pulpit tłumacza – 6 kanałowy

advertisement
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Urząd Miejski w Elblągu
Departament Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Elblągu
Departament Zamówień Publicznych
tel. +48 55 239 31 25
fax +48 55 239 33 34
e-mail: [email protected]
www.umelblag.pl
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
V. W SIWZ Zamawiający dodaje ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ – SCHEMAT DLA POMIESZCZENIA 2/06
Dodawany ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ stanowi Załącznik B. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 6.
Załącznik B. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 6, przekazywany Wykonawcom z niniejszą zmianą treści,
dostępny jest pod linkiem:
http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/zmiana_SIWZ_18_6.zip
VI. Zapis pkt III. ppkt 3.2.1. SIWZ o treści:
„3.2.1. Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego (790-814 MHZ) MW1-RX-F1
Ilość – 34 szt.
Opis:
Funkcje
1. Odbiornik powinien pracować w paśmie UHF, gwarantując minimalizację zakłóceń, ma mieć 193
dostępne częstotliwości zapewniają stabilny odbiór. Praca w zakresie częstotliwości od 790 do 814
MHz,
Działanie
1. Jeśli mikrofon ma ustaloną częstotliwość, odbiornik przeszukuje całe pasmo w celu ustanowienia
połączenia z mikrofonem.
2. Funkcja blokady zabezpiecza ustawienia odbiornika przed przypadkową zmianą. Funkcja ta powinna
być dostępna również w nadajniku osobistym (mocowanym do paska) i mikrofonie ręcznym.
3. Wyświetlacz LCD urządzenia ma wskazywać wybraną częstotliwość, poziom sygnału RF i AF, dołączoną
antenę oraz stan baterii we współpracującym nadajniku.
4. Odbiornik powinien być wyposażony w wyjście symetryczne ze złączem XLR
5. Odbiornik ma posiadać wyjście asymetryczne.
Elementy obsługi
1. Przyciski zmiany częstotliwości w górę / w dół
2. Przycisk obsługi menu
3. Pokrętło poziomu głośności
4. Wyświetlacz LCD z podświetleniem wskazujący:

częstotliwość, wybraną antenę A/B

stan blokady szumów (squelch)

poziom sygnału RF/AF

poziom naładowania baterii
Złącza
1. 3-stykowe męskie złącze XLR, symetryczne
2. Złącze 6,3 mm, asymetryczne
PARAMETRY TECHNICZNE:
Parametry elektryczne
Zasilanie 12 – 18 V, 500 mA
Parametry użytkowe
Modulacja FM
Wybór częstotliwości synteza PLL
Zakres częstotliwości: 790 – 814 MHz 852 – 876 MHz
Kanały 193 kanały w odstępach co 125 kHz
Stabilność częstotliwości ±0,005%
Technologia system True diversity
Stosunek sygnał / szum >100 dB
Antena 2 x
Złącze BNC
Impedancja HF 50 Ω
Wyjście 2 x
Złącze 3-stykowe złącze XLR męskie, symetryczne
Poziom wyjściowy -12 dBV (maks.)
Impedancja wyjściowa 600 Ω
Złącze Złącze 6,3 mm, asymetryczne
Poziom wyjściowy 0 dBV (maks.)
Impedancja wyjściowa 2,2 kΩ
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Blokada szumów ton pilota i wyciszanie szumów
Parametry mechaniczne
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 40 x 211 x 152 mm
Kolor grafitowy
Długość anteny 50 mm (½ λ)
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -25 ÷ +55°C
Temperatura przechowywania -40 ÷ +70°C
Wilgotność względna <95%
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.1. Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego
Ilość: 34 szt
Opis:
Pojedynczy odbiornik systemu bezprzewodowego.
Parametry użytkowe:
Odbiornik powinien posiadać diodowe wskaźniki poziomów sygnałów AF i RF oraz wyświetlacz wskazujący
używany kanał częstotliwości. Odbiornik powinien posiadać funkcję automatycznego wyboru dostępnej
częstotliwości. Do komunikacji i parowania z nadajnikiem odbiornik powinien być wyposażony w nadajnik
podczerwieni.
Parametry elektryczne:
Pasmo pracy:
UHF (w zakresie częstotliwości pozwalającym na używanie danej ilości odbiorników
jednocześnie – zgodnie z schematami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 9 i 10 do SIWZ)
Funkcje:
True Diversity, Automatyczne wyciszanie sygnału Audio przy braku nośnej
Stosunek sygnał/szum: nie gorszy niż 105dB
Zniekształcenia THD: nie większe niż 0.5%
Pasmo przenoszenia: w zakresie nie węższym niż 55Hz – 17kHz (+3dB)
Obudowa:
½ wymiaru Rack 19” z możliwością instalacji w racku, odłączane anteny
Złącza:
Wyjścia Audio XLR oraz Jack”
VII. Zapis pkt III. ppkt 3.2.2. SIWZ o treści:
„3.2.2. Ręczny mikrofon bezprzewodowy (790-814MHZ) typ MW1-HTX-F1
Ilość – 34 szt.
Opis:
MIKROFON B/P
Częstotliwości
System mikrofonowy powinien pracować w paśmie UHF, gwarantując minimalizację zakłóceń
wykorzystanie technologii „Truediversity" zapewnia stabilny odbiór.
Praca w zakresie częstotliwości od 790 do 814 MHz.
W każdym paśmie dostępne 193 częstotliwości do wyboru.
Działanie:
Ręczny mikrofon bezprzewodowy ma pracować do 15 godzin na jednym zestawie baterii alkalicznych.
Funkcja blokady zabezpiecza ustawienia nadajnika przed przypadkową zmianą.
Wyświetlacz LCD urządzenia wskazuje wybraną częstotliwość oraz stan baterii.
Akcesoria
Mikrofony powinny być dostarczane w zabezpieczającym przed uszkodzeniem futerale.
Dostarczane różnokolorowe nakładki ułatwią korzystanie z mikrofonów w systemach, gdzie jednocześnie
pracuje kilka mikrofonów.
Mikrofony powinny być dostarczane wraz z uchwytem do mocowania na statywie.
Elementy obsługi
Przyciski zmiany częstotliwości w górę / w dół
Wyświetlacz LCD wskazujący częstotliwość oraz poziom naładowania baterii.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Parametry elektryczne
Baterie 2 x R6 / AA / UM3 1,5 V
Żywotność baterii do 15 godzin
Modulacja FM
Wybór częstotliwości synteza PLL
Zakres częstotliwości: 790 – 814 MHz, 852 – 876 MHz
Kanały 193 kanały w odstępach co 125 kHz
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Stabilność częstotliwości ±0,005%
Dewiacja częstotliwości ±48 kHz
Stosunek sygnał / szum >102 dB
Moc wyjściowa nadajnika 10 mW
Tłumienie sygnałów niepożądanych >60 dBc
Zakres dynamiki >110 dB
Pasmo przenoszenia 50 Hz - 15 kHz
Parametry mechaniczne
Kolor grafitowy
Masa 350 g
Antena wbudowana
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -25 ÷ +55°C
Temperatura przechowywania -40 ÷ +70°C
Wilgotność względna <95%”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.2. Ręczny mikrofon bezprzewodowy
Ilość: 34 sztuki
Opis:
Nadajnik systemu bezprzewodowego z mikrofonem ręcznym współpracujący z odbiornikiem z punktu
3.2.1.
Parametry użytkowe:
Nadajnik powinien posiadać plastikową obudowę rękojeści ze wskaźnikiem statusu baterii. Nadajnik
powinien mieć możliwość parowania z odbiornikiem za pośrednictwem dedykowanej funkcji. Nadajnik
powinien być zasilany bateryjnie z czasem pracy nie mniejszym niż 15 godzin. Funkcja cichego wyłączania.
Parametry elektryczne:
Zasięg:
Minimalnie 100m (w warunkach wolnej przestrzeni)
Moc nadajnika:
nie większa niż 10mW
Stosunek sygnał/szum: nie gorszy niż 105dB
Pasmo przenoszenia: w zakresie nie węższym niż 55Hz – 17kHz (+3dB)
Wkładka mikrofonowa:
Typ:
dynamiczna
Charakterystyka biegunowa: superkardioida
Inne: wymienna”
VIII. Zapis pkt III. ppkt 3.2.3. SIWZ o treści:
„3.2.3. Wzmacniacz miksujący 120 W, 2 strefy, 6 wej. Mik/lin typ PLE2MA120-EU
Ilość – 5 szt.
Opis:
WZMACNIACZ
FUNKCJE.
Wejścia mikrofonowe i liniowe
Wszystkie wejścia mikrofonowe/liniowe powinny przełączać między poziomem czułości wejścia
mikrofonowego i wejścia liniowego.
Wejścia powinny być symetryczne, ale mogą być stosowane jako niesymetryczne.
W celu zapewnienia zasilania mikrofonów pojemnościowych ma posiadać zasilanie phantom.
Kanałom wejściowym 1 i 2 można przyporządkować wyższy priorytet niż pozostałym wejściom
mikrofonowym i muzycznym:
• Wejście 1 ma mieć możliwość aktywowania przez zwarcie styków na PTT (push to talk). 2-tonowy sygnał
gongu z możliwością skonfigurowania tak, aby poprzedzał każde wywołanie.
• Wejście 2 ma mieć możliwość przełączania automatycznie po podaniu sygnału do wejścia, tj. jeżeli ktoś
zacznie mówić do mikrofonu (uaktywnianie głosem – VOX).
Jeżeli jedno lub oba wejścia skonfigurowane będą z priorytetem, wielkość tłumienia (redukcji) wejść Cinch
powinna zostać ustawiona w zakresie od - 2 dB (małe tłumienie) do -∞ dB (wyciszenie). Umożliwia to
funkcję wyciszania po wykryciu rozmowy lub emisji głosu.
Kanały wejściowe 1 i 2 powinny posiadać również przełączalne filtry korekcyjne mowy polepszające
czystość komunikatów.
Wejścia źródeł muzyki
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Ponadto do dyspozycji ma mieć wejścia źródeł muzyki, które posiadają oddzielne przełączniki wyboru
źródła i regulatory głośności.
Użytkownik może wybrać źródło muzyki takie jak odtwarzacz CD lub radioodtwarzacz (np. PLN-DVDT) i
ustawić poziom muzyki.
Użytkownik może ustawić wymaganą głośność sygnału źródła muzyki niezależnie od wejść
mikrofonowego/liniowego. Dlatego, kiedy muzyka wymaga wzmocnienia niskich częstotliwości, nie
prowadzi to do zmętniałego brzmienia głosu z mikrofonów.
Ustawienia niestandardowe
Dostępne powinny być funkcje takie jak przyczepiane etykiety, na których użytkownik może wpisać nazwy
wejść, źródeł muzyki i stref. Etykiety te powinny mieć możliwość zamocowania z przodu i być chronione
przejrzystą osłoną.
Dodatkowo powinien mieć wskazanie na panelu czołowym preferowanych ustawień poprzez umieszczenie
kolorowych końcówek na wybranych poziomach wszystkich pokręteł. Jeden z użytkowników może zostać
poinstruowany, aby ustawił wszystkie elementy sterowania zgodnie ze srebrnymi końcówkami w celu
konfiguracji systemu do szczególnych potrzeb. Drugi użytkownik może ustawić wszystkie elementy
sterowania według własnej konfiguracji, zgodnie z czerwonymi końcówkami.
Elementy regulacji barwy dźwięku
Powinien posiadać możliwość sterowania barwy dźwięku oferując oddzielne sterowanie wejść
mikrofonowych/liniowych oraz wejść źródeł muzyki, tak że głos w mikrofonie może zostać odpowiednio
zoptymalizowany pod kątem uzyskania doskonałej mowy lub śpiewu. Odpowiednio, elementy sterowania
barwy dźwięku tła muzycznego zapewnić powinny najbardziej odpowiednie odtwarzanie muzyki. Ponadto,
elementy sterowania barwą dźwięku nie powinny być standardowymi regulatorami tonów niskich i
wysokich. Regulacja barwy dźwięku dla wejść mikrofonowych i liniowych powinien wzmacniać ciepło głosu
bez wzmacniania dudnienia i usuwać dudnienie bez utraty ciepła na niskich częstotliwościach. Powinien
posiadać możliwość integracji z innymi systemami PA lub telefonicznym systemem przywoławczym
przewidziane powinno być wejście telefoniczne / awaryjne 100 V z uaktywnianiem głosem (VOX). Powinno
ono być wyposażone w funkcję samodzielnego sterowania poziomem głośności i posiadać priorytet nad
wszystkimi pozostałymi wejściami, w tym stacją wywoławczą i wejściami 1 i 2.
