rekrutacja i selekcja pracowników

advertisement
ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE
REKRUTACJA I SELEKCJA
PRACOWNIKÓW
Jak rekrutować najlepszych pracowników
TERMIN od:
TERMIN do:
CZAS TRWANIA:2 dni
MIEJSCE:
CENA:
Dobór właściwej strategii w procesie rekrutacji i selekcji pracowników jest kluczowy dla sukcesu każdej
organizacji. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymaga od osób odpowiedzialnych za proces
pozyskiwania nowych pracowników proaktywnego podejścia. Znajomość nowoczesnych technologii IT
wspierających proces rekrutacji oraz wykorzystywanie mediów społecznościowych jako źródła
kandydatów to podstawa „know-how” współczesnego rekrutera.
Jak pokazują badania, nawet poziom technicznych i menedżerskich kompetencji nie decyduje o sukcesie
rekrutacji. Decydują o niej w dużym stopniu postawa, poziom motywacji i zaangażowania czy też
posiadanie kompetencji społecznych określanych również jako inteligencja emocjonalna. Rozwój
umiejętności diagnozy i oceny tych czynników u kandydata za pomocą efektywnych metod i narzędzi
selekcyjnych to klucz do pozyskania efektywnych i zaangażowanych pracowników. Rekrutacja i selekcja
pracowników to istotny proces wyboru najlepszego kandydata.
Dla kogo
Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla
Rekrutacja i selekcja pracowników | 1
Właściciele firm
Pracownicy działów personalnych
Program szkolenia
PRZYGOTOWANIE PROCEDURY DOBORU PRACOWNIKÓW
analiza stanowiska pracy, czyli identyfikowanie kluczowych wymagań
konstruowanie profilu kandydata
zasady konstruowania ogłoszeń w zależności od rodzaju kandydatów
media społecznościowe jako źródło kandydatów
nowoczesne technologie IT wspierające proces rekrutacji
ANALIZA APLIKACJI KANDYDATA POD KĄTEM ROZPOZNANIA KRYTERIÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE
list motywacyjny
życiorys zawodowy
PRZEGLĄD STOSOWANYCH METOD I NARZĘDZI SELEKCJI
użyteczność testów psychologicznych w ocenie poszczególnych grup pracowniczych
testy wiedzy i zadania próbne
Assessment Center – nowoczesne narzędzie do oceny kompetencji i rozpoznawania potencjału
kierowniczego
obserwacja dynamiki grupowej jako narzędzie doboru całych zespołów pracowniczych
konkurs jako metoda doboru na stanowiska menedżerskie
ZASADA PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
typy rozmów kwalifikacyjnych
Rekrutacja i selekcja pracowników | 2
korzyści i zagrożenia stosowania każdej z nich
rodzaje pytań zadawanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej
błędy oceny popełniane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej
ZAKOŃCZENIE PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI
informacje zwrotne dla kandydatów
adaptacja nowego pracownika w organizacji
Korzyści dla uczestników
Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z procesem doboru
pracowników
Rozwój umiejętności prowadzenia profesjonalnej rozmowy kwalifikacyjnej
Zapoznanie z nowoczesnymi narzędziami wspierającymi proces selekcji pracowników
Metody szkolenia
Warsztat i wykład realizowany przy wykorzystaniu zaangażowania uczestników i ich dotychczas
zdobytej wiedzy. Pomocą jest prezentacja multimedialna. Zajęcia realizowane są w formie
wykładowo-warsztatowej. Uczestnicy stosują metody, techniki i narzędzia pracy w projektach na
przykładach szkoleniowych
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzieli:
Rekrutacja i selekcja pracowników | 3
JOLANTA JAGŁOWSKA
Dyrektor ds. Szkoleń
+48 58 558 58 58 w. 399, +48 602 213 590
[email protected]
Szkolenia poprowadzą:
WANDA SZULC
Rekrutacja i selekcja pracowników | 4
Link do strony:
https://gfkm.pl/szkolenia_zamkniete/szkolenia-zamkniete-kategorie/zarzadzanie-organizacja/rekrutacja-selekcja-pracownikow/
Rekrutacja i selekcja pracowników | 5
Download