Szczegółowy program szkolenia.

advertisement
1.
Programowanie baz danych Oracle (semestr 1)
Podstawy Oracle SQL i PL/SQL (semestr 1)
Przygotowanie:
Uczestnicy kursu nie muszą mieć żadnej wiedzy z zakresu baz danych czy SQL-a .
Zawartość szkolenia:
Wydobywanie danych z bazy z wykorzystaniem polecenia SQL SELECT
Ograniczanie ilości wybieranych wierszy i sortowanie
Wykorzystanie funkcji jednowierszowych
Wyświetlanie danych zagregowanych z użyciem funkcji grupujących
Wyświetlanie danych z wielu tabel
Wykorzystanie podzapytań
Podstawy języka PL/SQL
Struktury warunkowe w PL/SQL
Procedury
Funkcje
Kursory
Obsługa wyjątków
Wyzwalacze
Co zyskujesz:
Wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności posługiwania sie językiem SQL i
PL/SQL w bazie danych Oracle 11g. Podstawowe informacje z zakresu baz danych
pozwalające na uczestnictwo w szkoleniach drugiego semestru.
Czas trwania: 13 dni (52h)
Jedno spotkanie 4h w tygodniu
2. Zaawansowany Oracle SQL i PL/SQL (semestr 2)
Intensywny kurs języka SQL i PL/SQL będący uzupełnieniem wiedzy z 1. semestru o
wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych konstrukcji języka SQL oraz
wykorzystania języka proceduralnego.
Przygotowanie:
Uczestnicy kursu muszą posiadać wiedzą z zakresu SQL-a w stopniu minimum
podstawowym.
Zawartość szkolenia:
Wykorzystanie poleceń na zbiorach
Operacje manipulacji danymi w bazie
Użycie poleceń języka DDL do tworzenia i zarządzania tabelami
Wykorzystanie poleceń SQL DDL do tworzenia i zmiany definicji tabel
Tworzenie innych obiektów bazy danych
Wyszukiwanie hierarchiczne
Wybrane funkcje analityczne
Wyrażenia regularne
Funkcje REGEXP_INSTR, REGEXP_LIKE, REGEXP_REPLACE, REGEXP_SUBSTR, REGEXP_COUNT
Pakiety
Dynamiczny SQL
Kolekcje
Operacje masowe
Co zyskujesz:
Wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności posługiwania sie językiem SQL i PL/SQL w
bazie danych Oracle
Czas trwania: 13 dni (52h)
Jedno spotkanie 4h w tygodniu
Download