Zasilanie
Wzmacniacz miksujący ma być dostarczony w wersji z mocą wyjściową 120 W. Moc ta powinna być
bezpośrednio dostępna na połączeniach stałonapięciowych 100 V oraz połączenie niskoomowe
umożliwiające dołączanie obciążenia 8 Ω. Dodatkowe wyjście Call-only (tylko wywołania) linii 100 V
wzmacniacza powinno służyć do nagłaśniania obszarów, gdzie słyszalne mają być tylko wywołania
priorytetowe. Wyjście Call-only (tylko wywołania) może być wykorzystane również do 3-przewodowego
systemu
obejścia regulacji głośności.
Strefy
Wzmacniacz miksujący ma być wyposażony w dwa wyjścia strefowe. Muzyka w strefach może być
włączana i wyłączana z panelu czołowego i opcjonalnego panelu ściennego. Wywołania z dwustrefowej
stacji wywoławczej mogą być przekazywane do strefy 1 lub strefy 2, albo obydwu stref. Wywołania z
wejścia telefonicznego/100 V lub wejść 1 i 2 są przekazywane do obu stref. Wejście 1 może być
wykorzystywane jako stacja wywoławcza dla wszystkich stref lub dowolnego innego mikrofonu lub stacji
wywoławczej ze stykiem PTT.
Stan wyjścia
Miernik wysterowania VU z diodami LED umożliwia monitorowanie sygnału na wyjściu głównym (Master).
Gniazdo słuchawkowe, poniżej miernika wysterowania VU, zapewni wyjście z mieszacza przed wyborem
strefy, dlatego możliwe jest słuchanie wyjścia zanim sygnał zostanie wysłany do strefy. W celu
zapewnienia całkowitej niezawodności i łatwości użytkowania stopień wyjściowy posiadać powinien
zintegrowany ogranicznik sygnału wyjściowego uruchamiany, jeżeli użytkownik poda zbyt duży sygnał.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Parametry elektryczne
Zasilanie sieciowe
Napięcie 115–230 VAC ±10%, 50/60 Hz
Zasilanie rezerwowe
Napięcie 24 VDC, ±15%
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Prąd ładowania 0,5 ADC
Zmienność napięcia ładowania 27,3 VDC
Parametry użytkowe
Pasmo przenoszenia 60 Hz – 18 kHz (+1/-3 dB, przy poziomie sygnału na wyjściu o
10 dB niższym od znamionowego)
Zniekształcenia <1% przy znamionowej mocy wyjściowej, 1 kHz
Sterowanie niskie Maks. -12/+12 dB
Sterowanie wysokie Maks. -12/+12 dB
Złącze RJ-45 2 x
Wejście stacji wywoławczej
Wejście panelu ściennego
Wejście mikrofonowe / linowe 6 x
Wejście 1 (styk Push-to-talk z funkcją tłumienia)
5-stykowe typu Euro, symetryczne, phantom
3-stykowe złącze XLR, symetryczne, phantom
Wejście 2-6 (VOX z funkcją tłumienia na wejściu 2)
3-stykowe złącze XLR, symetryczne, phantom
Czułość 1 mV (mikrofon), 200 mV (linia)
Impedancja >1 kΩ (mikrofon); >5 kΩ (linia)
Stosunek sygnał / szum (płasko przy maks. głośności) 63 dB
Stosunek sygnał / szum (płasko przy min. głośności / wyciszony) >5 dB
Zakres dynamiki 93 dB
Stosunek sygnał / szum (płasko przy maks. głośności) >63 dB (mikrofon); >70 dB (linia)
Stosunek sygnał / szum (płasko przy min. głośności / wyciszony) >75 dB”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.3. Wzmacniacz miksujący
Ilość: 5 sztuk
Opis:
Parametry użytkowe
Wszystkie wejścia mikrofonowe i liniowe powinny posiadać złącza standardu XLR oraz RCA. Wejścia
powinny umożliwiać korzystanie z symetrycznych i niesymetrycznych źródeł sygnału. Każde wejście
powinno posiadać niezależny regulator wzmocnienia. Dodatkowo urządzenie powinno posiadać złącza
wyjściowe o poziomie liniowym zrealizowane na standaryzowanych gniazdach XLR z regulacją poziomu
wyjściowego. Urządzenie musi być wyposażone w wyjście mocy standardu 100V oraz nisko-impedancyjne
8 Ohm. Urządzenie musi umożliwiać regulację barwy dźwięku wyjściowego.
Parametry techniczne
Moc wyjściowa:
120W RMS
Pasmo przenoszenia:
w zakresie nie węższym niż 70Hz – 22kHz (-3dB)
Zniekształcenia THD:
nie większe niż 0.5%
Wejścia:
8 wejść mikrofonowo/liniowych z regulacją czułości
Wyjścia:
zaciskowe wyjście mocy 100V oraz 8 Ohm, liniowe wyjście sygnału Audio sumy
Zasilanie Phantom: włączane dla każdego kanału niezależnie
Regulatory: poziom wejściowy każdego kanału, poziom wyjściowy sumy, barwa
Obudowa: powinna umożliwiać montaż w szafie rack
Generator sygnałów: zintegrowany generator sygnałów alarmowych
Wyciszanie: Priorytet dla kanałów 1 i 2. Dodatkowy przekaźnik dla sygnałów zewnętrznych wyciszający
wejścia zintegrowane.
Zasilanie: 120V do 230V AC, 50/60 Hz”
IX. Zapis pkt III. ppkt 3.2.4. SIWZ o treści:
„3.2.4. Plena eliminator sprzężeń akustycznych LBB1968/00
Ilość – 5 szt.
Opis:
ELIMINATOR SPRZĘŻEŃ
Filtr adaptacyjny powinien pracować w trybie szybkim lub dokładnym. Tryb szybki powinien być stosowany
w sytuacjach, w których pozycja mikrofonu zmienia się w czasie. Tryb dokładny powinien być stosowany w
sytuacji stałej pozycji mikrofonu, np. zamontowanego na mównicy, kiedy środowisko akustyczne jest
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
bardziej stabilne. Filtr adaptacyjny powinien też reagować jeszcze wolniej, aby wyeliminować składowe
pogłosowe. W trybie
mowy istnieć powinnw możliwość zwiększenia wzmocnienia o dodatkowe 12 dB zanim pojawi się
sprzężenie w stosunku do pracy przy wyłączonym eliminatorze. Poza funkcją eliminacji sprzężeń
akustycznych eliminator
powinien posiadać ponadto wbudowany mikser dla dwóch wejść mikrofonowych. Automatyczny mikser
eliminatora powinien samoczynnie zmniejszać wzmocnienie kanału, do którego dociera mniejszy sygnał
wejściowy, a zwiększać wzmocnienie w kanale z większym sygnałem wejściowym. Nawet, jeśli eliminator
przełączony będzie w tryb obejścia, automatyczny mikser powinien funkcjonować nadal.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Parametry elektryczne
Zasilanie sieciowe
Napięcie 230 / 115 VAC, ±10%, 50 / 60 Hz
Parametry użytkowe
Częstotliwość próbkowania (fs) 32 kHz
Pasmo przenoszenia 125 Hz - 15 kHz
Zniekształcenia <0,1% przy 1 kHz
Wzmocnienie (tryb obejścia) 0 dB wejście liniowe 24 / 36 / 48 dB wejście mikrofonowe
Wzmocnienie (tryb aktywny) 0 dB wejście liniowe 24 / 36 / 48 dB wejście mikrofonowe
Stosunek sygnał / szum >90 dB
Opóźnienie sygnału <11 ms
Dekolerator przesuw częstotliwości, 5 Hz w górę, szum maskowalny
Wejście mikrofonowe / linowe
1 x Złącza 3-stykowe złącze XLR, 5-stykowe złącze DIN, symetryczne
Maks. poziom wejściowy 18 / 6 / -6 dBV (wejście liniowe, wysoki /średni / niski poziom) -18 / -30 / -42
dBV (wejście mikr., wysoki /średni / niski poziom)
Impedancja 10 kΩ / 2 kΩ (we lin. / mikr.)
CMRR >25 dB (50 Hz - 20 kHz)
Zasilanie phantom 16 V (tylko wejście mikrofonowe, przełączalne)
Sterowanie priorytetem zapętlenie na wyjście sygnałów ze styków 4 i 5 w złączu DIN
Wejście mikrofonowe 1 x
Złącza 3-stykowe złącze XLR, 5 stykowe złącze DIN, symetryczne
Maks. poziom wejściowy -18 / -30 / -42 dBV
Impedancja 2 kΩ
Zasilanie phantom 16 V (przełączalne)
Sterowanie priorytetem zapętlenie na wyjście sygnałów ze styków 4 i 5 w złączu DIN
Wejście liniowe 1 x
Złącze Cinch, asymetryczne
Maks. poziom wejściowy 18 / 6 / -6 dBV
Impedancja 20 kΩ
Wyjście liniowe 1 x
Złącze 3-stykowe złącze XLR, symetryczne
Maks. poziom wyjściowy 18 / 6 / -6 dBV (wejście liniowe), 6 dBV (wejście mikrofonowe)
Impedancja <100 Ω
Wyjście liniowe 1 x
Złącze Cinch, asymetryczne
Maks. poziom wyjściowy 18 / 6 / -6 dBV (wejście liniowe), 6 dBV (wejście mikrofonowe)
Impedancja <100 Ω
Wyjście mikrofonowe
Złącze 5-stykowe złącze DIN, symetryczne
Maks. poziom wyjściowy 22 / -34 / -46 dBV (wejście liniowe),
34 dBV (wejście mikrofonowe) Impedancja <100 Ω
Sterowanie priorytetem zapętlenie sygnałów ze styków 4 i 5 z wejściowego złącza DIN
Parametry mechaniczne
Montaż wolnostojący, w szafie typu Rack 19"
Kolor grafitowy
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.4. Eliminator sprzężeń akustycznych
Ilość: 5 sztuk
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Eliminator sprzężeń pozwalający na automatyczną detekcję i usuwanie potencjalnych sprzężeń
akustycznych.
Parametry użytkowe:
Urządzenie powinno umożliwiać stosowanie filtrów w trybach automatycznym i manualnym. Funkcja
automatycznej detekcji powinna w sposób ciągły monitorować sygnał i usuwać sprzężenia podczas ich
wystąpienia. Tryb manualny powinien umożliwiać ręczne ustawienie filtrów detekcji i tłumienia na stałe z
możliwością przywracania ich ustawień pierwotnych.
Parametry techniczne:
Wejścia Audio:
w standardzie XLR oraz TRS, minimalnie 2 wejścia
Wyjścia:
w standardzie CLR oraz TRS, minimalnie 2 wyjścia
Pasmo przenoszenia: w zakresie nie węższym niż 25Hz do 19kHz, -3dB
Zniekształcenia THD: nie większe niż 0.0075%
Zasilanie:
200V do 240V, 50/60 Hz
Wymiary:
standard rack 19” „
X. Zapis pkt III. ppkt 3.2.5. SIWZ o treści:
„3.2.5. Metalowa kolumna głośnikowa 20W, LA1-UM20E
Ilość – 16 szt.
Opis:
KOLUMNA
Zabezpieczenia
Kolumny głośnikowe powinny posiadać wbudowane zabezpieczenie zapewniające, że uszkodzenia pożarowe
nie spowodują uszkodzenia podłączonych obwodów.
Połączenia i bezpieczeństwo
Kolumny głośnikowe powinny być wyposażone są w ceramiczny zespół zacisków, bezpiecznik termiczny i
odporny na wysoką temperaturę okablowanie. Kolumny powinny być przystosowane do zamocowania w ich
wnętrzu opcjonalnej karty nadzoru poprawności działania linii / głośnika.
Parametry elektryczne
Poziom ciśnienia akustycznego przy 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m) 105 / 92 dB (SPL) 112 / 96 dB (SPL)
Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB) 240 Hz - 16 kHz 250 Hz - 16 kHz
Kąt rozwarcia w płaszczyźnie poziomej przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 210°/ 82° 212°/ 94°
Kąt rozwarcia w płaszczyźnie pionowej przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 82°/ 24° 40°/ 12°
Wejściowe napięcie znamionowe 100 V 100 V
Impedancja znamionowa 500 Ω / 8 Ω 250 Ω / 8 Ω
Parametry mechaniczne
Połączenie kabel 3-żyłowy o dł.2 m
Złącze (faza, masa, uziemienie) 3-stykowy zacisk śrubowy
Głośniki frontalne - Adamson Metrix Pełnopasmowy moduł Line Array 5 stopni
Opis:
2 szt.
2-drożny moduł pełnopasmowy systemu Linearnego.
Zgodny z posiadanym systemem
Dane fizyczne:
1. Wymiary: 21,7 x 54 x 42cm (wys x szer x gł)
2. Waga: 19,7kg
3. Obudowa: trapez, 5 stopni, 11-warstwowa sklejka brzozowa, czarna farba akrylowa
4. Zawiesia: AIR / EIR
Dane techniczne:
1. Pasmo przenoszenia +/-3dB:
- program pełnopasmowy: 95Hz - 18kHz
- program z subwooferem: 35Hz - 18kHz
2. Zakres częstotliwości: 125Hz - 18kHz z programem zwrotnicy
3. Kierunkowość: pozioma 120 stopni, pionowa 5 stopni
4. Skuteczność ([email protected]): LMF 98dB, HF 110dB
5. SPL (Ciągły/Szczytowy): 126,5dB / 132,5dB
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
6. Sekcja nisko- średniotonowa: 8,5", kewlar, magnes neodymowy, 16 Ohm
7. Sekcja wysokotonowa: 3" z wyjściem 1.4", przetwornik ciśnieniowy, 16 Ohm
8. Moc AES/Program/Szczyt:
- sekcja LF/MF: 250 / 500 / 1000
- sekcja HF: 110 / 220 / 440
9. Złącza: Neutrik Speakon NL8
Głośniki frontalne - Adamson MetrixW. Pełnopasmowy moduł Line Array 15 stopni (downfill)
Opis:
2 szt.
Zgodny z posiadanym systemem
2-drożny moduł pełnopasmowy
Dane fizyczne:
1. Wymiary: 26,2 x 54 x 42cm (wys x szer x gł)
2. Waga: 19,5kg
3. Obudowa: trapez, 15 stopni, 11-warstwowa sklejka brzozowa, czarna farba akrylowa
4. Zawiesia: zintegrowane, obrotowe
Dane techniczne:
1. Pasmo przenoszenia +/-3dB:
- program pełnopasmowy: 95Hz - 18kHz
- program z subwooferem: 35Hz - 18kHz
2. Zakres częstotliwości: 125Hz - 18kHz z programem zwrotnicy
3. Kierunkowość: pozioma 120 stopni, pionowa 15 stopni
4. Skuteczność ([email protected]): LMF 98dB, HF 110dB
5. SPL (Ciągły/Szczytowy): 126,5dB / 132,5dB
6. Sekcja nisko- średniotonowa: 8,5", kewlar, magnes neodymowy, 16 Ohm
7. Sekcja wysokotonowa: 3" z wyjściem 1.4", przetwornik ciśnieniowy, 16 Ohm
8. Moc AES/Program/Szczyt:
- sekcja LF/MF: 250 / 500 / 1000
- sekcja HF: 110 / 220 / 440
9. Złącza: Neutrik Speakon NL8
Głośniki niskotonowe - Adamson Metrix SUB Moduł niskotonowy Line Array
Opis:
2 szt.
Zgodny z posiadanymi subwooferami. Moduł niskotonowy dedykowany do modułów pełno-pasmowych z
funkcją przełączania charakterystyki biegunowej (konwencjonalna lub kardioida). Możliwość zawieszania lub
stawiania. Zintegrowany system zawiesi.
Dane fizyczne:
1. Wymiary: 62 x 54 x 73.3 cm (wys x szer x gł)
2. Waga: wersja i (bez zawiesi) 53.2 kg, wersja t 58,7 kg
3. Kształt: prostopadłościan
4. Obudowa: 11-warstwowa sklejka brzozowa, farba akrylowa
5. Zawiesia: zintegrowane, obrotowe
Dane techniczne:
1. Pasmo przenoszenia +/-3dB:
- 40Hz - 160Hz program pełnopasmowy
2. Zakres częstotliwości: 35Hz - 110Hz program ze zwrotnicą
3. Maksymalny SPL (Ciągły/Szczytowy): 130.4dB / 136.4dB)
4. Skuteczność ([email protected]): 104.5dB
5. Głośniki: 2 x 15" kewlar, magnes neodymowy, 6 Ohm
6. Moc (AES/Program/Szczyt): 500 / 1000 / 2000
7. Złącza: Neutrik Speakon NL8
Końcówka mocy Lab Gruppen FP 10000 Q
Opis:
2 szt.
Profesjonalna końcówka mocy cyfrowa. Liczba kanałów 4
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Całkowita moc obu kanałów 10000 W; Maksymalna moc wyjściowa przy 2 ohm, 4ohm, 8 ohm, 16 ohm (oba kanały wysterowane) 2500 W 2100 W 1300 W 660 W
W mostku na kanał
- 5000 W 4200 W 2600 W;
Stosunek sygnał/szum >112 dBA
Przesłuchy międzykanałowe przy 1 kHz >70 dB
Pasmo przenoszenia (1 W przy 8 ohms) +0/-3 dB 6.8 Hz - 34 kHz
Napięcie Limitera (VPL), max. Peak na wyjściu
VPL, wybierane na kanał 150, 121, 101, 83, 70, 56, 47, 38 V
VPL, wybierane przy pracy w mostku 1) 300, 242, 202, 166, 140, 112, 94, 76 V
Napięciowy Limiter w trybie ( na kanał) ostry / łagodny
Czułość (wzmocnienie) i poziom
Czułość wzmocnienia wybierana (wszystkie kanały)
(patrz p1)– poprzez przełączniki na tylnym panelu 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB
Standardowe (Default) ustawienie czułości 35 dB
Regulacja poziomu (na kanał) regulatorem na panelu przednim – 31 zapadkowych ustawień od
nieskończoności do 0 dB
Złącza i przełaczniki Connectors and Switches
Złacza wejściowe (na kanał.) 3-pin XLR, elektronicznie symetryzowane
Złącza wyjściowe (na kanał) Neutrik Speakon lub zaciski (musi być wyspecyfikowane w zamówieniu)
Wyjście pracy w mostku kanałów A+B, wejście A jest źródłem sygnału
Praca w sieci NomadLink, złącza 2xRJ45, wejście i wyjście
Inteligentne wentylatory – włączają się i wyłączają w zależności od sygnału wyjściowego
Włącznie/ wyłącznie zdalne lub poprzez wyłączniki
2 wentylatory chłodzące (przepływ powietrza przód-tył) z regulowaną prędkością w zależności od temperatury
Kontrolki na przednim panelu:
-Wspólne: sieć NomadLink; Moc średnia limitera Power Average Limiter (PAL) 2);
Zasilanie
- Na kanał
Obecność sygnału / Wysoka Impedancja; -20 dB, -15 dB, -10 dB, -4 dB sygnał wyjściowy;
Peak Limitera Napięciowego (VPL); Peak Limitera Prądowego (CPL); Bardzo wysoka częstotliwość (VHF);
Wysoka temperatura; Błąd; Wyciszenie
Napięcie nominalne , 230 V / 115 V
Minimalne napięcie włączenia 230 V / 115 V 171 V / 85 V
Prąd rozruchowy 5A
Główne złącze zasilania 230 V CE: 16 A, CEE7; 115 V ETL: 30 A Twist lock
Wymiary (W/H/D) W: 483 mm (19”), H: 88 mm (2 U), Overall D: 396 mm (15.6”), Montowanie D: 358 mm
(14.1”)
Waga12 kg (26.4 lbs.)
Metrix Roadcase, skrzynia transportowa do 3 modułów Metrix i 1 modułu MetrixW
Opis:
3 szt.
Skrzynia transportowa do umieszczenia posiadanych modułów pełno pasmowych w konfiguracji 3 x MetrixT i
1xMetrixW w pionie. Koła transportowe.”
zastąpiony Zmianą treści SIWZ Nr 4 na zapis o treści:
„3.2.5. Metalowa kolumna głośnikowa 20W, LA1-UM20E lub inna o parametrach nie gorszych tworzący spójny system z
pozostałymi elementami.
Ilość – 16 szt.
Opis:
KOLUMNA
Zabezpieczenia
Kolumny głośnikowe powinny posiadać wbudowane zabezpieczenie zapewniające, że uszkodzenia pożarowe nie
spowodują uszkodzenia podłączonych obwodów.
Połączenia i bezpieczeństwo
Kolumny głośnikowe powinny być wyposażone są w ceramiczny zespół zacisków, bezpiecznik termiczny i
odporny na wysoką temperaturę okablowanie. Kolumny powinny być przystosowane do zamocowania w ich
wnętrzu opcjonalnej karty nadzoru poprawności działania linii / głośnika.
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Parametry elektryczne
Poziom ciśnienia akustycznego przy 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m) 105 / 92 dB (SPL) 112 / 96 dB (SPL)
Efektywne pasmo przenoszenia (-10 dB) 240 Hz - 16 kHz 250 Hz - 16 kHz
Kąt rozwarcia w płaszczyźnie poziomej przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 210°/ 82° 212°/ 94°
Kąt rozwarcia w płaszczyźnie pionowej przy 1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 82°/ 24° 40°/ 12°
Wejściowe napięcie znamionowe 100 V 100 V
Impedancja znamionowa 500 Ω / 8 Ω 250 Ω / 8 Ω
Parametry mechaniczne
Połączenie kabel 3-żyłowy o dł.2 m
Złącze (faza, masa, uziemienie) 3-stykowy zacisk śrubowy
Głośniki frontalne – zgodne z posiadanym systemem liniowym.
Opis:
2 szt.
2-drożny moduł pełnopasmowy systemu Linearnego umożliwiający podwieszanie do istniejącego systemu
Dane fizyczne:
1. Wymiary: 21,7 x 54 x 42cm (wys x szer x gł)
2. Waga: 19,7kg, dopuszczana tolerancja +/- 1kg
3. Obudowa: trapez, 5 stopni, sklejka brzozowa, czarna farba akrylowa
4. Zawiesia: umożliwiające montaż do istniejącego systemu
Dane techniczne:
1. Pasmo przenoszenia +/-3dB:
- program pełnopasmowy: 95Hz - 18kHz
- program z subwooferem: 35Hz - 18kHz
2. Zakres częstotliwości: 125Hz - 18kHz z programem zwrotnicy
3. Kierunkowość: pozioma 120 stopni, pionowa 5 stopni
4. Skuteczność ([email protected]): LMF 98dB, HF 110dB
5. SPL (Ciągły/Szczytowy): 126,5dB / 132,5dB
6. Sekcja nisko- średniotonowa: 8,5", kewlar, magnes neodymowy, 16 Ohm
7. Sekcja wysokotonowa: 3" z wyjściem 1.4", przetwornik ciśnieniowy, 16 Ohm
8. Moc AES/Program/Szczyt:
- sekcja LF/MF: 250 / 500 / 1000
- sekcja HF: 110 / 220 / 440
9. Złącza: Speakon NL8
Głośniki frontalne - zgodne z posiadanym systemem liniowym.
Opis:
2 szt.
2-drożny
moduł
pełnopasmowy
systemu
Linearnego
do istniejącego systemu
Dane fizyczne:
1. Wymiary: 26,2 x 54 x 42cm (wys x szer x gł)
2. Waga: 19,5kg, dopuszczana tolerancja +/- 1kg
3. Obudowa: trapez, 15 stopni, sklejka brzozowa, czarna farba akrylowa
4. Zawiesia: umożliwiające montaż do istniejącego systemu
umożliwiający
Dane techniczne:
1. Pasmo przenoszenia +/-3dB:
- program pełnopasmowy: 95Hz - 18kHz
- program z subwooferem: 35Hz - 18kHz
2. Zakres częstotliwości: 125Hz - 18kHz z programem zwrotnicy
3. Kierunkowość: pozioma 120 stopni, pionowa 15 stopni
4. Skuteczność ([email protected]): LMF 98dB, HF 110dB
5. SPL (Ciągły/Szczytowy): 126,5dB / 132,5dB
6. Sekcja nisko- średniotonowa: 8,5", kewlar, magnes neodymowy, 16 Ohm
7. Sekcja wysokotonowa: 3" z wyjściem 1.4", przetwornik ciśnieniowy, 16 Ohm
8. Moc AES/Program/Szczyt:
- sekcja LF/MF: 250 / 500 / 1000
podwieszanie
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
- sekcja HF: 110 / 220 / 440
9. Złącza: Speakon NL8
Głośniki niskotonowe - zgodne z posiadanym systemem
Opis:
2 szt.
