4. 25 kwietnia 2017, g.17.00 Kamil Basiński, Marcina Lutra myśli

advertisement
1. Czytelnia Francuska Szkoły Językowej UAM oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
zapraszają na wystawę
Polski Paryż romantyczny - wystawa oryginalnych pamiątek z czasów Wielkiej
Emigracji z prywatnej kolekcji
Wystawa czynna do 18 kwietnia 2017 r.
2.
Wystawa prac Grzegorza Ratajczyka ( Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu),
daleka i z bliska. Wystawa prac malarskich.
Wystawa czynna do 20 kwietnia 2017 r.
Z
3.
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu zaprasza na II Konferencję TROSKA
I
OKRUCIEŃSTWO - O zwierzętach, etyce, utopii i działaniu, 21-24 kwietnia 2017.
Celem konferencji jest zastanowienie się i omówienie powinności człowieka wobec
zwierząt, istotnej części jego świata, którym winniśmy szacunek i opiekę. Status moralny
zwierząt, sposób ich traktowania przez ludzi, a przede wszystkim konsekwencje ludzkiej
wobec zwierząt działalności - degradacja środowiska powodowana przez chów
przemysłowy, polowania czy ludzką ingerencję w naturalne ekosystemy - to tylko
niektóre z planowanych tematów.
Gośćmi konferencji będą naukowcy, pisarze i działacze społeczni - zoolog i bioetyk
prof. Andrzej Elżanowski, literaturoznawca prof. Piotr Czapliński, psycholog prof.
Wojciech Pisula, autorzy książek: Tomasz Samojlik, działacz społeczny Dariusz Gzyra.
Wydarzeniu towarzyszy wystawa prac z projektu Lokomotywa – IDEOLO,
grafiki Małgorzaty Gurowskiej oraz Zwierzenia zwierząt - czytanie książek z dziećmi i
dla dzieci, a także przysmaki kuchni roślinnej. Szczegółowy plan konferencji dostępny na
lib.amu.edu.pl i fb
4. 25 kwietnia 2017, g.17.00 Kamil Basiński, Marcina Lutra myśli (nie)znane. W roku Jubileuszu 500-­‐lecia Reformacji zapraszamy na spotkanie z autorem przygotowywanej w ramach projektu Marcin Luter w cytatach, książki, która będzie zbiorem aforyzmów i myśli Marcina Lutra. Pozycja ta wydaje się wypełniać lukę wydawniczą na polskim rynku. Przetłumaczone przez autora cytaty podzielone są na następujące kategorie: natura ludzka, teologia, wiara, dobre uczynki, grzech, muzyka, dzieci, kobieta i Luter nieznany. Autorowi szczególnie bliska jest ostatnia kategoria, ukazująca niemieckiego teologa w sposób w pełni zaskakujący, jako autora powiedzeń, które powszechnie używamy na co dzień, jak: To pasuje jak pięść do oka; Myśli nie podlegają ocleniu, Dobre uczynki są bezimienne; To mi na sercu leży itd. Kamil Basiński, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Tłumacz wydanej w 2014 „Kroniki Lubomierza“. Od 5 lat mieszka na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Należy do Towarzystwa zajmującego się historią Kościoła Ewangelickiego w Wirtembergii (Verein für württembergische Kirchengeschichte) z siedzibą w Stuttgarcie i Towarzystwa Polsko-­‐Niemieckiego o/Poznań 5.
27 kwietnia 2017, g. 16.30
Rocznicowe Czytanie, Konstanty Kawafis – w 154 rocznicę urodzin. Przedstawiciel greckiego modernizmu. Uważany za jednego z najwybitniejszych poetów greckich XX wieku.
Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny
Biblioteka Uniwersytecka, ul. F. Ratajczaka 38/40
Download