dr Magdalena Kubarek

advertisement
dr Magdalena Kubarek, absolwentka arabistyki w Instytucie Filologii
Orientalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w
Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Przebywała
na stypendium programu „Tempus” w Heidelbergu, rządowym na
Uniwersytecie w Damaszku oraz rządowym
na Uniwersytecie w
Ammanie.
Jest autorką przekładów literatury arabskiej, artykułów i opracowań z zakresu arabistyki,
monografii dotyczących współczesnej poezji arabskiej oraz współautorką materiałów
dydaktycznych dla nauczycieli. Obecnie związana jest z Pracownią Kultury i Języka
Arabskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkołą Języków
Wschodnich na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi badania w zakresie społecznych i
kulturowych uwarunkowań rozwoju współczesnego świata arabskiego, współczesnej
literatury arabskiej, interferencji międzykulturowych.
Publikacje:

Critique of the Arab mind – Muhammad al-Gabiri. Rationalistic tendencies in modern Arabic
philosophy, „Studia Arabistyczne i Islamistyczne” 2002, vol. 10.

Symbolika śmierci w poezji współczesnej poetki irackiej Nazik al-Mala’iki, „Przegląd
Orientalistyczny” 2003, nr 3-4 (206 –207).

Adonis, Hiob, Mahomet i Święty Mikołaj - interferencje kulturowe w poezji Hajdara
Mahmuda, „Teksty Drugie” 2003, nr 2-3 (80 –81).

Współczesne poetki arabskie, „Spotkania Arabistyczne” 2004, t. V.

Córki, matki, żony, kochanki – Kobieta arabska i jej twórczość poetycka, „Bliski Wschód.
Społeczeństwo – Polityka –Tradycje” 2005, nr 2.

Miłość i śmierć. Współczesny autoportret poetycki kobiety arabskiej [ w:] Kobiety Bliskiego
Wschodu, M.M. Dziekan, I. Kończak (red.), Ibidem, Łódź 2005.

Miraże i oazy. Su’ad as-Sabah i inne poetki arabskie, Elipsa, Warszawa 2006.

Lilit powróciła w poezji Joumany Haddad, [w:] Współczesne problemy świata islamu, M. J.
Malinowski, R. Ożarowki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Kultura śmierci we współczesnym świecie arabskim, [w:] Arabowie – islam – świat, I.
Kończak, M.M. Dziekan (red.), Ibidem, Łódź 2007.

W kręgu kultury islamu – materiały dla nauczycieli szkól gimnazjalnych i licealnych.
Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Katarzyna Górak
Sosnowska, Magdalena Kubarek, Polski Komitet ds. UNESCO, ARABIA.pl, Warszawa 2007.

The Death Motif in the Works of Contemporary Arab Women Poets, „Hemispheres. Studies on
Cultures and Societies” 2007, No. 22,

Rozdzielenie duszy i ciała jako podstawowe wyobrażanie śmierci w twórczości współczesnych
poetek arabskich, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis” 2007, nr 2.

Der Tod in der modernen Dichtung der arabischen Frauen, „Rocznik Orientalistyczny” 2009,
t. LXI, z.2.

Motyw śmierci w twórczości współczesnych poetek arabskich, Ibidem, Łódź 2009.

Abd ar-Rahman Munif, Miasta soli, Smak Słowa, Sopot 2010. (przekład)

Dyktatura bez cenzury – reminiscencje w prozie Rafika Schamiego pisarza syryjskiego na
emigracji, „Obóz” 2011, nr 51.

Nahnu Kulluna Libijjun – „Wszyscy jesteśmy Libijczykami”. Tuaregowie jako przedmiot
asymilacyjnej polityki władz w Libijskiej Dżamahirijji Ludowo-Socjalistycznej, „Krakowskie
Studia Międzynarodowe” 2011, t. VIII, z. 1.
Internetowe:

Jestem dzieckiem tej ziemi, cywilizacji i kultury. Wywiad z poetką libańską Joumaną Haddad
– wybrane wiersze, http://www.arabia.pl/article.php?id=8334.

Inanna i Lilith - dwa wiersze Duni Michail i Joumany Haddad,
http://www.arabia.pl/article.php?id=13423.

Zimne wiersze – Dunia Mikhail, poetka iracka, http://www.arabia.pl/article.php?id=11888.

Kobieta w utworach ‘Uhud Al-Dżaridi, http://www.arabia.pl/article.php?id=12301.
Download