Etyka w zarządzaniu - Wydział Zarządzania UŁ

advertisement
Koło naukowe
„Etyka w zarządzaniu”
Wydział Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego
O naszym kole:
• koło istnieje przy Katedrze
Zarządzania Miastem i
Regionem od 2003 roku
• 12 członków
• Opiekun koła:
dr
Maciej Kozakiewicz
Nasza misja:
Misją koła jest profesjonalne
przygotowanie członków koła
do pełnienia przyszłych funkcji
zarządczych na określonych
stanowiskach w firmach
kierujących się zasadami etyki
Nasze działania:
• Organizacja konkursu „Zarządzanie na dobre”
• Comiesięczne spotkania w Łódzkim Domu
Kultury. Projekcje filmów połączone z dyskusją
• Udział w konkursie na esej organizowanym przez
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
• Warsztaty i szkolenia
• Udział w seminarium „Europa 2021: Obywatele
czy Konsumenci?” 23.10.2003 r
• Organizacja cyklu II seminariów „Twoje
pieniądze kształtują świat” organizowanych w
ramach kampanii „ Kupuj odpowiedzialnie”
Trochę o naszych
działaniach...
„Zarządzanie na
dobre”
Konkurs na najbardziej
odpowiedzialne zachowanie
firm w woj. łódzkim
Edycja I – wiosna 2004 r.
Zwycięzcy:
I miejsce:
• BP Polska
Wyróżnienia za miejsca II-V
• Pryzmat
• Mercedes-Benz Polska
• Grupa ATLAS
• Polska Grupa Farmaceutyczna
Dyskusyjny klub filmowy ŁDK
Szkolenia i warsztaty
Plany:
• Wyjazd szkoleniowo integracyjny
(5-7 listopad 2004 r.)
• II edycja konkursu „Zarządzanie na
dobre”
• „Reklama społeczna” – prezentacja
najlepszych spotów wraz z dyskusją
• Stworzenie i rozwój strony internetowej
www.etykabiznesu.pl
Robimy to nie dla siebie, ale dla przyszłych pokoleń
Jak skontaktować się z
nami?
•[email protected][email protected]
•607-860-976 lub 501-022-071
• www.etykabiznesu.pl (wkrótce)
• a także...zaraz po prezentacji 
My już wybraliśmy.
Kolej na Ciebie!!!
Download