Document

advertisement
Prof. dr hab. inż. Błażej T. Skoczeń, prof. zw. PK
Jednostka macierzysta
Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny
Instytut Mechaniki Stosowanej
Dyscyplina podstawowa
Mechanika
Specjalność podstawowa Mechanika Ciał Stałych
Obszary dodatkowe
Obecnie pełnione
funkcje
Adres internetowy lub
strona internetowa
Modelowanie Konstytutywne Materiałów, Fizyka Ciała Stałego,
Projektowanie Akceleratorów Cząstek Elementarnych
Dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej PK
Kierownik Centrum Projektowania Akceleratorów Cząstek
Elementarnych w PK
Członek Senatu Politechniki Krakowskiej
Członek Komitetu Mechaniki PAN
Przewodniczący Sekcji Mechaniki Materiałów KM PAN
[email protected]
Download