lina ratunkowa dla polski – wieś - Bezpośrednio od Polskiego Rolnika

advertisement
LINA RATUNKOWA DLA POLSKI – WIEŚ
NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH
dokument został przedstawiony i przyjęty jako podsumowanie podczas Roboczego
Forum
pt. POLSKA WIEŚ. PROBLEMY I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ, które odbyło
się 6 marca 2016 roku w EKOCENTRUM ICPPC (*)
opracowanie mgr Jadwiga Łopata
Polska wieś to ciągle niedoceniane bogactwo; stanowi fundament, na którym Polacy
muszą się oprzeć, bowiem od niego zależy nasze bezpieczeństwo żywnościowe,
zdrowie Polaków oraz pobudzenie lokalnej ekonomii. Dotychczasowe rządy RP
sprowadzały na margines znaczenie wsi. Tradycyjne, rodzinne gospodarstwa są
systemowo niszczone, a polski łańcuch żywnościowy przejmowany przez globalne
korporacje agrobiznesu. Skutkiem tego jest postępująca degradacja środowiska, coraz
gorsza jakość żywności, schorowane i coraz bardziej ubogie społeczeństwo, utrata
suwerenności żywnościowej oraz utrata naturalnej i kulturowej różnorodności.
Mówimy DOSYĆ!
LINA RATUNKOWA DLA POLSKI - WIEŚ pokazuje kierunek koniecznych rozwiązań.
Wiele z nich funkcjonuje w praktyce na małą skalę. Wystarczy tylko je wspierać i
rozszerzyć na całą Polskę. Celem jest osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego,
polepszenie stanu zdrowia Polaków, pobudzenie lokalnej ekonomii, przedsiębiorczości,
utrzymanie niezależności i wolności. Aby to osiągnąć, KONIECZNE jest szybkie
wprowadzenie DOBRYCH USTAW: o sprzedaży żywności przez rolników (1), zakazie
rejestracji odmian, obrotu i upraw genetycznie modyfikowanych nasion i roślin w
Polsce, o sprzedaży ziemi i długoletniej dzierżawie, o przedsiębiorczości i
zanieczyszczeniach środowiska, o stosowaniu OŹE i innych ekologicznych technologii.
NIEZALEŻNOŚĆ I WOLNOŚĆ WYBORU
NASIONA – kto kontroluje nasiona, ten kontroluje cały łańcuch żywnościowy!
W ramach Planu Prywatyzacji nastąpiła wzmożona wyprzedaż polskich Centrali Nasiennych wraz
z bazą genetyczną. Na skutek tego znacząco ograniczono udział polskich odmian roślin w katalogu
odmian roślin uprawnych. Proces zanikania dawnych odmian zbóż, warzyw, owoców i drzew
wypieranych przez „nowoczesne” odmiany jest bardzo szybki, dlatego potrzebne jest PILNE
zaangażowanie rządu RP, rolników i różnych organizacji, aby ocalić różnorodność gatunków w
Polsce. Aby zapewnić zwiększenie upraw tradycyjnych odmian zbóż, warzyw,
ziemniaków i roślin oleistych, konieczne są odpowiednie zmiany przepisów prawa,
systemu nasiennictwa i wsparcie organizacyjno-finansowe.
Strona 1 z 9
GMO - Przybywa badań wskazujących na negatywny wpływ GMO na zdrowie ludzi,
zwierząt i stan naturalnego środowiska! (2)
Wszystkie badania opinii publicznej pokazują, że średnio 70 % Polaków nie chce GMO (podobnie
jak inni Europejczycy). Również sejmiki wszystkich województw ogłosiły wolę utworzenia na swoim
terenie stref wolnych od GMO, podpisując odpowiednie uchwały / rezolucje / stanowiska. (3)
Tymczasem:
 trzykrotne przedłużanie vacatio legis ustawy o paszach spowodowało całkowite uzależnienie
przemysłu paszowego od importu śruty sojowej genetycznie zmodyfikowanej, która sprowadzana
jest do Polski w ilości 2 milionów ton rocznie.
 ustawa o GMO pozwala na uwolnienie organizmów GMO do środowiska.
 ustawa o nasiennictwie zawiera zakaz upraw GMO, ale BRAK zakazu sprzedaży nasion GMO!
