Sprawy Międzynarodowe

advertisement
Sprawy Międzynarodowe
2016 (LXIX)
Artykuły
Borońska-Hryniewiecka Karolina, Brexit a władza ustawodawcza:
rola parlamentów Zjednoczonego Królestwa w procesie
wychodzenia państwa z Unii Europejskiej
3
62
Chojnacki Jacek, Zestrzelenie samolotu Malaysia Airlines (lot MH17):
odpowiedzialność materialna i karna w świetle prawa
międzynarodowego
1
62
Doroszczyk Justyna, Antyzachodnie think tanki w Rosji jako narzędzie
realizacji konserwatywnego projektu Kremla
3
118
Gacek Łukasz, Chińsko-pakistański korytarz gospodarczy. Chiny jako
mocarstwo dwóch oceanów
4
106
Góralczyk Bogdan, W poszukiwaniu chińskiego modelu rozwojowego
1
40
Götz Marta, Przemysł czwartej generacji (Industrie 4.0).
Szanse i zagrożenia dla współpracy polsko-niemieckiej
4
146
Hryniewiecki Rafał, Jarosz Rafał, Polityczno-ekonomiczne implikacje
niskich cen ropy na światowych rynkach dla państw OPEC
3
102
Jankowski Bartosz, Współpraca rozwojowa a równość płci
2
92
Jelonek Adam W., Polityczne aspekty islamu w Malezji
1
12
Kaczorowska Małgorzata, Krajobraz polityczny po Brexicie
3
39
Kugiel Patryk, Wsparcie Niemiec dla firm na rynku indyjskim
– wnioski dla Polski
4
125
Kupiecki Robert, Dyplomacja osobista szefów państw i rządów
w procesie decyzyjnym NATO
3
7
Lachowski Zdzisław, Budowanie zaufania wojskowego w środowiskach
pozaeuropejskich
4
72
Małaszenko Aleksiej, Islam w Rosji na początku XXI w.
4
7
Moszczyńska Anna, Porozumienie Unii Europejskiej z Turcją
w sprawie migrantów a postrzeganie zasady non-refoulement
4
51
172
Sprawy Międzynarodowe, 2016, nr 4
Roczny spis treści
Ochmann Paweł, Wojas Jakub, Podstęp i wiarołomstwo w czasie
konfliktu zbrojnego – prawne aspekty i możliwości
współczesnego wykorzystania
2
27
Ochmann Paweł, Wojas Jakub, Zagadnienia prawne rosyjskiej
interwencji zbrojnej na Krymie w 2014 r.
1
89
Płóciennik Sebastian, Zróżnicowana integracja
– remedium na kryzys UE?
2
12
Samecki Paweł, Scenariusze i ryzyka dla przyszłości integracji
europejskiej: jakie zmiany może przynieść Brexit
4
64
Skorupska Adriana, Geograficzne kierunki międzynarodowej aktywności
polskich województw
3
130
Szpak Agnieszka, Kryzys migracyjny w Europie a bezpieczeństwo
– podłoże społeczno-ekonomiczne, zagrożenia, pomoc rozwojowa 1
111
Szkudlarek Magdalena, ISIS versus PKK: główne wyzwania tureckiej
polityki bezpieczeństwa 4
35
Wańczyk Kacper, Kohabitacja po afgańsku. Polityka dla cierpliwych
1
74
Warsza Paulina, Naród, nacjonalizm i tożsamość na Bliskim Wschodzie
4
22
Wąsowski Krzysztof, Fińskie i szwedzkie dylematy związane
z potencjalnym członkostwem w Sojuszu Północnoatlantyckim
1
90
Wierzejska Małgorzata, Kierunki polskiej dyplomacji kulturalnej
3
27
Wróblewski Bartosz, Zagadka stabilności politycznej Królestwa Jordanii.
Monarchia na tle kryzysu struktur państwowych
w świecie arabskim
3
78
Zając Aleksandra, Przegląd środków cywilnych wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej w dobie kryzysu
migracyjnego
2
50
Zerka Paweł, Nowa gorączka latynoamerykańska: symptomy, źródła,
konsekwencje
2
69
Zubko Tomasz, Klauzula najwyższego uprzywilejowania w Traktacie
Karty Energetycznej
2
41
Rozmowa z Dmitrijem Treninem, szefem moskiewskiego
Centrum Carnegie
1
7
Rozmowa z dr. Danielem S. Hamiltonem, dyrektorem wykonawczym
Center for Transatlantic Relations w Waszyngtonie
2
7
WYWIAD
Sprawy Międzynarodowe, 2016, nr 4
173
Roczny spis treści
ARTYKUŁ RECENZYJNY
Kuźniar Roman, Henry’ego Kissingera rozważania o porządku
światowym
2
117
Bieleń Stanisław, Skrzypek Andrzej (red.): Rosja: rozważania
imperiologiczne (Tigran Ohanyan)
2
131
Czarny Elżbieta, Słok-Wódkowska Magdalena (red.): Partnerstwo
Transatlantyckie. Wnioski dla Polski (Marek Wąsiński)
2
134
Kornat Marek: Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie
(1936–1939). Biografia polityczna (Piotr Kościński) 1
133
Lakomy Miron: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji
i współpracy państw (Dominika Dziwisz)
1
137
Maass Anna-Sophie, EU-Russia Relations, 1999–2015: From Courtship
to Confrontation (Przemysław Żurawski vel Grajewski)
4
165
McCants William: The ISIS Apocalypse: The History, Strategy,
and Doomsday Vision of the Islamic State (Tomasz Berg)
2
144
Potocki Michał, Parafianowicz Zbigniew: Kryształowy fortepian.
Zdrady i zwycięstwa Petra Poroszenki (Łukasz Jasina)
3
148
Romanowski Wiesław: Bandera – ikona Putina (Piotr Kościński)
3
152
Zarycki Tomasz (red.): Polska jako peryferie (Maja Biernacka)
3
157
RECENZJE • OMÓWIENIA
Omówienia
174
1–4
Sprawy Międzynarodowe, 2016, nr 4
Download