List 33_doc - Gość Niedzielny

advertisement
Nr 33
14 sierpnia
Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym”:
- czy śmierć zamordowanego w kościele w czasie odprawiania Mszy św. księdza Jaceques’a
Hamela (czytaj: Żaka Hamela) obudzi Francuzów?
Ponadto w „Gościu”:
- dzień po zakończonych Światowych Dniach Młodzieży w podkrakowskich Brzegach
wydarzył się cud - 3 tysiące młodzieńców należących do neokatechumenatu zadeklarowało
gotowość wstąpienia do seminarium duchownego;
- na 38 tysięcy mieszkańców mam w parafii tylko jedną rodzinę, w której wszyscy są
ochrzczeni i mają sakrament małżeństwa – o sytuacji na Kubie opowiada polski misjonarz.
Mutacja GN krakowskiego
Dzisiejszy krakowski „Gość Niedzielny” ma zwiększoną objętość do 12 stron. Wydanie w
większości poświęcone jest zmarłemu kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu.
Dwudziesta niedziela zwykła
Wprowadzenie do liturgii
Uczestniczymy we Mszy św., słuchamy Słowa Bożego, przyjmujemy Komunię św. Następnie
wychodzimy z kościoła z pokojem w sercu albo z poczuciem spełnionego obowiązku, czy też
ze znudzeniem. Tymczasem Jezus mówi dzisiaj do nas: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię
i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął”. Tutaj chodzi o nasze życie. Jezus wyraźnie
stwierdza, że przynosi rozłam. Czasem musi nastąpić jakieś pęknięcie w naszym życiu, coś
się musi zawalić, abyśmy mogli przyjąć dar zbawienia, prawdziwą miłość. Bo przecież po to
przychodzimy tu, przed ołtarz, biorąc udział we Mszy św.
Kolekta
Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, + wlej w nasze serca
gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, *otrzymali
obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Modlitwa wiernych
Wezwani Bożym słowem do jasnego opowiedzenia się za Chrystusem z wiarą wołajmy do
Boga przedstawiając Mu nasze prośby.
1. Za Kościół święty, aby zawsze niewzruszenie trwał w wierności Ewangelii. Ciebie
prosimy...
2. Za pielgrzymów zmierzających do wielu różnych polskich i zagranicznych
sanktuariów, by trudy pielgrzymowania przynosiły dobre, duchowe owoce, a Bóg
strzegł pielgrzymujących przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Ciebie prosimy...
3. Za naszą młodzież, by gorliwie kroczyła ścieżkami Ewangelii Ciebie prosimy...
4. Za wszystkich zmarłych. Niech dzięki Bożemu miłosierdziu dostąpią łaski oglądania
Go twarzą w twarz. Ciebie prosimy...
5. Za nas samych, byśmy dla wierności Ewangelii umieli zgodzić się na szykany i
życiowe niewygody. Ciebie prosimy
Boże Ojcze, spraw, niech płonie w nas ogień, który Twój Syn przyszedł rzucić na ziemię.
Niech wypala co i w świecie, i w nas złe. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Modlitwa po Komunii
Boże, Ty przez ten Sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa, + pokornie Cię
prosimy, * abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej
chwale. Który żyje i króluje na wieki wieków.
str. 2 i 3
reklama materiałów duszpasterskich
Download