Należy natychmiast:
- wprowadzić ustawowy zakaz rejestracji odmian, obrotu i upraw genetycznie
modyfikowanych nasion i roślin w Polsce,
- zwiększyć kontrole upraw na obecność GMO (obecnie jest to 3-5 % upraw),
- wdrażać w życie plan wycofywania pasz z GMO i szerokiego wspierania producentów
pasz bez GMO, również na potrzeby własne
- opracować i wdrażać w życie plan wycofywania żywności z GMO.
WYPRZEDAŻ ZIEMI ROLNEJ
Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej jest dziurawa. Niebezpieczny jest np. zapis
zezwalający na zakup i sprzedaż ziemi przez związki wyznaniowe i Kościoły. Pytanie, dlaczego
rząd nie zgadza się na zakup ziemi przez inne podmioty prawne, a w tym przypadku robi
wyjątek. Należy natychmiast usunąć ten zapis z powyższej ustawy oraz poważnie
rozważyć inne zarzuty dotyczące tej ustawy. ILE ZIEMI TYLE POLSKI!
UWAGA - TTIP !
Negocjacje Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)
między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską trwają od 2013 r. Amerykańskie
korporacje dążą do zniesienia barier w Europie, np. wysokich standardów środowiskowych,
żywnościowych, praw pracowniczych - niezwykle istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa
europejskich obywateli. Korporacje będą mogły wykorzystywać sądy arbitrażowe do pozywania
państw europejskich, w sytuacji gdy te wprowadzą prawa ograniczające ich spodziewane zyski.
Zagrożenie dla społeczeństwa niesie również zasada wzajemności uznawania standardów m. in. w
żywności, które w UE są znacznie bardziej wymagające. W konsekwencji dojdzie do destrukcji
rolnictwa i zmniejszenia stopnia samowystarczalności w produkcji żywności.
Polska musi odrzucić TTIP!
TTIP wzmocni ekspansję korporacji. Korzyści z podpisania umowy TTIP są bardzo ograniczone,
rozłożone w czasie, a udział w nich przypadnie jedynie nielicznym (!) przedsiębiorcom, podczas gdy
koszty poniosą całe społeczeństwa. (http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/851265,prof-leokadiaoreziak-korzysci-z-umowy-ttip-odniosa-tylko-wielkie-korporacje.html?google_editors_picks=true)
Strona 2 z 9
SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA i LOKALNA. ŻYWNOŚĆ BEZPOŚREDNIO OD
ROLNIKA A ŻYWNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
Polacy są zmuszani (poprzez utrudnienie dostępu do dobrej żywności od polskich rolników oraz
nachalną, wszechobecną propagandę promującą śmieciowe i supermarketowe jedzenie) jeść
żywność, która nigdy w historii ludzkości nie była tak toksyczna jak teraz. Normy dopuszczają do
spożycia znaczących pozostałości ponad 3275 pestycydów oraz około 300 różnych substancji
(głównie syntetycznych) jako bezpiecznych. Podczas gdy supermarkety legalnie sprzedają
niezdrowe, pozbawione wartości odżywczych, pełne chemii i sprowadzane z dalekiego świata
artykuły spożywcze, najwyższej jakości, nisko przetworzona, lokalna żywność wytwarzana przez
małe i średnie gospodarstwa rodzinne ma prawny status "żywności nielegalnej". Wprowadzone
pozorowane próby umożliwienia handlu rolnikom na lokalnych rynkach poprzez zmianę ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych są złe.
