Wzmacniacz pasmowy- Rwe i WY przypadku gdy tyko

advertisement
Wzmacniacz pasmowy- Rwe i WY przypadku gdy tyko uwzględniamy RWE to do obwodu włącza się
rezystor R (W1 rozwarty, Ro= nieskończoność) o takiej wartości, że przy stałej amplitudzie napięcia sterującego
Uwy zmaleje do połowy, wtedy R=RWE. Przy pomiarze Rwy odczytujemy Uwy wzmacniacza przy nie
obciążonym i obciążonym WY, taką wartością Ro, że przy stałej amplitudzie Uwe wskazanie V2 zmaleje do
połowy. Rwy= nastawionej Ro. Wyznaczanie charakterystyk F wzmacniacza- Pomiar polega na odczycie
napięcia WY przy stałej amplitudzie Uwe (3-4 krotnie mniejszej od Uwemax) i f nastawianej, np. od 20Hz do
20KHz. Charakterystykę można wyznaczyć również za pomocą chareografu, który umożliwia rejestrację lub
zobrazowanie na ekranie oscyloskopu. Charakterystyka fazowo- częstotliwościowa- można wyznaczyć np.
metodą oscyloskopową ( układ do badania wzmacniacza) Uwe wzmacniacza podajemy na płytki X (W3, W2
zwarte). Uwy podajemy na płytki Y, kat fazowy wyznacza się na podstawie wymiarów elipsy na ekranie lampy
oscyloskopowej. Pomiary zniekształceń sygnału WY wzmacniacza: dokonujemy w układzie z fazomierzem,
za pomocą woltomierza selektywnego poprzez pomiar amplitud poszczególnych harmonicznych i podstawienie
do wzoru, analizatorem harmonicznych. Wzmacniacz operacyjny- jest to wzmacniacz prądu stałego, głównie
ze sprzężeniem bezpośrednim o bardzo dużym wzmocnieniu, właściwości funkcjonale wzmacniacza
operacyjnego mogą być kształtowane prze odpowiedni dobór w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Posiada
on 2 WE umożliwiające różnicowe podawanie sygnału We- odwracające fazę o 180, nieodwracające fazę.
Sygnał doprowadzony między WE wzmacniacza jest nazywany sygnałem różnicowym, układ posiada
niesymetryczne WY. Uwy=Kur(U2-U1). Idealny wzmacniacz powinien mieć nieskończenie duże
wzmocnienie, przy otwartej pętli sprzężenia zwrotnego. Nieskończenie szerokie pasmo przenoszonych f, przy
otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, 0 Rwy, i nieskończenie dużą RWE, przy otwartej pętli sprzężenia
zwrotnego. Uwy=0, przy 0 wartości Uwe czyli 0 Uref. Wzm oper. Mają pętlę napięciowego ujemnego napięcia
zwrotnego w tym celu sygnał z WY podawany jest na WE odwracające fazę. Właściwości obwodu sprzężenia
zwrotnego decydują o właściwościach całego układu. W zależności od tego, które z WE jest WE odniesienia, a
do którego jest doprowadzony sygnał, rozróżnia się 2 podstawowe układy pracy wzm. Operacyjnychodwracający fazę i nieodwracający fazę. Zastosowanie: wzm. Małych sygnałów, odwracający i nieodwracający
fazę, sumujący, różnicowy, napięciowy, całkujący, różniczkujący, komparator napięcia, liniowy.
Odwracający- punkt A nazywa się punktem masy pozornej, prądy polaryzujące są równe 0, przez R3 nie płynie
żaden prąd, a zatem węzeł B dołączony jest przez rezystor R3 do masy. U=Ua-Ub. Rwy oblicza się dla układu ze
sprzężeniem zwrotnym, napięciowo równoległym i jest mniejsza niż w układzie bez sprzężenia. Rezystor
R3=R1||R2 kompensuje błędy spowodowane Uref. Kur= Uo/U1=-R2/R1. Nieodwracający- Napięcie na WE
odwracającym i nieodwracającym mają taką samą wartość, zatem RWE układu jest równa Rwy wzmacniacza,
czyli będzie bardzo duża. Rwy jest mała, zgodnie z właściwościami układu ze sprzężeniem napięciowo
szeregowym. Kur=Uo/U1=1+R2/R1. Wtórnik napięciowy- uzyskuje się ze wzmacniacza nieodwracającego
przy zastosowaniu rezystora R1 o bardzo dużej wartości (R1 jest nieskończone). Wartość R powinna być równa
wartości R źródła sygnału WE. Charakteryzuje się bardzo dużą RWE. Odejmujący(różnicowy)- realizuje on
odejmowanie Uwe w odpowiednim stosunku zależnym od wartości rezystorów znajdujących się w układzie.
RWE dla WE odwracającego, przy U2=0 jest równa R1+R3, a dla WE nieodwracającego R2+R4. kompensację
błędu spowodowanego Iwe polaryzującymi uzyskuje się w wyniku zastosowania warunku: R1||R3=R2||R4.
Całkujący(integrator)- otrzymuje się przez włączenie kondensatora C w obwód sprzężenia zwrotnego
wzmacniacza operacyjnego. Uwy można wyznaczyć przez scałkowanie obu stron równania- stąd nazwa układ
całkujący. Wzmocnienie integratora zależy od f sygnału. Jeżeli układ zostanie zmodyfikowany przez
dołączenie R2 równolegle do kondensatora, to nastąpi ograniczenie wzmocnienia dla m. cz.- otrzymuje się człon
inercyjny. Różniczkujący- uzyskuje się przez zastąpienie rezystora, włączonego na WE odwracającym
wzmacniacz operacyjnego, kondensatorem. Ku=-Z1/Z2. Wzmacniacz różniczkujący ma wiele wad, np. jest
wrażliwy na szumy sygnału o wielkiej f oraz ma skłonność do oscylacji. Prostownik idealny- jest przykładem
zastosowania elementów nieliniowych w obwodzie ujemnego sprzężenia zwrotnego wzmacniacza operacyjnego.
Diody pełnia w tym układzie funkcje przełaczników. Dla Uwe o wartości dodatniej, ujemne sprzężenie zwrotne
zamyka się przez R1 i diodę D1 (D1 jest w stanie przewodzenia). Napięcie na WE odwracającym jest równe
napięciu na We nieodwracającym . Przez R2 nie płynie prąd, ponieważ D2 jest w stanie zatkania. Dla napięcia
WE o wartości ujemnej, pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego zamyka się przez R2 i diodę D2( D2 jest w stanie
przewodzenia, D1 w stanie zatkania). Ku= -R2/R.
Download