Możliwość zawieszania lub stawiania. Zintegrowany system zawiesi umożliwiający podwieszanie do istniejącego
systemu
Dane fizyczne:
1. Wymiary: 62 x 54 x 73.3 cm (wys x szer x gł)
2. Waga: tolerancja 58,7 kg, dopuszczana tolerancja +/- 1kg
3. Kształt: prostopadłościan
4. Obudowa: sklejka brzozowa, farba akrylowa
5. Zawiesia: umożliwiające montaż do istniejącego systemu
Dane techniczne:
1. Pasmo przenoszenia +/-3dB:
- 40Hz - 160Hz program pełnopasmowy
2. Zakres częstotliwości: 35Hz - 110Hz program ze zwrotnicą
3. Maksymalny SPL (Ciągły/Szczytowy): 130.4dB / 136.4dB)
4. Skuteczność ([email protected]): 104.5dB
5. Głośniki: 2 x 15" kewlar, magnes neodymowy, 6 Ohm
6. Moc (AES/Program/Szczyt): 500 / 1000 / 2000
7. Złącza: Speakon NL8
Końcówka mocy – musi współpracować
z posiadanymi wzmacniaczami
z
istniejącym
systemem
i
być
kompatybilna
Opis:
2 szt.
Profesjonalna końcówka mocy cyfrowa. Liczba kanałów 4
Całkowita moc obu kanałów 10000 W; Maksymalna moc wyjściowa przy 2 ohm, 4ohm, 8 ohm, 16 ohm (oba kanały wysterowane) 2500 W 2100 W 1300 W 660 W
W mostku na kanał
- 5000 W 4200 W 2600 W;
Stosunek sygnał/szum >112 dBA
Przesłuchy międzykanałowe przy 1 kHz >70 dB
Pasmo przenoszenia (1 W przy 8 ohms) +0/-3 dB 6.8 Hz - 34 kHz
Napięcie Limitera (VPL), max. Peak na wyjściu
VPL, wybierane na kanał 150, 121, 101, 83, 70, 56, 47, 38 V
VPL, wybierane przy pracy w mostku 1) 300, 242, 202, 166, 140, 112, 94, 76 V
Napięciowy Limiter w trybie ( na kanał) ostry / łagodny
Czułość (wzmocnienie) i poziom:
Czułość wzmocnienia wybierana poprzez przełączniki na tylnym panelu 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB
Standardowe ustawienie czułości: 35 dB
Regulacja poziomu (na kanał) regulatorem na panelu przednim – 31 zapadkowych ustawień od nieskończoności
do 0 dB
Złącza i przełączniki:
Złącza wejściowe (na kanał.) 3-pin XLR, elektronicznie symetryzowane
Złącza wyjściowe (na kanał) Speakon lub zaciski
Wyjście pracy w mostku kanałów A+B, wejście A jest źródłem sygnału
Praca w sieci NomadLink, złącza 2xRJ45, wejście i wyjście
Inteligentne wentylatory – włączają się i wyłączają w zależności od sygnału wyjściowego
Włącznie/ wyłącznie zdalne lub poprzez wyłączniki
2 wentylatory chłodzące (przepływ powietrza przód-tył) z regulowaną prędkością w zależności od temperatury
Kontrolki na przednim panelu:
-Wspólne: sieć NomadLink; Moc średnia limitera Power Average Limiter (PAL) 2); Zasilanie
- Na kanał: Obecność sygnału / Wysoka Impedancja; -20 dB, -15 dB, -10 dB, -4 dB sygnał wyjściowy;
Peak Limitera Napięciowego (VPL); Peak Limitera Prądowego (CPL); Bardzo wysoka częstotliwość (VHF);
Wysoka temperatura; Błąd; Wyciszenie
Napięcie nominalne , 230 V / 115 V
Minimalne napięcie włączenia 230 V / 115 V 171 V / 85 V
Prąd rozruchowy 5A
Główne złącze zasilania 230 V CE: 16 A, CEE7; 115 V ETL: 30 A Twist lock
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wymiary (W/H/D) W: 483 mm (19”), H: 88 mm (2 U), D: 396 mm
Waga: 12 kg dopuszczalna tolerancja +/-1kg
Skrzynia transportowa
Opis:
3 szt.
Skrzynia transportowa do umieszczenia posiadanych modułów pełno pasmowych w konfiguracji 3 x MetrixT i
1xMetrixW w pionie. Koła transportowe.
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.5. Kolumna głośnikowa
Ilość: 16 sztuk
Opis:
Kolumna głośnikowa instalacyjna wyposażona w transformator linii 100V oraz odczepy linii nisko-impedancyjnej
8 Ohm
Parametry techniczne:
Poziom SPL 1W/1m:
nie gorszy niż 85dB
Pasmo przenoszenia:
w zakresie nie węższym niż 250Hz – 20kHz
Rozproszenie:
w zakresie nie większym niż 90 stopni x 90 stopni
Moc:
maksymalna nie mniejsza niż 30W (100V)
Obudowa:
kolor biały, dedykowany uchwyt ścienny
Głośniki frontalne – zgodne z posiadanym systemem liniowym.
Opis:
2 szt.
2-drożny moduł pełnopasmowy systemu Linearnego umożliwiający podwieszanie do istniejącego systemu
Dane fizyczne:
1. Wymiary: 21,7 x 54 x 42cm (wys x szer x gł)
2. Waga: 19,7kg, dopuszczana tolerancja +/- 1kg
3. Obudowa: trapez, 5 stopni, sklejka brzozowa, czarna farba akrylowa
4. Zawiesia: umożliwiające montaż do istniejącego systemu
Dane techniczne:
1. Pasmo przenoszenia +/-3dB:
- program pełnopasmowy: 95Hz - 18kHz
- program z subwooferem: 35Hz - 18kHz
2. Zakres częstotliwości: 125Hz - 18kHz z programem zwrotnicy
3. Kierunkowość: pozioma 120 stopni, pionowa 5 stopni
4. Skuteczność ([email protected]): LMF 98dB, HF 110dB
5. SPL (Ciągły/Szczytowy): 126,5dB / 132,5dB
6. Sekcja nisko- średniotonowa: 8,5", kewlar, magnes neodymowy, 16 Ohm
7. Sekcja wysokotonowa: 3" z wyjściem 1.4", przetwornik ciśnieniowy, 16 Ohm
8. Moc AES/Program/Szczyt:
- sekcja LF/MF: 250 / 500 / 1000
- sekcja HF: 110 / 220 / 440
9. Złącza: Speakon NL8
Głośniki frontalne - zgodne z posiadanym systemem liniowym.
Opis:
2 szt.
2-drożny
moduł
pełnopasmowy
systemu
Linearnego
do istniejącego systemu
Dane fizyczne:
1. Wymiary: 26,2 x 54 x 42cm (wys x szer x gł)
2. Waga: 19,5kg, dopuszczana tolerancja +/- 1kg
3. Obudowa: trapez, 15 stopni, sklejka brzozowa, czarna farba akrylowa
4. Zawiesia: umożliwiające montaż do istniejącego systemu
Dane techniczne:
1. Pasmo przenoszenia +/-3dB:
umożliwiający
podwieszanie
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
- program pełnopasmowy: 95Hz - 18kHz
- program z subwooferem: 35Hz - 18kHz
2. Zakres częstotliwości: 125Hz - 18kHz z programem zwrotnicy
3. Kierunkowość: pozioma 120 stopni, pionowa 15 stopni
4. Skuteczność ([email protected]): LMF 98dB, HF 110dB
5. SPL (Ciągły/Szczytowy): 126,5dB / 132,5dB
6. Sekcja nisko- średniotonowa: 8,5", kewlar, magnes neodymowy, 16 Ohm
7. Sekcja wysokotonowa: 3" z wyjściem 1.4", przetwornik ciśnieniowy, 16 Ohm
8. Moc AES/Program/Szczyt:
- sekcja LF/MF: 250 / 500 / 1000
- sekcja HF: 110 / 220 / 440
9. Złącza: Speakon NL8
Głośniki niskotonowe - zgodne z posiadanym systemem
Opis:
2 szt.
Możliwość zawieszania lub stawiania. Zintegrowany system zawiesi umożliwiający podwieszanie do istniejącego
systemu
Dane fizyczne:
1. Wymiary: 62 x 54 x 73.3 cm (wys x szer x gł)
2. Waga: tolerancja 58,7 kg, dopuszczana tolerancja +/- 1kg
3. Kształt: prostopadłościan
4. Obudowa: sklejka brzozowa, farba akrylowa
5. Zawiesia: umożliwiające montaż do istniejącego systemu
Dane techniczne:
1. Pasmo przenoszenia +/-3dB:
- 40Hz - 160Hz program pełnopasmowy
2. Zakres częstotliwości: 35Hz - 110Hz program ze zwrotnicą
3. Maksymalny SPL (Ciągły/Szczytowy): 130.4dB / 136.4dB)
4. Skuteczność ([email protected]): 104.5dB
5. Głośniki: 2 x 15" kewlar, magnes neodymowy, 6 Ohm
6. Moc (AES/Program/Szczyt): 500 / 1000 / 2000
7. Złącza: Speakon NL8
Końcówka mocy – musi współpracować
z posiadanymi wzmacniaczami
z
istniejącym
systemem
i
być
kompatybilna
Opis:
2 szt.
Profesjonalna końcówka mocy cyfrowa. Liczba kanałów 4
Całkowita moc obu kanałów 10000 W; Maksymalna moc wyjściowa przy 2 ohm, 4ohm, 8 ohm, 16 ohm (oba kanały wysterowane) 2500 W 2100 W 1300 W 660 W
W mostku na kanał
- 5000 W 4200 W 2600 W;
Stosunek sygnał/szum >112 dBA
Przesłuchy międzykanałowe przy 1 kHz >70 dB
Pasmo przenoszenia (1 W przy 8 ohms) +0/-3 dB 6.8 Hz - 34 kHz
Napięcie Limitera (VPL), max. Peak na wyjściu
VPL, wybierane na kanał 150, 121, 101, 83, 70, 56, 47, 38 V
VPL, wybierane przy pracy w mostku 1) 300, 242, 202, 166, 140, 112, 94, 76 V
Napięciowy Limiter w trybie ( na kanał) ostry / łagodny
Czułość (wzmocnienie) i poziom:
Czułość wzmocnienia wybierana poprzez przełączniki na tylnym panelu 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB
Standardowe ustawienie czułości: 35 dB
Regulacja poziomu (na kanał) regulatorem na panelu przednim – 31 zapadkowych ustawień od nieskończoności
do 0 dB
Złącza i przełączniki:
Złącza wejściowe (na kanał.) 3-pin XLR, elektronicznie symetryzowane
Złącza wyjściowe (na kanał) Speakon lub zaciski
Wyjście pracy w mostku kanałów A+B, wejście A jest źródłem sygnału
Praca w sieci NomadLink, złącza 2xRJ45, wejście i wyjście
Inteligentne wentylatory – włączają się i wyłączają w zależności od sygnału wyjściowego
Włącznie/ wyłącznie zdalne lub poprzez wyłączniki
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
2 wentylatory chłodzące (przepływ powietrza przód-tył) z regulowaną prędkością w zależności od temperatury
Kontrolki na przednim panelu:
-Wspólne: sieć NomadLink; Moc średnia limitera Power Average Limiter (PAL) 2); Zasilanie
- Na kanał: Obecność sygnału / Wysoka Impedancja; -20 dB, -15 dB, -10 dB, -4 dB sygnał wyjściowy;
Peak Limitera Napięciowego (VPL); Peak Limitera Prądowego (CPL); Bardzo wysoka częstotliwość (VHF);
Wysoka temperatura; Błąd; Wyciszenie
Napięcie nominalne , 230 V / 115 V
Minimalne napięcie włączenia 230 V / 115 V 171 V / 85 V
Prąd rozruchowy 5A
Główne złącze zasilania 230 V CE: 16 A, CEE7; 115 V ETL: 30 A Twist lock
Wymiary (W/H/D) W: 483 mm (19”), H: 88 mm (2 U), D: 396 mm
Waga: 12 kg dopuszczalna tolerancja +/-1kg
Skrzynia transportowa
Opis:
3 szt.
Skrzynia transportowa do umieszczenia posiadanych modułów pełno pasmowych w konfiguracji 3 x MetrixT i
1xMetrixW w pionie. Koła transportowe.”
XI. Zapis pkt III. ppkt 3.2.7. SIWZ o treści:
„3.2.7. Statyw mikrofonowy LBC1221/01
Ilość – 22 szt.
Opis:
Statyw mikrofonowy o wysokości regulowanej od 850 do 1600 mm z zaciskiem obrotowym. Posiadający trzy
składane nogi (360 mm) zapewniające stabilność, kolumna zakończona męskim gwintem Whitworth 3/8".
Wymiary (w stanie złożonym) 850 x 110 mm. Kolor Czarny matowy.”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.7 Statyw mikrofonowy
Ilość: 22 sztuki
Opis:
Statyw mikrofonowy prosty o regulowanej wysokości w zakresie nie mniejszym niż 95 do 160cm. Trzy składane
nogi. Wysięgnik statywu zakończony gwintem 3/8”. Kolor: czarny.”
XII. Zapis pkt III. ppkt 3.2.8. SIWZ o treści:
„3.2.8. Uchwyt mikrofonowy LBC1215/01
Ilość – 34 szt.