Należy w trybie pilnym wprowadzić propozycję ustawy o sprzedaży żywności przez
rolników! (1) Projekt ten, czytelny i prosty, powstał w ścisłej współpracy z rolnikami.
Projekt chroni: prawdziwe rolnictwo, żywność wysokiej jakości, zdrowie Polaków, naturalną i
kulturową różnorodność, żyzność gleb, niezależność żywnościową, wolność wyboru. Także promuje
i popiera: uczciwość, odpowiedzialność, patriotyzm, rodzinne gospodarstwa rolne, polską najlepszej
jakości żywność. Przywraca tradycyjną rolę rolnika jako wytwórcy i przetwórcy, a
jednocześnie otwiera nowy rynek naturalnej i zdrowej żywności dla konsumentów.
SKANDALE Z ŻYWNOŚCIĄ PRZEMYSŁOWĄ I SUPERMARKETOWĄ.
Na etykietach z przemysłową i supermarketową żywnością jest pełno informacji zapewniających, że
produkty te są świeże, zdrowe, naturalne i odżywcze. Pełno różnych znaków jakości, gwarancji
czystości i bezpieczeństwa. Tylko, że czy to prawda?
Częste skandale z tą żywnością w roli głównej świadczą o tym, że „papier wszystko przyjmie”, a
przepisy są po to, aby je obchodzić; szczególnie gdy jest się dużą korporacją i/lub siecią produkującą
żywność i/lub ją sprzedającą. W Unii Europejskiej dopuszczonych jest do stosowania w żywności
około 2,7 tys. Aromatów, co „owocuje” tym, że każdego roku do żywności dodaje się około 170 tys.
ton tych aromatów w samej tylko UE! Dodajmy do tego ponad 300 dodatków konserwujących i
stabilizujących, aby obraz „zdrowotnych walorów” tej żywności był pełniejszy (*). Poniżej tylko kilka
przykładów, które pokazują, iż wiele produktów przemysłowej/ supermarketowej żywności nie ma nic
wspólnego z tym, co na niej pisze i trudno te produkty nazwać prawdziwą żywnością.
Kurczaki z supermarketu zakażone bakteriami - Konsumentom grozi salmonella,
listerioza
i
inne
choroby
układu
pokarmowego.
http://zdrowie.dziennik.pl/diety/artykuly/387263,kurczaki-z-supermarketu-zakazone-bakteriamiwywoluja-grozne-zatrucia-pokarmowe.html
Klienci Tesco narażeni na zatrucia pokarmowe - w 29. placówkach tej marki stwierdzono
poważne
uchybienia
jeśli
chodzi
o
przestrzeganie
podstawowych
zasad
higieny.
http://www.polishexpress.co.uk/markety-nie-spelniaja-standardow-higieny-najgorzej-w-tesco/
ARSZENIK
W
POTRAWKACH
DLA
NIEMOWLĄT
I
MAŁYCH
DZIECI
http://www.poloniairlandia.pl/informacje-irlandia/irlandia-arszenik-w-potrawkach-dla-niemowlat-iStrona 3 z 9
-
malych-dzieci/
Zastąpienie wołowiny koniną dobitnie pokazuje, że przekroczono pewną niebezpieczną
granicę w dążeniu do zbijania cen.
http://www.voxeurop.eu/pl/content/article/3411571-
niebezpieczne-konsekwencje-ciecia-kosztow-przez-supermarkety
W Tesco wożą jedzenie śmieciarkami. Tesco używa tych samych samochodów dostawczych do
przywożenia
jedzenia
do
sklepów,
co
do
wywożenia
śmieci
z
magazynów.
http://www.sfora.pl/swiat/Skandal-w-Tesco-Woza-jedzenie-smieciarkami-a61756
Mleko zatrute melaminą, składnika do produkcji…plastiku (!); melaminę wykryto w mleku
69 marek 22 firm. Melamina została znaleziona również w jogurtach i lodach.
Toksyny w słoiczkach dla dzieci. Naukowcy ze Szwecji znajdują niebezpieczne dla zdrowia
związki: arsen, ołów, uran, kadm. O sprawie informuje „The Telegraph”...
MOM w daniach dla dzieci Gerber. „Gazeta Wyborcza” poinformowała o tym, że jeden z
czytelników znalazł MOM (mięso oddzielone mechanicznie) w słoiczkach obiadowych dla dzieci. MOM
to mięsny wypełniacz, niepełnowartościowe mięso, stosowane w gorszej jakości pasztetach,
kiełbasach i parówkach. http://www.sosrodzice.pl/najwieksze-skandale-z-zywnoscia-sloiczkowamlekiem-modyfikowanym-w-roli-glownej/5/#ixzz43YTJLCrw
Ryż z plastiku - producenci mieszają ziemniaki, słodkie ziemniaki i przemysłowe syntetyczne żywice
do produkcji imitacji ryżu.
http://nwonews.pl/pdf/ryz-z-plastiku-na-twoim-talerzu-chinski-skandal-zywnosciowy-2930.pdf
Skandal z fałszowaniem żywności. Brytyjscy konsumenci są oszukiwani...W laboratoriach
zbadano 900 próbek najróżniejszych produktów: mięsa, napojów, herbaty, krewetek i alkoholu...W
szynce znajdowano znane Polakom MOM... W wyrobach wieprzowych pełno było mięsa
drobiowego, a w wołowych wieprzowego. W mozzarelli ilość "prawdziwego" sera nie
przekraczała 50 procent, krewetki w połowie składały się z wody. Z kolei w składzie
wyszczuplającej "herbatki ziołowej" nie znaleziono ani ziół, ani herbaty...Źródło:onet.pl
oraz
http://bham.pl/wiadomosci/wielka-brytania/3909-skandal-z-falszowaniem-zywnosci
http://www.theguardian.com/world/2014/feb/07/fake-food-scandal-revealed-tests-productsmislabelled
Wkład
przemysłowej
produkcji
zwierzęcej
na
oporność
na
środki
przeciwdrobnoustrojowe
Problem podsumowała European Medicines Agency (Europejska Agencja Leków), która stwierdziła:
„W systemach produkcji zwierzęcej o dużym zagęszczeniu zwierząt lub słabym biobezpieczeństwem
rozwój i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych jest szczególnie ułatwione, co prowadzi do
częstszego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i prewencji tych chorób. Stwarza to
sprzyjające warunki dla selekcji, rozprzestrzeniania i utrzymywania się bakterii opornych na środki
przeciwdrobnoustrojowe. Część z tych bakterii jest w stanie powodować infekcje u zwierząt, a w
przypadku odzwierzęcych infekcji, także u ludzi. Bakterie pochodzące od zwierząt mogą być też
źródłem przenoszenia genów oporności do ludzkich i zwierzęcych patogenów”.
Choroby odzwierzęce. W badaniu hodowli kur niosek w UE wykryto salmonellę w 30,8% farm kur
niosek. Stwierdzono w nim, że hodowla klatkowa jest związana z wyższym ryzykiem wystąpienia
salmonelli niż w innych typach hodowli kur niosek. Badanie występowania salmonelli w brytyjskich
hodowlach kur niosek wykazały, że systemy hodowli nie-klatkowej charakteryzowały się
zredukowanym ryzykiem.
(Źródło: na podstawie Health Implications of Industrial Livestock Production, Farmageddon
Strona 4 z 9
Academy Briefing, Compassion in World Farming – tłumaczenie Jacek Nowak)
PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ FAKTY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE. WNIOSKI TEŻ SĄ JEDNOZNACZNE:
Polacy muszą mieć łatwiejszy dostęp do żywności dobrej jakości. Rolnicy muszą mieć możliwość
łatwej sprzedaży swojej żywności. Żywność dobrej jakości na naszych stołach jest PODSTAWĄ
ZDROWIA całego narodu.
BRONIMY szerokiego dostępu do żywności bezpośrednio od dobrych, prawdziwych
rolników bo jest to DOBRA i BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ; żywność która oznacza: ZDROWIE
POLAKÓW, RODZINNE GOSPODARSTWA I PRAWDZIWE ROLNICTWO, MIEJSCA PRACY,
NIEZALEŻNOŚĆ, WOLNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ i ROZWÓJ LOKALNEJ EKONOMII.
W ramach kampanii BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA
www.bezposredniodorolnika.pl promujemy dobrych rolników i domagamy się
szybkiego wprowadzenia w życie prostych regulacji które umożliwią konsumentom dostęp do
żywności (przetworzonej i nieprzetworzonej) od nich. Domagamy się prostych regulacji, bez
krępowania drobnych i średnich rolników przepisami sanitarno-epidemiologicznymi i innymi,
stworzonymi w zamyśle dla przedsiębiorstw sektora spożywczego, a nie dla małego,
przydomowego, sezonowego przetwórstwa własnego surowca.
BEZPOŚREDNIO OD POLSKIEGO ROLNIKA jest krokiem dla zdrowia i dobra
Polaków! TO NIESŁYCHANE, ŻE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚĆ MA PRAWNY STATUS
NIELEGALNEJ ŻYWNOŚCI NATOMIAST ŻYWNOŚĆ PEŁNA CHEMII I GMO JEST LEGALNA.
WIĘCEJ: http://bezposrednioodrolnika.pl/
ZWIĄZKI ROLNICZE
Główne rolnicze związki zawodowe, które twierdzą, że reprezentują małe i średnie gospodarstwa
rodzinne w całej Polsce, są także członkami największej organizacji lobby rolniczego w Europie –
COPA/COGECA. Aby mogły być częścią tej organizacji, polski rząd dotuje im roczną opłatę
członkowską wynoszącą około 4 milionów złotych na rok. Tymczasem COPA/COGECA promuje
wielkie gospodarstwa, ma bezpośrednie powiązania z głównymi producentami pestycydów
i korporacjami agrobiznesu promującymi GMO! Jego głównymi sponsorami jest Komisja Europejska
i Europa-Bio – stowarzyszenie handlowe pro GMO (źródło: CAP Reform – Dziennik UE).
Należy:
 wstrzymać dotacje do opłaty członkowskiej do COPA/COGECA, a pieniądze
zaoszczędzone przeznaczyć na rozwój sprzedaży bezpośredniej i lokalnej
 zmienić ustawę o Izbach Rolniczych. IR to jedyna organizacja rolnicza
otrzymująca finansowanie na działalność jako 2% podatku rolnego. Rolnik musi
mieć wpływ na to, którą organizację rolniczą chce wspierać i należeć do tej,
którą wybierze.
KONOPIE
Strona 5 z 9
Niezrozumiałe jest niemal całkowite zaprzestanie uprawy w Polsce konopi włóknistych –
Cannabis sativa, które jeszcze nie tak dawno były bardzo powszechne w naszym kraju i stanowiły
niemal podstawę polskiego rolnictwa oraz polskiego przemysłu budowlanego, celulozowego,
tkackiego, powroźniczego czy meblarskiego. Również przemysł spożywczy korzystał z wartości
odżywczych tkwiących w tym surowcu, i tak np. prozdrowotny olej z konopi był w powszechnym
użyciu. Konieczny jest powrót w naszym kraju do tradycyjnej uprawy, jaką są konopie,
co przyczyni się do produkowania naturalnych surowców dla wielu drobnych
przetwórców.
DRAMATYCZNY WZROST ZUŻYCIA NAWOZÓW W POLSCE
Dopuszczane przez kolejne rządy RP środki chemiczne stosowane w rolnictwie przyczyniają się
do wymierania pszczół, rujnują tradycyjne i ekologiczne rolnictwo, pszczelarstwo oraz zdrowie
Polaków. 84 % gatunków roślin i 76% produkcji żywności zależy od zapylania przez pszczoły. W
dodatku podwyższono dwustukrotnie (!) graniczny próg pozostałości glifosatu (substancji czynnej
herbicydu Roundup i innych, uznanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za
prawdopodobnie rakotwórczy dla człowieka (4)) w ziarnie, aby żywność GMO mogła być
importowana do Europy. Herbicyd Roundup jest powszechnie używany w rolnictwie, ale również w
ogrodach, działkach, trawnikach przydomowych, parkach.
GLEBY
Gleba, najważniejszy środek produkcji żywności, a jednocześnie jeden z najbardziej złożonych i
niepoznanych do końca ekosystemów na Ziemi, jest tak szybko degradowany – głównie przez
rolnictwo stosujące wielkie ilości nawozów sztucznych i pestycydów – że, według ekspertów FAO,
jeśli obecne tempo degradacji utrzyma się, to w ciągu 60 lat zniknie warstwa uprawna gleby w
świecie. Niestety, w Polsce po 2000 r. bardzo wzrosła ilość zużywanych na hektar nawozów
sztucznych i pestycydów. Według Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa zawartość
próchnicy w polskich glebach spadła w ciągu ostatnich 30 lat o 40 %, a 90% gleb jest słabej
jakości. Podstawowym kierunkiem uchronienia kraju przed katastrofą żywieniową jest utrzymanie
warstwy drobnych i średnich rolników, dbających o gleby.
Należy natychmiast wprowadzić:
1) zakaz używania herbicydów z udziałem glifosatu,
2) znaczne ograniczenia w stosowania wyrobów chemii przemysłowej w rolnictwie,
3) działania wspierające odrodzenie nawożenia organicznego i innych praktyk
rewitalizacji gleby,
4) ustawę o sprzedaży żywności przez rolników (1) zgłoszoną przez posłów ruchu
Kukiz’15.
SMOG DŁAWI POLSKĄ WIEŚ
Polska ma najgorsze powietrze w całej Unii Europejskiej. Smog występuje nie tylko w dużych
miastach, miasteczkach, miejscowościach uzdrowiskowych, ale również na terenach wiejskich
(raport z badań Fundacji Planeta). Na wsi nie ma sieci ciepłowniczych, a mieszkańcy ogrzewają
Strona 6 z 9
domy głównie przy pomocy niespełniających żadnych standardów emisyjnych kotłów na paliwa
stałe, w których spalane są najtańszy węgiel, miał, muł oraz często również odpady. Smog jest
przyczyną bardzo wielu poważnych schorzeń. Na skutek niskiej emisji w Polsce umiera rocznie ok.
45 000 osób (raport NIK). Konsekwencją niskiej emisji jest nie tylko zanieczyszczone powietrze
(również wiejskie), ale także skażenie gleby i żywności toksycznymi substancjami (dioksyny), co
potwierdzają badania (badania jajek przeprowadzone przez Laboratorium Analiz Śladowych
Politechniki Krakowskiej). To z kolei stawia pod znakiem zapytania przyszłość takich
obszarów, jak rolnictwo ekologiczne, eko-/agroturystyka, turystyka, produkt lokalny i
regionalny. Problem smogu w Polsce cały czas się pogłębia. Mimo iż działają programy
ograniczania niskiej emisji, ich zasięg jest ograniczony, a wymiana kotłów postępuje bardzo powoli.
