EKG w ostrych stanach kardiologicznych.

advertisement
EKG w stanach nagłych
Dr hab. med. Marzenna Zielińska
Co to jest EKG ?????
Układ bodźco-przewodzący serca
(Wagner, 2006)
Jakie patologie, jakie choroby możemy
rozpoznać na podstawie EKG?
•
•
•
•
•
•
zaburzenia rytmu
niedokrwienie mięśnia sercowego
„świeży” i przebyty zawał serca
zapalenie osierdzia
przerost ścian, powiększenie jam serca
dyselektrolitemie (np. hyperkaliemia,
hypokaliemia)
• zatrucie lekami (np digoksyną,)
Odprowadzenia EKG
Odprowadzenie – różnica potencjałów pomiędzy
2 elektrodami
EKG standardowe – 12 odprowadzeń:
• 6 kończynowych (3 dwubiegunowe, 3
jednobiegunowe)
• 6 przedsercowych (jednobiegunowe)
1 mV = 10 mm
cecha
Prędkość przesuwu 25 mm / s
1
2
1 mm = 0.04 s
3
4
1
2
3 4
5
1 kratka = 1 mm
Odprowadzenia kończynowe
jedno– i dwubiegunowe
avR
avL
avF
Odprowadzenia przedsercowe
jednobiegunowe
Adapted from: www.numed.co.uk/electrodepl.html
Standardowe odprowadzenia EKG
I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
Lokalizacja zmian: ściana przednia
I
aVR
boczna
V1
V4
przednia
przednia
II
aVL
V2
V5
dolna
boczna
przednia
przednia
III
aVF
V3
V6
dolna
dolna
przednia
boczna
Lokalizacja zmian: ściana boczna
I
aVR
boczna
V1
V4
przednia
przednia
II
aVL
V2
V5
dolna
boczna
przednia
przednia
III
aVF
V3
V6
dolna
dolna
przednia
boczna
Lokalizacja zmian: ściana dolna
I
aVR
boczna
V1
V4
przednia
przednia
II
aVL
V2
V5
dolna
boczna
przednia
przednia
III
aVF
V3
V6
dolna
dolna
przednia
boczna
Unaczynienie serca a zapis EKG
• Śc. boczna:
– I, aVL
– LAD, Cx
• Śc. przednia:
Śc. dolna:
-II, III and aVF
-RCA (lub Cx)
– V2, V3, V4, V5
– LAD
Zapis EKG
R
Linia izoelektryczna
T
Załamki
P
ST
dodatnie
Załamki
ujemne
Odstęp PQ
Q
S
Odstęp QT
U
Obecność załamka Q w
prawidłowym EKG
Patologiczny załamek Q
Zasady oceny EKG
•
•
•
•
•
Częstość pracy serca
Rytm
Oś elektryczna serca
Morfologia QRS
Obecność (lub nie) zmian
niedokrwiennych mięśnia sercowego
Określanie częstości pracy serca
• Reguła 300 (przesuw 25 mm/s)
• 300 : x kratek = częstość
• Reguła 600 (przesuw 50 mm/s)
• 600 : x kratek = częstość
• Reguła 10 sekund (w rytmie niemiarowym)
• X QRS x 6 = częstość
Jaka jest częstość pracy serca?
(300 / 6) = 50 / min
Jaka jest częstość pracy serca?
(300 / ~ 4) = ~ 75 bpm
Jaka jest częstość pracy serca?
(300 / 1.5) = 200 bpm
Jaka jest częstość pracy serca?
33 x 6 = 198 bpm
Częstość, rytm, oś…..
Prawidłowy zapis EKG
Częstość, rytm, oś…..
FA- chory z dusznością spoczynkową
Okresowa stymulacja VVI
Stany zagrożenia życia
Zaburzenia rytmu
Częstoskurcz nadkomorowy
wsteczny zał.P
Wąskie QRS, regularny rytm; wsteczne zał. P, częst. <220
Częstoskurcz komorowy
Migotanie komór
Częstoskurcz komorowy
Torsades de Pointes
Rozkojarzenie przedsionkowokomorowe
Trzepotanie przedsionków ze
zmiennym blokiem przewodzenia p-k
Rodzaje tachykardii
Szybki
rytm
miarowy
niemiarowy
Wąski QRS
Tachykardia zatokowa
•SVT
•Trzepotanie
przedsionków
•FA
•Trzepotanie
przedsionków ze
zmiennym
przewodzeniem
•
Szeroki QRS
VT
•SVT z aberracją
przewodzenia
śródkom.
•
FA z aberr.
•FA w WPW
•
•
VF
Stany zagrożenia życia
Zaburzenia przewodzenia
Blok przedsionkowo-komorowy II
stopnia
• Wenckebach (Typ 1)
– zaburzenia przewodzenia w obrębie węzła pk
• Mobitz (Typ 2)
– zaburzenia przewodzenia w obrębie pęczka Hisa
– o gorszym rokowaniu
– rozrusznik!!!!
Blok przedsionkowo-komorowy II
stopnia typu Wenckebach
Zmienna długość PR, QRS wypada nagle
Blok przedsionkowo-komorowy II
stopnia typu Mobitz
Stała długość PR, QRS wypada nagle
Blok przedsionkowo-komorowy II
stopnia typu Mobitz
Stała długość PR, QRS wypada nagle
Blok przedsionkowo-komorowy III
stopnia
= kompletny brak przewodzenia impulsu pomiędzy
przedsionkami i komorami
= tzw. pełny blok p-k
Najczęstsze przyczyny:
• Świeże niedokrwienie/zawał mięśnia sercowego
• Zmiany zwyrodnieniowe układu bodźcoprzewodzącego
• Zatrucie lekami
Blok przedsionkowo-komorowy III
stopnia
?
?
?
Rytm zatokowy?? Blok p-k ????
Stany zagrożenia życia
Ostry zespół wieńcowy
OZW bez uniesienia ST
Niedokrwienie ściany dolno-bocznej
STEMI śc. dolna
STEMI śc. dolna
STEMI śc. boczna
Ewolucja zawału
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zapis prawidłowy
Faza inicjująca
• „kończysty” T
Faza ostra
• uniesienie ST
Kilka godzin później
• Uniesienie ST, zaczyna powstawać Q, początek inwersji T
Dzień, dwa dni później
• Załamek Q wave, ujemny T
Tygodnie później
• Q wave
STEMI – śc. przednia
STEMI – śc. dolno-boczna
STEMI – śc. dolna i RV
Strona prawa
FA, przebyty MI
Stany zagrożenia życia
Zator tętnicy płucnej
Zator t. płucnej
SIQIIITIII w 10-15%, ujemny T nad ścianą dolną i przednią, prawogram
Stany zagrożenia życia
Dyselektrolitemie
Hypokaliemia
Fala U, obniżenie ST, niski zał. T
Hyperkaliemia
szeroki wysoki zal. T, szeroki z. QRS
niski lub nieobecny zał. P, FA, skrócony odc. ST
Hyperkaliemia
Stany zagrożenia życia
Zatrucie lekami
Naparstnica
Dubin, 4th ed. 1989
Stany zagrożenia życia
Zapalenie osierdzia
Zapalenie osierdzia
Obniżenie PR, w V4-V5, I, avL; płaszczowe uniesienie ST
Bloki odnóg pęczka Hisa
V1-V2 = odprowadzenia przedsercowe prawe
V5-V6 = odprowadzenia przedsercowe lewe
LBBB
• „uszy królika” w V6 - opóźnienie depolaryzacji
pomiędzy przegrodą a LV
RBBB
• „uszy królika” w V1 - opóźnienie depolaryzacji
pomiędzy przegrodą a RV
V1
Prawidłowo:
V1: rS
V6: qR
RBBB:
V1: uszy królika (rSR)
V6: zespół qRS
LBBB:
V1: szeroki zespół QS
V6: uszy królika
V6
RBBB
LBBB
Kryteria przerostu LV
Sokołow + Lyon
S V1+ R V5 lub V6 > 35 mm
 Cornell (Circulation, 1987;3: 565565-72)
S V3 + R avl > 28 mm - mężczyźni
S V3 + R avl > 20 mm - kobiety
 Framingham (Circulation,1990; 81:81581:815-820)
R avl > 11mm, R V4-6 > 25mm
S V1V1-3 > 25 mm, S V1 lub V2 +
R V5 lub V6 > 35 mm, R I + S III > 25 mm
Przerost LV – kryteria Sokołowa
Stenoza aortalna
Materiały dostępne na stronie:
HTTP://KITK.UMED.PL/DZIALALNOSC-DYDAKTYCZNA
Download