Majowy numer gazetki "Nasz Świat"

advertisement
NR 67 (101) 2015
MAJ
MIESIĘCZNIK DLA RODZICÓW DZIECI
Z PRZEDSZKOLA NR 24
W CHORZOWIE
07. 05. 2015
Zajęcie otwarte dla rodziców dzieci z grupy „Biedronek”
08. 05. 2015
Reprezentacja dzieci z grupy „Motyli” będzie brać udział
w konkursie plastycznym „Chorzowskim szlakiem”
08. 05. 2015
Dzieci z grup: „Motyli” i „Biedronek” wezmą udział
w imprezie „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” przy
kompleksie Sztygarka ”Szyb Prezydent”, organizowanych
przez Urząd Miasta Chorzów i Urząd Marszałkowski.
Dla dzieci przewidzianych jest szereg atrakcji
i niespodzianek, w tym zdobycie dyplomu „Zdobywców
szybu”
12. 05. 2015
Reprezentacja dzieci z grupy „Motyli” będzie brać udział
w konkursie wiedzy „Chorzów moje miasto”
26. 05. 2015
W tym dniu dzieci zapraszają swoich rodziców do Domu
Kultury na wspólne świętowanie „DNIA MATKI I TATKI”
Juliannie J. z grupy „Biedronek” za zajęcie
I miejsca
w konkursie „Bobas” w kategorii wokalnej
oraz
całej grupie „Biedronek” za zdobycie
wyróżnienia
w konkursie „Bobas” w kategorii wokalno instrumentalnej
ZŁOŚĆ I AGRESJA U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Złość jest uczuciem pojawiającym się u dzieci w wieku
przedszkolnym w sytuacjach, gdy zostały przez kogoś oszukane, kiedy
zostały potraktowane niesprawiedliwie. Czasem gniew pojawia, gdy
dziecko nie zrozumiało zadania, gdy nie potrafi dorównać rówieśnikom
lub gdy jest pozbawione przyjemności dostępnej rówieśnikom. Dzieci
w wieku przedszkolnym złoszczą się także, gdy zabiera im się
własność, przeszkadza w zabawie, gdy przedmioty nie działają
zgodnie z ich życzeniem, lub gdy wymaga się od nich czegoś, czego w
danej chwili nie chcą wykonać. Złość może być również środkiem do
osiągnięcia celu. Z wiekiem zwiększa się ilość sytuacji wywołujących
złość. Ważną sprawą, jest nauczenie dziecka, by gniew kierowało
na tory społecznie akceptowane, gdyż często złość jest
bezpośrednią przyczyną zachować agresywnych.
Agresją Ranschburg (1985, s. 77) nazywa każde zamierzone
działanie – w formie otwartej lub symbolicznej – mające na celu
wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty lub bólu.
Przyczyny agresji:
 niezaspokojenie potrzeb lub pragnień,
 uczenie się poprzez naśladowanie zachowania osób ważnych dla
dziecka (rozwiązywanie problemu za pomocą agresji),
 środki masowego przekazu (oglądanie bajek, filmów i
programów, w których występuje przemoc).
U dzieci w wieku przedszkolnym można wyróżnić kilka form
agresywnych zachowań:
 agresja fizyczna, polegająca na ataku fizycznym bądź obronie –
jej przyczyną często bywa konflikt o zabawkę bądź pomysł na
zabawę. Przejawia się nie tylko biciem, szczypaniem, szarpaniem
i kopaniem, ale również wyrywaniem sobie zabawki, popychaniem,
rzucaniem i niszczeniem przedmiotów,
 agresja werbalna polegająca na konfrontacji słownej związanej
z wyzwiskami, a także obwinianiem, skarżeniem,
komenderowaniem, lamentowaniem. Są to również kłótnie,
sprzeczki, obraźliwe słowa, prowokowanie,
 agresja pośrednia (cicha), ma miejsce wtedy, gdy dziecko
wyłącza się z komunikacji, świadomie ignoruje i wyraża
przesadnie wyraźny brak zainteresowania innymi dziećmi.
Sygnalizuje antypatię i wzbrania się przed kontaktem
społecznym, urządza na przykład w tajemnicy niemądry dowcip.
 agresja relacji, która może prowadzić do wykluczenia z grupy
pewnych osób, przedstawienia siebie w lepszym świetle oraz
narzucenia komuś swojej woli.
AGRESJA to także:
 opór wobec nauczyciela,
 przesadnie żądanie zainteresowania i uwagi ze strony innych,
 niszczenie przedmiotów własnych i cudzych,
 przeszkadzanie innym dzieciom,
 wybuchowość,
 nieodpowiednie zachowanie,
 żądanie natychmiastowego zaspokajania potrzeb,
 wzmożona gadatliwość oraz groźby wobec innych dzieci.
W miarę postępów w uspołecznianiu oraz zdobywania
doświadczenia dziecko uczy działań, które pomagają mu
przezwyciężyć przeszkodę, a także panować nad wybuchami złego
humoru . Przyswajają sobie również wzorce zachowań społecznie
akceptowanych, ucząc się powściągania działań agresywnych w
stosunku do rówieśników i dorosłych. Ujawnienie się trwałych
tendencji agresywnych następuje około 6 – 7 roku życia. W związku z
tą tezą oddziaływania zapobiegające i terapeutyczne w tym okresie
życia dziecka są najbardziej skuteczne.
Literatura:
Haug – Schnabel G.: Agresja w przedszkolu. Poradnik dla rodziców i
wychowawców. Wydawnictwo „Jedność”. Kielce 2003.
Hurlock B. E.: Rozwój dziecka. PWN. Warszawa 1985.
Przetacznik – Gierowska M., Makieło – Jarża G.: Psychologia
rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. WSiP. Warszawa 1985.
Ranschburg J.: Lęk, gniew, agresja. WSiP. Warszawa 1980.
Danielewska J. (red.): Powstrzymać agresję u progu szkoły.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2004.
Zimbardo P. G.: Psychologia i Życie. PWN. Warszawa 1997.
Opracowała: Anna Szyszka – psycholog; Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Bytomiu: Dział Opieki nad Małym Dzieckiem
Pani pyta dzieci:
- do czego służy pralka?
- Do prania.
- A do czego służy nóż?
- Do krojenia.
A do czego służy miotła?
Ewa odpowiada:
- No ..., do latania
Do Kowalskich przyjechała z wizytą babcia i pyta Pawełka:
- Wnusiu, dobrze się chowasz?
- Staram się. Ale mama i tak zawsze mnie w końcu znajdzie i wykąpie.
Mamo, wysłałaś już list do Mikołaja? - Pyta małe dziecko.
- Tak, kochanie, wysłałam.
- To trzeba napisać nowy, już nie chcę, żeby mi przyniósł deskorolkę,
tylko klocki lego.
- Już nie chcesz deskorolki?
- Chcę, ale przecież już jedną mi kupiliście, widziałem w szafie.
Przyszedł ksiądz z kolęda. Po modlitwie i poświeceniu domu zwrócił się do małej
dziewczynki:
- Umiesz się żegnać, dziecko?
- Umiem. Do widzenia.
Tatusiu widziałem jak nasz sąsiad gonił ruszający
z przystanku autobus...
- I co?
- Poszczułem go naszym Burkiem i zdążył...
Redaktor naczelny: mgr Gabriela Klink
Tel./faks: (32)249 30 71
Download