Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii ogólnej

advertisement
Opieka pielęgniarska nad pacjentem w oddziale chirurgii
ogólnej, po zabiegu operacyjnym, w wybranych
jednostkach chorobowych.
Aby ujednolicić opis opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po
zabiegu operacyjnym należy przyjąć uniwersalny schemat
pielęgniarskiego postępowania pozabiegowego (SCHEMAT PPP)
Opieka pielęgniarska nad chorym w bezpośrednim okresie po
zabiegu operacyjnym powinna się koncentrować na kilku
ważnych elementach: ( według schematu PPP)
1.Kontrola stanu świadomości chorego.
2.Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych chorego
 Ciśnienie tętnicze
 Tętno
 Oddech
 Ilość wydalanego moczu
 ocena barwy skóry i błon śluzowych, tzw. powrotu
kapilarnego i temperatury ciała pacjenta
3.Obserwacja chorego w kierunku wystąpienia ewentualnych
powikłań związanych z zabiegiem.
4.Obserwacja rany pooperacyjnej, czystości opatrunku,
obserwacja ilości i jakości treści jaka może wypływać z
założonych w trakcie zabiegu drenów.
5.Podawanie pacjentowi zleconych leków i płynów infuzyjnych.
6.Pomoc w uwalnianiu chorego od bólu związanego z zabiegiem
operacyjnym poprzez systematyczne podawanie leków
przeciwbólowych oraz stałą kontrolę bólu odczuwanego przez
pacjenta.
7. Dbanie o ogólny komfort chorego.
8.Dokumentowanie wszystkich pomiarów dokonanych u
chorego. Dokumentowanie podawanych pacjentowi leków i
płynów infuzyjnych.
9. W razie konieczności szybkie informowanie zespołu
medycznego
(chirurg, anestezjolog, pozostali członkowie zespołu
pielęgniarskiego) o zmieniającym się stanie chorego.
Opieka pielęgniarska nad chorym po usunięciu pęcherzyka
żółciowego - CHOLECYSTECTOMIA
oraz po operacji kamicy przewodowej – CHOLEDOCHOTOMIA
I. Uwagi kliniczne.
Zabieg operacyjny polega na usunięciu kamieni wraz z
pęcherzykiem - CHOLECYSTECTOMIA, lub na usunięciu kamieni
z przewodu żółciowego wspólnego – CHOLEDOCHOTOMIA.
Zabiegi te można wykonać metodą tradycyjną i metodą
laparoskopową. Czas hospitalizacji chorego i utrzymywania się
dolegliwości związanych z zabiegiem (np. ból) jest zwykle
krótszy po zabiegu wykonanym metodą laparoskopową niż w
przypadku metody tradycyjnej.
II. Postępowanie pielęgniarskie.
Opieka nad chorym w bezpośrednim okresie po zabiegu
operacyjnym powinna się skupić na kilku ważnych elementach:
1.Kontrola stanu świadomości chorego.
2.Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych chorego:
 Ciśnienie tętnicze
 Tętno
 Oddech – świst? Jeśli tak to niebezpieczeństwo
zapadania się chrząstek tchawicy, zwłaszcza gdy
chory zgłasza duszność
 Ilość wydalanego moczu
 ocena barwy skóry i błon śluzowych, tzw. powrotu
kapilarnego i temperatury ciała pacjenta
3.Obserwacja chorego w kierunku wystąpienia ewentualnych
powikłań związanych z zabiegiem.
4.Obserwacja rany operacyjnej, czystości opatrunku,
obserwacja ilości i jakości treści jaka może wypływać z
założonych w trakcie zabiegu drenów, obserwacja pojemników
Redona. Nadmierny wyciek treści krwistej z drenu Redona może
oznaczać brak prawidłowej hemostazy, a obecna w nim treść
żółciowa – brak prawidłowego zaopatrzenia przewodu
pęcherzykowego, uszkodzenie dróg żółciowych.
Po CHOLEDOCHOTOMII pacjent ma założony dren Kehra
(dren w kształcie litery T).
5.Podawanie pacjentowi zleconych leków i płynów infuzyjnych.
6.Pomoc w uwalnianiu chorego od bólu związanego z zabiegiem
operacyjnym poprzez systematyczne podawanie leków
przeciwbólowych oraz stałą kontrolę bólu odczuwanego przez
pacjenta.
Dolegliwości bólowe po CHOLECYSTECTOMII i/lub
CHOLEDOCHOTOMII :
 Ból w okolicy ramion, obojczyków i potylicy
(maksymalnie 2-3doby po dokonanym zabiegu)
wynikający z zastosowanej operacyjnej metody
laparoskopowej. Podczas zabiegu tą metodą do jamy
brzusznej wprowadza się gaz (CO2 - dwutlenek
węgla), który unosi przeponę powodując podrażnienie
nerwów przeponowych odchodzących od splotu
szyjnego C4 i C5.
 Ból tylko prawego barku – podrażnienie nerwu
przeponowego prawego przez krwiak
podprzeponowy, ropień podprzeponowy lub zbiornik
żółci.
 Ból w ranie pooperacyjnej ( przy operacji
laparoskopowej ból w ranie pooperacyjnej z reguły
ma niewielkie natężenie) – reakcja ma uszkodzone
nerwy biegnące w okolicy cięcia operacyjnego,
krwiak w ranie, zakażenie rany.
 Ból o charakterze kolkowym czasowo zaostrzający
się – utrudniony pasaż jelitowy.
 Ból o charakterze stałym, zlokalizowany w jamie
brzusznej – krwiak, ropień, zbiornik żółci w jamie
otrzewnowej.
7. Dbanie o ogólny komfort chorego.
8.Dokumentowanie wszystkich pomiarów dokonanych u
chorego. Dokumentowanie podawanych pacjentowi leków i
płynów infuzyjnych.
9. W razie konieczności szybkie informowanie zespołu
medycznego
(chirurg, anestezjolog, pozostali członkowie zespołu
pielęgniarskiego) o zmieniającym się stanie chorego.
Zalecenia dla chorego po zakończeniu leczenia szpitalnego.
Usunięcia pęcherzyka żółciowego oznacza brak magazynowania
żółci (a rezultacie jej 10-cio krotnego zagęszczenia) i
uniemożliwia tym samym szybkie dostarczanie właściwej
objętości żółci do dwunastnicy w przypadku spożycia większej
ilości tłuszczu. Ponadto operacja nie cofa w pełni powstałego w
czasie trwania kamicy żółciowej uszkodzenia wątroby, zaburzeń
ruchowych dróg żółciowych, oraz zmian w trzustce. Dlatego
wskazane jest przestrzeganie określonych zasad dietetycznych
optymalnie przez kilkanaście tygodni a czasem na stałe.
Zalecenia dietetyczne:
 Ograniczenie podaży tłuszczów w zakresie ilościowym
i jakościowym – głównie tłuszczów pochodzenia
zwierzęcego.
 We wczesnym okresie pooperacyjnym zakaz
spożywania tłustego mięsa, jaj, ostro przyprawionych
potraw, alkoholu, napojów gazowanych, mocnej
kawy.
 Spożywanie posiłków często, w małych ilościach, tak
aby zapobiec zastojowi żółci w drogach żółciowych.
 Umiarkowany wysiłek fizyczny, który pobudzi
procesy przemiany materii i zapobiegnie otyłości.
 Przyjmowanie leków zaordynowanych przez lekarza.
Download