniem 3 cyfrowych wyjść przekaźnikowych
• wyłączenie sygnałem zewnętrznym (1 cyfrowe wejście przekaźnikowe).
VIP410 posiada również opcje zasilania napięciem pomocniczym 24 - 250V DC i 100 - 240V AC.
Przekaźniki VIP40, VIP45 realizują funkcję zabezpieczenia fazowego wg charakterystyki czasowo-zależnej 3 częściowej: „przeciążeniowej” w zakresie 1,2 I do 4 I, „zwarciowej wtórnej” w zakresie 4I do 20I wg specyficznej krzywej
IDMT i „zwarciowej pierwotnej” w zakresie powyżej 20I wg krzywej DT. Prąd rozruchowy nastawiany jest od 5 A do
200 A. VIP45 dodatkowo realizuje funkcję zabezpieczenia ziemnozwarciowego wg charakterystyki niezależnej. Prąd
rozruchowy nastawiany jest od 5 A do 200 A a zwłoka czasowa od 0.1 s do 1 s. Przekaźniki VIP400, VIP410 realizują
funkcje zabezpieczenia międzyfazowego i ziemnozwarciowego. wg 9 różnych charakterystyk czasowo-niezależnych (krzywe DT lub standard IDMT).
VIP 40
VIP 400
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Katalog produktów, DVD Oprogramowanie, MiCOM S1 Studio
Oprogramowanie MiCOM S1 Studio
Katalog produktów DVD
Zastosowanie
• MiCOM S1 Studio jest uniwersalnym
programem wspomagającym
zabezpieczenia, który umożliwia
użytkownikom globalny dostęp do
wszystkich danych z przekaźników.
Program umożliwia dostęp do zabezpieczeń
MiCOM serii Px20, Px30 i Px40 oraz innych
urządzeń.
Zawartość
• Katalog CD zawiera informacje
o produktach Schneider Electric Energy
Poland Sp. z o.o. oferowanych w Polsce
przez Zakład Automatyki
i Systemów Elektroenergetycznych
w Świebodzicach. Pełna oferta
zabezpieczeń MiCOM, a także
przekaźników czasowych, pomiarowych,
jak i do nadzoru stanu izolacji
• Możliwość wyszukiwania po produkcie
oraz po wysokości napięcia pracy
• Specjalne publikacje dla projektantów
pokazujące możliwości zastosowania
naszych przekaźników, przykładowe
aplikacje oraz sposoby zamiany starych
zabezpieczeń na nowsze rozwiązania
Główne funkcje
• Jeden wspólny program do konfiguracji
i rejestracji dla MiCOM Px20, Px30, Px40
• Urządzenia i pliki mogą być zorganizowane
zgodnie z systemem topologii – podstacja/
poziom napięcia/pole. To graficzne
odwzorowanie systemu wyświetlane jest
w oddzielnym oknie Eksplorera i pomaga
użytkownikowi poruszanie się po systemie
• Wysyłanie i odbieranie plików konfiguracji
• Odbieranie i analiza zapamiętanych zdarzeń
i zakłóceń
• Wizualizacja w czasie rzeczywistym
pomiarów
• Programowalny Edytor Schematów
Logicznych
• Edytor Tekstów Urządzenia
• Konfigurator typu pola
• Konfigurator transmisji IEC 61850
w przekaźnikach
• Umożliwia eksport plików konfiguracji
w formacie CSV (wartości oddzielane
przecinkiem) do arkusza kalkulacyjnego lub
aplikacji takich jak CAPE
Dokumentacja
Na płycie CD znajduje się dokumentacja
dotycząca danego zabezpieczenia.
W zależności od opisu może to być karta
katalogowa i/lub instrukcja obsługi.
