Priorytet lokalny Aranżacja zieleni na Placu

advertisement
Priorytet lokalny Aranżacja zieleni na Placu
Grzybowym
Ode mnie
Wysłane
do [email protected]; [email protected]
- 10 października 10:03
Od: Do: Wysłano:Temat:Folder:Skrzynka:Podpisana: rozwiń szczegóły
Dot.: Realizacji Priorytetu lokalnego na 2011 r.- Zieleń na Placu Grzybowym
Szanowny Panie,
po wizji lokalnej wykonanych prac stwierdzam, że nie przyświeca pracom jakakolwiek
koncepcja. Dosyć, że rozpoczęły się po kilkutygodniowym opóźnieniu to jakość wykonania i
tempo prac budzi poważne wątpliwości.
Budżet wynosi aż 15 tys. zł, więc są środki, aby można było dokonać ładnej aranżacji zieleni i
nowych nasadzeń i w tym celu środki w takiej wysokości zostały określone i winny być
głównie na ten cel wykorzystane.
Jeżeli suma jest zbyt wysoka to możemy z nadwyżki tych środków zakupić np. tablicę
informacyjną na Plac Grzybowy, ograniczymy się jednak tylko do jednej tablicy, w jednym
miejscu.
Niemniej priorytetem jest właśnie realizacja " Aranżacji zieleni na Placu Grzybowym"- taki
został uchwalony priorytet i głównie na ten cel zostały środki zaplanowane.
W naszej Gminie jest kilka fachowych firm, które zajmują się aranżacją zieleni, więc nie ma
problemu z ze znalezieniem fachowców, tym bardziej, że są środki finansowe.
Przed lokalami użytkowymi ( kosmetyka, fryzjer, cukiernia) pozostawiono kikuty dosłownie
roślin nie wiedzieć po co i w jakim celu, zamiast przygotować i oczyscić powierzchnię do
nowej aranżacji. Jest to teren publiczny i należy go odpowiednio zagospodarować. Po to
uchwalaliśmy Priorytet lokalny " Aranżacja zieleni na Placu Grzybowym", ponieważ
mieszkańcy uznali konieczność wykonania właśnie tych prac i uatrakcyjnienia tego miejsca.
Plac Grzybowy to wizytówka osiedla i chcielibyśmy, aby tak było.
Podczas wizji lokalnej z Panem i Panem Orczewskim ustalaliśmy, że zachowujemy z roślin te
, które się do tego celu nadają, natomiast w pozostałych przypadkach należy dokonać
aranżacji , uzupełnień i nowych nasadzeń. Przed sklepem z alkoholami ( mniej więcej) zostało
po prostu zielsko w betonowym gazonie. Jeżeli nie można go wykorzystać to należy po prostu
usunąć.
Prace zostały wykonane niedokładnie, zostały w roślinach chwasty i zielsko, przy
krawężnikach również, prace ograniczyły się tylko do mechanicznego obcięcia roślin, bez
dbałości o kształt i charakter roślin. Nasadzeń nie wykonano.
Rozumiem, że firma zaangażowana do tych prac przygotowała koncepcje i harmonogram,
prac, proszę zatem uprzejmie o informacje, kiedy prace zostaną wykonane w całości. Ze
względu na zbliżające się chłody jest to praktycznie ostatni dzwonek.
Pozdrawiam
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Grzybowego
Małgorzata Salwa- Haibach
Tel. 691726304
Download