Jednocześnie w nowych domach i obiektach ciągle instalowane są pozaklasowe kotły na paliwa
stałe, które powodują ogromną emisję zanieczyszczeń. Należy jak najszybciej zatrzymać
smog i stopniowo eliminować problem, wprowadzając standardy emisyjne dla
urządzeń grzewczych oraz normy jakościowe dla paliw. I nie chodzi o całkowity zakaz
spalania węgla i drewna, ale o wymianę urządzeń grzewczych na nowoczesne i
nieemitujące zanieczyszczeń.
SMOG ELEKTROMAGNETYCZNY
Intensywna rozbudowa sieci telekomunikacyjnej opartej na naziemnych stacjach bazowych
telefonii komórkowej i transmisji danych przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska
naturalnego oraz zdrowia ludzkości. Alternatywą jest rozbudowa sieci światłowodowej,
sieci telekomunikacji przewodowej oraz internetu satelitarnego w warunkach
zabudowy rozproszonej. Tak więc polska wieś nie musi być wykluczona cyfrowo. Koegzystencja
ww systemów telekomunikacyjnych uzupełnionych telefonią komórkową stanowić będzie
zrównoważony system cyfryzacji społeczeństw wiejskich.
ZANIKANIE SAMOWYSTARCZALNYCH GOSPODARSTW RODZINNYCH
W Polsce gospodarstwa rodzinne w wielu przypadkach ciągle zachowują regułę
samowystarczalności. Niestety ich ilość znacznie się zmniejszyła. Takie gospodarstwa były/są
celowo przez całe lata niedoceniane, oczerniane i przedstawiane jako zacofane i mało
produktywne. Te, którym udało się przetrwać, mogą obecnie być świetnym przykładem do
naśladowania i działać jako ośrodki edukacji przyszłych pokoleń.
Należy stworzyć sieć samowystarczalnych gospodarstw rodzinnych, promować je,
wspierać merytorycznie i finansowo (również w zakresie samowystarczalności
energetycznej).
WZMOCNIENIE EKONOMII i przeciwdziałanie bezrobociu
Należy:
 stworzyć i promować sieć sklepów/stoisk „SMAK POLSKI - żywność i inne
produkty wiejskie”. Takie sklepy powinny być w każdej miejscowości szeroko
Strona 7 z 9





promowane.
wprowadzić większe (!) wsparcie dla wsi na cele instalowania odnawialnych
źródeł energii oraz innych ekologicznych technologii,
wspierać rozwój zanikających zawodów,
stworzyć mechanizmy wspierające młodych ludzi (w tym również z miast),
którzy chcą prowadzić gospodarstwa metodami tradycyjnymi i ekologicznymi
poprzez system wieloletniej dzierżawy,
wspierać finansowo i merytorycznie tworzenie lokalnych Banków Tradycyjnych
Nasion,
wprowadzić preferencje dla stołówek, restauracji, szkół, które kupują lokalną
żywność.
LIKWIDACJA LOKALNYCH ZAKŁADÓW SKUPUJĄCYCH I PRODUKUJĄCYCH
ŻYWNOŚĆ
Wprowadzone w ostatnich latach nadmierne rygory sanitarne i weterynaryjne w odniesieniu do
produkcji żywności spowodowały zamknięcie większości zakładów przetwórczych, punktów skupu,
ubojni, masarni, mleczarni itp. Rolnicy utracili rynki zbytu dla swoich produktów.
Polski rynek wewnętrzny produktów żywnościowych jest zdominowany przez 14 największych
korporacji spożywczych, które decydują o tym, czyje produkty będą sprzedawane w sklepach
wielkopowierzchniowych. Pozycja negocjacyjna naszych rolników (nawet działających w ramach
grup), czy małych zakładów przetwórczych (duże zostały sprzedane obcemu kapitałowi) wobec
korporacji handlowych jest bardzo słaba. Należy opracować i wdrażać program odbudowy
lokalnych przetwórni i sieci sklepów.
