program ostateczny 1..

advertisement
Czwartek 28.05.2009
13:30 -14:30 Przyjazd, zakwaterowanie, obiad.
14:30 – 15:30 Sesja satelitarna f. Abbott
Ryzyko sercowo-naczyniowe i ryzyko zaburzeń poznawczych w erze HAART.
Grażyna Cholewińska-Szymańska, Brygida Knysz, Elżbieta Mularska, Maciej
Nowacki.
15:30 - 16:30 Sesja satelitarna f. Janssen Cilag
Management of treatment naive patients . Mark Nelson
Praktyczne aspekty zastosowania darunawiru u pacjentów uprzednio nieleczonych
ARV. Anita Olczak
Etrawiryna- miejsce w terapii antyretrowirusowej. Grażyna Cholewińska.
16:30 – 17:30 Sesja satelitarna f. MSD
New possibilities in HIV management – raltegrawir. Hugo Gomes da Silva,
17:30 – 18:00 przerwa kawowa
18:00 – 18:30 Otwarcie konferencji, wręczenie dyplomów Członków Honorowych
18:30 – 19:00 Wykład inauguracyjny – Andrzej Horban
19:00 - 20:00 Sesja plenarna: Zasady testowania w kierunku zakażenia HIV –
zalecenia dla lekarzy.
Przewodniczący sesji: D Rogowska-Szadkowska , A. Wnuk, M. Beniowski
Wykładowcy: Anita Wnuk, Bartosz Szetela, Dorota Bander.
20:00 Kolacja
21:00 Zebranie ZG PTN AIDS.
Piątek
7:00 – 8:30 Śniadanie
8:30 – 10:30 Sesja plenarna: Leczenie antyretrowirusowe – rozpoczynanie i
zmiany terapii
Przewodniczący sesji: A. Wiercińska–Drapało, A. Horban, M. Marczyńska
Wykładowcy: Magdalena Marczyńska, Piotr Pulik, Tomasz Mikuła, Elżbieta
Jabłonowska, Kamila Wójcik
10:30 -11:00 Przerwa kawowa
11:00 – 12:00 sesja satelitarna f. Medagro
Przewodniczący: Andrzej Horban
Postępowanie poekspozycyjne: teoria a praktyka. Elżbieta Mularska.
Truvada w profilaktyce zakażenia HIV. Anita Olczak
Analiza zmian skutecznej terapii antyretrowirusowej na ABC lub TNF w
materiale Poradni Profilaktyczno – Leczniczej. Elżbieta Bąkowska
12:00 – 13:00 sesja satelitarna f. BMS
Późne rozpoznanie zakażenia HIV – implikacje kliniczne i terapeutyczne.
Regina B. Podlasin
Późne rozpoznanie wertykalnego zakażenia HIV- przypadki kliniczne.. Magdalena
Marczyńska
Późne wykrywanie AIDS – doświadczenia własne. Dorota Bander
13:00 – 14:00 Obiad
14:00 -15:00 sesja satelitarna f. Roche
Saquinavir in the treatment of HIV infected patients. Mike Youle
Zasady leczenia pacjentów z drugim niepowodzeniem terapeutycznym. Piotr Pulik
Praktyczne aspekty postępowania u pacjentów ze współistniejącym zakażeniem
HIV/HCV. Małgorzata Inglot
15:00 -16:00 sesja satelitarna f. GSK
Indywidualizacja leczenia pacjentów zakażonych HIV w schematach
zawierających abacavir. Georg Behrens
16:00-16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 19:30 Sesja plenarna
16:30 – 17:30 Koinfekcje HIV/HBV/HCV
Przewodniczący: W. Halota, J.Juszczyk
Leczenie koinfekcji HIV/HBV. Kamila Wójcik, Elżbieta Jabłonowska.
Leczenie koinfekcji HIV/HCV Małgorzata Inglot, Anna Grzeszczuk
Monitorowanie i leczenie koinfekcji HIV/HBV/HCV - rekomendacje
PTNAIDS , Małgorzata Inglot
Dyskusja
Przewodniczący sesji: D. Prokopowicz, A. Olczak
17:30 – 18:00 Medycyna podróży i szczepienia u osób zakażonych HIV.
Wykładowcy: Marcin Czarnecki, Aldona Kowalczuk-Kot
18:00 -19:30 Postępowanie przed- i poekspozycyjne
Wykładowcy: Edyta Grąbczewska, Małgorzata Lemańska, Elżbieta
Mularska
20:00 Uroczysta kolacja
Sobota
7:00 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 10:15 Sesja plenarna
Przewodniczący: G. Cholewińska, A. Wnuk
9:00 – 9:30 Farmakogenetyka. Miłosz Parczewski
9:30 – 10:00 Zaburzenia neuropsychologiczne u osób zakażonych HIV.
Grażyna Cholewińska
10:00 -10:15 dyskusja
10:15 – 10:45 Sesja satelitarna f. Pfizer
Celsentri (marawirok) w leczeniu zakażenia HIV. Anita Olczak
10:45 -11:00 Zakażenie HIV w materiale Oddziału Zakaźnego Szpitala
Wojewódzkiego w Zielonej Górze (2004-2008). Renata Mazurek
11 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:30 Sesja plenarna „Szczególne populacje zakażonych HIV.”
Przewodniczący: M. Leszczyszyn-Pynka, R.Podlasin
11:30 -12:00 Późne rozpoznanie zakażenia HIV – wyniki badania
wieloośrodkowego. Karolina Pyziak-Kowalska
12:00 – 12:30 HIV 50+ - CZY POTRZEBUJEMY ODRĘBNYCH
ZALECEŃ ? Magdalena Leszczyszyn-Pynka.
12:30 – 13:00 Nowotwory a HIV. Elżbieta Mularska
13:00– 13:30 dyskusja
13:30 -14:00 Podsumowanie konferencji
14:00 Obiad, wyjazd uczestników.
Download