Załącznik

advertisement
Załącznik nr 1
do OZ/ 4 /2015
Wykaz wyposażenia na potrzeby Laboratorium Struktur Akceleracyjnych
Zamówienie składa się z 2 części:
Część I – Zestaw radiatorów, przewody, klej;
Część II – Zasilacze, kabel, przewody, wentylatory.
Część I
1. Zestaw radiatorów - 1 zestaw
Kod CPV 31711500-8
Typ i producent
Parametr
Zastosowanie
Wymagana wartość
Radiatory z powierzchnią
anodowaną i lutowaną do
układów scalonych;
Zawartość zestawu
SMD| max 6.3x (5÷22)x (4÷5)|
(wyposażenie minimalne)
min 6
Typ| szerokość x długość x
SMD| (19÷21)x( 5÷19)x(4÷5)|
wysokość[mm]| ilość rozmiarów min5;
SMD| (30÷32)x(7÷17)x(7÷8)|
min 3;
SMD| (15.3÷29)x(15.3÷29)x8|
min 3;
SMD| 8x(8÷26)x6| min 6;
PLCC| (11÷12)x(11÷12)x8| min
1;
PGA| (27÷55)x(24÷55)x(15÷17)
| min2;
BGA|(14÷40)x(14÷40)x6|min 6;
Ilość radiatorów w zestawie
Min 100
Dodatkowe akcesoria
Opakowanie na radiatory
Wartość oferowana
2. Przewody jednożyłowe - min. 30 metrów
Kod CPV 31711530-7
Typ i producent
Parametr
Przekrój żyły [mm²]
izolacja
Materiał żyły
Dodatkowe informacje
Wymagana wartość
-1.0
-1.5
PVC
Cu
Każdy rozmiar w trzech
kolorach izolacji
Wartość oferowana
3. Klej termoprzewodzący - min 20 ml
Kod CPV 31711500-8
Typ i producent
Parametr
Klej dwuskładnikowy
Przewodność cieplna
Max temp pracy [°C]
Wymagana wartość
tak
min 1.1W/mK
Min. 100
Wartość oferowana
II. Warunki realizacji
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w powyższych tabelach, powinien być dedykowany do użytku
profesjonalnego, posiadać niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, atesty bezpieczeństwa oraz dokumenty
dopuszczające do obrotu na polskim rynku.
Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
sprzętu odpowiednio opakowanego, dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany,
niepoddawany żadnym naprawom.
Część II
1. Zasilacz 5V – 5 sztuk
Kod CPV 31710000-6
Typ i producent
Parametr
Typ zasilacza
Zasilanie
Napięcie wyjściowe
Prąd wyj. min
Moc
Tolerancja napięcia
Sprawność
Złącze wyjściowe
Dodatkowe akcesoria
Gwarancja
Wymagana wartość
Impulsowy
230 V 50 Hz, wtyk Euro
5 V DC
6A
min. 25 W
max ±5 %
Min 80 %
2.1/5.5 * 11mm (standard typ
P1J), polaryzacja: plus w
środku
Kabel zasilający,
Adapter wyj:5.5/2.5, wej.
5.5/2.1
Gwarancja producenta
Wartość oferowana
2. Zasilacz 12V - 5 sztuk
Kod CPV 31710000-6
Typ i producent
Parametr
Typ zasilacza
Zasilanie
Napięcie wyjściowe
Prąd wyj. min
Moc
Tolerancja napięcia
Sprawność
Złącze wyjściowe
Dodatkowe akcesoria
Gwarancja
Wymagana wartość
Impulsowy
230 V 50 Hz, wtyk Euro
12 V DC
5A
min. 60 W
max ±3 %
Min 85 %
2.1/5.5 * 11mm (standard typ
P1J), polaryzacja: plus w
środku
Kabel zasilający,
Adapter wyj:5.5/2.5, wej.
5.5/2.1
Gwarancja producenta
Wartość oferowana
3. Kabel zasilający - 5 sztuk
Kod CPV 31710000-6
Typ i producent
Parametr
Długość kabla [m]
Max. Prąd pracy
Napięcie znamionowe
Przejścia (złącza)
Wymagana wartość
Min. 3
Min. 10 A
250 V
CEE 7/7 (E/F) wtyk kątowy
IEC C13 żeński
Wartość oferowana
4. Przewody wstążkowe - min. 50 metrów
Kod CPV 31711530-7
Typ i producent
Parametr
Pole przekroju [mm²]
Liczba biegunów
Materiał izolacji
Materiał przewodu
Rezystancja [mΩ/m]
Dodatkowe informacje
Wymagana wartość
0,5
min 12
PVC
Cu
Max. 37,5
Przewody wielokolorowe (min
6 kolorów)
Wartość oferowana
5. przewody wstążkowe - min.50 metrów
Kod CPV 31711530-7
Typ i producent
Parametr
Pole przekroju [mm²]
Liczba biegunów
Materiał izolacji
Materiał przewodu
Rezystancja [mΩ/m]
Dodatkowe informacje
Wymagana wartość
0.75
Min 12
PVC
Cu
Max. 35
Przewody wielokolorowe (min
6 kolorów)
Wartość oferowana
6. Wentylatory - 10 sztuk
Kod CPV 31711500-8
Typ i producent
Parametr
Zapięcie zasilania
Rozmiar wentylatora
Wymagana wartość
3V
Około 8x8x3 [mm]
Wartość oferowana
Wymagana wartość
5V
Około 20x20x10 [mm]
Wartość oferowana
7. Wentylatory – 10 sztuk
Kod CPV 31711500-8
Typ i producent
Parametr
Zapięcie zasilania DC
Rozmiar wentylatora
II. Warunki realizacji
Przedmiot zamówienia, o których mowa w powyższych tabelach, powinien być dedykowane do użytku
profesjonalnego, posiadać niezbędne świadectwa jakości, certyfikaty, atesty bezpieczeństwa oraz dokumenty
dopuszczające do obrotu na polskim rynku.
Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
sprzętu odpowiednio opakowanego, dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany,
niepoddawany żadnym naprawom.
Wszystkie urządzenia zasilane z sieci muszą być przystosowane do pracy w Polsce: posiadać wtyczkę typu
C/E/F, być zasilane napięciem 230 V /50 Hz.
Download