Ogólnopolski Tydzień Biblijny III Niedziela Wielkanocna W

advertisement
Ogólnopolski Tydzień Biblijny
III Niedziela Wielkanocna
KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ SŁOWA BOŻEGO:
W dzisiejszej Ewangelii będziemy świadkami, jak Jezus przekonuje Apostołów,
że prawdziwie zmartwychwstał i że żywy stoi przed nimi. Naucza uczniów, że
„musiał” umrzeć i nakazuje im, aby w imię Jego śmierci i zmartwychwstania
głosili „nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom”.
Uczniowie idący do Emaus nie zrozumieli, że Mesjasz musiał cierpieć. Dopiero
sam Chrystus wyjaśnił im Pisma i dał się poznać przy łamaniu chleba. Kościół
od początku wyjaśniał Słowo Boże i sprawował Eucharystię, by w ten sposób
uobecniać Zmartwychwstałego Chrystusa i prowadzić ludzi do wiary —
czytamy w Dziejach Apostolskich i Liście św. Piotra.
Apostoł Piotr powtarza to co słyszał od Zbawiciela: że On musiał umrzeć, a
następnie zmartwychwstać. Apostoł wzywa Izraelitów, aby wykorzystali śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa dla własnego zbawienia: „Pokutujcie więc i
nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone”.
I nam dzisiaj Kościół głosi Chrystusa, byśmy w Niego wierząc zdążali na
spotkanie z Bogiem w ojczyźnie wiecznej. Wsłuchajmy się w proklamowane
dziś do nas Słowo Boże, abyśmy mogli spotkać Zmartwychwstałego Pana i
Zbawcę.
Ogólnopolski Tydzień Biblijny
III Niedziela Wielkanocna
7.00
MODLITWA WIERNYCH
Przeżywając Niedzielę Biblijną i rozpoczynający się w naszej ojczyźnie IX
Ogólnopolski Tydzień Biblijny, pełni radości ze zmartwychwstania
Chrystusa, zanieśmy do Niego nasze pokorne prośby:
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby niestrudzenie kontynuował dzieło
ewangelizacji wszystkich narodów. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za pasterzy Kościoła: Ojca Świętego Franciszka, naszego biskupa
Andrzeja, kapłanów i diakonów, aby głosząc Ewangelię pobudzali swoich
wiernych do nieustannego trwania przy Jezusie. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za błądzących po ścieżkach wiary, którzy porzucili łaski chrztu
lub nie spotkali jeszcze Chrystusa, aby pociągnięci Jego miłosierdziem stali się
prawdziwie szczęśliwi. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się, aby rozpoczynający się IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny stał
się dla chrześcijan w naszej Ojczyźnie czasem pogłębienia znajomości Bożego
Słowa. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za kandydatów do sakramentów I spowiedzi i Komunii św. oraz
sakramentu małżeństwa z naszej parafii, by w przygotowaniu zawsze karmili się
słowem Bożym. Ciebie prosimy...
6. Módlmy się o łaski dla kierowców. Ciebie prosimy...
7. Módlmy się za tegorocznych maturzystów, o potrzebne łaski,
Błogosławieństwo, dary Ducha Św. na czas egzaminów i ważnych życiowych
wyborów. Ciebie prosimy…
8. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, byśmy z radością świadczyli
o Chrystusie zmartwychwstałym sięgając na co dzień do lektury Pisma
świętego. Ciebie prosimy…
Ojcze bogaty w Miłosierdzie, Ty nigdy nie gardzisz pokorną modlitwą
swego ludu. Wejrzyj na nasze prośby i wysłuchaj je, jeśli są zgodne z Twoją
wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ogólnopolski Tydzień Biblijny
III Niedziela Wielkanocna
9.15
MODLITWA WIERNYCH
Przeżywając Niedzielę Biblijną i rozpoczynający się w naszej ojczyźnie IX
Ogólnopolski Tydzień Biblijny, pełni radości ze zmartwychwstania
Chrystusa, zanieśmy do Niego nasze pokorne prośby:
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby niestrudzenie kontynuował dzieło
ewangelizacji wszystkich narodów. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za pasterzy Kościoła: Ojca Świętego Franciszka, naszego biskupa
Andrzeja, kapłanów i diakonów, aby głosząc Ewangelię pobudzali swoich
wiernych do nieustannego trwania przy Jezusie. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za błądzących po ścieżkach wiary, którzy porzucili łaski chrztu
lub nie spotkali jeszcze Chrystusa, aby pociągnięci Jego miłosierdziem stali się
prawdziwie szczęśliwi. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się, aby rozpoczynający się IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny stał
się dla chrześcijan w naszej Ojczyźnie czasem pogłębienia znajomości Bożego
Słowa. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za kandydatów do sakramentów I spowiedzi i Komunii św. oraz
sakramentu małżeństwa z naszej parafii, by w przygotowaniu zawsze karmili się
słowem Bożym. Ciebie prosimy...
6. Módlmy się o łaski dla kierowców. Ciebie prosimy...
7. Módlmy się za zmarłych, w tej Mszy św. szczególnie za śp. Jana i zmarłych z
rodziny, aby dane im było cieszyć się chwałą z przebywania z Bogiem w
Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy…
8. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, byśmy z radością świadczyli
o Chrystusie zmartwychwstałym sięgając na co dzień do lektury Pisma
świętego. Ciebie prosimy…
Ojcze bogaty w Miłosierdzie, Ty nigdy nie gardzisz pokorną modlitwą
swego ludu. Wejrzyj na nasze prośby i wysłuchaj je, jeśli są zgodne z Twoją
wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ogólnopolski Tydzień Biblijny
III Niedziela Wielkanocna
11.00
MODLITWA WIERNYCH
Przeżywając Niedzielę Biblijną i rozpoczynający się w naszej ojczyźnie IX
Ogólnopolski Tydzień Biblijny, pełni radości ze zmartwychwstania
Chrystusa, zanieśmy do Niego nasze pokorne prośby:
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby niestrudzenie kontynuował dzieło
ewangelizacji wszystkich narodów. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za pasterzy Kościoła: Ojca Świętego Franciszka, naszego biskupa
Andrzeja, kapłanów i diakonów, aby głosząc Ewangelię pobudzali swoich
wiernych do nieustannego trwania przy Jezusie. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za błądzących po ścieżkach wiary, którzy porzucili łaski chrztu
lub nie spotkali jeszcze Chrystusa, aby pociągnięci Jego miłosierdziem stali się
prawdziwie szczęśliwi. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się, aby rozpoczynający się IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny stał
się dla chrześcijan w naszej Ojczyźnie czasem pogłębienia znajomości Bożego
Słowa. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za kandydatów do sakramentów I spowiedzi i Komunii św. oraz
sakramentu małżeństwa z naszej parafii, by w przygotowaniu zawsze karmili się
słowem Bożym. Ciebie prosimy...
6. Módlmy się o łaski dla kierowców. Ciebie prosimy...
7. Módlmy się o potrzebna łaski zdrowie, Boże Bł. i opiekę Matki Bożej
Binczarowskiej dla Małgorzaty i Franciszka w 30. rocznicę ślubu. Ciebie
prosimy…
8. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, byśmy z radością świadczyli
o Chrystusie zmartwychwstałym sięgając na co dzień do lektury Pisma
świętego. Ciebie prosimy…
Ojcze bogaty w Miłosierdzie, Ty nigdy nie gardzisz pokorną modlitwą
swego ludu. Wejrzyj na nasze prośby i wysłuchaj je, jeśli są zgodne z Twoją
wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ogólnopolski Tydzień Biblijny
III Niedziela Wielkanocna
17.00
MODLITWA WIERNYCH
Przeżywając Niedzielę Biblijną i rozpoczynający się w naszej ojczyźnie IX
Ogólnopolski Tydzień Biblijny, pełni radości ze zmartwychwstania
Chrystusa, zanieśmy do Niego nasze pokorne prośby:
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby niestrudzenie kontynuował dzieło
ewangelizacji wszystkich narodów. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za pasterzy Kościoła: Ojca Świętego Franciszka, naszego biskupa
Andrzeja, kapłanów i diakonów, aby głosząc Ewangelię pobudzali swoich
wiernych do nieustannego trwania przy Jezusie. Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za błądzących po ścieżkach wiary, którzy porzucili łaski chrztu
lub nie spotkali jeszcze Chrystusa, aby pociągnięci Jego miłosierdziem stali się
prawdziwie szczęśliwi. Ciebie prosimy…
4. Módlmy się, aby rozpoczynający się IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny stał
się dla chrześcijan w naszej Ojczyźnie czasem pogłębienia znajomości Bożego
Słowa. Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za kandydatów do sakramentów I spowiedzi i Komunii św. oraz
sakramentu małżeństwa z naszej parafii, by w przygotowaniu zawsze karmili się
słowem Bożym. Ciebie prosimy...
