Zakład Transfuzjologii

advertisement
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej ………………
Załącznik nr 1
Nr donacji
KWESTIONARIUSZ DLA KRWIODAWCÓW
1. Nazwisko i imię (stopień wojskowy)..............................................Nr donacji.................................................
2. Data i miejsce urodzenia......................................................................Imiona rodziców.................................
3. Pesel …………………………………………………
INFORMACJA O CHOROBACH ZAKAŹNYCH DLA KRWIODAWCÓW
O czym musisz wiedzieć przed każdym oddaniem krwi lub jej składników
Twoja krew zostanie zbadana :
aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony kiłą, HIV, żółtaczką zakaźną B lub C. Jeżeli test wypadnie dodatnio, nie zostanie
przetoczona. Jednak przy każdej infekcji pomiędzy momentem zakażenia i chwilą, gdy staje się możliwe wykrycie go drogą
badań laboratoryjnych, upływa pewien czas. W tym okresie w żadnym przypadku nie wolno oddawać krwi, ponieważ może
być ona źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne. Nie oddawaj więc krwi, jeżeli przez ryzykowne
kontakty naraziłeś się na niebezpieczeństwo.
Ryzyko stwarzają:
1.Kontakty seksualne z wieloma partnerami/partnerkami albo z partnerem/partnerką, których znasz od niedawna
2.Kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków
3.Kontakty seksualne w celu zarobkowym
4.
Wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków
5.Kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku HIV, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.
6. Kontakty seksualne z osobą, która z powodu swojej choroby przyjmowała koncentraty czynników krzepnięcia.
Zdajemy sobie sprawę, że zadając te pytania wkraczamy w twoją sferę prywatną. Jednak niewielkie ryzyko
przeniesienia zakażenia droga krwi można dalej zmniejszyć jedynie wtedy, gdy będąc dawcą dokładnie przemyślisz opisane
tu sytuacje i skrupulatnie odpowiesz na postawione pytania. Twoje dane będą traktowane poufnie. Przy pozytywnych
wynikach badań (wskazujących na infekcję), zostaniesz o tym poinformowany przez lekarza.
Dziękujemy za współpracę
TAK NIE
1. Czy już oddawał/a Pan/Pani krew? Jeżeli tak, w którym roku ostatnio ?
2. Czy czuje się Pan/Pani obecnie zdrowy/a?
3. Czy w ciągu ostatnich 7 dni przechodził/a Pan/Pani jakieś zabiegi stomatologiczne?
a) leczenie stomatologiczne ( wizyta u higienistki ) w ciągu 24 godz.
b) wyrywanie zęba, leczenie przewodowe w ciągu 7 dni
c) inne zabiegi chirurgiczno – stomatologiczne
4. Czy w ciągu ostatnich dwóch tygodni chorował/a Pan/Pani lub pozostawał/a
pod opieką lekarza albo miał/a gorączkę powyżej 380C?
5. Czy choruje Pan/Pani bądź chorowała na jedno z niżej wymienionych schorzeń,
ewentualnie odczuwa lub odczuwał/a niżej wymienione dolegliwości?
a) choroby układu krążenia (nadciśnienie) , dolegliwości ze strony serca ,
Jeżeli tak, kiedy?........................................................................
b) choroby skóry , wysypki/wysypka ,uczulenia ,
Jeżeli tak, kiedy?...................................................................................................................
c) cukrzyca, przedłużone krwawienie ,
d) kiła , rzeżączka , mononukleoza zakaźna ,
Jeżeli tak, kiedy?.................................................................................................................






















9. a) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy miał/a Pan/i wykonane szycie chirurgiczne?
Jeżeli tak, to kiedy?...............................................................................................................
b) Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy miał/a pan/i wykonywaną gastroskopię, biopsję lub
inne zabiegi diagnostyczne? Jeśli tak, to kiedy? .....................................................................
10.Czy kiedykolwiek otrzymywał/a Pan/i przetoczenia krwi lub jej składników?
11.Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy przebywał/a Pan/i za granica kraju?
12.Czy chorował/a Pan/Pani na: malarię , inne choroby tropikalne , lub przyjmował/a leki przeciw
malaryczne? Jeżeli tak, to jakie?...............................................................................................
13.Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy wykonywano u Pana/i tatuaż ,
przekłucie uszu lub innych części ciała ? Jeżeli tak, kiedy?............................
14. a)Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub od czasu ostatniego oddawania krwi miał/a Pan/i
przypadkowy kontakt z krwią ludzką lub instrumentami zanieczyszczonymi krwią ludzką?
Jeżeli tak, kiedy?...........................................................................................................................
15.Czy Pana/i partner życiowy lub seksualny w ciągu ostatnich 6 miesięcy chorował na żółtaczkę?
16.Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy miał/a Pan/Pani kontakt z zakaźnie chorym?
a) Czy przeczytał/a i zrozumiał/a Pan/i "Informację o chorobach zakaźnych dla krwiodawców”?


















b) Czy był/a Pan/i narażony/a na ryzyko zakażenia (patrz,, Informacja.........?).
17.Czy kiedykolwiek zalecono Panu/i rezygnację z oddawania krwi?










Tylko dla kobiet
18. Czy jest Pani obecnie w ciąży lub była Pani w ciąży w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub
od czasu ostatniej donacji krwi? Jeżeli tak, proszę podać datę porodu................................................
19. Czy Pani miesiączkuje? Jeżeli tak, to kiedy ostatnio? .........................................................................
20. Czy w latach 1965 -1985 otrzymywała Pani zastrzyki hormonów w celu leczenia niepłodności?
Wyrażam zgodę na zabieg:
 - pobrania krwi pełnej
Data..............................
 kwalifikuje się do oddania krwi
Podpis krwiodawcy..............................................
 nie kwalifikuje się do oddania krwi
Data...............................
Podpis Lekarza.....................................................
Wyrażam zgodę na zabieg pobrania krwi oraz przeznaczenie ich do celów uznanych za właściwe i potrzebne. Zostałem/am
poinformowany/a o sposobie przeprowadzenia zabiegu i możliwych powikłaniach. Zapoznałem/am się z informacjami na
temat IADS oraz innych chorób zakaźnych przenoszonych drogą krwi. Oświadczam zgodnie ze swoim sumieniem i posiadana
wiedzą, że informacje, których udzieliłem/am są prawdziwe i dokładne. Rozumiem, że mają one na celu ochronę mojego
zdrowia jako dawcy i zapewnienie bezpieczeństwa biorcy krwi. W przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od zakończenia
donacji jakichkolwiek objawów choroby zobowiązuję się do powiadomienia lekarza, który zakwalifikował mnie do oddania krwi.
Uważam, że moja krew nadaje się do celów leczniczych.
Zostałem/am poinformowany/a, że w każdej chwili przed i podczas donacji mogę wycofać zgodę na oddanie krwi, a po jej
oddaniu mogę poinformować, że moja krew nie nadaje się do przetoczenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb krwiodawstwa i krwiolecznictwa zgodnie z ustawa
o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 pozycja 883 z 1997r.)
Data................................................... Podpis krwiodawcy....................................................................................................
Podpis osoby sprawdzającej....................................................................
Download