Opis:
Uchwyt mikrofonowy posiadający szybki zacisk umożliwiający uniwersalne mocowanie mikrofonu, sprężynowy
uchwyt mikrofonowy, cierną regulację kąta, śruby z gwintem 3/8", 1/2" lub 5/8". Współpracuje z wysięgnikiem
mikrofonowym o średnicy 19 - 32 mm. Kolor czarny matowy.”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.8. Uchwyt mikrofonowy
Ilość: 34 sztuki
Opis:
Uniwersalny uchwyt do mikrofonu z elastycznym zaciskiem. Zacisk powinien umożliwiać montaż mikrofonów o
średnicy rękojeści od 19 do 32 mm. Montaż uchwytu na statywie za pośrednictwem gwintu standaryzowanego.”
XIII. Zapis pkt III. ppkt 3.2.9. SIWZ o treści:
„3.2.9. Ciężka podstawa stołowa pod mikrofon LBC1227/01
Ilość – 12 szt.
Opis:
Statyw stołowy o dużej wytrzymałości z kołkiem gwintowanym 3/8" Whitworth, posiadający absorbujący
drgania spód podstawy. Kolor czarny matowy. Średnica 130 mm.”
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.9. Ciężka podstawa stołowa pod mikrofon
Ilość: 12 sztuk
Opis:
Podstawa stołowa o dużej wadze zakończona wysięgnikiem pionowym nie przekraczającym wysokości 20cm
i gwintem 3/8”. Kolor czarny.”
XIV. Zapis pkt III. ppkt 3.2.10. SIWZ o treści:
„3.2.10. Regulowany wysięgnik LBC1226/01
Ilość – 34 szt.
Opis:
Regulowany wysięgnik do statywu. Regulowany zasięg i kąt (szybki zacisk regulacyjny). Zasięg maks. 670
mm. Pasuje do gwintu 3/8". Kolor Czarny matowy. Długość 840 mm.”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.10. Regulowany wysięgnik
Ilość: 34 sztuki
Opis:
Regulowany wysięgnik do statywu montowany za pośrednictwem gwintu 3/8”. Długość ramienia nie
przekraczająca 84cm. Kolor czarny. Jednoczęściowy.”
XV. Zapis pkt III. ppkt 3.2.11. SIWZ o treści:
„3.2.11. Źródło dźwięku DVD/Tuner/MP4
Ilość – 1 szt.
Opis:
Zintegrowany system emisji tła muzycznego i wywołań bezpośrednich posiadający odtwarzacz DVD / CD
dla sygnałów audio i wideo. Obsługuje formaty MP3, JPEG i wyjścia w wielu standardach wizyjnych.
Wbudowany tuner FM / AM z pamięcią 10 stacji i sterowaniem cyfrowym. Dwustrefowy wzmacniacz
miksujący o mocy 120 W z indywidualną regulacją głośności w poszczególnych strefach. Możliwość
przełączania priorytetowego i VOX w pierwszym wejściu mikrofonowym. Opcjonalny 2-tonowy sygnał
gongu poprzedzający emisję wywołania. Zdalne sterowanie.”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.11. Źródło Dźwięku CD/Tuner/MP3
Ilość: 1 sztuka
Opis:
Zintegrowany system emisji tła muzycznego. Urządzenie powinno zawierać zintegrowany czytnik CD, tuner
radiowy oraz czytnik pamięci masowej USB.”
XVI. Zapis pkt III. ppkt 3.2.12. SIWZ o treści:
„3.2.12. Plena przedwzmacniacz uniwersalny 4 wej. LBB 1920
Ilość – 1 szt.
Opis:
Wszystkie kanały wejściowe powinny być wyposażone w 3 rodzaje złączy wejściowych: 3-stykowe złącze
XLR z przełączalną czułością wejściową (mikrofon lub linia), 5-stykowe złącze DIN z przełączalną czułością
wejściową (mikrofon lub linia) i stykami sterującymi systemem priorytetu oraz stereofoniczne złącze Cinch
(wejście liniowe) z wewnętrzną konwersją do sygnału monofonicznego. Wejścia mikrofonowe powinny
posiadać zasilanie phantom. Każdy kanał wejściowy ma posiadać oddzielną regulację głośności i barwy
dźwięku, przełączalny filtr korekcyjny mowy redukujący zawartość najniższych częstotliwości w sygnale
mowy, co zwiększa jej zrozumiałość. Ponadto każdy kanał powinien posiadać bezpośrednie wyjście
symetryczne ze złączem XLR, na które wyprowadzony zostaje sygnał audio po przejściu przez regulatory
kanałowe. Kanały wejściowe mają pracować w trzech trybach priorytetowych. W trybie blokowania
pierwszy aktywny kanał blokuje pracę pozostałych. W trybie szeregowym kanał 1 ma priorytet w stosunku
do kanałów 2, 3 i 4, kanał 2 ma priorytet w stosunku do kanałów 3 i 4, a kanał 3 w stosunku do kanału 4.
Ponadto każdy z kanałów może zostać zmiksowany w wyjściowym sygnale sumy (Master) po
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
indywidualnym wybraniu trybu miksowania dla danego kanału. Przedwzmacniacz powinien być
wyposażony w złącze XLR do połączeń międzymodułowych, które współpracuje z przełącznikiem wyboru
trybu insertowego lub kaskadowego. W trybie insertowym w tor sygnałowy przedwzmacniacza może
zostać dołączony zewnętrzny procesor dźwięku, np. korektor graficzny. Wejście złącza do połączeń
międzymodułowych może zostać wewnętrznie skonfigurowane jako wejście alarmowe (Emergency)
automatycznie uaktywniane poziomem sygnału wejściowego (obwód VOX). W przypadku wykrycia sygnału
audio na tym wejściu, wszystkie pozostałe kanały wejściowe zostaną wyciszone, a sygnał specjalny
zostanie wzmocniony z pominięciem regulacji wzmocnienia sumy. Wejście alarmowe (specjalneEmergency) mają posiadać oddzielną regulację wzmocnienia. Wejście alarmowe ma posiadać dodatkowy
przekaźnik sterowany obwodem VOX, który może służyć do sterowania urządzeniami zewnętrznymi lub
obwodami obejścia lokalnej regulacji głośności. Do zasilania zewnętrznych przekaźników służy
zabezpieczone przed przeciążeniem wyjście zasilania 24 VDC.
Wyjście sygnału sumy ma być
wyprowadzone równolegle na złącze XLR oraz DIN (poziom mikrofonowy. Przedwzmacniacz ma być
wyposażony również w wyjście do dołączenia magnetofonu. Przełącznik wyboru sygnału do odsłuchu
(monitorowania), gniazdo słuchawkowe oraz diodowy wskaźnik wysterowania VU (linijka LED) ma
umożliwiać monitorowanie sygnału na wyjściu sumy (Master) lub sygnałów w poszczególnych kanałach
wejściowych.
PARAMETRY TECHNICZNE:
Zasilanie sieciowe
Napięcie 230 / 115 VAC, ±15%, 50 / 60 Hz
Zasilanie rezerwowe
Napięcie 24 VDC, +15% / -15%
Maks. pobór prądu przy zasilaniu akumulatorowym 1 A
Parametry użytkowe
Pasmo przenoszenia 50 Hz – 20 kHz (+1 / -3 dB)
Zniekształcenia <0,5%
Zakres regulacji tonów niskich ±10 dB przy 100 Hz
Zakres regulacji tonów wysokich ±10 dB przy 10 kHz
Separacja kanałów >70 dB przy 1 kHz
Zasilanie sieciowe
Wyciszenie priorytetowe >40 dB
Zakres dynamiki 100 dB
Wejścia mikrofon / linia
4 x Złącza 3-stykowe złącze XLR / 5-stykowe złącze DIN, symetryczne
Czułość 1 mV (mikrofon), 200 mV (linia)
Impedancja >1 kΩ (mikrofon); >5 kΩ (linia)
Stosunek sygnał / szum (płasko przy maks. głośności) >63 dB (mikrofon), >70 B (linia)
Stosunek sygnał / szum (płasko przy min. głośności / wyciszony) >75 dB
CMRR >40 dB (50 Hz – 20 kHz)
Margines przesterowania >25 dB
Filtr korekcyjny mowy -3 dB przy 315 Hz, górnoprzepustowy, 6 dB/okt
Zasilanie phantom 16 V przy 1,2 kΩ (tylko w trybie mikrofonowym)
Wejścia liniowe
4 x Złącze Cinch, stereo, konwersja na mono
Czułość 200 mV
Impedancja 22 kΩ
Stosunek sygnał / szum (płaskomprzy maks. głośności) >70 dB
Stosunek sygnał / szum (płasko przy min. głośności / wyciszony) >75 dB
Margines przesterowania >25 dB
Wyjścia bezpośrednie (Direct)
4 x Złącze 3-stykowe złącze XLR, symetryczne
Poziom znamionowy 1 V
Impedancja <100 Ω
Wyjście sumy (Master)
1 x Złącze 3-stykowe złącze XLR, symetryczne
Poziom znamionowy 1 V
Impedancja <100 Ω
Wyjście sumy (Master)
1 x Złącze 5-stykowe złącze DIN, symetryczne
Poziom znamionowy 4 mV (poziom mikrofonowy)
Impedancja <100 Ω
Wyjście magnetofonowe 1 x
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Złącze Cinch, 2 x mono
Poziom znamionowy 350 mV
Impedancja <1 kΩ
Wyjście słuchawkowe 1 x
Złącze stereo 6,3 mm, sygnał mono
Poziom znamionowy 3 V
Impedancja <100 Ω
Zasilanie sieciowe
Wejście alarmowe (Emergency) 1 x
Złącze 3-stykowe złącze XLR, symetryczne
Czułość 200 mV (połączenia międzymodułowe),
100 mV – 1 V regulowane (Emergency)
Impedancja >10 kΩ
Próg zadziałania VOX 45 mV (Emergency)
Wyjście połączeń międzymodułowych
Złącze 3-stykowe złącze XLR, symetryczne
Poziom znamionowy 200 mV
Impedancja <100 Ω
Przekaźniki
Styki przekaźnika priorytetowego 30 V, 1 A
Styki przekaźnika alarmowego 30 V, 1 A
Napięcie wyjściowe zasilania DC 24 V, maks. 250 mA
Parametry mechaniczne
Montaż wolnostojący, w szafie typu Rack 19″
Kolor grafitowy”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.12. Przedwzmacniacz uniwersalny
Ilość: 1 sztuka
Opis:
Wszystkie kanały wejściowe powinny posiadać symetryczne złącza wejściowe mikrofonowe i liniowe z
przełączaną czułością wejściową. Wejścia mikrofonowe powinny posiadać możliwość włączenia zasilania
Phantom. Wszystkie kanały wejściowe powinny posiadać niezależną korekcję barwy, możliwość ustawiania
priorytetów nad innymi kanałami, możliwość miksowania do monofonicznego sygnału sumy.
Parametry techniczne:
Wejścia:
nie mniej niż 4, mikrofon/linia
Wyjścia:
nie mniej niż 2, z możliwością wykorzystania jako wyjścia mono lub konfigurowane
Obudowa:
przystosowana do montażu w szafie rack 19” „
XVII. Zapis pkt III. ppkt 3.2.15. SIWZ o treści:
„3.2.15. Wzmacniacz końcowy 240 W PLE-1P240EU
Ilość – 1 szt.
Opis:
Wzmacniacz powinien być zabezpieczony przed przeciążeniem i zwarciem.
Ogranicznik chroni wzmacniacz i głośniki przed przypadkowym przekroczeniem wartości dopuszczalnych.
Sterowany termicznie wentylator ma zapewnić odpowiednie chłodzenie bez powodowania hałasu przy
niskich poziomach mocy wyjściowej.
Wejście i wyjście zasilania
Urządzenie ma być zasilane z sieci energetycznej lub w sytuacjach awaryjnych z akumulatorów 24 V z
układem automatycznego przełączania.
Wzmacniacz powinien posiadać również wbudowaną ładowarkę do ładowania podłączonego akumulatora.
System ma posiadać dwa symetryczne wejścia, których sygnały są sumowane oraz wyjście przelotowe.
Umożliwia to łatwe połączenie wielu wzmacniaczy.
Wejście dodatkowe ma być wejściem liniowym 100 V, łączącym wzmacniacz z linią głośnikową 100 V,
zapewniając więcej mocy w odległe lokalizacje.
Regulator czułości wejściowej (poziomu wejściowego) powinien znajdować się na płycie tylnej urządzenia,
co zapobiega przypadkowej zmianie ustawień.
Miernik wysterowania z linijką LED ma wskazywać aktualny poziom sygnału na wyjściu wzmacniacza.