52
37
59N
81R
51V
Podczęstotliwościowa
Chwilowa zmiana częstotliwości _ df/dt / ROCOF /
Nadprądowe z kontrolą / blokadą napięcia
Kontrola sekwencji załączania silnika
Załączenie na zwarcie /SOTF/
VTS / CTS
FL*
50HS
Lokalizator miejsca zwarcia
Kontrola obwodów pomiarowych ( V_VTS, C_CTS )
74TCS
Kontrola obwodu wyłączenia
25
55
ABS *
Wypadnięcie z synchronizmu silnika
Kontrola synchronizmu
66
Ograniczenie liczby rozruchów
48
51LR // 50S
Zablokowany wirnik
26 / 38
Wydłużony rozruch
Pomiar temperatury ( czujniki RTD_R / PTC_P )
64N // 87N
81U
Nadczęstotliwościowa
Ograniczone ziemnozwarciowe ( różnicowe )
32L
81O
Niski poziom mocy
32O
Moc zwrotna / Moc kierunkowa _ F
Wysoki poziom mocy
87
32R // 32F
Różnicowa _ prądowa G / L / M / T
27TN // 59TN
Doziemienie zerowo-napięciowe _ Uo
100% ziemnozwarciowe stojana ( 3 harm. )
47
27D
Podnapięciowa składowej zgodnej _ Us1
59
Nadnapięciowa składowej przeciwnej _ Us2
27
Nadnapięciowa
32N // 67W
Podnapięciowa
Czynnomocowa Po kierunkowa
79
50BF
Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa
Automatyka SPZ ( 3 – 3 fazowa, 1 - 1 & 3 fazowa )
46BC
46
49/51
Uszkodzony / Zerwany przewód
Asymetria prądowa
Przeciążeniowa cieplna
MiCOM P111Enh
67YN
MiCOM P114
Podprądowa fazowa / Utrata obciążenia
MiCOM P120_1p
Admitancyjne / Konduktancyjne / Susceptancyjne
MiCOM P121
67
MiCOM P122
67N
10
MiCOM P125_1p
Nadprądowa ziemnozwarciowa kierunkowa
10
MiCOM P126
50N/51N
10
MiCOM P127
P20
29
18
17
MiCOM P220
Nadprądowa fazowa kierunkowa
6
MiCOM P225
Nadprądowa ziemnozwarciowa _ Io
7
MiCOM P122C
6
MiCOM P521
P10
6
MiCOM P123
6
35
35
34
MiCOM P921
50/51
ANSI Code
8
MiCOM P115
9
MiCOM P922
Nadprądowa fazowa
7
MiCOM P116
11
MiCOM P923
Main Protection Functions
* - oznaczenie nie występuje w normie
ANSI / IEEE Std C37.2 – 1996
Oznaczenia funkcji według norm:
Revision A _ 2011
Nr strony
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Tabele produktów
53
MiCOM P821
MiCOM P124D
MiCOM P124S
MiCOM P211
50N/51N
67
67N
67YN
37
49
46
46BC
50BF
79
32N // 67W
27
59
47
27D
59N
27TN // 59TN
87
32R // 32F
32O
32L
81O
81U
81R
24
51V
21
64 // 87N
64R
78 / 68
26 / 38
48
51LR // 50S
66
55
ABS*
25
74TCS
FL*
50HS
VTS / CTS
Nadprądowa ziemnozwarciowa kierunkowa
Admitancyjne / Konduktancyjne / Susceptancyjne
Podprądowa fazowa / Utrata obciążenia
Przeciążeniowa cieplna
Asymetria prądowa
Uszkodzony / Zerwany przewód
Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa
Automatyka SPZ ( 3 – 3 fazowa, 1 - 1 & 3 fazowa )
Czynnomocowa Po kierunkowa
Podnapięciowa
Nadnapięciowa
Nadnapięciowa składowej przeciwnej _ Us2
Podnapięciowa składowej zgodnej _ Us1
Doziemienie zerowo-napięciowe _ Uo
100% ziemnozwarciowe stojana ( 3 harm. )
Różnicowa _ prądowa G / L / M / T
Moc zwrotna / Moc kierunkowa _ F
Wysoki poziom mocy
Niski poziom mocy
Nadczęstotliwościowa
Podczęstotliwościowa
Chwilowa zmiana częstotliwości _ df/dt / ROCOF /
Przewzbudzenie U/f / Wzrost indukcji
Nadprądowe z kontrolą / blokadą napięcia
Podimpedancyjne / Odległościowe
Ograniczone ziemnozwarciowe ( różnicowe )
Ziemnozwarciowe wirnika
Poślizg biegunów ( I_Z ) / Kołysanie mocy ( PSB_P )
Pomiar temperatury ( czujniki RTD_R / PTC_P )
Wydłużony rozruch
Zablokowany wirnik
Ograniczenie liczby rozruchów
Wypadnięcie z synchronizmu silnika
Kontrola sekwencji załączania silnika
Kontrola synchronizmu
Kontrola obwodu wyłączenia
Lokalizator miejsca zwarcia