6. Módlmy się o łaski dla kierowców. Ciebie prosimy...
7. Módlmy się za zmarłych, w tej Mszy św. szczególnie za śp. Romana, aby
dane im było cieszyć się chwałą z przebywania z Bogiem w Królestwie
Niebieskim. Ciebie prosimy…
8. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, byśmy z radością świadczyli
o Chrystusie zmartwychwstałym sięgając na co dzień do lektury Pisma
świętego. Ciebie prosimy…
Ojcze bogaty w Miłosierdzie, Ty nigdy nie gardzisz pokorną modlitwą
swego ludu. Wejrzyj na nasze prośby i wysłuchaj je, jeśli są zgodne z Twoją
wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ogólnopolski Tydzień Biblijny
III Niedziela Wielkanocna
Przeżywając Niedzielę Biblijną i rozpoczynający się w
naszej ojczyźnie IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny,
pełni radości ze zmartwychwstania Chrystusa, zanieśmy
do Niego nasze pokorne prośby:
Ojcze bogaty w Miłosierdzie, Ty nigdy nie gardzisz
pokorną modlitwą swego ludu. Wejrzyj na nasze prośby
i wysłuchaj je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
Ogólnopolski Tydzień Biblijny
III Niedziela Wielkanocna
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
Jezusa ukrytego
Panie Jezu, ukryty w Najśw. Sakramencie Ołtarza! Kiedyś do tabernakulum,
oprócz Świętej Rezerwy dla chorych, wkładano księgę Ewangelii. Wynikało to z
przekonania, że tak samo krzepi nas Twoje Słowo, jak Ciało i Krew.
Dziś nasz naród chce wspólnie wczytywać się w słowa listu św. Pawła Apostoła
do Galatów. Chcemy nasycić się tym słowem, które prawie 2000 lat Paweł
skierował do serc nowych chrześcijan, którzy zajęli się nim w chorobie i z
ochotą słuchali Jego słowa. Dziś my chcemy być chętnymi i pojętnymi
uczniami, którzy z wielkodusznością wsłuchują się w nauczanie Apostołów i
pragną przez wiarę budować nadzieję na wieczną miłość w niebieskim
Królestwie.
Przewodnikiem w naszym akcie wiary, nadziei i miłości chcemy uczynić św.
Pawła, który zwraca się do swoich duchowych dzieci z troską.
Ja wiem, w kogo ja wierzę
Lektor:
(Ga 2,15a.16.19-21a)
My jesteśmy (...)przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie
przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w
Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć
usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za
pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt
nie osiągnie usprawiedliwienia. Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo,
aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś
już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele,
jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował
mnie i samego siebie wydał za mnie. 21 Nie mogę odrzucić łaski danej przez
Boga.
Powtarzamy: Wierzę w Ciebie, Synu Boży
Jezu Chryste, Ty wypełniłeś wolę Ojca aż do końca, Wierzę w Ciebie, Synu
Boży
Jezu Chryste, Ty w swoim posłuszeństwie przezwyciężyłeś grzech Adama,
Jezu Chryste, Ty w chwilach radosnych i bolesnych pozwalasz nam
uczestniczyć w Twoim posłuszeństwie, które usprawiedliwia nas przed Ojcem,
Ogólnopolski Tydzień Biblijny
III Niedziela Wielkanocna
Jezu Chryste, Ty pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu dla Boga i dla
braci,
Jezu Chryste, Ty nas ogarniasz miłością zwyciężającą nasze grzechy i śmierć,
Jezu Chryste, Ty jesteś obecny w słowie Bożym, aby być z nami w naszych
rodzinach i miejscach pracy,
Jezu Chryste, Ty pod postacią Ewangelii jesteś naszą światłością każdego dnia,
Jezu Chryste, Ty pod postacią Ewangelii i Eucharystii jesteś naszym Życiem
wiecznym,
Jezu Chryste, przemawiający do nas w słowie Bożym, Ty jesteś największą
Łaską daną nam od Boga,
Ja wiem, w kim mam nadzieję
Lektor:
(Ga 3,7-9.26-27.29; 4,4-9)
Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I
stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał
poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W
tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego tylko ci, którzy polegają
na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który
dał posłuch wierze. (...)Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami
Bożymi - w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w
Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. (...)Jeżeli zaś należycie do
Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. (...)Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy
podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego,
że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła:
Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem,
to i dziedzicem z woli Bożej. Wprawdzie ongiś, nie znając Boga, służyliście
bogom, którzy w rzeczywistości nie istnieją. Teraz jednak, gdyście Boga poznali
i, co więcej, Bóg was poznał, jakże możecie powracać do tych bezsilnych i
nędznych żywiołów, pod których niewolę znowu chcecie się poddać?