ROLNICTWO EKOLOGICZNE
Ciągłe zmiany przepisów i warunków dofinansowania upraw, nadmiar biurokracji, wielokrotne
kontrole są powodem zmniejszania się ilości gospodarstw ekologicznych. System dopłat do tych
gospodarstw był skonstruowany wadliwie i nie spowodował zwiększenia podaży żywności
ekologicznej na rynek. Wspierano powierzchnię użytków rolnych, a nie produkcję.
Promocja rolnictwa ekologicznego powinna odbywać się poprzez dofinansowanie
dziennej stawki żywieniowej w przedszkolnych, szkolnych i szpitalnych stołówkach.
Szeroka promocja żywności dobrej jakości musi być nakierowana głównie krajowy
rynek lokalny! Przyjęty Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego
w Polsce na lata 2014-2020 należy skorygować i zabezpieczyć środki finansowe na
jego realizację.
WZYWAMY POLAKÓW DO JEDNOŚCI i POPARCIA DOKUMENTU
PROGRAMOWEGO LINA RATUNKOWA DLA POLSKI – WIEŚ przyjętego 6 marca
2016 roku na Roboczym Forum POLSKA WIEŚ - PROBLEMY I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ. Służmy
wszyscy naszą wiedzą i doświadczeniem przy realizacji tych długo oczekiwanych i
Strona 8 z 9
koniecznych zmian dla dobra Polski i jej mieszkańców.
WZYWAMY Prezydenta RP, Rząd RP, Posłów i Senatorów RP do szybkiej
realizacji postulatów zawartych w powyższym dokumencie programowym!
LINA RATUNKOWA DLA POLSKI – WIEŚ
NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH
Zobaczcie na linę. Składa się z mnóstwa cienkich nitek splecionych
razem, z których każda pojedynczo jest słaba. Jednak wszystkie razem
mają wielką siłę. Razem splecione stają się mocne jak stal.
OPRACOWANIE: Jadwiga Łopata, inicjatorka i dyrektorka Międzynarodowej Koalicja dla Ochrony
Polskiej Wsi – ICPPC, laureatka ekologicznego Nobla, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi,
prowadzi edukacyjne gospodarstwo EKOCENTRUM ICPPC
PRZY WSPÓŁPRACY: Bogdan Chara, rolnik, gospodarstwo „Ekorab”, woj. świętokrzyskie,
dr Jacek J. Nowak, prof. SW, Jolanta Dal, rolniczka i radna, gospodarstwo „Ohanadal”, Osławica,
woj. podkarpackie, Edyta Jaroszewska Nowak, rolniczka, gospodarstwo BIOEDEN, Kluczkowo,
prezes Stowarzyszenia EKOLAND O/Zachodniopomorski, woj, zachodniopomorskie, Lena Huppert,
Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT, Warszawa
Adres do korespondencji:
(*) Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC
34-146 Stryszów 156, tel./fax: 33 8797114 [email protected]
www.icppc.pl
www.eko-cel.pl
(1) http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-67-2016/$file/8-020-67-2016.pdf
(2) http://www.polskawolnaodgmo.org/wp-content/uploads/2015/12/Omowienie-pracy-Seraliniego7.12.2012.doc
Film: „GMO, Alarm dla świata”: https://www.youtube.com/watch?v=pdvxdC9NPB8
http://www.icppc.pl/antygmo/strefy-wolne-od-gmo/
IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 112 – Glyphosate
(http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112-09.pdf)
Raport pt. "Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój" (IAASTD, International
Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development) - przygotowany na
zlecenie ONZ - to najbardziej wszechstronny dokument dotyczący rolnictwa na Ziemi i stojących przed nim
wyzwań. W raporcie podkreślono, że bezpieczeństwo żywnościowe teraz, jak i w przyszłości, jest w stanie
zapewnić tylko zrównoważone, tradycyjne i ekologiczne rolnictwo.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/Investment/Agriculture_at_a_Crossroads_Global_Report_IAAST
D.pdf I WIELE INNYCH
Strona 9 z 9
Download