Załączenie na zwarcie /SOTF/
Kontrola obwodów pomiarowych ( V_VTS, C_CTS )
MiCOM P130C
R
3
P
P
R
R
F
3
F
L
MiCOM P530C
R
F
1
F
L
MiCOM P532
R
F
1
T
MiCOM P630C
R
F
3
MiCOM P439
F
3
MiCOM P132
Nadprądowa fazowa kierunkowa
MiCOM P433
Nadprądowa ziemnozwarciowa _ Io
MiCOM P435
P30
32
T
R
T
R
T
R
T
33
33
33
33
MiCOM P631
50/51
24
MiCOM P632
ANSI Code
25
MiCOM P437
24
MiCOM P633
Nadprądowa fazowa
13,38
MiCOM P139
12, 34,
38
MiCOM P634
Main Protection Functions
Oznaczenia funkcji według norm:
ANSI / IEEE Std C37.2 – 1996
* - oznaczenie nie występuje w normie
Revision A _ 2011
Nr strony
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Tabele produktów
54
MiCOM P430C
78 / 68
26 / 38
48
51LR // 50S
66
55
25
74CTS
FL*
50HS
VTS/CTS
Pomiar temperatury ( czujniki RTD_R / PTC_P )
Wydłużony rozruch
Zablokowany wirnik
Ograniczenie liczby rozruchów
Wypadnięcie z synchronizmu silnika
Kontrola synchronizmu
Kontrola obwodu wyłączenia
Lokalizator miejsca zwarcia
Załączenie na zwarcie / SOTF /
Kontrola obwodów pomiarowych ( V_VTS, C_CTS)
50 / 27
Poślizg biegunów ( I_Z) / Kołysanie mocy (PSB_P)
64R
Przypadkowe załączenie generatora do sieci
21
Ziemnozwarciowe wirnika
51V
Podimpedancyjne / Odległościowe ( ilość stref )
64 // 87N
24
Nadprądowe z kontrolą / blokadą napięcia
50DT
40
Przewzbudzenie U/f / Wzrost indukcji
Międzyzwojowe
VVS *
Zanik wzbudzenia
Ograniczone ziemnozwarciowe ( różnicowe )
81AB
Zmiana kąta wektora napięcia _ dUj >
81O
Nadczęstotliwościowa
Nienormalna częstotliwość turbiny
32L
Niski poziom mocy
81U
32O
Wysoki poziom mocy
M
G
G
G
1
1
1
3
L
MiCOM P541
81R
32R
Moc zwrotna / Moc kierunkowa _ F
1
L
MiCOM P542
Chwilowa zmiana częstotliwości _ df/dt / ROCOF/
87
Różnicowa _ prądowa G / L / M / T / SZ
3
30
L
L
L
L
31
31
31
31
L
MiCOM P547
Podczęstotliwościowa
27TN // 59TN
64S
59N
Doziemienie zerowo-napięciowe _ Uo
100% ziemnozwarciowe stojana ( 20Hz generator)
27D
Podnapięciowa składowej zgodnej _ Us1
100% ziemnozwarciowe stojana ( 3 harm. )
59
47
Nadnapięciowa składowej przeciwnej _ Us2
27
Nadnapięciowa
3
MiCOM P441
Podnapięciowa
3
MiCOM P442
79
50BF
MiCOM P444
32N // 67W
46BC
Lokalna Rezerwa Wyłącznikowa
MiCOM P446
Czynnomocowa Po kierunkowa
46
Uszkodzony / Zerwany przewód
MiCOM P445
Automatyka SPZ (3 – 3 fazowa, 1 - 1 & 3 fazowa)
49
Asymetria prądowa
MiCOM P141
37
MiCOM P142
Przeciążeniowa cieplna
MiCOM P143
67YN
MiCOM P145
Podprądowa fazowa / Utrata obciążenia
MiCOM P241
Admitancyjne / Konduktancyjne / Susceptancyjne
MiCOM P242
67
MiCOM
P443Mho
67N
30
MiCOM P543
P40
28
MiCOM P544
Nadprądowa ziemnozwarciowa kierunkowa
27
MiCOM P545
50N/51N
19
MiCOM P243
19
MiCOM P546
Nadprądowa fazowa kierunkowa
20
MiCOM P341
19
SZ
SZ
1
35
35
38
37
36
MiCOM
P741/2/3
Nadprądowa ziemnozwarciowa _ Io
21
MiCOM P342
15
MiCOM P746
50/51
21
MiCOM P343
14
MiCOM P841
ANSI Code
22
MiCOM P344
14
MiCOM P941
Nadprądowa fazowa
21
MiCOM P345
14
MiCOM P943
Główna funkcje zabezpieczeniowe
Oznaczenia funkcji według norm:
ANSI / IEEE Std C37.2 – 1996
* - oznaczenie nie występuje w normie
Revision A _ 2011
Nr strony
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Tabele produktów
55
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Notatki
NOTATKI
56
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Notatki
NOTATKI
57
[ Katalog Zabezpieczeń Elektroenergetycznych ] Notatki
NOTATKI
58
Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.
