Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych

advertisement
…………………………………………………………
nazwa jednostki organizacyjnej
…………………………………………………………
Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych
Imię i nazwisko
użytkownika
Nr wydanego
upoważnienia
Nr identyfikatora w
systemie
informatycznym
Data wydania
upoważnienia
Data cofnięcia
upoważnienia
Czas
obowiązywania
Nazwa zbioru/bazy
danych osobowych
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards