Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych

advertisement
Rządowy program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".
"Każdy z nas może być osobą poszkodowaną
lub też przyczynić się do
uratowania życia innego człowieka"
Projekt "Wyścig z czasem" polega na podniesieniu kultury motoryzacyjnej, obejmuje działania
informacyjno-edukacyjne zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
szczególnie dbanie o bezpieczeństwo młodzieży szkolnej, poparte umiejętnościami udzielania
pierwszej pomocy poszkodowanym.
Więcej informacji w załączonym materiale...
1/1
Download