Praesideo Power Amplifier LBB4421/10

advertisement
System PAVIRO firmy Bosch — wzmacniacz systemowy PVA-2P500
Parametry techniczne
Certyfikowany wysokowydajny wzmacniacz klasy D o mocy 2x 500 W jest zgodny z
normą EN54-16. Montuje się go w szafie 2 RU 19". Generuje napięcia wyjść
głośnikowych o wartości 70/100 V w obwodach separowanych galwanicznie.
Wzmacniacz jest stale monitorowany przez sterownik systemowy.
Wzmacniacz oferuje specjalny tryb gotowości. Umożliwia on oszczędzanie energii w
czasie, gdy nie jest wykorzystywana pełna funkcjonalność wzmacniacza.
Do przesyłania sygnałów sterujących i dźwięku służą złącza RJ45.
Urządzenie przewidziano jako wzmacniacz systemowy, ale można go również używać
niezależnie.
W roli wzmacniacza systemowego są dostępne cztery automatycznie wybierane
wejścia foniczne realizowane przez złącze RJ45. Istnieje również możliwość
wykorzystywania lokalnego wejścia bez utraty funkcjonalności nadzoru nad
systemem i liniami.
Wejście lokalne musi być używane w przypadku trybu autonomicznego.
Wejście lokalne można skonfigurować jako źródłowe dla zamontowanego systemu,
np. zewnętrznego systemu nagłośnieniowego czy systemu wewnętrznego.
Wzmacniacz ma następujące parametry techniczne:









Maks. moc wzmocnienia: 2x 500 W
Wzmacniacz klasy D
4 kanały wejściowe na złączu RJ45, wejście i wyjście Amp Link
(dynamiczne przełączanie 4 kanałów wejściowych dla każdego wzmacniacza)
Wejście lokalne we wzmacniaczu:
Konfigurowane programowo lub wybierane automatycznie po ustawieniu we
wzmacniaczu adresu „0”,
W przypadku używania wejść lokalnych kanał systemowy 4 będzie służył do
nadzoru.
Połączenie przelotowe na złączu RJ45 (4 kanały)
Wbudowany ogranicznik
Przełącznik zasilania prądem zmiennym z tyłu urządzenia
Wejście prądu stałego 24 V
Wentylacja powietrzna od przodu do tyłu
Dane techniczne
Parametry techniczne
Znamionowa impedancja obciążenia (moc
wyjściowa)
•
100 V
20 Ω (500 W)
•
70 V
10 Ω (500 W)
Znamionowa moc wyjściowa, 1 kHz, THD ≤ 1% 2 ✕ 500 W1
Wejściowe napięcie znamionowe
+6 dBu
Maks. wahania wartości skutecznej napięcia, 1 kHz, THD ≤ 1%, bez obciążenia
•
100 V
110 V
•
70 V
78 V
Wzmocnienie napięcia, przy 1 kHz, stałe
•
70 V
33,2 dB
•
100 V
36,2 dB
Maks. pojemność obciążenia
2 µF
Poziom wejścia, maks.
+18 dBu (9,75 Vrms)
Charakterystyka przenoszenia, przy 1 kHz,
Od 50 do 25 kHz
obciążenie znamionowe
-3 dB
Impedancja
wejścia, aktywne symetryczne
20 kΩ
Stosunek sygnału do szumu (A-ważony)
> 104 dB
Poziom szumu wyjściowego (A-ważony)
< -62 dBu
Przesłuchy, przy 1 kHz
< -85 dB
Topologia stopnia wyjściowego
Klasa D, transformator, nieuziemiony
Wymagania dotyczące mocy
•
Prąd zmienny
115–240 V (-10/+10%)2
•
Prąd stały
21–32 V
Pobór mocy, prąd zmienny i stały
Patrz część zatytułowana „Pobór
mocy” w instrukcji obsługi
Prąd rozruchowy
2A
Prąd rozruchowy, po pięciosekundowym cyklu
1,3 A
zasilania
Bezpiecznik kabla sieciowego
T6,3A (wewn.)
Bezpiecznik prądu stałego
30A (wewn.)
Awaria uziemienia
R < 50 kΩ
Port CAN BUS
2 ✕ RJ-45, od 10 do 500 kb/s
Zabezpieczenia
Ogranicznik poziomu sygnału wejścia
fonicznego, ogranicznik wyjściowej mocy
skutecznej, czujnik wysokiej temperatury,
zasilanie prądem stałym, zabezpieczenie
przeciwzwarciowe, zabezpieczenie
Temperatura pracy
podnapięciowe, ogranicznik prądu
Od przodu do tyłu, wentylatory sterowane
rozruchowego, zabezpieczenie przed awarią
termicznie
Od -5°C do +45°C
masy
Klasa bezpieczeństwa
Klasa I
Środowisko elektromagnetyczne
E1, E2, E3
Wymiary urządzenia (szerokość ✕ wysokość ✕
19”, 2 RU, 483 ✕ 88,2 ✕ 375 mm
głębokość)
Masa netto
16,5 kg
Masa wysyłkowa
19 kg
Chłodzenie
W trybie zasilania prądem stałym i przy stałej pracy sygnału alarmowego sygnał wyjściowy jest
zredukowany maksymalnie o 3 dB.
1
2
Zredukowana moc wyjściowa przy napięciu sieciowym poniżej 115 V.
Standardy
•
EN 50130-4
•
EN 50581
•
EN 55103-1/2
•
EN 61000-3-2/3
•
EN 61000-6-3
•
IEC 60065
•
EN 60945
Pobór mocy/prądu
Przy zasilaniu 230 V/50 Hz
Izasil.
Szasil.
Pzasil.
Pwyj.
BTU/h
Tryb gotowości
0,14 A
33,0 VA
1,9 W
0,0 W
6.5
Stan bezczynności (brak sygnału
fonicznego)
Tryb komunikatu (–10 dB)
0,20 A
47,0 VA
19,5 W
0,0 W
66.5
0,88 A
202 VA
175 W
100 W
255.8
Alarm (−3 dB)
3,35 A
772 VA
745 W
500 W
835.5
Izasil.
Szasil.
Pzasil.
Pwyj.
BTU/h
Tryb gotowości
0,09 A
9,0 VA
1,3 W
0,0 W
4.4
Stan bezczynności (brak sygnału
fonicznego)
Tryb komunikatu (–10 dB)
0,27 A
29,0 VA
17,3 W
0,0 W
59.0
1,6 A
189 VA
175 W
100 W
255.8
Alarm (−3 dB)
6,9 A
824 VA
800 W
500 W
1023
Izasil.
Szasil.
Pzasil.
Pwyj.
BTU/h
Tryb gotowości
0,06 A
-
1,4 W
0,0 W
4.8
Stan bezczynności (brak sygnału
fonicznego)
Tryb komunikatu (–10 dB)
0,65 A
-
15,6 W
0,0 W
53
7,0 A
-
168 W
100 W
232
Alarm (−3 dB)
32,5 A
-
780 W
500 W
938
Przy zasilaniu 120 V/60 Hz
Przy zasilaniu prądem stałym 24 V
Opis kolumn w tabeli:
•
Izasil. = wartość skuteczna prądu pobieranego z sieci elektrycznej (lub źródła zasilania prądem stałym)
•
Szasil. = moc pozorna pobierana z sieci elektrycznej
•
Pzasil. = moc bierna pobierana z sieci elektrycznej (lub źródła zasilania prądem stałym)
•
Pwyj. = moc wyjścia NF dostarczana do linii głośnikowej
•
Pstr. lub BTU/h = strata mocy przekształconej w ciepło
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards