Informatyka - rekrutacja od semestru letniego

advertisement
Studia drugiego stopnia
Kierunek: INFORMATYKA
Profil: praktyczny
Studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018
(od semestru letniego - ścieżka 3-semestralna)
Formy studiów:
 Stacjonarne
 Niestacjonarne
Lista przedmiotów planowanych do realizacji w toku studiów:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Nazwa przedmiotu
Przedmioty ogólnouczelniane
Język obcy
Szkolenie BHP
Skuteczne zachowania na rynku pracy
Filozofia stosowana
Kierowanie zespołami ludzkimi
Przedmioty podstawowe
Społeczeństwo informacyjne
Metody obliczeniowe w nauce i technice
Systemy autonomiczne
Przedmioty kierunkowe
Inżynieria systemów informatycznych
Inteligencja obliczeniowa (ang)
Projekt zespołowy
Gra decyzyjna - wybrane problemy informatyczne
Wykład monograficzny (ang)
Inżynieria produkcji oprogramowania
Infrastruktura usług elektronicznych
Laboratorium dyplomowe
Seminarium dyplomowe
Przedmiot do wyboru 1
Przedmiot do wyboru 2
Przedmiot do wyboru 3
Przedmiot specjalnościowy 1
Przedmiot specjalnościowy 2
Przedmiot specjalnościowy 3
Przedmiot specjalnościowy 4
Praktyka zawodowa
1
Lp.
1
2
3
4
5
6
Przedmioty do wyboru (3 z 6)
Inżynieria produkcji oprogramowania
Grafika w rozrywce cyfrowej
Pozyskiwanie i odzyskiwanie danych elektronicznych
Modelowanie biznesowe i wspomaganie decyzji
Modelowanie, analiza i re-inżynieria procesów biznesowych
Zastosowanie informatyki w eksploracji danych medycznych
Lp.
1
2
3
4
Przedmioty specjalnościowe
Pracownia wytwarzania oprogramowania 1
Pracownia wytwarzania oprogramowania 2
Wzorce projektowe i architektura aplikacji
Metodyki zarządzania projektami programistycznymi
Specjalność: Inżynieria produkcji oprogramowania
Specjalność: Grafika w rozrywce cyfrowej
Lp.
1
2
3
4
Przedmioty specjalnościowe
Silniki graficzne
Wytwarzanie i kompozycja sceny
Preprodukcja
Animacja i techniki chwytania ruchu
Specjalność: Infrastruktura i usługi sieciowe - CISCO
Lp.
1
2
3
4
Przedmioty specjalnościowe
Bezpieczeństwo operacji elektronicznych (CISCO CCNA Security)
Skalowalne sieci komputerowe
Monitorowanie przepływu informacji elektronicznych (CISCO CCNA Security)
Centra danych
Specjalność: Analityka IT w biznesie
Lp.
1
2
3
4
Przedmioty specjalnościowe
Modelowanie matematyczne w analityce biznesowej
Wizualizacja i prezentacja danych
Zastosowanie sztucznej inteligencji w analityce biznesowej
Bazy i hurtownie danych dla Big Data
2
Download