Ogólnopolska Kampania Społeczna pod hasłem „Wróć bez HIV”

advertisement
Ogólnopolska Kampania Społeczna pod hasłem „Wróć bez HIV”
W Polsce główną drogę zakażeń stanowią obecnie ryzykowne zachowania seksualne.
Najczęściej zakażają się osoby młode, w wieku od 18 do 39 lat. Właśnie dlatego ta kampania
kierowana jest przede wszystkim do nich, do osób młodych. Grupę tę charakteryzuje duża
aktywność seksualna i gotowość do poszukiwania lub zmiany partnera.
Głównymi odbiorcami kampanii są osoby:
dorosłe (18-35 lat)
wyjeżdżające za granicę i podróżujące po Polsce
aktywne seksualnie
żyjące w związkach formalnych, nieformalnych oraz nie posiadające stałego partnera
dla których wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem
odpowiedzialne za własne zdrowie
Musimy zdać sobie sprawę z tego, że zakażenie wirusem HIV to bardzo poważna choroba.
Większość młodych osób posiada bardzo dużą wiedzę odnośnie możliwości zakażenia, ale
wolą uznawać, że ten problem nie dotyczy ich samych, że ich to nie może spotkać. Nie ma
bardziej błędnej informacji. Problem HIV może dotyczyć KAŻDEGO.
Jak uniknąć zakażenia HIV?
używać tylko własnych przyborów kosmetycznych, np. sprzętu do golenia
unikać narkotyków
być wiernym partnerowi i wymagać wierności od niego
jeżeli jest nawet małe prawdopodobieństwo zakażenia warto zrobić test.
Wirusem HIV nie można się zarazić:
w zwykłych codziennych kontaktach z osobą zakażoną
korzystając ze wspólnych naczyń z osobą zakażoną
przez kontakt ze śliną , potem i łzami osoby zakażonej
Główne przekazy kampanii:
Nieważne kim jesteś, gdzie jesteś, co robisz, jakie masz wykształcenie, czy też
przekonania HIV i AIDS może dotyczyć także Ciebie.
Zawsze i wszędzie unikaj ryzykownych zachowań. HIV i AIDS nie zna granic.
Wykorzystuj wiedzę o HIV w praktyce. Negocjuj techniki bezpieczniejszego seksu,
używaj prezerwatywy. Nie bój się rozmawiać o przeszłości seksualnej partnera.
Zrób test na HIV dowiedz się jaki jest Twój status serologiczny.
Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej dysponują materiałami informacyjno-edukacyjnymi
dotyczącymi Ogólnopolskiej Multimedialnej Kampanii Społecznej pod hasłem „Wróć bez
HIV”.
Do opracowania wykorzystano materiały z Ogólnopolskiej Multimedialnej Kampanii Społecznej pod hasłem
„Wróć bez HIV”, oraz najnowszą kreację kampanii przygotowaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS.
Sekcja Oświaty Zdrowotnej PSSE w Tychach
Download