REFA Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych
59
ul. Strzegomska 23/27, 58-160 Świebodzice, tel.: 74 854 84 10, fax.: 74 854 86 98
[email protected], www.schneider-energy.pl
Dyrektor Sprzedaży
Piotr Dąbrowski
tel.: 74 854 86 00,
kom.: 783 585 892
[email protected]
Regionalni Kierownicy Sprzedaży
Artur Ostaszewski
tel.: 74 854 88 72,
kom.: 603 765 844
[email protected]
Jacek Dradrach
tel.: 74 854 85 90,
kom.: 695 927 868
[email protected]
Grzegorz Urban
kom.: 601 945 455
[email protected]
RegionalnY KierowniK Sprzedaży WSPARCIE TECHNICZNE
Bogdan Grabarczyk
tel.: 74 854 88 64,
kom.: 691 783 011
[email protected]
Regionalny Kierownik Wsparcia
Sprzedaży i Marketingu
Ewa Pawłowska
tel.: 74 854 88 77, kom.: 603 663 395
[email protected]
Kierownik Marketingu Produktowego
Andrzej Juszczyk
tel.: 74 8 548 525, kom.: 607 238 774
[email protected]
Dział Aplikacji
Kierownik Działu Aplikacji
Krzysztof Burek
tel.: 74 854 85 27
kom.: 603 660 041
[email protected]
Wojciech Bim
tel.: 74 854 85 21
kom.: 605 404 622
[email protected]
Roman Węgrzyn
tel.: 74 854 85 22
kom.: 603 663 392
[email protected]
Dział Kontraktów i Zamówień
Magdalena Bednorz
tel.: 74 85 48 685
[email protected]
Teresa Szatanik
tel.: 74 854 86 82
[email protected]
Dział Ofertowania
Aleksander Kaczmarek
tel.: 74 854 85 93
SERWIS 24/7
LINIA SERWISOWA
Zakładu Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych
nr tel. 801 00 31 09
MiCOM
[email protected]
[email protected]
Kierownik Działu Serwisu
Jacek Gryc
tel.: 74 854 84 81
kom.: 601 522 239
[email protected]
Marek Szwechłowicz
tel.: 74 854 88 55
kom.: 721 001 953
[email protected]
Radosław Chabasiński
tel.: 74 854 88 53
kom.: 721 001 837
[email protected]
Ryszard Jusiel
tel.: 74 854 88 59
[email protected]
Arkadiusz Rochowiak
tel.: 74 854 88 54
kom.: 663 990 257
[email protected]
Jarosław Serafin
tel.: 74 854 88 56
kom.: 601 702 628
[email protected]
Krzysztof Pasierbski
tel.: 74 854 88 56
kom.: 663 990 237
[email protected]
Daniel Banica
tel.: 74 854 85 91
Marcin Mucha
tel.: 74 854 88 58
kom.: 607 650 512
[email protected]
[email protected]
Tomasz Malarczyk
tel.: 74 854 85 83
Marek Meges
tel.: 74 854 88 59
kom.: 601 522 237
[email protected]
Dział Serwisu
Korzystaj w pełni ze swojej energii!
• Zabezpieczenia MiCOM - Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa
• Systemy sterowania i nadzoru - PACIS ver. 4.8, SUI
• Systemy wspomagające zarządzanie rynkiem energii
• Serwis, usługi, szkolenia, ekspertyzy
[email protected]
Szkolenia
Teresa Jędrzak
tel.: 74 854 88 51
[email protected]
Zmieniamy się dla Was!
Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o.
REFA Zakład Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych
58-160 Świebodzice
ul. Strzegomska 23/27
tel. 74 854 84 10
fax 74 854 86 98
[email protected]
www.schneider-energy.pl
Dane rejestrowe Spółki:
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Centrum Obsługi Klienta:
tel.: (22) 511 84 64,
fax: (22) 511 82 02
www.schneider-electric.com
2012 Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. Logo Schneider Electric oraz nazwy pochodne są prawnie chronionymi znakami handlowymi i usługowymi firmy Schneider Electric. Pozostałe nazwy
własne, zarejestrowane lub nie, są własnością odpowiadających im firm.
Schneider Electric Energy prowadzi politykę ciągłego rozwoju. W związku z tym prezentowane wyroby mogą ulegać zmianom. Jej treść nie jest ofertą sprzedaży a przykłady zastosowań są
podane jedynie w celu lepszego zrozumienia zasady działania wyrobu i nie należy ich traktować jako gotowych rozwiązań projektowych. Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki decyzji podjętych na podstawie treści niniejszej broszury bez szczegółowej umowy.
Download