Gimnazjum nr 1 w Gołdapi (2008/2009)

advertisement
PROJEKT REALIZUJĄCY
ZAŁOŻENIA PROGRAMU
W GIMNAZJUM NR 1
IM. NOBLISTÓW POLSKICH W GOŁDAPI
„Yogurt,Witaminky & Rock’n’Roll”
GŁÓWNE
CELE
PROJEKTU
CELE SZCZEGÓŁOWE










Poszerzenie wiedzy dotyczącej zachowań konsumenckich
Poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia i diety
Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety
Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego żywienia
Uświadomienie uczniom potrzeby aktywności fizycznej i jej
wpływu na zdrowie
Edukacja młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad
aktywnego stylu życia, odpowiedniej diety, zapobiegającej
nadwadze i niedowadze
Kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania
zdrowia i kondycji fizycznej
Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji
zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych
Integracja oraz kształtowanie umiejętności pracy zespołowej
Uświadomienie znaczenia zdrowych nawyków żywieniowych
Nr
zadania
Opis
1
Została stworzona tzw. Grupa projektowa pod nazwą „Witaminkersi” odpowiedzialna
za koordynowanie poszczególnych zadań oraz ich monitorowanie.
2
W celu wprowadzenia tematycznego grupy projektowej odbyły się następujące zajęcia:
1.“O co kaman?”, czyli wprowadzenie do programu “Trzymaj formę”.
2. Zasady prawidłowego żywienia – “Czy wiesz co jesz?”, “Czy masz wpływ na to co jesz?”.
3.Potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływ na zdrowie “Oceń swoją wydolność i sprawność
fizyczną”/przeprowadzenie testu sprawności fizycznej/.
4. Podstawowe zasady dopasowania sposobu odżywiania do stylu życia (zbilansowana dieta)
“Zbilansuj się – planujemy menu”.
5. Odpowiedzialność indywidualna za własne zdrowie i świadomy wybór - “Czy wiesz co
kupujesz?”.
Nr
zadania
3
Opis
Przeprowadzenie diagnozującej ankiety wśród młodzieży (ilość
spożywanych posiłków, aktywność fizyczna, wiedza konsumencka, itp.)
Jak się okazuje spora grupa uczniów uprawia różnego rodzaju
sporty, jednak 42 osoby (16% ankietowanych)
w ogóle nie są Aktywistami.
Z kolei 24 osoby jedzą owoce, bo każą im rodzice.
57 osób (ok. 22%) kupując produkty spożywcze
nie czytają etykiet!
W sumie 104 osoby jedzą mniej posiłków dziennie niż 4
i często nie są one zbilansowane.
Nr
zadania
4
Opis
Chętni uczniowie z klas II na lekcję biologii przynosili swoje odciski stóp w celu
sprawdzenia w jakim stopniu jest prawidłowo wysklepiona stopa. Okazało się, że 90 %
uczniów ma postępujące płaskostopie. Zdiagnozowanie tego problemu było przyczyną do
przeprowadzenia zajęć korekcyjnych w-f.
„Ćwiczenia korekcyjne w wadzie rozwojowej – płaskostopie”.
1.„Ćwiczenia korekcyjne w wadzie rozwojowej – kolana koślawe”.
….odbyły się zajęcia korekcyjne
Nr
zadania
Opis
5
Nauczyciele pokusili się o napisanie autorskich konspektów lekcji, wg których
przeprowadzili zajęcia:
język rosyjski „Co sądzisz o tzw. „fastfudach?” –
na zajęciach uczniowie zdobywali umiejętność wyrażania opinii na temat jedzenia
w barach szybkiej obsługi w języku rosyjskim
język angielski „Zdrowy tryb życia – praca z tekstem czytanym”
– poznawanie wyrażeń w języku angielskim dotyczącego prawidłowego żywienia
na podstawie piramidy zdrowia
język niemiecki „Co jest dzisiaj na śniadanie?” – m.in.
