Postacie mitologii greckiej

advertisement
Opracował Kamil Bauer z klasy V e w SP nr 3 w Trzebnicy
Bogowie greccy
mieszkali na Olimpie.
Pożywieniem ich były:
• Ambrozja- pokarm
spożywany przez
bogów greckich
podczas uczt,
zapewniający im
nieśmiertelność
i wieczną młodość.
Źródło ambrozji
znajdowało się
w ogrodzie Hesperyd.
• Nektar - napój bogów
olimpijskich.
Dawał im
nieśmiertelność
i wieczną młodość.
Gaja
• Gaja– w mitologii greckiej
Ziemia - Matka.
• Wyłoniła się z Chaosu,
była więc jednym
z najstarszych bóstw.
• Uosabiała płodność
i macierzyństwo.
• Sama z siebie zrodziła
Niebo (Uranosa) i Góry
(Ourosi).
• Z miłości jej i Eteru rodzi
się Morze (Pontos).
Uranos
• Uranos - bóg uosobienie nieba
w mitologii
greckiej.
• Pierwszy władca
świata i jedno z
najstarszych
bóstw.
• Bez udziału innej
istoty poczęła go
i urodziła Gaja
(Ziemia), która
stała się jego
małżonką.
Zeus
• Zeus (Dzeus) – najważniejszy z
bogów w mitologii greckiej.
• Syn Kronosa i Rei. Grecki bóg
Nieba i Ziemi. Bóg pogody;
władca błyskawic.
• Uosobienie najwyższej zasady
rządzącej Wszechświatem.
Władca wszystkich bogów
i ludzi. Strzegł prawa i porządku
na świecie, bezlitośnie karząc
przestępców, a zwłaszcza
morderców, krzywoprzysiężców
i zdrajców.
• Jego atrybutami były złote
pioruny, orzeł i tarcza, zwana
egidą.
• Wychowała go nimfa Amalteja
o koziej postaci.
Posejdon
• Posejdon
– bóg mórz,
trzęsień ziemi,
żeglarzy
i rybaków.
Hades
• Hades
– w mitologii
greckiej
oznacza
zarówno
państwo
zmarłych,
jak i bogawładcę tego
podziemnego
świata
zmarłych.
Hera
•
•
•
•
Hera - w mitologii Greków trzecia
córka Kronosa i Rei, żona Zeusa.
Według niektórych źródeł była
trzecią małżonką władcy bogów, po
Metydzie i Temidzie.
Była również Zeusową siostrą,
królową Olimpu, boginią niebios,
patronką macierzyństwa, opiekunką
małżeństwa i rodziny.
Uosabiała cnoty małżeńskie,
w związku z czym walczyła
z wszelkimi przejawami zdrady;
sama cierpiała z powodu
niewierności małżonka.
Mity związane z Herą opisują
przede wszystkim jej spory
i pojednania z Zeusem oraz mściwe
knowania wymierzone przeciwko
kochankom i nieślubnym dzieciom
małżonka. Z tego powodu stała się
symbolem zazdrości.
Atena
• Atena – w mitologii
greckiej bogini
mądrości, sztuki,
wojny sprawiedliwej
oraz opiekunka miast,
m.in. Aten
i Sparty.
• Jedna z dwunastu
głównych bogów
olimpijskich.
Artemis
• Artemida – w mitologii
greckiej bogini łowów,
zwierząt, lasów, gór
i roślinności, wielka
łowczyni, dlatego na
wielu rzeźbach
i obrazach przedstawia
się ją z jeleniami, lub w
lesie.
• Uważana również za
boginię płodności,
niosącą pomoc
rodzącym kobietom.
Jej atrybutami był łuk
i strzały, a ulubionym
zwierzęciem łania.
Należała do grona 12
bogów olimpijskich.
Hermes
• Hermes jest w mitologii
greckiej jednym z 12 bogów
olimpijskich.
• Bóg wędrowców, złodziei
i podróżujących.
• Posłaniec boży. Syn Zeusa
i Tytanki Mai, brat
Dionizosa, Hefajstosa,
Ateny, Afrodyty, Apolla,
Artemidy i innych.
• Patron wędrowców, złodziei,
handlu, kupców,
wynalazców oraz
posłańców.
• Urodził się w górach Kyllene
w Arkadii, gdzie były główne
ośrodki jego kultu.
Hefajstos
• Hefajstos – w mitologii
greckiej jest to bóg ognia,
kowali i złotników. Hefajstos
był synem Zeusa i Hery.
• Opiekun rękodzielników.
Pracował w kuźni, którą
najczęściej umieszczano
we wnętrzu wulkanu Etny.
• Dziełem Hefajstosa były
Zeusowe pioruny, tarcza
i berło Zeusa, zbroja
Achillesa, strzały Erosa.
• Hefajstos był kulawy,
ponieważ kiedyś został
zrzucony przez Herę
lub Zeusa z Olimpu na wyspę
Lemnos i wówczas złamał
nogę.
