WESTERPLATTE

advertisement
WESTERPLATTE
Autor: Patryk Błaszak
Westerplatte (z j. niem. Zachodnia Wyspa) – półwysep w Gdańsku przy ujściu
Martwej Wisły do Morza Bałtyckiego – Zatoki Gdańskiej. W XIX wieku
Westerplatte była wyspą. Została tak nazwana, żeby odróżnić ją od Ost Platte,
która z czasem złączyła się z lądem.
Pod koniec 1925r. Liga Narodów (organizacja mająca na celu zachowanie
pokoju na świecie) przyznała prawo Polsce na utrzymanie na Westerplatte
polskiej straży. W latach 1926-1939r. funkcjonowała tam Wojskowa
Składnica Tranzytowa.
Koszary wojskowe przed
wojną
Brama wjazdowa
na Westerplatte
Dnia 1 września 1939r., o godzinie 4.45 niemiecki pancernik SchleswigHolstein rozpoczął bombardowanie Westerplatte, co oznaczało
początek wojny. Pod pokładem przewoził oddział Kriegsmarine, który
pod osłoną nocy dostał się na ziemię. Na półwyspie znajdowało się
niewiele ponad 200 polskich żołnierzy, a niemieckich ok. 3 tysięcy.
Załoga Westerplatte dzielnie się broniła. Mimo ogromnej przewagi wojsk
niemieckich Polska załoga broniła się cały tydzień, aż rankiem dnia 7 września
‘39 roku major Henryk Sucharski udał się do niemieckiego generała omówić
warunki kapitulacji. Żołnierze Polscy, którzy przeżyli do końca obrony
Westerplatte zostali wzięci przez Niemców do niewoli.
Na terenie półwyspu w latach 1940-1941 istniał podobóz obozu
koncentracyjnego w Stutthof (Szutowo) pod nazwą Abteilung Aussenstelle.
Po wojnie, w 1946r., rozmoczęto wysadzanie min na Westerplatte.
mina z czasów II
wojny światowej
koszary
12 czerwca 1987r. na Westerplatte przyjechał Papież Jan Paweł II. Spotkał się z
młodzieżą i odprawił mszę świętą. Fragment homili Ojca Świętego:
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje
Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną
sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której
nie można się uchylić. Nie można zdezerterować (uchylić się od obowiązków,
np. wojskowych).
Zdjęcie z mszy świętej pod
przewodnictwem Jana Pawła II
Westerplatte
Obiekty pamięci o Westerplatte ‘39
Pomnik Obrońców Wybrzeża
Westerplatte
Cmentarzyk Obrońców Westerplatte
Obiekty pamięci o Westerplatte ‘39
Pomnik-Napis „Nigdy Więcej Wojny”
Krzyż „Virtuti Militari” (męstwu
żołnierskiemu)
Westerplatte dzisiaj
Wartownia nr 1
Westerplatte
Koszary Westerplatte
Download