Jak emocje wpływają na efektywność pracownika

advertisement
Jak emocje wpływają na efektywność pracownika
- o nowych technologiach w badaniach HR
Natalia Suska
Warszawa, 2017
Największe odkrycie neuronauki
EMOCJONALNA REWOLUCJA
Think
FEEL
Do
DO
Feel
THINK
Pułapki myślenia.
O myśleniu szybkim i wolnym
(2012)
Prof. Daniel Kahneman, rok 2002
Era ekonomii nowoczesnej.
3
„85-95% całego procesu
myślowego dokonuje się
w podświadomości”
Gerald Zaltman
Jak myślą klienci
(2003)
Metoda BIOCODE- Ko™
BIOCODE™ stanowi nową generację badań ankietowych – badania Implicit. Nasze testy są wzbogacone
o narzędzie mierzące Czas Reakcji, aby określać na ile zadeklarowana postawa/opinia jest faktycznie zgodna
z tym, co dany respondent myśli (Emocjonalna Pewność Postawy).
Dlatego jesteśmy w stanie odkrywać nie tylko Racjonalne Opinie respondentów (miary Explicit*), ale także
ujawniać ich instynktowną lub impulsywną Emocjonalną Pewność (miara Implicit*) jaką konsumenci
przejawiają wobec testowanych zagadnień (np.: marek, produktów, reklam i programów telewizyjnych).
Dodatkowe korzyści z badań BIOCODE™:
Oszczędność czasu (badanie trwa ok. 6 minut)
Łatwość udzielania odpowiedzi
Przyjazny, nowoczesny interfejs
Możliwość dotarcia do szerokiej grupy osób (online)
*Odzwierciedla rozróżnienia jakie dokonał Kahneman pomiędzy Systemem 1 - Implicit oraz Systemem 2 – Explicit
Dlaczego warto badać
pracowników metodą BIOCODE™?
- prawdziwe opinie, wolne od zakłóceń
właściwych badaniom deklaratywnym
- unikamy „efektu sponsora” – świadomość
wypełniania ankiety dla pracodawcy nie
zaburza wyników.
- pomiar wolny od zakłóceń spowodowanych
mi.in. stopniem obycia z komputerem,
wiekiem, reaktywnością
Co zyskujesz?
Wiedza o stanie faktycznym organizacji
i prawdziwych opiniach jej pracowników.
Pewność postawy pozwala na większą precyzję
w przewidywaniu prawdziwych zachowań
N=2160
DEKLARACJE
DEKLARACJE
+ CZASY
REAKCJI
FAKTYCZE
WYNIKI
Szkockie Referendum
Niepodległościowe 2014
96,2%
85,1%
84,9%
Wybory prezydenckie
w Polsce 2015
60,8%
55,7%
55,3%
Co naprawdę sprzedawcy sądzą
o sobie i produktach, które sprzedają?
TAK
NIE
LUBIĘ POMAGAĆ KLIENTOM
94
2
LUBIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ Z LUDŹMI
91
1
UWAŻNIE SŁUCHAM KAŻDEGO KLIENTA
96
0
CZUJĘ SIĘ ODPOWIEDZIALNY ZA WYKONYWANĄ PRACĘ
94
1
ZNAM DOBRZE PRODUKTY FIRMY
78
4
KLIENT CZUJE, ŻE MU POMAGAM
86
2
WIEM JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM O PRODUKTACH
79
2
FIRMA OFERUJE DOBRE PRODUKTY
69
4
PRODUKTY SĄ WARTE SWOJEJ CENY
60
9
0
EXPLICT racjonalna OPINIA
Procent osób, które zgodziły się lub nie zgodziły
się ze stwierdzeniem
TAK
TRUDNO
POWIEDZIEĆ
NIE
20
40
60
80
100
Co naprawdę sprzedawcy sądzą
o sobie i produktach, które sprzedają?
HI YES TAK
NIE
LUBIĘ POMAGAĆ KLIENTOM
68
94
2
LUBIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ Z LUDŹMI
60
91
1
UWAŻNIE SŁUCHAM KAŻDEGO KLIENTA
65
96
0
CZUJĘ SIĘ ODPOWIEDZIALNY ZA WYKONYWANĄ PRACĘ
58
94
1
ZNAM DOBRZE PRODUKTY FIRMY
33
78
4
KLIENT CZUJE, ŻE MU POMAGAM
28
86
2
WIEM JAK ROZMAWIAĆ Z KLIENTEM O PRODUKTACH
26
79
2
FIRMA OFERUJE DOBRE PRODUKTY
23
69
4
PRODUKTY SĄ WARTE SWOJEJ CENY
17
60
9
0
20
40
60
80
100
Okazuje się, że na poziomie ogólnym sprzedawcy wykazują proaktywną postawę i identyfikują się ze wykonywanymi zadaniami zarówno na
poziomie deklaracji, jak i pewności postaw. Atrybut, przy którym odnotowano niską pewność odpowiedzi, to klient czuje, że mu pomagam.