Powtarzamy: Synu Boży i Synu Maryi - Tyś naszą nadzieją!
Jezu, który przyszedłeś na świat, jako potomek Abrahama, Synu Boży i Synu
Maryi - Tyś naszą nadzieją!
Jezu, który jesteś Błogosławieństwem przychodzącym z nieba do ludzi,
Jezu, który ogołociłeś samego siebie z boskiego majestatu i żyłeś jak każdy z
nas,
Ogólnopolski Tydzień Biblijny
III Niedziela Wielkanocna
Jezu, który wraz z Ojcem dajesz nam Ducha inspirującego naszą modlitwę,
Jezu, który wraz z Duchem Świętym zanosisz nasze modlitwy przed oblicze
Ojca,
Jezu, który poznawszy nasze życie, cierpienie i umieranie na ziemi, wstawiasz
się za nami u Ojca jako nasz Brat i Obrońca,
Jezu, który w słowach Ewangelii dajesz nam Ducha objawiającego Prawdę o
Bogu jako miłującym nas Ojcu,
Ja wiem, kogo miłuję
Lektor:
(Ga 5,22-23a.24-26; 6,7-10)
Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie. (...) A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa,
ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od
Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich
drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. (...)Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z
siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako
plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie
wieczne. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy
zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas,
czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.
Powtarzamy: Duchu Święty, prowadź nas Twoją Miłością!
Gdy zmagamy się z naszymi wadami i grzechami, Duchu Święty, prowadź nas
Twoją Miłością!
Gdy jesteśmy niesprawiedliwie oceniani, a nawet wyszydzani,
Pośród wszelakich przeciwności dnia codziennego w miejscach naszej pracy,
Wśród trudności i niepowodzeń życia rodzinnego,
W zdrowiu i chorobie,
Gdy widzimy, że naszym braciom i siostrom brakuje środków do życia,
Przed tak Wielkim Sakramentem
Ogólnopolski Tydzień Biblijny
III Niedziela Wielkanocna
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU
teksty dla lektorów
I. Lektor:
(Ga 2,15a.16.19-21a)
My jesteśmy (...)przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie
przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w
Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć
usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za
pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt
nie osiągnie usprawiedliwienia. Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo,
aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś
już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele,
jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował
mnie i samego siebie wydał za mnie. 21 Nie mogę odrzucić łaski danej przez
Boga.
II. Lektor:
(Ga 3,7-9.26-27.29; 4,4-9)
Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I
stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał
poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W
tobie będą błogosławione wszystkie narody. I dlatego tylko ci, którzy polegają
na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który
dał posłuch wierze. (...)Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami
Bożymi - w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w
Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. (...)Jeżeli zaś należycie do
Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. (...)Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy
podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego,
że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła:
Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem,
to i dziedzicem z woli Bożej. Wprawdzie ongiś, nie znając Boga, służyliście
bogom, którzy w rzeczywistości nie istnieją. Teraz jednak, gdyście Boga poznali
i, co więcej, Bóg was poznał, jakże możecie powracać do tych bezsilnych i
nędznych żywiołów, pod których niewolę znowu chcecie się poddać?
Ogólnopolski Tydzień Biblijny
III Niedziela Wielkanocna
III. Lektor:
(Ga 5,22-23a.24-26; 6,7-10)
Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie. (...) A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa,
ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od
Ducha, do Ducha się też stosujmy. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich
drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. (...)Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z
siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako
plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie
wieczne. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy
zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas,
czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.
Download