modlitwa

advertisement
1.
Boże prosimy Cię o pokój i sprawiedliwość na całej ziemi. Obdarz
wszystkich wierzących w Chrystusa mądrością i miłością, a Tych którzy jeszcze
nie wierzą w Chrystusa napełnij światłem Ducha Świętego aby i oni mogli
wkroczyć na drogę zbawienia. Napełnij Kościół Święty jednością , by wiarę i
miłość ku Tobie rozszerzał po całej ziemi.
Ciebie prosimy.............................
2.
Błogosław Boże naszej ojczyźnie. Odwróć od nas wszelkie klęski i
nieszczęścia, a daj zgodę, jedność i wytrwałość w świętej wierze katolickiej.
Spraw aby tym którzy nią rządzą w tym trudnym okresie przemian nie zabrakło
odwagi i wytrwałości. By w swojej służbie narodowi pomnażali dobro wspólne
oraz dobro każdego obywatela.
Ciebie prosimy............................
3.
Dobry Boże wspieraj Ojca Świętego Jana Pawła II. Daj mu zdrowie i siły
oraz chroń przed niebezpieczeństwami. Otaczaj także opieką wszystkich
biskupów i kapłanów aby wspomagani łaską Ducha Świętego byli dla Twojego
ludu widzialnym fundamentem jedności wiary i bratniej miłości. Spraw aby
słowem i przykładem pociągnęli za sobą młodych ludzi, którzy na ziemi będą
kontynuować Twoją misję.
Ciebie prosimy.............................
4.
Módlmy się w intencji wszystkich zmarłych którzy zginęli w walce za
ojczyznę, w intencji wszystkich bohaterów narodowych. Boże spraw aby za
przyczyną Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, dostąpili
odpuszczenia grzechów oraz mogli na wieki Ciebie oglądać.
Ciebie prosimy.............................
5.
Jezu Chryste nasz Panie i Królu. Obdarz wszystkich członków Akcji
Katolickiej mądrością i miłością. Daj im zrozumienie w życiu religijnospołecznym tego powołania. Niech z Twoją pomocą poznają co znaczy miłować
czynem i prawdą. Utwierdź ich w przyjaźni z Tobą i nie pozwól aby zabrakło
ludzi do budowania Królestwa Bożego, szczególnie wśród tych, którzy
pozostają bierni w życiu kościoła i ojczyzny.
Ciebie prosimy.............................
6 . Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych. Miłosierny Boże spraw, niech
nastanie szybko wśród ludzi Twoje Królestwo prawdy, miłości i pokoju.
Wejrzyj łaskawie na nasze utrapienia, umocnij w nas wiarę i błogosław naszej
wspólnej pracy, abyśmy zawsze ufali Twojej ojcowskiej opaczności.
Ciebie prosimy.............................
Download