„Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają

advertisement
„Świat jest teatrem, aktorami ludzie,
którzy kolejno wchodzą i znikają”
Willlam Szekspir
Projekt
„Aktywny w szkole-twórczy w życiu”
Gimnazjum nr 20 im. Królowej Jadwigi w Bydgoszczy
Zadanie nr 4
ABC teatru - warsztaty teatralne
opiekun: Grażyna Drzewiecka
Rok szkolny 2014/2015 wrzesień, październik, listopad
Uczniowie biorący udział w projekcie:












WERONIKA ROMANOWSKA 2B
MARTYNA KRUPSKA 2B
OLIWIA WOJARSKA 2B
ZUZANNA WOŁK - ŁANIEWSKA 2B
KAROLINA CHOCZYŃSKA 2B
IZABELA FAGASIŃSKA 2B
IZABELA ŁYDKA 2B
ZUZANNA KARASEK 2C
KAROLINA KASZUBA 2A
PATRYCJA SŁABĘCKA 2A
WIKTORIA WRÓBLEWSKA 2C
Klaudia Łochendzan 2A
Motto naszych zajęć:

„Świat podobny jest do amatorskiego
teatru, więc nieprzyzwoicie jest pchać się
w nim do ról pierwszych, a odrzucać
podrzędne. Wreszcie każda rola jest
dobra, o ile grać ją z artyzmem i nie brać
zbyt poważnie”
Zdzisław Pruss
Wrzesień …
Teatralna podróż - kim jestem i skąd
przybyłem – autoprezentacja
 Każdy z nas (może być) jest aktorem
nasze możliwości warsztaty
 Ja na scenie - istota aktorstwa

Poznajmy się…nasze pasje, możliwości,
emocje, oczekiwania…
Teatr to wyobraźnia – ćwiczenia ze słowem, wymowa,
dykcja … wcale nie jest łatwo, ale damy radę. Ćwiczenia
czynią mistrza!
Ćwiczenia nad tekstem… „Lokomotywa”
Juliana Tuwima
Zuzia w trudnej roli jako maszynista prowadzi czytając
tekst … wagoniki pociągu. Ruch na scenie to ważna rzecz
październik




Teatr narodził się w Grecji…najważniejsze
elementy teatru greckiego
Teatr antyczny, rzecz o sztuce aktorskiej,
tworzenie inscenizacji
ABC teatru od kulis - wyjście do Teatru Polskiego
Rodzaje teatru i formy teatralne, elementy układu
przestrzennego teatru
ABC teatru od kulis –
wyjście do Teatru Polskiego
im. Hieronima Konieczki
My na prawdziwej scenie…
Pani Kasia Krzyżaniak nasz przewodnik pokazuje nam
miejsce dla inspicjenta na scenie
i wyjaśnia jego rolę w teatrze
Na scenie: scenografia do przedstawienia „Klub kawalerów”, Michała
Bałuckiego. Reżyserem spektaklu jest Łukasz Gajdziś. Ozdobne łóżka
i pełno manekinów zrobiły na nas wrażenie
Zwiedzanie widowni, która mieści się na dole,
przed sceną i u góry, gdzie pracują akustycy
W foye teatru pani Kasia opowiedziała nam historię Teatru
Polskiego. Weronika jako dziennikarz „Głosu 20-stki” pilnie
notowała, aby opisać nasze wyjście do gazetki szkolnej
Rekwizytornia - pełna różnych rekwizytów teatralnych
zrobiła na nas duże wrażenie! Te szklane naczynia to
rekwizyty do spektaklu „Afryka” reżyser Bartek Frąckowiak
Najbardziej tajemniczo było …pod sceną
nawet tam zajrzeliśmy
W holu podziwialiśmy
zdjęcia aktorów
Swoją przygodę w teatrze zakończyliśmy
przebierając się w stroje aktorów
„papugi - Wiktoria i żabki - Oliwia ” – było SUPER!!!
„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól działać,
a zrozumiem i rozwinę skrzydła” KONFUCJUSZ. Ta myśl była wsparciem
dla naszych zajęć - z pojęć związanych z teatrem antycznym
i współczesnym
Podczas wspólnej zabawy
pamiętamy więcej…
listopad
Warsztaty teatralne spotkanie
z aktorem