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Wzmacniacz musi posiadać wyjście 100 V dla stałonapięciowego systemu głośnikowego i wyjście
niskoomowe dla głośników o impedancji 8 Ω.
Zasilanie sieciowe
Napięcie 115 - 230 VAC ±10% ,50/60 Hz
Zasilanie rezerwowe
Napięcie 24 VDC, ±15%
Prąd ładowania 0,5 ADC
Zmienność napięcia ładowania 27,3 VDC
Parametry użytkowe
Moc maks./znamionowa 360 W / 240 W
Zmniejszenie mocy przy zasilaniu akumulatorowym -1 dB
Pasmo przenoszenia 60 Hz – 18 kHz (+1/-3 dB, przy poziomie sygnału na wyjściu o 10 dB przy znam.
sygnale wyjściowym)
Zniekształcenia <1% przy znamionowej mocy wyjściowej, 1 kHz
Wejścia
Wejście 1 3-stykowe złącze XLR, symetryczne, Czułość 1 V, Impedancja 20 kΩ
Wejście 2 5-stykowe typu Euro, symetryczne, Czułość 100 V, Impedancja 300 kΩ
Zakres dynamiki 100 dB
Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego - CMRR (mikrofon) >40 dB (50 Hz – 20 kHz)
Wyjścia głośnikowe 100 V
Złącze Typu Euro, zaciski śrubowe wkładane
Wyjścia głośnikowe 8 Ω
Złącze Typu Euro, zaciski śrubowe wkładane
Parametry mechaniczne
Montaż wolnostojący, w szafie typu Rack 19"
Kolor grafitowy
Parametry środowiskowe
Temperatura pracy -10 ÷ +55°C
Poziom hałasu wentylatora <40 dB SPL w odległości 1 m sterowany temperaturą”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.15. Wzmacniacz końcowy
Ilość: 1 sztuka
Końcówka mocy do zasilania zespołu głośników wyposażona w niezbędne zabezpieczenia.
Parametry techniczne:
Moc wyjściowa:
minimalnie 250W RMS na wyjściu 100V
Pasmo przenoszenia: w zakresie nie węższym niż 70Hz – 14kHz (+/-3dB)
Zniekształcenia THD: nie większe niż 0.5%
Stosunek sygnał/szum:nie mniejszy niż 80dB
Wejścia:
2 symetryczne wejścia liniowe XLR
Wyjścia:
zaciskowe 100V, nisko-impedancyjne
Regulatory:
Regulator wzmocnienia wejściowego (na panelu tylnym)
Wskaźniki:
aktywność zasilania, zabezpieczenie
Chłodzenie:
Wentylator zmiennej prędkości
Zasilanie:
AC 230/240V
Obudowa:
standardowa typu rack 19”, 2U „
XVIII. Zapis pkt III. ppkt 3.2.16. SIWZ o treści:
„3.2.16. Moduł wejściowy integrusa audio/pulpit tłumacz LBB3422/20
Ilość – 1 szt.
Opis:
Przeznaczony do połączenia cyfrowego systemu tłumaczeń z analogowymi systemami konferencyjnymi.
Powinien posiadać z tyłu 8 symetrycznych wejść audio połączonych z magistralą audio. Moduł tłumacza i
symetrycznych wejść audio ma odbierać także sygnały pochodzące z pomocniczych źródeł sygnałów audio,
takich jak systemy nagłośnieniowe.
Cechy modułu tłumacza i wejść audio:
1. Możliwość bezpośredniego podłączenia do 12 pulpitów tłumacza obsługujących do 6 języków.
2. Kierowanie sygnału oryginalnego do pulpitów tłumacza.
3. Osiem symetrycznych wejść.
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
4. Mechanizm mocujący transformatorów wejściowych zapewniających galwaniczną izolację pomiędzy
źródłem dźwięku a nadajnikiem.
Parametry elektryczne modułu wejść audio:
1. Poziom wejścia audio z AGC:
2. -16,5 dBV (150 mVeff) to +3,5 dBV
3. (1500 mVeff)
4. Poziom wejścia audio bez AGC:
5. -4,4 dBV (600 mVeff)
6. Asymetryczna impedancja wejściowa: ≥ 10 k Ω
7. Impedancja wejściowa DC: ≥ 200 k Ω
Regulatory i wskaźniki moduł tłumacza i wejść audio:
1. Przełączniki zintegrowane z płytą, które można dostosować do bezpośredniego podłączenia pulpitu
tłumacza lub innych źródeł dźwięku.
2. Zintegrowany z płytą przełącznik umożliwiający dopasowanie wzmocnienia sygnału oryginalnego,
sygnałów pochodzących z analogowych systemów konferencyjnych.
3. Zintegrowany z płytą przełącznik umożliwiający zastąpienie sygnału tłumaczenia sygnałem oryginalnym,
który jest dystrybuowany wśród słuchaczy w czasie, gdy kanał tłumacza nie jest używany.
Złącza podłączeniowe modułu tłumacza i wejść audio:
1. Symetryczne analogowe wejście audio; 25-stykowe żeńskie złącze typu sub-D.
2. Złącze magistrali danych i sygnałów audio; złącze męskie typu H 15.”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„ 3.2.16. Moduł wejściowy Audio
Ilość: 1 sztuka
Opis:
Przeznaczony do połączenia cyfrowego systemu tłumaczeń z analogowymi systemami konferencyjnymi.
Wymagane cechy funkcjonalne:
Moduł powinien być niezależną jednostką użytkową wyposażoną w ekran ciekłokrystaliczny na panelu
przednim lub może stanowić w pełni funkcjonalną kartę rozszerzeń. Moduł powinien zapewniać 2kierunkową komunikację za pośrednictwem złącza RS232 oraz Ethernet. Moduł powinien umożliwiać:
- podłączenie minimalnie 12 pulpitów tłumacza
- obsługę minimalnie 6 języków obcych
- kierowanie języka oryginalnego do pulpitów tłumaczy
- wejścia symetryczne do podłączenia sygnałów analogowych Audio
- automatyczne rozpoznawanie podłączonych pulpitów tłumaczy”
XIX. Zapis pkt III. ppkt 3.2.17. SIWZ o treści:
„3.2.17. Jednostka centralna \Integrus – 8 kanałowa ze złączem optycznym INT-TX08
Ilość – 1 szt.
Opis:
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA:
System ma być zgodny ze wszystkimi przepisami i normami obowiązującymi w przypadku tego typu
urządzeń, a w szczególności z częścią 7 normy IEC 61603 dotyczącej transmisji w podczerwieni cyfrowych
sygnałów audio dla potrzeb obsługi konferencji i podobnych zastosowań oraz normą IEC 60914 dotyczącą
systemów konferencyjnych.
Budowa systemu ma umożliwić obsługującym go na miejscu osobom szybkie i skuteczne wykrywanie i
usuwanie usterek. W szczególności, nadajnik ma posiadać wyświetlacz, na którym pojawiają się informacje
na temat stanu systemu oraz wbudowany minipromiennik podczerwieni umożliwiający jego monitorowanie.
Testowanie systemu ma umożliwiać sygnał testowy, który jest generowany przez nadajnik dla każdego
wejścia audio, oraz kontrola zasięgu promienników realizowana przy pomocy nadajników w trybie
pomiarowym. Promienniki podczerwieni mają posiadać diody elektroluminescencyjne wskazujące stan pracy
tych urządzeń.
System ma posiadać następującą charakterystykę transmisji:
Długość fali podczerwieni
870 nm
Częstotliwość modulacji
Nośne od 0 do 5; od 2 do 6 MHz,
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
zgodnie z częścią 7 IEC 60603
Nośna 6 i 7; do 8 MHz
Protokół i modulacja DQPSK, zgodnie z częścią 7 IEC
60603
System ma posiadać następujące minimalne parametry audio, mierzone od wejścia audio nadajnika do
wyjścia słuchawkowego odbiornika:
Pasmo
od 20 Hz do 10 kHz (-3 dB) przy
przenoszenia standardowej jakości
od 20 Hz do 20 kHz (-3 dB) przy
najlepszej jakości
Całkowite zniekształcenia harmoniczne przy 1 kHz
< 0,05 %
Tłumienie sygnałów z kanałów sąsiednich przy 1 kHz
Zakres dynamiki
> 80 dB
Ważony współczynnik sygnału do szumu > 80 dB(A)
> 80 dB
Maksymalna liczba promienników obsługiwana przez jedno wyjście HF ma wynosić 30.
Maksymalna długość kabla obsługiwana przez jedno wyjście HF ma wynosić 900 m.
JEDNOSTKA CENTRALNA:
Nadajnik ma być przystosowany do montażu w 19-calowej szafie rack lub w blacie stołu i posiadać oddzielny
slot umożliwiający podłączenie dodatkowego modułu. Nadajnik ma odbierać analogowe lub cyfrowe sygnały
wejściowe, przekształcać je w fale nośne a następnie przesyłać do 3 promienników podczerwieni
rozmieszczonych w pomieszczeniu.
Cechy nadajnika:
Uniwersalny zasilacz przystosowany do użytku na całym świecie.
Dystrybucja 8 kanałów audio.
Współpraca z systemami analogowymi i cyfrowymi
Automatyczna dystrybucja komunikatów alarmowych do wszystkich kanałów.
Tryb pomocniczy służący do dystrybucji muzyki do wszystkich kanałów w czasie przerwy.
Efektywna dystrybucja sygnału audio dzięki elastycznej konfiguracji kanałów i różnych trybów decydujących
o ich jakości.
Możliwość dostrajania głośności sygnału audio dzięki regulacji poszczególnych wejść.
Tryb testujący, generujący dla każdego wejścia/kanału ton o innej częstotliwości, który przy zmienianiu
kanałów stopniowo rośnie.
Tryb podrzędny umożliwiający dystrybucję sygnałów z innego nadajnika, dzięki któremu możliwa jest
obsługa wielu pomieszczeń naraz.
Wbudowany minipromiennik podczerwieni do monitorowania sygnału audio.
Wskazanie stanu promiennika i systemu na wyświetlaczu.
Konfiguracja nadajnika i systemu za pośrednictwem wyświetlacza i jednego przycisku obrotowego.
Możliwość przyporządkowania przez instalatora nazwy nadajnikowi w celu ułatwienia jego identyfikacji.
Możliwość przyporządkowania przez instalatora nazwy poszczególnym kanałom audio.
Automatyczna funkcja przechodzenia w tryb czuwania.
19-calowa obudowa (2U) umożliwiająca montaż w szafie rack lub w blacie stołu.
Uchwyty ułatwiające transport.
Uchwyty umożliwiające montaż w szafie rack 19”, zdejmowane nóżki i mocowania do dostarczonych w
komplecie modułów.
Instrukcja instalacji i obsługi systemu na płycie CD-ROM.
Kabel zasilający.
Parametry elektryczne nadajnika:
Asymetryczne wejścia audio: poziom znamionowy: +3 dBV, poziom maksymalny: +6 dBV (+/-6 dB)
Symetryczne wejścia audio: poziom znamionowy: +15 dBV, poziom maksymalny: +18 dBV (+/- 6 dB)
Wyjście słuchawkowe: od 32ohm do 2 kohm
Wejście HF: poziom znamionowy: 1 Vpp, poziom minimalny 10 mVpp, 75 ohm
Wyjście HF: 1 Vpp, 6 VDC, 75 ohm
Napięcie zasilania: od 90 do 260 V, od 50 do 60 Hz
Pobór mocy: maksymalny 55 W
Pobór mocy (w trybie czuwania): 29 W
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Ważony współczynnik sygnału do szumu > 80 dB(A)
Regulatory i wskaźniki nadajnik:
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 2 x 16 znaków wyświetlający informacje na temat stanu i konfiguracji
nadajnika.
Przycisk obrotowy umożliwiający nawigację po menu i konfigurację.
Wyłącznik na przednim panelu.
Złącza podłączeniowe nadajnik:
Eurogniazdo męskie do podłączenia zasilania.
Slot ze złączem magistrali danych audio (H 15, złącze żeńskie) do odbioru sygnału wejściowego audio oraz
do podłączenia modułu tłumacza lub modułu interfejsu cyfrowego systemu dyskusyjnego.
Złącza typu cinch z 4, 8, 16 lub 32 wtykami pod wejście asymetrycznych sygnałów audio.
Dwa gniazda XLR pod wejście symetrycznych sygnałów tekstu nietłumaczonego, komunikatów
ostrzegawczych lub muzyki.
Jedno gniazdo z blokiem zacisków do dystrybucji do wszystkich kanałów komunikatów ostrzegawczych.
Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe 3,5 mm do monitorowania wejść i kanałów.
Jedno złącze BNC do odbioru sygnału HF z innego nadajnika.