poznawanie nazw posiłków i produktów żywnościowych w języku niemieckim
chemia: „Podstawowe składniki żywności”- uczeń kształcił umiejętność określania roli
białek, tłuszczów i cukrów w organizmie człowieka oraz przyswajał zasady prawidłowego
żywienia
wychowanie fizyczne: „Nauczanie pracy RR w pływaniu kraulem na piersiach”,
„Nauczanie leżenia na piersiach i na grzebiecie” uczy uczniów pływania
 biologia; na podstawie materiałów z programu „Trzymaj formę”,
uczniowie pracowali nad prawidłowym układaniem jadłospisu dziennego wg zaleceń
dietetycznych.
Zajęcia lekcyjne
Nr
zadania
Opis
6
Wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki z uczniami i rodzicami na temat „Jak
się odżywiamy w rodzinie?”.
Okazało się, że rzadko są przestrzegane zasady prawidłowego żywienia.
W związku z tym zostały rozdane do omówienia na lekcjach
wychowawczych, lekcjach biologii bądź zebraniach z rodzicami ulotki
na temat:
-ulotka 1 – zalecenia żywieniowe oraz aktywność na co dzień;
-ulotka 2 – anoreksja, o frytkach z McDonald’s oraz jak zadbać o formę;
-ulotka 3 – bulimia, zalecenia dietetyczne, jak dbać o formę;
-ulotka 4 – etykieta źródłem wielu informacji o produkcie.
plakaty
7
Aby zwiększyć możliwość pozyskania informacji o zbilansowanej diecie, czytania
etykiet, aktywności fizycznej sukcesywnie była aktualizowana gazetka w gablocie
na korytarzu szkolnym.
Do biblioteki szkolnej na stałe zostały przekazane foldery i inne materiały, natomiast
na stronie internetowej nauczycielki biologii zostały dołączone materiały z programu
Trzymaj Formę.
8
Przeprowadzenie i analiza pomiarów wagi i wzrostu wśród 253 uczniów klas I.
Z analizy wynika, że niecałe 12% badanych jest otyła, a 4% ma nadwagę.
Zaniepokoił nas fakt, że 7,5 % badanych ma niedowagę. Wśród dziewcząt jest ponad
8%, a chłopców prawie 7%.
Wyniki zainspirowały nas do stworzenia nowego utworu pt.: „Schudnąć
chciała…”.
Pani Ewa Jurkiewicz stworzyła scenariusz lekcji wychowawczej (Anoreksja – z czym
to się „je”) dotyczącej zaburzeń w odżywianiu się, a pani Marta Piechocka poruszyła
temat anoreksji na lekcji języka niemieckiego.
Nr
zadania
Opis
9
Nauczycielka geografii w celu propagowania aktywnej formy spędzania czasu
przeprowadziła zajęcia wg autorskiego scenariusza - „Zwiedzamy najciekawsze
miejsca naszego powiatu”. Postały ciekawe projekty ścieżek rowerowych.
10
Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia /22.XI/.
Obok różnych prelekcji na godzinach wychowawczych został wyświetlony film pt.:
„Papierosy to też narkotyk”, po czym został przeprowadzony quiz. Na lekcjach
biologii odbyła się kampania antynikotynowa – uczniowie sami przygotowywali
hasła, plakaty antyreklamy.
11
W celu zaktywizowania rodziców chętni uczniowie zgłosili się do przygotowywania
prezentacji multimedialnych pod hasłem: „Zdrowe nawyki w mojej rodzinie”.
Nieoczekiwanie powstała również reklama o zdrowym odżywianiu 
Nr
zadania
12
Opis
Nie sposób opisać wszystkich zajęć i zawodów sportowych propagujących
aktywność fizyczną. Spośród wielu odbyły się m.in.:
09.10.08 - Liga biegów przełajowych.
18.10.08 – Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej dziewcząt i 26.10.09 – chłopców.
31.10.08 – mecz piłki siatkowej dziewcząt i chłopców.