• Mąż pięknej i niewiernej
Afrodyty.
Eros
• Eros to
w mitologii
greckiej bóg
miłości
i namiętności
seksualnej.
• Grał na lutni
podobnie jak
Apollo.
Charyty
• Greckie Charyty,
rzymskie Gracje –
boginie wdzięku,
piękności i radości.
• Lubiły zabawy,
opiekowały się
szczególnie piękną
młodzieżą.
• Chętnie przebywały
w towarzystwie
boga wina Dionizosa.
Ares
•
•
•
•
•
•
Ares – w mitologii greckiej bóg
wojny, utożsamiany z rzymskim
bogiem Marsem.
Syn Zeusa i Hery.
Jeden z dwunastu bogów
olimpijskich.
Wzbudzał powszechny strach,
nawet wśród Olimpijczyków,
jedynym, który się nie bał Aresa
był Hades.
W odróżnieniu od Ateny,
która również jest greckim
bóstwem wojny, nie patronuje
on rzemiosłu wojennemu
i szlachetnej walce,
ale nikczemnościom związanym
z wojną: konfliktowi, zniszczeniu
i okrucieństwu.
Jest opiekunem m.in. szpiegów,
katów i bezwzględnych
dowódców.
Helios
• Helios – bóg
i uosobienie Słońca
w mitologii greckiej, syn
Hyperiona
i jego żony Tei oraz brat
Eos i Selene.
• W mitologii rzymskiej
utożsamiany z bogiem
Solem.
• Do jego atrybutów
należały m.in.:
promienista aureola
wokół głowy lub
promienista korona
na głowie, a także dysk
słoneczny.
Eos
• Eos (także
Jutrzenka) –
bogini zorzy
porannej
w mitologii
greckiej.
Selene
• Selene – bogini
i uosobienie
Księżyca
w mitologii
greckiej.
Iris
• Iris – bogini
i uosobienie
tęczy,
powstawania
chmur
i deszczu oraz
posłanka
bogów
w mitologii
greckiej.
Wiatry
Boreasz – bóstwo
greckie,
uosobienie wiatru
północnego zimnego,
burzliwego
i najbardziej
groźnego. Syn
Eos
i Astrajosa.
Porwał Orejtyję,
z którą miał
dwóch synów:
Kalaisa
i Zetesa, oraz
córki Kleopatrę
i Chione.
Notos – bóg
i uosobienie wiatru
południowego
(gorącego,
wilgotnego,
przynoszącego
deszcz, silnego)
i południowej strony
świata w mitologii
greckiej, syn
Astrajosa i jego żony
Eos, brat Boreasza,
Eurosa i Zefira,
również Apeliotesa,
Kaikiasa, Lipsa
i Skirona oraz
Fosforosa
i Hesperosa, a także
większości gwiazd.
W mitologii rzymskiej
utożsamiany
z Austerem. Do jego
atrybutów należały
m.in.: skrzydła
i naczynie na wodę
Zefir– bóg i uosobienie
wiatru zachodniego
(ciepłego, wilgotnego
oraz łagodnego)
i zachodniej strony
świata w mitologii
greckiej, syn Astrajosa
i jego żony Eos, brat
Boreasza, Eurosa i
Notosa, również
Apeliotesa, Kaikiasa,
Lipsa i Skirona oraz
Fosforosa i Hesperosa,
a także większości
gwiazd. Mąż Chloris,
ojciec Karposa,
Ksantosa i Baliosa.
W mitologii rzymskiej
utożsamiany
z Fawoniuszem.
Do jego atrybutów
należały, m.in.:
skrzydła i kwiaty
Eol – w mitologii
greckiej władca
wiatrów, syn
Posejdona i
Melanippy.
Zamieszkiwał Wyspy
Liparyjskie
(nazywane również
Eolskimi).
Hestia
• Hestia – w mitologii
greckiej córka
Kronosa i Rei,
siostra Zeusa,
Demeter i Hery, oraz
Posejdona i Hadesa.
• Ślubowała
dziewictwo, jak
Atena i Artemida.
• Opiekunka ogniska
domowego,
podróżnych,
nowożeńców i sierot.
Demeter
• Demeter – bogini
płodności, rolnictwa
i urodzaju w
mitologii greckiej.
Dionizos
• Dionizos – według
mitologii greckiej bóg
urodzaju i winorośli,
reprezentujący nie
tylko jego upajający
wpływ, ale także ten
dobroczynny.
• Syn Zeusa
i śmiertelnej kobiety
Semele.
• Na cześć Dionizosa
odbywały się Dionizje.
Pan
• Pan – wywodzący
się z Arkadii grecki
bóg opiekuńczy
lasów i pól,
strzegący pasterzy
oraz ich trzody.
• W rzymskim
panteonie bogów
Pan utożsamiany
był z Faunem
lub z bogiem
lasów Silvanusem.
Syleny
• Syleny
- pierwotne bóstwa
rzek i źródeł
czczone w Azji
Mniejszej, u Jonów
i Frygów, którzy je
przedstawiali pod
postacią półkoni
i półludzi.
Satyrowie
• Satyr – bóg
grecki; demon
leśny; bóstwo
płodności;
według
niektórych
ojcem satyrów
był Hermes,
matką Iphtime.
• Określany
mianem brata
nimf górskich
i Kuretów.
Nimfy
• Nimfy
– w mitologii
greckiej
i rzymskiej
śmiertelne
boginki
niższego
rzędu,
opiekunki
miejsc, które
zamieszkiwały.
Asklepios
• Asklepios
- grecki bóg,
opiekun sztuki
lekarskiej.
• Jego rzymskim
odpowiednikiem
był Eskulap.
Eirene
• Ejrene, Eirene
– w mitologii
greckiej córka
Zeusa i Temidy,
bogini pokoju,
wyobrażana
z małym Plutosem,
bóstwem bogactwa
na ręku, rogiem
obfitości
i gałązką oliwną.
• Nazywana "matką
bogactwa i czarów
wiosny„. Jedna
z Hor.
Hymen
• Hymen
w mitologii
greckiej patron
małżeństwa
i uroczystości
weselnych.
Hypnos
• Hypnos
– bóg i
uosobienie
snu
w mitologii
greckiej.
Mojry
• Mojry
- w mitologii
greckiej
boginie losu,
utożsamiane
przez
Rzymian
z Parkami.
Nemezis
• Nemezis
- w mitologii
greckiej bogini
zemsty,
sprawiedliwości
i przeznaczenia.
Nazywana
kobietą bez winy
i wstydu.
Nike
• Nike - w mitologii
greckiej bogini
zwycięstwa, zdobiąca
często pomniki
upamiętniające
słynne zwycięstwa
odniesione w bitwach.
• Przedstawiano ją
jako młodą kobietę
ze skrzydłami
i gałązką oliwną
w dłoni.
• Jest opiekunką
sportowców
i wojowników.
Tanatos
• Tanatos
– bóg
i uosobienie
śmierci
w mitologii
greckiej.
Temida
• Temida –
grecka bogini
sprawiedliwości
i praw.
• Córka Uranosa
i Gai, pierwsza
żona Zeusa.
Tyche
• Tyche
– w mitologii
greckiej bogini
opiekująca się
miastami,
a także losem
i szczęściem
poszczególnych
ludzi.
Bohaterowie
• Bohater, inaczej heros.
• Według greckich wierzeń bogowie często
przybywali na Ziemię i ingerowali w sprawy
ludzi.
• Zdarzało się, że mieszkańcy Olimpu zakochiwali
się w pięknych kobietach, a te wydawały
na świat obdarzone boskimi zdolnościami dzieci.
Wyrastały one na bohaterów zwanych
herosami.
• Takie pochodzenie Grecy przypisywali także
założycielom miast i prawodawcom, którzy byli
posłańcami historycznymi.
Herakles
• Herakles– jeden
z herosów w mitologii
greckiej, syn Zeusa
i śmiertelniczki
Alkmeny.
• W mitologii rzymskiej
utożsamiany
z Herkulesem.
• Znany był z wielkiej
siły, męstwa,
zapaśnictwa
i umiejętności
wojennych, zwłaszcza
celnego strzelania
z łuku.
• Lubiany przez Zeusa i
Atenę,
• był prześladowany
przez zazdrosną
Herę.
Tezeusz
• Tezeusz - syn
Posejdona i Ajtry,
formalnie syn
Egeusza, króla
Aten.
• Wychowywany
poza domem
z obawy przed
żądnymi tronu
synami swojego
stryja Pallasa.
• Jego wejściem
w dorosłość było
uniesienie głazu,
pod którym Ajgeus
zostawił dla niego
miecz i sandały.
Jazon
• Jazon
– w mitologii
greckiej
heros,
• Syn Ajzona
króla Jolkos
w Tesalii.
Odyseusz
• Odyseusz
– legendarny
król Itaki.
• Syn herosa
Laertesa i jego
małżonki
Antyklei.
• Bohater
„Odysei”
Homera.
Kamil Bauer
Muzy
Kalliope z rylcem i tabliczką śpiewa o bohaterach,
Klio, trzymając zwój pergaminu, snuje o historii dziejach.
Radosna Euterpe gra na flecie,
Taleja w masce komicznej jest w kabarecie.
Melpomene w smutnej masce gra w dramacie,
Terpsychora z lirą w ręku tańczy tacie.
Erato, grając na cytrze, śpiewa o miłości,
Polihymnia w głębokiej zasłonie pełna jest pobożności.
Urania, z globusem, między pozostałymi Muzami,
Opiekuje się gwiazdami.
Materiał źródłowy
• J. Parandowski, Mitologia,PULS, Londyn
1992.
• www. wikipedia.pl
Download