Sześć złączy BNC pod wyjście sygnału HF do maksymalnie 30 promienników.
Dwa złącza sieci optycznej
Parametry fizyczne nadajnika:
Obudowa Wsporniki umożliwiające montaż w 19- calowej szafie rack lub w blacie stołu
Zdejmowane nóżki umożliwiające postawienie nadajnika na stole
Wymiary max. (W x S x D)
92 x 440 x 350 mm (3,6” x 19,0” x 13,8”)) w przypadku montażu w blacie
stołu, bez wsporni-,
ków, z nóżkami 88 x 483 x 350 mm (3,5” x 19,0” x 13,8”) w przypadku montażu w 19-calowej szafie rack, ze wspornikami, bez nóżek 36 mm (1,4”)
przed wspornikami, 372 mm (14,6”) za wspornikami
Ciężar
6,8 kg bez wsporników, z nóżkami
Wykończenie Grafitowo-szare”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.17. Jednostka centralna systemu tłumaczeń
Ilość: 1 sztuka
Opis:
System ma być zgodny ze wszystkimi przepisami i normami obowiązującymi w przypadku tego typu
urządzeń. Jednostka ma być przystosowana do montażu w 19-calowej szafie rack lub na blacie stołu.
Jednostka ma odbierać analogowe lub cyfrowe sygnały wejściowe, przekształcać je w fale nośne a następnie
przesyłać do 3 promienników podczerwieni rozmieszczonych w pomieszczeniu.
System ma posiadać następującą charakterystykę transmisji:
Modulacja:
DQPSK
Częstotliwość modulacji:
W zakresie od 2 do 6 MHz
Minimalne parametry Audio:
Pasmo przenoszenia:
w zakresie od 20Hz do 20kHz (-3dB)
Zniekształcenia harmoniczne:
< 1 % przy 1kHz
Tłumienie przesłuchów:
>80dB przy 1kHz
Zakres dynamiki:
>80dB
Minimalne parametry elektryczne:
Asymetryczne wejścia audio:
poziom wejściowy w zakresie nie gorszym niż -12dB do
Wejście AF:
nominalnie 1 Vpp
Wyjście RF:
1 Vpp
Napięcie zasilania:
240V, od 50 do 60 Hz
Cechy użytkowe jednostki centralnej:
Uniwersalny zasilacz
Dystrybucja minimalnie 8 i maksymalnie 16 kanałów Audio
Współpraca z systemami analogowymi i cyfrowymi”
XX. Zapis pkt III. ppkt 3.2.18. SIWZ o treści:
+12dB
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
„3.2.18. 6 kanałowy pulpit tłumacza LBB3222/04
Ilość – 4 szt.
Opis:
PULPIT TŁUMACZA – 6 KANAŁOWY
Sześciokanałowy pulpit tłumacza, komunikujący się z nadajnikiem za pośrednictwem symetrycznego
wejścia audio.
Cechy pulpitu tłumacza:
Wbudowany głośnik.
Obsługa 6 różnych kanałów językowych plus sygnału oryginalnego.
Możliwość połączenia kablem przelotowym do 12 pulpitów tłumacza wewnątrz i/lub pomiędzy kabinami
tłumaczy.
Obsługa do trzech pulpitów tłumacza w kabinie.
Przycisk preselekcji wejściowego kanału eliminujący potrzebę ręcznego przeszukiwania wszystkich
dostępnych kanałów językowych.
Funkcja szybkiego przełączania pomiędzy sygnałem oryginalnym a kanałem ustawionym na selektorze
kanałów, zmniejszająca prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez operatora.
Funkcja elektronicznej blokady kanału zapobiegająca korzystaniu przez tłumaczy z różnych kabin z tego
samego kanału wyjściowego.
Funkcja automatycznego przekazywania pozwalająca tłumaczowi na automatyczne przekazywanie
tłumaczenia języka (OR2) wykorzystywanego w tłumaczeniu jako język pośredni.
Funkcja wyłączenia kanału B pozwalająca tłumaczowi na wyłączenie kanału B przy jednoczesnym
zapewnieniu podłączenia pulpitu tłumacza do kanału A.
Parametry elektryczne pulpitu tłumacza:
Odpowiedź
częstotliwościowa
125 Hz (-10 dB) to 12.5 kHz (-2 dB)
Znamionowe ciśnienie
dźwiękowe równoważne
< 32 dB
ciśnieniu powstałemu wskutek
zakłóceń wewnętrznych
Całkowite zniekształcenia harmoniczne przy przeciążeniu < 5%
Tłumienie sygnałów
z kanałów sąsiednich > 66 dB
Regulatory i wskaźniki pulpitu tłumacza:
1. Mikrofon zamontowany na elastycznym wsporniku, z okrągłym wskaźnikiem zapalającym się, gdy
mikrofon jest włączony.
2. Regulatory głośności oraz wysokich i niskich tonów słuchawek.
3. Przycisk wyboru kanałów A-B ze wskaźnikami wybranych kanałów.
4. Sześć przycisków wyboru wyjściowych kanałów B ze wskaźnikami wybranych kanałów.
5. Wskaźnik wychodzącego sygnału języka pośredniego „OR2” (automatycznie przekazywanego drugiego
oryginału).
6. Wskaźniki zajętości kanałów informujące o tym, które kanały są używane przez tłumaczy.
7. Przycisk wyciszenia mikrofonu.
8. Włącznik mikrofonu ze wskaźnikiem stanu LED.
9. Przycisk wyboru ze wskaźnikami LED umożliwiający szybkie przełączanie pomiędzy sygnałem
oryginalnym a kanałem ustawionym na selektorze kanałów.
10. Wskaźnik wejściowego kanału „OR2” (automatycznie przekazywanego drugiego oryginału) informujący
o tym, że po uruchomieniu funkcji tłumaczenia z wykorzystaniem języka pośredniego sygnał oryginalny
jest zastępowany kanałem języka pośredniego.
11. Selektor wejściowego kanału tłumaczenia do nadzorowania słuchawek.
12. Przycisk wywołania (głosowego) służący do dwustronnej komunikacji pomiędzy tłumaczem a
przewodniczącym posiedzenia/operatorem systemu.
13. Przycisk komunikatu wyjściowego.
14. Wskaźnik komunikatu wejściowego.
15. Przełącznik obrotowy do domyślnego ustawiania kanału wyjściowego na wyjście A.
Złącza podłączeniowe pulpitu tłumacza:
1. Kabel o długości 3 m zakończony 25-stykowym złączem typu D.
2. Gniazdo 25-stykowe typu sub D do połączeń przelotowych.
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
3. Stereofoniczne złącza słuchawkowe typu „jack” 6,3 mm (0,25”).
4. 15-stykowe gniazdo typu 180° DIN umożliwiające tłumaczowi podłączenie słuchawek z mikrofonem
plus wyłącznik wbudowanego mikrofonu.
5. Gniazdo pomocnicze (do przesyłania komunikatów) obsługujące funkcję komunikatów pulpitu.
Parametry fizyczne pulpitu tłumacza:
Obudowa Montaż na biurku lub w blacie stołu
Wymiary
20-58 x 250 x 189 mm
(W (przód)-W(tył) x S x D)
Ciężar
1,75 kg
Wykończenie
Jasnoszare”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.18. 6-kanałowy pulpit tłumacza
Ilość: 4 sztuki
Opis:
6-kanałowy pulpit tłumacza, komunikujący się z jednostką centralną za pośrednictwem złącza analogowego
lub złącza CAT5.
Cechy użytkowe:
Obsługa minimalnie 6 języków obcych i dodatkowo 1 języka oryginalnego.
Wyświetlacz LCD
Regulatory i wskaźniki pulpitu tłumacza (wymagania minimalne):
1. Regulatory głośności oraz wysokich i niskich tonów słuchawek.
2. Przyciski wyboru kanałów wyjściowych
3. Przycisk wyciszenia mikrofonu.
4. Włącznik mikrofonu ze wskaźnikiem stanu LED
5. Przycisk wyboru ze wskaźnikami LED umożliwiający szybkie przełączanie pomiędzy sygnałem
oryginalnym a kanałem ustawionym na selektorze kanałów.
Złącza podłączeniowe pulpitu tłumacza:
1. Złącza słuchawkowe typu „jack” 6,3 mm
2. Odpowiednie gniazdo umożliwiające tłumaczowi podłączenie słuchawek z mikrofonem
3. Gniazdo do wzajemnego łączenia z dodatkowymi pulpitami i jednostką centralną
Parametry fizyczne:
1. Obudowa przystosowana do używania na blacie
2. Kolor jasno-szary”
XXI. Zapis pkt III. ppkt 3.2.19. SIWZ o treści:
„3.2.19. Słuchawki tłumacza LBB9095/30
Ilość – 4 szt.
Opis:
SŁUCHAWKI DLA TŁUMACZA
Słuchawki dynamiczne podłączane bezpośrednio do sześciokanałowego pulpitu tłumacza. Wymienne gąbki.
Parametry fizyczne i elektryczne słuchawek tłumacza:
Podłączenie: Kabel 1,5 m (59,05”) z wtyczką typu
„jack” 6,3 mm (0,25”)
Pasmo przenoszenia 250 Hz to 13 kHz (-10 dB)
Moc obsługiwana
200 mW
Czułość (1kHz) 97 dB SPL/muszlę przy 0 dBV/system
96 dB SPL/muszlę przy 1 mW/muszlę
Ciężar
78 g
Wykończenie czarne/szare”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.19 Słuchawki tłumacza
Ilość: 4 sztuki
Opis:
Słuchawki dynamiczne lub słuchawki z mikrofonem podłączane bezpośrednio do pulpitu tłumacza.
Parametry:
Podłączenie:
Odpowiedni przewód ze złączem umożliwiającym podłączenie do pulpitu tłumacza.
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Moc obsługiwana:
Minimalnie 100mW
Waga:
Nie większa niż 220g”
XXII. Zapis pkt III. ppkt 3.2.20. SIWZ o treści:
„3.2.20. Odbiornik 8 kanałowy Integrus LBB4540/08
Ilość – 168 szt.
Opis:
ODBIORNIKI:
Odbiorniki mają zawierać elektronikę najnowszej generacji zapewniającą maksymalną wydajność i długą
żywotność akumulatorków. Odbiorniki mają być przystosowane do dystrybucji zarówno tłumaczeń jak i
muzyki.
Cechy odbiornika:
1. Maksymalna wydajność i długa żywotność baterii lub akumulatorków.
2. Optymalna charakterystyka ładowania.
3. Dwucyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny ze wskaźnikiem stanu odbioru i naładowania
akumulatorków.
4. Mechanizm synchronizacyjny, dzięki któremu liczba dostępnych kanałów jest zawsze taka sama jak
liczba kanałów wykorzystywanych przez system. Zapobiega to konieczności przewijania nieużywanych
kanałów.
5. Automatyczne wyciszanie sygnału audio, gdy sygnał jest zbyt słaby, tak by do użytkownika docierał
wyłącznie dźwięk wysokiej jakości.
6. Zasilanie z baterii jednorazowego użytku (2 x baterie zasadowe AA, brak w komplecie) lub z
ekologicznych akumulatorków NiMH.
7. Brak poboru mocy, gdy słuchawki są odłączone.
8. Spinacz ułatwiający noszenie.
9. Tryb ułatwiający pomiar obszaru pokrycia promiennika.
10. Elegancki wygląd.
11. Do 200 godzin pracy przy zasilaniu z baterii zasadowych.
12. Do 75 godzin pracy przy zasilaniu z akumulatorków.
13. Ładowanie od zera do pełnej pojemności w ciągu 1 godziny i 45 minut.
Parametry elektryczne i optyczne odbiornika:
1. Natężenie napromieniowania IR:
4 mW/m2 na falę nośną
2. Kąt połowy czułości: +/-50°
3. Poziom sygnału wyjściowego słuchawek przy 2,4 V (zasilanie bateryjne): 450 mVrms (maksymalna
głośność, słuchawki 32 ohm)
4. Zakres częstotliwości wyjściowej słuchawek: od 20 Hz do 20 kHz
5. Impedancja sygnału wyjściowego słuchawek: od 32 ohm do 2 kohm
6. Maksymalny współczynnik sygnału do szumu: > 80 dB(A)
7. Napięcie zasilania: od 1,8 do 3,6 V, znamionowe 2,4 V
8. Pobór mocy przy 2,4 V: 15 mA
9. Pobór mocy (w trybie czuwania): < 1 mA
Regulatory i wskaźniki odbiornika:
1. Dwucyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z numerem kanału oraz wskaźnikiem stanu odbioru i
naładowania akumulatorków.