Paweł Gilewski – aktor Teatru
Polskiego im. Hieronima Konieczki
w Bydgoszczy
Pierwsze spotkanie …na scenie ruch
sceniczny ćwiczenia ciałem…
Zabawa, emocje, zaufanie, otwartość
to ważne w pracy aktora
Praca aktora nie jest łatwa. Takie ćwiczenia
mają aktorzy codziennie po kilka godzin
Ćwiczenia ze słowem…prowadzi
aktor Paweł Gilewski
Zabawa „w zaufanie” na końcu zajęć …
emocje… i góra śmiechu
Każdy z nas przygotował tekst…, który czytał
pod bacznym okiem aktora
Nie było lekko, cenne uwagi bardzo nam się przydały
Listopad

Wersja sceniczna „Królewny Śnieżki”
– w odniesieniu do teatru antycznego
Zastosowanie zdobytych umiejętności w praktyce;

piszemy scenariusz, w tym elementy teatru antycznego
 wspólne głośne czytanie wybranego tekstu, ze zrozumieniem tekstu,




propozycje scenografii, wykonanie praca zespołowa
wspólne pomysły i wykonanie rekwizytów,
przydzielenie ról i zadań w przedstawieniu
propozycje uczniów, dotyczące rozwiązań inscenizacyjnych, kostiumów, masek,
uczniowie przedstawiają swoje pomysły zgodne z zasadami teatru antycznego
Praca z tekstem nie jest taka prosta… opracowanie scenariusza… przez
uczniów zrozumienie tekstu, panel dyskusyjny…
Przydzielenie ról, wspólna praca nad tekstem… i jak to w teatrze
pracujemy z wyobraźnią… pomagało nam żywe zwierzątko królik Izy,
który rozładowywał wszelkie napięcia. Było super!
Nasze zdolności plastyczne połączone z wyobraźnią i wiedzą o teatrze
antycznym. Zuzia przygotowała szkic amfiteatru-wspólna praca
w zespole daje doskonałe efekty
Afisz-tego zadania podjęła się Martyna. Tytuł
przedstawienia, obsada, reżyser, scenograf, pomocnicy
reżysera wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie
Maski tak charakterystyczne dla teatru antycznego
wykonują wspólnie Zuzia, Wiktoria i Weronika.
Podsumowanie zajęć- ankieta również z maskamizdecydowanie zwyciężyła maska uśmiechnięta
Wspólne zdjęcie zakończonych zajęć „ABC teatru” w tle
scenografia, trzech głównych aktorów z maskami i Zuzia z
afiszem zapraszającym na finał czyli premierę.
Wieczorne wyjście do teatru
Projekt podsumowaliśmy wieczornym wyjściem
na spektakl „Historie Bydgoskie - 27.XI.br.
 reżyseria Paweł Łysak,
 scenografia Ewa Machnio
Występują:
Mieczysław Franaszek, Alicja Mozga, Roland
Nowak, Małgorzata Trofimiuk, Jakub Ulewicz

Krótka nasza recenzja…


Spektakl bardzo nam się podobał. Szczególnie
scenografia składająca się ze starych noszących ślady
historii skrzynek. W każdej z nich była inna historia
naszego miasta opowiadana przez aktorów. To cenna
lekcja dla mieszkańców Bydgoszczy.
Monodram trafił do nas - widza. Był ciekawy zachwycił
nas swoją prostotą. Wieczorne wyjście to dla nas
ogromna atrakcja poczuliśmy się jak dorośli
Wspólne zdjęcie w przerwie spektaklu
Teatr jest szkołą życia, uczy przez przeżywanie

Sztuka odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Może
dopomóc człowiekowi w rozumieniu rzeczywistości oraz budowaniu
do niej pozytywnego stosunku: rozbudzić myślenie i emocje,
ukazywać obszary piękna, zachęcić do postawy twórczej, wskazać
na potrzebę kontaktu z ludźmi, uczyć wartościowania. Teatr w życiu
dziecka, młodzieży jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym
rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Daje on możliwość
kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala
życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także
marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują
wiedzę ucznia.
Teatr to stwarzanie możliwości świadomego
obcowania ze sztuką
„Wychowanie nie powinno być niczym innym,
jak umożliwieniem każdemu z nas własnego rozwoju”
Opiekun i instruktor
Grażyna Drzewiecka
Realizacja - wrzesień, październik, listopad 2014 rok
Download