pobierz prezentacje (plik pps, 1,63 MB)

advertisement
Władysław Ortyl
Mielec 7 grudnia 2009 rok






informacje wprowadzające,
czy tylko nieinwestycyjne instrumenty ?
nieinwestycjne instrumenty a przedsiębiorca,
skuteczność Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
pochwała nieinwestycyjnych instrumentów,
podsumowanie, wnioski końcowe,
2
Pokazanie znaczenia i istoty stosowania
instrumentów nieinwestycyjnych, a wręcz ich
pochwała - na miarę ich znaczenia i
skuteczności.
3








ustawowe,
podatkowe,
kapitałowe, finansowe,
inwestycyjne,
infrastrukturalne,
niebezpośrednio produkcyjne
nieinwestycyjne w tym szkolenia, doradztwo, promocja
itp
4
Dążenie do tego aby te instrumenty
spotykały się w miejscu najbardziej
efektywnym, czyli u przedsiębiorcy.
5
Sprawę stosowania, bądź niestosowania
instrumentów lub stosowania ich na
określoną skalę, reguluje państwo, czyli rząd,
poprzez różne działania, regulacje ustawowe,
programowe jak też poprzez różne instytucje.
6
Bezpośrednie dotacje inwestycyjne są
instrumentem potrzebnym i skutecznym
Wyrażane są opinie, które mogą świadczyć o
podejmowaniu działań zmierzających do
likwidacji czy też znacznego ograniczenia
instrumentu dotacji bezpośrednich.
7
Zgodzić się należy, że same dotacje
inwestycyjne to nie do końca efektywne
działanie.
Zatem działajmy na rzecz kojarzenia różnych instrumentów.
8
„Nieinwestycyjne” może oznaczać tylko
projekty miękkie, ale lepszym jest szersze
spojrzenie na inwestycję niebezpośrednio
produkcyjną - bez rozróżnienia: czy ma ona
charakter inwestycji czy nie.
9
Zakup urządzeń, które będą wspierały i służyły:
 badaniom, rozwojowi produktu,
wyposażeniu laboratoriów,
 ochronie środowiska - inwestycji
nieuchronnej dla każdego przedsiębiorcy,
Nie są to działania które dotyczą bezpośrednio sfery
produkcyjnej.
10
Wsparcie instrumentami nieinwestycyjnymi
jest dziś dostępne głównie z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
11
Przykładem kumulacji, montażu
instrumentów jest działanie: „Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia”.
Poniżej zostanie pokazany przykład wynikający z realizacji tego
programu.
12




szkolenia,
doradztwo,
środki finansowe na rozwój firmy do
wysokości 40 000 000 PLN,
wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12
miesięcy,
Mamy tu jak widać do czynienia ze środkami
inwestycyjnymi, ale w silnym skojarzeniu i uwarunkowaniu
ze stosowaniem miękkich instrumentów.
13
Można zadać sobie pytanie: czy planowane
bardzo ostrożnie ponad 1000 miejsc pracy ma
istotne znaczenia dla Podkarpacia czy nie ?
14
INSTYTUCJA
WARTOŚĆ UMOWY
PLANOWANA ILOŚĆ
OSÓB
PLANOWANA ILOŚĆ
DOTACJI
6 072 277,95
132
99
1
Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego
S.A.
1 738 829,00
45
20
2
Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości
3 516 754,67
80
40
3
Rudzka Agencja Rozwoju
"INWESTOR" Sp. z o.o.
2 584 933,84
64
48
4
Bieszczadzka Agencja
Rozwoju Regionalnego Sp.
z o.o.
5
Leżajskie Stowarzyszenie
Rozwoju (LSR)
3 026 980,08
67
52
4 882 217,11
120
88
2 852 373,68
68
52
4 192 780,00
120
72
2 397 221,12
81
64
32 051 043,85
749
562
63 315 411,30
1 526
1 097
LP
7
Przemyska Agencja
Rozwoju Regionalnego
S.A.
Tarnobrzeska Agencja
Rozwoju Regionalnego
S.A.
8
Centrum Rozwoju
Społeczno-Ekonomicznego
6
9
10
Ośrodek Promowania i
Wspierania
Przedsiębiorczości Rolnej
Agencja Rozwoju
Regionalnego "MARR"
S.A.
Suma
15


Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw”,
„Wsparcie dla współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw”,
16



jednorazowy dodatek relokacyjny,
jednorazowy dodatek motywacyjny,
jednorazowe dotacje na rozpoczynanie
działalności gospodarczej,
17
Dla pracodawcy to problem, kiedy odchodzi
pracownik, w którego wcześniej
zainwestował.
Z punktu widzenia gospodarki pracownik
praktycznie pozostaje w systemie
gospodarczym, czy „ kadrowym”.
18




są to małe środki, małe projekty,
najczęściej nie służą rozwiązywaniu
problemów strukturalnych,
każdy oczekuje widocznych rezultatów,
nie zawsze zachowują więc na dłużej w
wdzięcznej pamięci społeczności,
19




zalecane łączenie szkolenia z doradztwem,
rząd uruchamia instrumenty ale ich
kojarzenie musi być wspomagane niżej,
doradztwo elementem stymulującym
przedsiębiorczość,
przedsiębiorczy, wyedukowany, wyszkolony
pracownik zawsze poszukiwany,
20
21
Download