19.03.2009 - rywalizacje między szkołami w piłce nożnej na hali przy gimnazjum.
20.03.2009 r. odbyły się zawody ,,Ale jaja" , które łączyły zabawę
z ruchem. Biletem wstępu było przyniesienie ze sobą przez każdego zawodnika
ugotowanego jajka na twardo.
Zgłosiło się sześć klas, po 3 uczennice i 3 uczniów z klasy.
Zawody polegały na przejściu każdej klasy przez tor przeszkód.
Liczony był czas i oczywiście punkty dodatkowe i karne za wykonane zadanie.
Zajęcia i
zawody
sportowe
Wychowawcy też ćwiczą :)
Nr
zadania
13
Opis
PODSUMOWANIE PROJEKTU – KONCERT POŁĄCZONY Z TAGAMI
ZDROWIA
Opracowanie utworów muzycznych oraz scenariusza na koncert.
Wykorzystując powstałe utwory muzyczne za zgodą autorów został stworzony
nowy zespół składający się z uczniów.
Na koncercie obok części muzycznej odbyły się m.in.: konkursy
sprawnościowe, konkursy wiedzy konsumenckiej, taniec – sprzątaniec
propagujący aktywność fizyczną.
Targi Zdrowia okazały się strzałem w 10!
Zgłosiło się 29 zespołów 3-5 osobowych w sumie 134 osoby.
Powstały przeróżne formy poetyckie na temat rożnych produktów
żywnościowych. Dodatkowo plakaty, ludziki, potrawy i przepisy wzbudziły
ogromne zainteresowanie odwiedzających targi.
Polecamy film 
Próby do koncertu-Klub Garnizonowy
Próby do koncertu – Kotłownia
w Domu Kultury
KONCERT
A w nim: reklama
Konkursy sprawnościowe
Taniec – sprzątaniec
propagujący aktywność fizyczną
Konkurs wiedzy
z owocowymi nagrodami
Targi Zdrowia
Prezentowane były przeróżne formy
poetyckie na temat produktów
żywnościowych.
Plakaty
ludziki
Ulotki, ciekawostki
Przepisy i degustacja potraw
14
Promocja projektu
- gazetki w gablocie tematycznej, ulotki
- prezentacja form poetyckich na temat produktów żywnościowych
- pokaz przygotowanych potraw
- informacja o działaniach w Radiu 5
- artykuły w prasie lokalnej: „ Z bliska” , „Kurier Gołdapski”
- na stronach internetowych:
Gołdapski Portal internetowy www.goldap.info
nie-oficjalna strona gimnazjum i liceum:
piotrek.orgfree.com/news.php
piotrek.orgfree.com/news.php?rowstart=10
oficjalna strona gimnazjum:
gim_goldap.byethost10.com/news.php
Liczba uczniów zaangażowanych
w realizację projektu – 300
Liczba godzin przeznaczona
na realizację projektu – ponad 90
Pomoce dydaktyczne:
- scenariusz koncertu, utwory muzyczne
- regulamin targów zdrowia
- regulamin zawodów sportowych
- ulotki i ankiety
- konspekty zajęc
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
- przeprowadzenie ankiet diagnozujących
- techniczna organizacja Targów Zdrowia
RODZICE
- udział w tworzeniu prezentacji multimedialnych
- pomoc przy transporcie sprzętu muzycznego i nagłaśniającego
- pomoc w przygotowaniu straganów z potrawami na Targi Zdrowia
INSTYTUCJE LOKALNE
- przekazanie materiałów edukacyjnych - Sanepid
- możliwość przeprowadzania prób zespołu „The Witaminkers”
w Klubie Garnizonowym i w Domu Kultury.
- wypożyczenie sprzętu grającego i nagłaśniającego z Domu Kultury
- współpraca z pracownikami Domu Kultury przy transporcie sprzętu
i nagłaśnianiu koncertu
- współpraca z kierownikiem kompleksu sportowo-rekreacyjnego
/pomoc w organizacji koncertu i Targów Zdrowia/.
Download