sesja Rady Powiatu Gostyńskiego

advertisement
Ekonomia Społeczna a Gmina Krobia
www.krobia.pl
Krobia
• Miasto
w południowo - zachodniej Wielkopolsce,
4 214 tys. mieszkańców,
• Gmina - 23 miejscowości, 13 018 tys. mieszkańców,
• Powiat Gostyński, 76 211 tys. mieszkańców.
www.krobia.pl
Co o nas wiedzą w stolicy?
• Biskupizna,
• Pudliszki,
• Pierwszy w kraju związek edukacyjny gmin,
• Partnerstwo publiczno – prywatne na inwestycje
drogowe,
• Pierwsze w kraju CIS, utworzone w spółdzielni
socjalnej.
www.krobia.pl
Dlaczego ekonomia społeczna?
• Ekonomia jest tylko jedna,
• Przedsiębiorczość ma różne formy,
• Poza zyskiem są również inne cele w działalności
gospodarczej,
• Pasywne i aktywne formy pomocy społecznej,
• Wielkopolskie tradycje.
www.krobia.pl
Zmiana koncepcji
pomocy społecznej
• OPS jako świadczeniodawca i „pomoc na przeżycie”,
• Program systemowy „Aktywny zyskuje dwa razy”,
• Aktywizacja osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
centrum aktywizacji lokalnej,
• Działania aktywne i pasywne, wzajemnie zintegrowane.
www.krobia.pl
Efekty
• Wzrost aktywności organizacji samopomocowych
i grup nieformalnych,
• Rozwój wolontariatu,
• Uniwersytet III wieku,
• Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner”.
www.krobia.pl
Spółdzielnia Socjalna „Kamerdyner”
• Działalność w zakresie usług cateringowych,
• Własny lokal,
• Konkurencyjne warunki,
www.krobia.pl
Spółdzielnia Socjalna ‚Ecoss”
•
•
•
Usługi komunalne i narzędzie pomocy społecznej,
Włączenie się w inicjatywę władz Powiatu Gostyńskiego
Podstawa prawna:
o
Uchwała Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie założenia
Spółdzielni Socjalnej Ecoss w Krobi
o
Uchwała Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie
założenia Spółdzielni Socjalnej Ecoss w Krobi
•
•
Rozpoczęcie działalności w kwietniu 2013 r.
Powołanie Centrum Integracji Społecznej (CIS) przy Spółdzielni
Socjalnej Ecoss w Krobi
•
Rozpoczęcie działalności CIS w lipcu 2014 r.
www.krobia.pl
Zakres działalności
Usługi komunalne
•
•
•
•
•
•
utrzymanie terenów zielonych,
wycinka i pielęgnacja drzew,
budowa ciągów pieszych, naprawy cząstkowe dróg,
odbiór nieczystości płynnych,
prace remontowo – budowlane,
usługi sprzętem budowlanym.
Pomoc społeczna
•
reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale
bezrobotnych.
www.krobia.pl
Ecoss w liczbach
•
22 wykfalifikowanych pracowników,
•
32 hektary terenów zielonych, koszonych każdego miesiąca,
•
9000 m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej,
•
60 ton masy bitumicznej na zimno, wykorzystanej do remontów
nawierzchni dróg,
•
15 hektarów wyciętych krzewów na poboczach dróg,
•
700 rożnego rodzaju zleceń, zrealizowanych dla kilkudziesięciu
klientów.
www.krobia.pl
Pielęgnacja terenów zielonych - rondo w Krobi
www.krobia.pl
Montaż płotu panelowego w Domachowie
www.krobia.pl
Budowa placu przed świetlicą w Sułkowicach
www.krobia.pl
Faszynowanie stawu w Nieparcie
www.krobia.pl
Wybrani odbiorcy usług w 2014r.
• Gmina Krobia,
• Powiat Gostyński,
• Gmina Kobylin,
• Gmina Borek Wielkopolski,
• Acciona Energia,
• WIX-Filtron Sp. z.o.o,
• Pfeifer & Langen Polska S.A.
www.krobia.pl
Rajski Mostek - staw w Nieparcie
(przed rewitalizacją)
www.krobia.pl
Rajski Mostek - tereny zielony
(przed rewitalizacją)
www.krobia.pl
Rajski Mostek - staw w Nieparcie
(po rewitalizacji)
www.krobia.pl
Rajski Mostek - tereny zielone
(po rewitalizacji)
www.krobia.pl
Rajski Mostek
Nowa nawierzchnia z kostki brukowej
www.krobia.pl
Tytułowy „Rajski Mostek”
oraz nowy plac zabaw
www.krobia.pl
Nowe ogrodzenie terenu zielonego
w Nieparcie
www.krobia.pl
Pierwsze miesiące działalności
CIS w Krobi
•
Inicjatywa Pani Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka – Barbary Sadowskiej
•
Powołanie Centrum Integracji Społecznej (CIS)
o
Uchwała Zgromadzenia Członków Spółdzielni Socjalnej Ecoss z dnia 18 września
2013 r. w sprawie powołania Centrum Integracji Społecznej w Krobi
•
Rozpoczęcie działalności CIS w lipcu 2014 r.
o
Lipiec – 5 uczestników CIS,
o
Sierpień – 6 uczestników CIS,
o
Wrzesień – 9 uczestników CIS,
o
Październik – 10 uczestników CIS,
o
Listopad - 13 uczestników CIS (planowane).
www.krobia.pl
Struktura warsztatów
•
•
•
Warsztat usługowy
o
ARDI w Karcu – producent deski dębowej,
o
Medij w Pępowie – pralnia,
o
Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji w Piaskach – opiekunki
Warsztat kulinarno – kulturalno – oświatowy
o
ZSPiG w Pudliszakach – opiekun świetlicowy,
o
ZSPiG w Krobi – opiekun świetlicowy,
o
Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji w Piaskach – animator kulturalny.
Warsztat ogrodniczo – porządkowy (od listopada 2014)
o
Warsztat wewnętrzny w Spółdzielni Socjalnej Ecoss
www.krobia.pl
Praktyka zawodowa w firmie Ardi
www.krobia.pl
Praktyka zawodowa w ZSPiG w Krobi
www.krobia.pl
Uczestnik CIS podczas realizacji zadania
w Nieparcie
www.krobia.pl
Reintegracja w ramach CIS
•
Reintegracji zawodowa w formie praktyk zawodowych w firmach zewnętrznych
oraz w Spółdzielni Socjalnej ECOSS
•
Reintegracja społeczna w siedzibie CIS w Krobi, prowadzona przez:
o
o
o
o
•
psychologa,
doradcę zawodowego,
pracownika socjalnego,
instruktora zawodu.
Stałe wsparcie dla uczestników i pomoc pracowników Centrum.
www.krobia.pl
Reintegracja społeczna
(zajęcia z psychologiem)
www.krobia.pl
Partnerstwo
na rzecz ekonomii społecznej
Powiatu Gostyńskiego
•
•
•
•
Efekt pracy Pani Barbary Sadowskiej – inspiracji i partnerstwa,
Osiągnięcia Borku Wlkp. na rzecz osób niepełnosprawnych,
Spółdzielnia Socjalna „Arka” w Gostyniu,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi.
www.krobia.pl
Dziękuję za uwagę
www.krobia.pl
Download