Szkolenie z HIV/AIDS ( dla doradców pracujących w Punktach

advertisement
Kampania społeczna 2011
„Wiedza Ratuje Życie”
kampania społeczna „Wiedza ratuje życie” ma na celu
p r o m o w a n i e t e s t o w a n i a w k i e r u n k u H I V.
Odbiorcami kampanii są osoby: dorosłe (18-39 lat i
starsze), aktywne seksualnie, odpowiedzialne za zdrowie
własne i partnera (wykonanie testu na HIV jest jednym z
dowodów tej odpowiedzialności).
Kampania jest realizowana od listopada 2010 r. do maja
2011 r. Honorowym patronatem kampanię objął Minister
Zdrowia, a także Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda
Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego i
P r e z y d e n t M i a s t a S t o ł e c z n e g o W a r s z a w y.
Przydatne adresy stron internetowych:
Społeczny Komitet ds.AIDS
www.skaids.pl
Res Humanae
www.reshumanae.neostrada.pl
Krajowe Centrum ds. AIDS
www.aids.gov.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
www.pssewawa.pl
www.cd4.pl
Słowniczek
AIDS- zespół nabytego niedoboru odporności, zespół objawów
wynikających z zakażenia HIV, całkowicie niszczący
mechanizmy obronne organizmu. (ang. Acquierd Immune
Deficiency Syndrome)
HIV- ludzki wirus nabytego niedoboru odporności wywołujący
AIDS. (ang.Human Immunodeficiency Virus)
System immunologiczny- chroni przed chorobami
bakteryjnymi i wirusowymi oraz rakiem; jego uszkodzenie
może spowodować poważne choroby, np. AIDS.
Wynik HIV (-)- nie wykrycie wirusa HIV aktualnie dostępnymi
testami.
Wynik HIV(+)- seropozytywność, zakażenie HIV wykryte
testem.
Leki antyretrowirusowe (ARV)- eki stosowane w terapii osób,
w których wykryto obecność wirusa HIV hamują aktywność
wirusa HIV w organizmie osoby zakażonej, ale nie eliminują
go całkowicie.
Grupy ryzyka- zachowania ryzykowne
Nosiciel- osoba żyjąca z HIV
Komórki CD4- ( limfocyty CD4) należą do krwinek białych krwi
obwodowej i są jednym z ważniejszych składników obrony organizmu
przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. Są także głównym celem
zakażenia HIV.
Poziom wiremii/wiremia- ładunek wirusa we krwi. Mierzony jest
liczbą kopii RNA HIV w mililitrze krwi.
Download