2. Wyłącznik.
3. Potencjometr suwakowy.
4. Przyciski wyboru kanałów.
5. Wskaźnik ładowania LED.
Złącza podłączeniowe odbiornika:
1. Stereofoniczne gniazdo wyjściowe typu „jack” 3,5 mm (0,14”) na słuchawki.
2. Styki bateryjne umożliwiające podłączenie baterii zasadowych AA.
3. Złącze umożliwiające podłączenie akumulatorków.
Parametry fizyczne odbiornika:
Wymiary (W x S x D) 155 x 45 x 30 mm
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Ciężar bez baterii 75 g
Ciężar z bateriami
Wykończenie
125 g
Grafitowo-szare”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.20. Odbiornik systemu tłumaczeń
Ilość: 168 sztuk
Opis:
Indywidualne odbiorniki systemu tłumaczeń symultanicznych z zasilaniem bateryjnym.
Cechy odbiornika:
1. 2-cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny
2. Prezentacja wskazań stanu baterii i obecności sygnału
3. Zasilanie bateryjne
4. Odłączenie zasilania w przypadku odłączenia słuchawek
5. Klamra umożliwiająca przymocowanie do garderoby
Parametry elektryczne:
1. Modulacja:
DQPSK
2. Częstotliwość modulacji: w zakresie od 2 do 6MHz
3. Pasmo przenoszenia:
nie gorsze niż 20Hz – 20kHz (-3dB)
4. Natężenie promieniowania: 4 mW/m2 na falę nośną (zgodnie z normami)
5. Czas pracy na akumulatorkach: minimalnie 10g
Regulatory i wskaźniki:
1. 2-cyfrowy wyświetlacz LCD
2. Przycisk wyboru kanału
3. Regulator głośności
4. Wyłącznik zasilania
5. Gniazdo słuchawkowe”
XXIII. Zapis pkt III. ppkt 3.2.21. SIWZ o treści:
„3.2.21. Promiennik podczerwień średniej mocy
Ilość – 3 szt.
Opis:
PROMIENNIK PODCZERWIENI:
System ma wykorzystywać promienniki średniej mocy, zapewniające bardzo dobre pokrycie sal. Możliwość
wyboru mocy wyjściowej w połączeniu z efektywną kierunkowością promienników. Przełączenie się w tryb
czuwania gdy fale nośne nie docierają do promienników.
Cechy promienników dużej mocy:
1. Obsługa powierzchni do 1300 m2 (jedna fala nośna, 4 kanały standardowej jakości)
2. Możliwość wyboru mocy wyjściowej pod kątem efektywności i energooszczędności.
3. Uniwersalny zasilacz przystosowany do użytku na całym świecie.
4. Brak wentylatora – chłodzenie konwekcyjne zapewniające cichą pracę
5. Wskaźniki LED do sprawdzania stanu promienników.
6. Ułatwienie kontroli operatora poprzez komunikację między promiennikiem a nadajnikiem.
7. Automatyczne załączenie, gdy załączany jest nadajnik i odwrotnie
8. Automatyczna regulacja wzmocnienia dla zapewnienia maksymalnej skuteczności diod emitujących
podczerwień IRED.
9. Automatyczna korekcja kabli zapewniająca maksymalną skuteczność transmisji przy różnej jakości
kabli.
10. Uproszczenie instalacji dzięki automatycznemu zakończeniu kabli.
11. Elementy obwodu zabezpieczające przed nadmierną temperaturą (w przypadku zbyt wysokiej
temperatury moc promiennika jest automatycznie zmniejszana o połowę).
12. Uchwyty do montażu na suficie lub stojakach podłogowych.
13. Możliwość ustawienia kąta promiennika.
14. Łatwa konserwacja i czyszczenie urządzeń dzięki zabezpieczeniu diod IRED płytą
przykrywającą.
15. Kabel zasilający.
Parametry elektryczne i optyczne promienników:
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Liczba diod IRED: 260
Całkowita szczytowa moc optyczna: 12 W/sr
Kąt połowy mocy: +/- 22°
Wejście HF: poziom znamionowy: 1Vpp, poziom minimalny: 10 mVpp
Wyjście HF: 1 Vpp, 6 VDC, 75 ohm
Napięcie zasilania: od 90 do 260 V, od 50 do 60 Hz
Pobór mocy: 100 W
Pobór mocy (w trybie czuwania): 8W
Regulatory i wskaźniki promienników:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dwie żółte diody LED: po jednym na każdym panelu promiennika, sygnalizujące, że panel ten
jest włączony i odbiera fale nośne z nadajnika.
Dwie czerwone diody LED: po jednym na każdym panelu promiennika, sygnalizujące, że panel
ten znajduje się w trybie czuwania.
Jednoczesne zapalenie się czerwonej i żółtej diody LED sygnalizuje wadliwe działanie panelu
promiennika.
Miganie czerwonej diody LED przy jednocześnie zapalonej żółtej diodzie LED sygnalizuje, że
panel promiennika znajduje się w trybie ochrony przed nadmierną temperaturą.
Przełącznik ograniczający moc, pozwalający na zmniejszenie mocy promiennika o połowę.
Dwa przełączniki opóźniające, służące do wyrównania różnic w długości kabli pomiędzy
nadajnikiem a promiennikami.
Złącza podłączeniowe promienników:
1.
2.
Eurogniazdo męskie do podłączenia zasilania.
Złącza wejścia i wyjścia HF (2 x BNC), umożliwiające podłączenie nadajnika i kabla
przelotowego do innych promienników.
Parametry fizyczne promienników:
Obudowa
Do montażu bezpośrednio na suficie służy podwieszany wspornik.
Do montażu na stojakach podłogowych służą płyty montażowe z gwintowanymi
otworami M10 i ½” Whitworth.
Do montażu promiennika na ścianie służy wspornik montażowy.
Wymiary (W x S x D) LBB 4511/00 bez wspornika
200 x 500 X 175 mm
(7.9 x 19.7 x 6.9 in)
Kąt promiennika 0,15 i 30° przy montażu na stojakach
podłogowych
0, 15, 30, 45, 60, 75 i 90° przy montażu na ścianie/suficie
Ciężar
LBB 4512/00 ze wspornikiem 7,6 kg
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.21. Promiennik podczerwieni dużej mocy
Ilość: 3 sztuki
Opis:
Promiennik podczerwieni zapewniający właściwe pokrycie sygnałem dla wszystkich odbiorników systemu.
Urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania przy braku fali nośnej. Promienniki należy
dostarczyć wraz z dedykowanymi przewodami połączeniowymi.
Cechy promienników:
1. Możliwość wyboru mocy wyjściowej
2. Wyświetlacz LCD
3. Automatyczna korekcja długości kabli
4. Automatyczne zmniejszenie mocy wyjściowej przy zbyt wysokiej temperaturze własnej
5. Opcjonalne uchwyty do montażu na ścianie
Parametry elektryczne i fizyczne:
1. Modulacja:
DQPSK
2. Częstotliwość modulacji: w zakresie od 2 do 6MHz
3. Kąt promieniowania: +/-22 stopnie z tolerancją 2 stopni
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
4.
5.
6.
7.
Poziom wejściowy sygnału: nominalnie w zakresie od 1 do 2 Vpp, minimalnie w zakresie 10 do 20mVpp
Wyjście sygnału: nie większy niż 1 Vpp (50 lub 75 Ohm)
Zasilanie: 110/220 V AC
Złącza: BNC”
XXIV. Zapis pkt III. ppkt 3.2.22. SIWZ o treści:
„3.2.22.
Słuchawki pojedyncze LBB3443/00
Ilość – 168 szt.
Opis:
SŁUCHAWKI STEREOFONICZNE DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
Słuchawki do korzystania z odbiorników, wyposażone w muszle i wymienne gąbki.
Parametry fizyczne i elektryczne słuchawek:
Podłączenie Kabel 1,3 m z wtyczką typu „jack” 3,5 mm
Impedancja 32 ohm
Pasmo przenoszenia od 50 Hz do 20 kHz (-10 dB)
Moc obsługiwana
50 mW
Czułość (1 kHz)
98 dB SPL/muszlę przy
1 mW/muszlę
Ciężar 70 g
Wykończenie
Grafitowo-srebrne”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.22. Słuchawki pojedyncze
Ilość: 168 sztuk
Opis:
Pojedyncze słuchawki umożliwiające podłączenie do indywidualnych odbiorników systemu
Parametry:
1. Przewód połączeniowy od 0.8 do 1.6m ze złączem mini Jack
2. Impedancja: 32 Ohm (lub dostosowana do złącza w odbiorniku)
3. Pasmo przenoszenia: w zakresie nie gorszym niż 100Hz – do 15kHz
4. Dynamika: nie mniejsza niż 96dB
5. Moc: nie mniejsza niż 90mW”
XXV. Zapis pkt III. ppkt 3.2.23. SIWZ o treści:
„3.2.23. Zestaw akumulatorów NiMH (10 zestawów akumulatorów) LBB4550/10
Ilość – 17 szt.
Opis:
AKUMULATORY NiMH
Do zasilania odbiorników wykorzystywane mają być akumulatorki NiMH, wyposażone w czujnik
temperatury zapewniający optymalny proces ładowania.
Parametry elektryczne akumulatorków NiMH:
Napięcie
2.4 V
Pojemność 1100 mAh
Parametry fizyczne akumulatorków NiMH:
Wymiary (W x S x D) 14 x 28 x 49 mm
Ciężar 50 g”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.23. Zestaw akumulatorów (10 sztuk w zestawie)
Ilośc: 17
Opis:
Akumulatory Litowo-Jonowe przeznaczone do zasilania odbiorników systemu tłumaczeń symultanicznych.
Akumulatory muszą współpracować z oferowanymi odbiornikami i umożliwiać ich ładowanie w wersji
zainstalowanej w odbiorniku. Akumulatory należy zainstalować w odbiornikach przed dostawą.”
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
XXVI. Zapis pkt III. ppkt 3.2.25. SIWZ o treści:
„3.2.25. 5 m kabla przedłużającego LBB3306/05
Ilość – 3 szt
Opis:
5-cio metrowe kable przedłużające służą do połączenia 6-kanałowych
pulpitów tłumaczy w sytuacji, gdy kabel standardowy jest za krótki.
• 25-stykowy wtyk typu D-Sub z przesuwnym
mechanizmem blokującym
• 25-stykowe gniazdo typu D-Sub z zatrzaskowym
mechanizmem blokującym”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.25. Kabel przedłużający
Ilość: 3 sztuki
Opis:
5-metrowe zamienne przewody połączeniowe do pulpitów tłumacza. Przewody maja zostać wykonane w
technologii używanej przez zaproponowane pulpity tłumaczy. Mają umożliwiać podłączenie pulpitów w
ramach ich ustawienia w większych odległościach.”
XXVII. Zapis pkt III. ppkt 3.2.27. SIWZ o treści:
“3.2.27. Kamera Dinion 1/3”, 540TVL, kolor, 0,018/.045lx, Blinix, AutoBlack, LensWizard, VMD, 230 VAC LTC045551
Ilość – 2 szt.
Opis:
Cyfrowe kamery kolorowe
z przetwornikiem CCD 1/3" posiadające niewielkie wymiary i zwartą
konstrukcję. Polepszona czułość i rozdzielczość 540 linii TV zapewnia prawidłowe działanie kamer w
każdych warunkach. Łatwa instalacja, cyfrowe przetwarzanie sygnału, menu ekranowe, polepszona jakość
obrazu i doskonała niezawodność zapewniają nieosiągalne poprzednio parametry kamer kolorowych .
Zwiększona czułość dzięki funkcji NightSense. Automatyczne wykrywanie obiektywu wraz z asystentem
Lens Wizard.”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„3.2.27. Kamera przemysłowa
Ilość: 2 sztuki
Opis:
Cyfrowe kamery kolorowe z przetwornikiem CCD 1/3".
Dane użytkowe:
- rozdzielczość 540 linii TV
- łatwa instalacja
- cyfrowe przetwarzanie sygnału
- menu ekranowe
- funkcja automatyki w warunkach słabego oświetlenia
- automatyczne wykrywanie obiektywu”
XXVIII. Zapis pkt III. ppkt 3.2.28. SIWZ o treści:
„3.2.28. Wysięgnik do kamer Dinion XF Srebrny MTC-S1001
Ilość – 2 szt.
Opis:
Wsporniki kamer do zastosowań wewnętrznych posiada srebrne wykończenie. Oprócz atrakcyjnego
wyglądu srebrne pokrycie spełnia standardy UN-D-1235 i jest odporne na substancje chemiczne.
Maksymalne obciążenie 15 kg. Głowica montażowa regulowana: obrót 360°, pochylenie 180°. Trzpień
montażowy standardowy gwint 1/4-20”
Zamawiający zastępuje zapisem o treści:
„Odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Download