Mimo dużej liczby deklarowanych odpowiedzi na TAK, sprzedawcy nie mają co do tego pewności.
Atrybuty odnoszące się do produktów i oferty firmy to obszar, w którym najwięcej osób wahało się przy udzielaniu odpowiedzi. Tak
naprawdę tylko 33% sprzedawców było przekonanych, że dobrze zna produkty oferowane przez firmę, a 26% wie jak o nich rozmawiać.
Mimo deklaracji na poziomie ponad 60%, pracownicy Ci nie mają przekonania, co do produktów swojej firmy.
EXPLICT racjonalna OPINIA
Procent osób, które zgodziły się lub nie zgodziły
się ze stwierdzeniem
TAK
TRUDNO
POWIEDZIEĆ
NIE
IMPLICT emocjonalna PEWNOŚĆ
Poziom pewności deklarowanych postaw. Im szybszy czas
reakcji, tym bardziej respondenci są pewni swoich opinii.
WYSOKA
ŚREDNIA
NISKA
Co naprawdę liderzy zmian sądzą o współpracy
z zespołem i swojej pracy?
TAK
NIE
NOWE WYZWANIA MNIE MOTYWUJĄ
98
0
WIERZĘ W SIŁĘ SWOJEGO ZESPOŁU
97
0
DZIELĘ SIĘ POSIADANĄ WIEDZĄ Z INNYMI
WSPÓŁPRACOWNIKAMI
96
0
UFAM MOJEMU ZESPOŁOWI
94
0
MAM WPŁYW NA SPOSÓB WYKONYWANIA
PRZEZE MNIE ZADAŃ
86
2
PRACA DAJE MI SATYSFAKCJĘ
83
0
WIEM JAK ROZMAWIAĆ Z MOIM ZESPOŁEM
O ZACHODZĄCYCH ZMIANACH
80
2
WIERZĘ, ŻE ROBIĘ COŚ WAŻNEGO W PRACY
78
2
MAM WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ FIRMY
49
13
0
EXPLICT racjonalna OPINIA
Procent osób, które zgodziły się lub nie zgodziły
się ze stwierdzeniem
TAK
TRUDNO
POWIEDZIEĆ
NIE
20
40
60
80
100
Co naprawdę liderzy zmian sądzą o współpracy
z zespołem i swojej pracy?
HI YES TAK
NIE
NOWE WYZWANIA MNIE MOTYWUJĄ
38
98
0
WIERZĘ W SIŁĘ SWOJEGO ZESPOŁU
66
97
0
DZIELĘ SIĘ POSIADANĄ WIEDZĄ Z INNYMI
WSPÓŁPRACOWNIKAMI
78
96
0
UFAM MOJEMU ZESPOŁOWI
55
94
0
MAM WPŁYW NA SPOSÓB WYKONYWANIA
PRZEZE MNIE ZADAŃ
28
86
2
PRACA DAJE MI SATYSFAKCJĘ
30
83
0
WIEM JAK ROZMAWIAĆ Z MOIM ZESPOŁEM
O ZACHODZĄCYCH ZMIANACH
38
80
2
WIERZĘ, ŻE ROBIĘ COŚ WAŻNEGO W PRACY
25
78
2
MAM WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ FIRMY
15
49
13
0
20
40
60
80
100
Badanie wykazało, że liderzy zmian wierzą w siłę swojego zespołu i ufają mu, jak również dzielą się posiadaną wiedzą z innymi. Jednak mimo
wysokich deklaracji, mają umiarkowaną pewność co do tego, że nowe wyzwania ich motywują, a praca daj im satysfakcję. Co niepokojące
jako liderzy zmian zachodzących w firmie, mają niską pewność odnośnie tego, że wiedzą jak rozmawiać ze swoim zespołem o tych zmianach
(86% deklaruje, że wie jak o tym rozmawiać, ale ich pewność jest niska!). Może to wynikać między innymi z tego, że nie czują, że mają wpływ
na sposób wykonywania przez siebie zadań oraz funkcjonowanie i rozwój firmy. Jeśli nie wierzą, że robią w pracy coś ważnego, to nie są też w
stanie efektywnie przekonywać do tego reszty pracowników. Nie dowiedzielibyśmy się tego gdyby nie analiza czasów reakcji, która ujawniła
obszary do poprawy.
EXPLICT racjonalna OPINIA
Procent osób, które zgodziły się lub nie zgodziły
się ze stwierdzeniem
TAK
TRUDNO
POWIEDZIEĆ
NIE
IMPLICT emocjonalna PEWNOŚĆ
Poziom pewności deklarowanych postaw. Im szybszy czas
reakcji, tym bardziej respondenci są pewni swoich opinii.
WYSOKA
ŚREDNIA
NISKA
Dziękuję za uwagę
Natalia Suska
Dyrektor Działu Analiz
[email protected]
+48 535 755 771 | +48 22 417 42 70
Zapraszamy na
www.neurohm.pl
Download