Sprawozdanie z ćwiczenia nr 4 - wzmacniacz

advertisement
Badanie wzmacniacza operacyjnego
1.OPRACOWANIE TEORETYCZNE
1.1 Wzmacniacze napięcia stałego
Wzmacniaczem napięcia stałego nazywamy wzmacniacz przystosowany do wzmacniania
sygnałów dowolnie wolnozmiennych. Jednak występowanie wolnozmiennych zmian
sygnałów nie wyklucza możliwości równoczesnego występowania zmian szybkich, a więc
składowych sygnału o wielkich częstotliwościach.
W długich okresach pracy takich wzmacniaczy mogą zachodzić różnorakie zmiany
(powyżej zmiany napięć zasilających, zmiany temperatury, zmiany parametrów tranzystora
lub innych elementów). Zmiany te jeżeli wzmacniane są wraz z sygnałem wejściowym,
powodują znaczne zniekształcenia sygnału wyjściowego. Zniekształcenia te możemy
podzielić na szumy (o dużej częstotliwości) i tzw. dryf wzmacniacza - wolne zmiany napięcia
wejściowego przy stałym napięciu wejściowym. Najlepszym sposobem na wyeliminowanie
dryfu jest zastosowanie tzw. wzmacniaczy różnicowych.
Schemat wzmacniacza różnicowego
Wzmacniacz różnicowy może być sterowany na dwa rodzaje:
- jeżeli sygnał jest podawany między zaciski wejściowe lub jeżeli sygnały podawane
na zaciski wejściowe są w przeciwfazie - jest to sterowanie różnicowe,
- jeżeli sygnał jest podawany na zwarte zaciski wejściowe lub sygnały podane na
zaciski wejściowe są w fazie - jest to sterowanie sumacyjne.
Budowa wzmacniacza różnicowego polega na zapewnieniu dużego wzmocnienia sygnału
różnicowego i małego wzmocnienia sygnałów sumacyjnych (większość sygnałów
szkodliwych jest sygnałami sumacyjnymi), sterowanie wzmacniacza różnicowego ma
zapewnić, aby sygnał użyteczny był sygnałem różnicowym.
1.2 Wzmacniacz A741
Schemat wzmacniacza operacyjnego A 741
Wzmacniacz A 741 jest podstawowym wzmacniaczem operacyjnym stosowanym
obecnie. W wzmacniaczu tym dużą impedancję wejściową i stałość temperaturową zapewnia
stopień wejściowy. Stopień wejściowy składa się ze stopnia różnicowego z tranzystorami T1T2 w układzie WC. Boczne tranzystory pnp T3-T4 w układzie WB zapewniają odpowiednie
przesunięcie potencjału stałego. Obciążeniem kolektorów tego układu są tranzystory T5-T6
zasilane przez tranzystor T7.Obciążenie dynamiczne, powstałe w ten sposób, zapewniające
dużą rezystancję przyrostową i duże wzmocnienie napięciowe.Dzięki symetrii prądy przez
tranzystory T5 i T6 są sobie równe, wobec czego prąd wyjściowy zasilający tranzystor T16 to
prąd różnicowy stopnia. Układ ten spełnia więc rolę desymetryzatora, z zachowaniem pełnego
wzmocnienia i korzystnych właściwości różnicowych.Tranzystory T10 i T11 są źródłem
prądowym zasilającym tranzystory T3 i T4Tranzystory T8 i T9 zapewniają odpowiedni punkt
pracy stopnia wejściowego.Tranzystory T16 - T17 tworzą niesymetryczny wzmacniacz
Darlingtona, który ma dynamiczne obciążenie kolektora, będące rezystancją wyjściową T13,
stabilizowanego przez T12 w połączeniu diodowym. Pojemność C = 30 pF obejmująca
stopień o dużym wzmocnieniu zapewnia biegun funkcji wzmocnienia o częstotliwości ok. 10
Hz. Do częstotliwości 1 MHz (wzmocnienie napięciowe całego wzmacniacza maleje do
jedności) charakterystyka ma nachylenie - 6 dB/oktawę, co zapewnia stabilność dla bardzo
silnego sprzężenia zwrotnego. Tranzystor T18 zapewnia wstępną polaryzację stopnia
końcowego komplementarnego npn-pnp, przez co bez lokalnego sprzężenia zwrotnego
uzyskuje się niezniekształcony sygnał wyjściowy. Tranzystory T15 i T19 zabezpieczają
stopień końcowy przed zniszczeniem przy przeciążeniu prądowym. Tranzystory pnp służą do
zastosowania obciążeń dynamicznych i układów stabilizujących. Tranzystory te są typu
bocznego z podwójnym kolektorem, przy czym jeden z nich służy do stabilizacji
wzmocnienia prądowego.
Parametry wzmacniacza A 741:
- wzmocnienie przy otwartej pętli sprzężenia Ku= 100 000,
- rezystancja wejściowa Ri= 2000 k,
- wejściowy prąd polaryzujący Ii= 0,5 A,
- maksymalne różnicowe napięcie wejściowe =  30 V,
- napięcie zasilania  15 V,
- pobór mocy 45 mW.
Wzmacniacz różniczkujący
Przez zastosowanie w układzie odwracającym impedancji i uzyskuje się wzmacniacz
różniczkujący
Wzmacniacz całkujący
,
Wzmacniacz sumujący
gdy - sumator napięć
2.Przebieg ćwiczenia
2.1 Badanie charakterystyki dynamicznej przy wzmocnieniu 20 dB
Podłączamy pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego dla wzm. 20 dB (10 R). Na wejście
odwracające podajemy napięcie stałe z zakresu od -1V do i mierzymy napięcie stałe na
wyjściu.
Uwe
V
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
-0.10
-0.20
-0.30
-0.40
-0.50
-0.60
-0.70
-0.80
-0.90
-1.00
Uwy
V
-9.77
-8.78
-7.81
-6.78
-5.86
-4.87
-3.91
-2.89
-1.91
-0.98
0.00
0.98
1.90
2.87
3.89
4.84
5.82
6.82
7.76
8.72
9.77
2.2 Badanie charakterystyki częstotliwościowej.
Podłączamy pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego (wzm. 20dB ). Na wejście
odwracające podajemy sygnał z generatora sinusoidalnego o napięciu 200 mV.
Mierząc napięcie wyjściowe przestrajamy generator od 20 Hz do 1 MHz.
f
kHz
0.02
0.20
2.00
6.00
10.00
20.00
30.00
40.00
60.00
80.00
90.00
100.00
200.00
220.00
230.00
240.00
260.00
280.00
300.00
1000.00
Uwy
V
1.92
1.96
1.96
1.95
1.93
1.90
1.85
1.79
1.63
1.41
1.29
1.18
0.77
0.71
0.59
0.06
0.02
0.01
0.00
0.00
3.OPRACOWANIE POMIARÓW
3.1. Schemat ideowy badanego wzmacniacza
Wzmacniacz operacyjny zasilany jest napięciem symetrycznym  15 V. Wejście
nieodwracające połączone jest z masą przez rezystancję 1,5 k. sygnał na wejście
odwracające może być podawany przez rezystor lub kondensator. W obwodzie
sprzężenia zwrotnego można wstawić rezystancję o różnej wartości lub pojemność.
3.2 Zastosowanie wzmacniaczy operacyjnych.
- wzmacniacz napięcia stałego
- maszyny analogowe
- generatory przebiegów prostokątnych, trójkątnych, sinusoidalnych
- filtry aktywne
- prostowniki liniowe
- układy próbkujące z pamięcią.
a1a
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards