prezentacja_poprawiona - XLVI LO im.Stefana Czarnieckiego

advertisement
Stefan Czarniecki (herbu Łodzia)
urodził się w 1599 w Czarncy, zmarł 16
lutego 1665 w Sokołówce był polski
dowódca wojskowy, oboźny wielki
koronny i kasztelan kijowski od 1652,
starosta kowelski od 1655, regimentarz
od 1656, wojewoda ruski od 1657,
starosta tykociński od 1659, wojewoda
kijowski od 1664, hetman polny koronny
w 1665. Właściciel dóbr tykocińskich
nadanych mu za zasługi na rzecz
ojczyzny. Najbardziej znany z
prowadzenia wojny partyzanckiej
przeciw wojskom Karola X Gustawa w
czasie potopu szwedzkiego, choć miał
też poważny wkład w pacyfikację
powstania Chmielnickiego i w trakcie
wojny polsko-rosyjskiej 1654–1667.
Umowna nazwa oddziału
Przedmioty realizowane wg
rozszerzonej podstawy
programowej
j. hiszpański, j. polski, historia
I AH
(dwujęzyczna z hiszpańskim 4
letnia)
z j. hiszpańskim i j. angielskim
j. niemiecki, j. polski, historia
I AN
(dwujęzyczna z niemieckim 4
letnia)
z j. niemieckim i j. angielskim
Klasy
j. obcy, j. polski, historia
I B x2
(psychologiczno - pedagogiczna)
z j. angielskim i j. obcym
I C x2
(dziennikarsko - kulturoznawcza)
z j. angielskim i j. obcym
j. obcy, j. polski, historia,
wiedza o społeczeństwie
ID
IF
(menedżersko - informatyczna)
z j. angielskim i j. niemieckim
(teatralna)
z j. angielskim i j. obcym
j. angielski, matematyka, geografia,
informatyka
j. obcy, j. polski, historia
* Liczba oddziałów i rozszerzeń przedmiotowych może ulec zmianie
W KLASIE DWUJĘZYCZNEJ :
 Nauka języka niemieckiego w wymiarze
rozszerzonym, aby już po pierwszym roku swobodnie
porozumiewać się w tym języku w mowie i piśmie.
 Poznawanie kulturę krajów niemieckojęzycznych:
Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinu
oraz życie codzienne ich mieszkańców.
 Lekcje odbywają się w dwóch językach: polskim
i niemieckim, a oprócz „typowych” przedmiotów
szkolnych, takich jak geografia, matematyka czy
biologia, uczymy się także fonetyki, leksyki i gramatyki.
Uzyskujesz możliwość opanowania języka niemieckiego
na bardzo wysokim poziomie bez dodatkowych nakładów
finansowych
Możesz bezpłatnie otrzymać dyplom DSD II (C1), a także
poszerzyć swoją wiedzę o fachowe słownictwo w języku
niemieckim
Masz możliwość zdawania matury dwujęzycznej (C1)
Poszerzasz swoje horyzonty intelektualne korzystając
z nowoczesnych form edukacji
Zapewniasz sobie lepszy start w przyszłość
To certyfikat języka niemieckiego potwierdzający znajomość języka na
poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego.
• Jest dowodem potwierdzającym Twoją znajomość języka
niemieckiego na najwyższym poziomie.
•Zwiększa Twoje szanse na rynku pracy w Polsce i poza jej
granicami.
• Zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie
uczelnie wyższe w krajach niemieckiego obszaru
językowego.
• Satysfakcję posiadania certyfikatu wydawanego przez
Ministerstwo Edukacji i Kultury republiki Federalnej Niemiec
z siedzibą w Bonn.
 To szkoła upoważniona do przeprowadzania egzaminu DSD II (C1)
 Jesteśmy członkiem stowarzyszenia PASCH, zrzeszającego
szkoły propagujące nauczanie języka niemieckiego na całym świecie
 Każdego roku wspólnie z naszymi szkołami partnerskimi w
Niemczech organizujemy wymiany młodzieży
 Uczestniczymy w programach ułatwiających naukę języka
niemieckiego, jak np. Deutsch Wagen Tour
 Bierzemy udział w konkursach organizowanych przez inne szkoły,
np. konkurs recytacji poezji niemieckiej
 Nieustannie podnosimy kwalifikacje zespołu naszych
germanistów oraz zatrudniamy Native Speakerów
 Klasa czteroletnia, dwujęzyczna z hiszpańskim.
 Nauka języka hiszpańskiego w wymiarze rozszerzonym, aby
już po pierwszym roku swobodnie porozumiewać się w tym
języku w mowie i piśmie.
 Poznawanie kultury krajów hiszpańskojęzycznych: Ameryki
Południowej, Ameryki Północnej w tym Meksyku oraz życie
codzienne ich mieszkańców.
 Co najmniej dwa przedmioty będą wykładane po
hiszpańsku. Będzie to historia i wiedza o społeczeństwie.
• Uzyskujesz możliwość opanowania języka
hiszpańskiego na bardzo wysokim poziomie.
• Możesz poszerzyć swoją wiedzę o fachowe słownictwo
w języku hiszpańskim.
• Masz możliwość zdawania matury dwujęzycznej (C1)
• Poszerzasz swoje horyzonty intelektualne korzystając
z nowoczesnych form edukacji.
• Zapewniasz sobie lepszy start w przyszłość.
Uczniowie naszej szkoły każdego roku wyjeżdżają na wycieczki
językowe. Wyjazdy te najczęściej trwają 7-9 dni. Uczniowie na
takich wyjazdach maja szanse podszkolić swoje zagraniczny
język, zintegrować się z grupą, a także zwiedzić wiele ciekawych
miejsc na świecie.
W ostatnich latach nasi uczniowie odwiedzili m.in.. :
Anglię, Hiszpanię, Francję, Włochy.
Na rok szkolny 2010/2011 również jest przewidzianych wiele
ciekawych wycieczek językowych.
WYCIECZKA JĘZYKOWA DO ANGLII
WYCIECZKA JĘZYKOWA DO HISZPANI
 Gazeta „Żuromińska”
 Radio Internetowe 46 na Fali
 Koło fotograficzne
Download