Wybór edycja i przypisania materialow do modelu 3D

advertisement
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
Wybór, edycja i przypisanie
materiałów
do modelu 3D
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
1
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
Materiał - zbiór cech, które można przypisać do obiektu przestrzennego
w celu nadania obiektowi wyglądu jak najbardziej zbliżonego do
rzeczywistości.
Materiałowi można przypisać różne tekstury w celu poprawienia jakości
odwzorowania materiału i zwiększenia realizmu przedstawienia powierzchni.
Obiekty do których możemy przypisać materiał
• bryły
• siatki
• powierzchnie
• regiony
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
2
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
UWAGA: Nie modelujemy struktury 3D złożonej powierzchni, np. kamiennej.
Brak odpowiedniego oprogramowania i mocnego sprzętu komputerowego.
Stosujemy uproszczony model reprezentacji złożonych struktur:
na powierzchnie modelu nakładamy obrazy - mapy, który symulują
skomplikowaną strukturę rzeczywistej powierzchni.
Dwa rodzaje map:
• mapy obrazowe: najprostsza technika, obraz rastrowy (BMP, GIF, JPG,
PCX, PNG, TGA, TIF) zostaje przypisany do powierzchni
• mapy proceduralne: obraz generowany, który w trakcie renderowania
zgodnie z założoną procedurą. Algorytm może być mieszany z kolorem lub
innym obrazem w celu oddania cech materiału charakteryzujących
nierównomierny widok powierzchni. Mapę proceduralną można
wygenerować w dwóch lub trzech wymiarach.
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
3
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
Mapy proceduralne w AutoCAD
• Szachownica - dwukolorowy / dwuobrazowy wzór w postaci szachownicy
• Gradient - łagodne przejścia tonalne pomiędzy sąsiadującymi kolorami
• Marmur - mapa odzwierciadlająca kamień z uwzględnieniem koloru i
występowania żył
• Szum - generowanie powierzchni o losowo rozłożonych zaburzeniach z
dwóch kolorów lub dwóch map
• Plamka - mapa z nieregularnymi plamami
• Płytki - powierzchnia pokryta kaflami lub cegłami
• Fale - powierzchnia falującej wody; fale kuliste, o różnej gęstości,
amplitudzie i prędkości ich rozprzestrzeniania się
• Drewno - realistyczny obraz drewna o różnej ziarnistości i zabarwieniu
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
4
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
Pięć kanałów mapowania:
• odbicia promieni świetlnych od powierzchni obiektu
• przezroczystości; ma wpływ na ilość światła rozproszonego wewnątrz
obiektu i światła, które przeszło przez obiekt
• odcięcia; materiał jest wyświetlany tylko w tych miejscach, w których
nakładany wzór NIE występuje
• światła własnego - materiał może emitować promieniowanie, np. jak
kawałek metalu rozgrzany do wysokiej temperatury
• wypukłości - odwzorowanie struktury (zagłębień) na powierzchni
materiału
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
5
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
Konieczność dopasowania wzoru materiału do obiektu ze względu na
wielkość i charakter próbek reprezentujących materiał
• Położenie - przemieszczenie wzoru materiału względem obiektu
• Skala - dopasowanie wielkości wzoru do obiektu
• Powtarzanie - sterowanie powtarzaniem wzoru, gdy obiekt jest większy
od definicji wzoru jest mniejsza od jednej z powierzchni obiektu
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
6
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
Karta RENDERUJ - Panel MATERIAŁ ---> Przeglądarka materiałów
Należy skopiować z "Biblioteki Autodesku" wybrane materiały do katalogu "Materiały dokumenty"
Jedynie materiały umieszczone w katalogu "Materiały dokumenty" mogą być edytowane.
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
7
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
Dodanie materiałów z biblioteki Autodesk do katalogu "Materiały dokumentu"
Wybór materiałów do zastosowania
w rysunku, na dwa sposoby:
• kliknięcie na ikonę materiału
• przeciągnięcie jej do katalogu
"Materiały dokumenty"
"Materiały dokumentu" - materiały
wczytane (dołączone) do bieżącego
rysunku, ale nie koniczne używane.
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
8
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
Przypisanie materiału do obiektu (bryły, powierzchni)
Dwa sposoby bezpośredniego przypisania:
1. Przeciągamy wybrany materiał z menu "Materiały dokumenty" w obszar obiektu.
2. Tworzymy zbiór wskazań elementów, do których chcemy przypisać materiały a następnie klikamy interesujący nas materiał.
Przypisanie materiału do warstwy:
• wszystkie obiekty na warstwie będą miały przypisany ten sam materiał "Jak warstwa"
• można nadpisać "przypisanie przez warstwą", definiując materiał bezpośrednio dla
wybranego elementu
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
9
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
Gdy wybrany jest styl wizualizacji "Realistyczny",
to nastąpi zmiana wyglądu obiektu zgodnie z definicją materiału.
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
10
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
Kursor na ikonie materiału i prawy klawisz myszy otwiera menu z poleceniem:
"Wybierz obiekty wykorzystujące" (w domyśle: ten materiał)
Obiekty z przypisanym materiałem zostaną "podświetlone"
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
11
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
Edycja właściwości materiału
Kursor na ikonie materiału. Prawy klawisz myszy --> menu --> Edycja
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
12
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
UWAGA: Różne materiały - różne opcje parametrów do modyfikacji
Poniżej zmiana przezroczystości krzyżulca
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
13
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
Przypisanie do spoin wyglądu blachy żeberkowej
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
14
Komputerowe wspomaganie projektowania - Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki - Wydział Inżynierii Lądowej - Politechnika Warszawska
Zmiana odwzorowania powierzchni spoin na WALCOWE
Wybór, edycja i przypisania materiałów do modelu 3D
15
Download