Sluch_prezentacja_KLASY_I

advertisement
SŁUCH
Człowiek odbiera bodźce
zewnętrzne za pomocą
sześciu zmysłów. Jednym z
nich jest słuch. Narządem
słuchu jest ucho.
Zmysł słuchu pozwala nam
odbierać dźwięki z
otoczenia. Są one falami,
które docierają do naszych
uszu.
Ucho
Jest narządem słuchu i równowagi. Składa się z trzech części: ucha
zewnętrznego (1), środkowego (2) i wewnętrznego (3).
Ucho zewnętrzne
Składa się z małżowiny usznej i przewodu
słuchowego, który dochodzi do błony
bębenkowej.
Zadaniem małżowiny jest wychwytywanie
dźwięków. Występuje tylko u ssaków (w tym u
człowieka).
Przewód słuchowy zewnętrzny odpowiedzialny
jest za przekazywanie dźwięków pobranych z
otoczenia przez małżowinę uszną.
Rozpoczyna się otworem słuchowym
zewnętrznym a kończy błoną bębenkową. W
skórze przewodu umieszczone są gruczoły
produkujące woskowinę.
płatek
małżowiny
otwór słuchowy
zewnętrzny
Błona bębenkowa
Oddziela ucho zewnętrzne od ucha
środkowego. Inaczej nazywana jest
membraną.
Ucho środkowe
Stanowi ono niewielką przestrzeń wypełnioną
powietrzem, ograniczoną od strony
zewnętrznej błoną bębenkową, a od strony
wewnętrznej ścianą kostną ucha
wewnętrznego. W jamie ucha środkowego
znajdują się trzy kosteczki słuchowe:
młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Ich
zadaniem jest wzmocnienie drgań błony
bębenkowej i doprowadzenie ich do ucha
wewnętrznego. Kosteczki słuchowe są
najmniejszymi kośćmi organizmu ludzkiego.
Ucho wewnętrzne
Składa się z przedsionka wypełnionego płynem, który
prowadzi do zwiniętego ślimaka, który jest właściwym
narządem słuchu. W nim znajdują się maleńkie
rzęski, które odbierają drgania fal dźwiękowych i
przekształcają je w impulsy elektryczne, które są
przekazywane do naszego mózgu.
Zmysł słuchu
Słuch pełni bardzo ważną rolę u człowieka, ale także u innych
ssaków i ptaków. Właściwy receptor odbierający fale akustyczne
znajduje się w uchu wewnętrznym, w ślimaku. Tam zachodzi
przetworzenie dźwięków na impulsy nerwowe.
Cisza
To całkowity brak dźwięków mogących
wytworzyć wrażenia słuchowe.
Hałas
Niepożądane, nieprzyjemne lub uciążliwe dźwięki,
zazwyczaj o nadmiernym natężeniu (zbyt głośne)
w danym miejscu i czasie.
Natężenie dźwięku
Poziom natężenia dźwięku mierzy się za pomocą
jednostek umownych – decybeli (dB). Bodziec
progowy, przy którym można osiągnąć u
człowieka próg słyszenia, wynosi 0 dB.
Maksymalne natężenie dźwięku wynosi 140 dB.
Dźwięki o natężeniu powyżej tej wartości poza
wrażeniem słuchowym wywołują również czucie
bólu i trwale uszkadzają narząd słuchu.
•Bezpieczne dźwięki to 20-60 decybeli tj.
szelest liści, tykanie zegara , szum cichej
ulicy, zwykła rozmowa , śpiew ptaków.
•Ryzykowne 75-100 decybeli – gwar w
restauracji z muzyką, szum głośnej ulicy,
odgłos jadącej ciężarówki i autobusu.
•Groźne 100- 140 decybeli- warkot motocykla
bez tłumika, dźwięki koncertu rockowego,
pracujący młot pneumatyczny
Wykres
przedstawiający
skalę natężenia
dźwięku w
decybelach:
Wpływ hałasu na zdrowie
• Hałas jest dźwiękiem nieprzyjemnym i
niepożądanym, powodującym drażliwość, zmęczenie
całego organizmu a szczególnie słuchu.
• Hałas ma wpływ na zdrowie i kondycję człowieka.
• Szkodliwość działania hałasu objawia się
zmęczeniem, trudnościami w skupieniu uwagi,
drażliwością, bólem i zawrotami głowy, czasowym lub
trwałym uszkodzeniem słuchu.
Hałas w szkole
• 20 procent dzieci ze szkół podstawowych ma
zaburzenia słuchu a 30 procent ma tzw. szumy
uszne. Większe zaburzenia mają dzieci ze starszych
klas. Powodem jest hałas w szkołach ponad
dopuszczalne normy.
• Hałas na szkolnej przerwie może być porównywalny
z tym na koncercie rockowym. Przy jego natężeniu
przekraczającym 100 decybeli większość ludzi
odczuwa ból.
• Podczas przerw jego poziom dochodzi w nich nawet do 110
decybeli, podczas gdy dopuszczalna norma w Polsce wynosi
85 decybeli. Natomiast średni poziom hałasu to 90 dB, czyli
nieco powyżej progu uszkodzenia słuchu. Tyle decybeli ma
także dźwięk szkolnego dzwonka
• Po spędzeniu 59 minut w takim hałasie potrzeba aż 479
minut odpoczynku, aby stan słuchu powrócił do normy
„Mów tylko wtedy, kiedy
to co chcesz powiedzieć
jest piękniejsze
od ciszy.”
Download