proces synteryzacji

advertisement
PROCES SYNTERYZACJI
Proces synteryzacji1 (wypalania, spiekania) jest najważniejszym etapem zagęszczania proszku
ceramicznego w procesie technologicznym. Od prawidłowości prowadzenia spiekania zależą
najważniejsze właściwości materiałów ceramicznych, w tym także ceramiki cyrkonowej
stosowanej w protetyce stomatologicznej, takie jak: wytrzymałość mechaniczna, odporność
na kruche pękanie, przeświecalność, twardość.
W procesie wypalania, wraz ze wzrostem temperatury następuje zbliżanie się do siebie
sprasowanych ziaren tlenku cyrkonu (ZrO2), połączone z eliminowaniem pustych przestrzeni
pomiędzy ziarnami. Kinetyka tego procesu zależy w największym stopniu od rodzaju proszku
oraz temperatury i czasu spiekania. Przy właściwie dobranych parametrach uzyskuje się
materiał cyrkonowy o drobnych ziarnach i minimalnej porowatości. Obie te cechy mają
decydujący wpływ zarówno na właściwości mechaniczne, jak i optyczne końcowego
materiału.
Każda odchyłka od optymalnych warunków wypalania (temperatury i czasu) powoduje
zaburzenie mikrostruktury (wielkości ziaren i porowatości), a tym samym wpływa na
właściwości wytrzymałościowe i optyczne materiału.
Obniżenie temperatury wypalania czy skrócenie czasu spiekania skutkuje wzrostem
porowatości, co wyraźnie obniża przeświecalność materiału, a także jego wytrzymałość
mechaniczną na zginanie i twardość. Przekroczenie optymalnej temperatury lub wydłużenie
czasu wypalania powoduje wzrost wielkości ziaren, a co za tym idzie obniżenie odporności na
pękanie materiału ceramicznego.
dr. Inż. Zbigniew Jaegermann
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie
1 W języku polskim nie istnieje takie słowo!
Download